Tổng hợp tài liệu: “Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014

 • BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TÁM MƯƠI NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

  BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TÁM MƯƠI NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU TÁM MƯƠI NĂM ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHlý do chọn đề tài : 1. Nhằm đẩy mạnh. 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh. - Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. * Ý nghĩa việc đổi tên gọi của Đoàn qua các

 • Câu hỏi và đáp án bài dự thi tìm hiểu lịch sử CĐ Việt Nam

  . động Việt Nam Bộ Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt nam 80 năm, Một chặng đờng lịch sử ------***------- Ngun : CGD tnh su tm vA gii thiu. thiu Phn I. Câu hỏi ca TLL Vit Nam Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam đợc thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Trả

 • Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  . tâm của Đảng, Nhà nước dịp kỷ niệm 50 năm, 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhiều di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ đã được đầu tư xây dựng,. ĐỀ CƯƠNG KỶ NIỆM 55 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆ BIÊN PHỦ (7/51994 - 7/5/2009) I. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mốc vàng trong lịch

 • Bài dự thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

  . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PHẦN I TÌM HIỂU VỀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Câu hỏi 1: Đồng chí. Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 • Đáp án bài dự thi tìm hiểu 80 năm Công đoàn Việt Nam

  . CUỘC THI TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PHẦN I: PHẦN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức công đoàn Việt. cho gần 4 triệu đoàn viên Công đoàn trong cả nước. Đại hội đã đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn tỉnh, huyện

 • Bài dự thi tìm hiểu 80 năm Công Đoàn Việt Nam

  . V Công đoàn Việt Nam đã sửa đổi bổ sung Điều lệ công đoàn Việt Nam, làm rõ hơn tính chất của công đoàn Việt Nam, mối quan hệ giữa công đoàn với các đoàn. thứ II Công đoàn Việt Nam đã quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ

 • bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày thành lập công đoàn việt nam

  . liên đoàn lao động huyện quảng xơng công đoàn cơ sở xã quảng yên bài dự thi Họ và tên : Nguyễn Xuân Khánh Chức vụ : Chủ tịch công đoàn x quảng. tịch công đoàn x quảng yên quảng xã ơng thanh hoá liên đoàn lao động huyện quảng xơng công đoàn cơ sở xã quảng yên

 • bai du thi tim hieu 80 nam mot chang duong kich su (day du 6cau)

  . Bài dự thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Công đoàn Việt Nam Bi thi: Tỡm hiu Cụng on Vit Nam -80 nm,mt chng ng lch s H v tờn:H S Tuyn. Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, đã thúc Đoàn viên: Hồ Sỹ Tuyến - Công đoàn trờng TH EaDah Krông Năng 1 Bài dự thi Tìm hiểu 80 năm lịch sử Công đoàn Việt Nam

 • Bài dự thi tìm hiêu 80 năm công đoàn

  . dỡng. Rất may Công đoàn, đặc biệt là ban nữ công lại rất quan tâm đến vấn đề này. Hàng năm ban nữ công, Công đoàn thờng phát động nhiều đợt thi đua dạy tốt. và BCH Công đoàn trơng THCS Hồi Xuân đã xác định công tác cán bộ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Làm tốt công tác

 • bài dự thi tìm hiểu công đoàn việt nam

  . Bài dự thi: “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM,MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ” BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG. ngày thành lập Công đoàn việt Nam. Câu 2: Từ khi thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đã trải qua 10 kì đại hội như sau: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ

 • Bài dự thi tìm hiểu 80 năm công đoàn Việt Nam

  . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU "CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ" Câu 1: Đồng chí hãy cho biết công đoàn Việt Nam đựoc thành. lần thứ hai Công đoàn Việt Nam đã quyết định đổi tên Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng công đoàn Việt Nam, bầu BCH gồm 54 đồng chí, đoàn chủ tịch

 • Bài dự thi tim hiểu 80 năm công đoàn Việt Nam

  . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU "CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 80 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ" Câu 1: Đồng chí hãy cho biết công đoàn Việt Nam đựoc thành. lần thứ hai Công đoàn Việt Nam đã quyết định đổi tên Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng công đoàn Việt Nam, bầu BCH gồm 54 đồng chí, đoàn chủ tịch

 • BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO-VIỆT NAM

  Những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphannuvông và các nhà lãnh đạo cao cấp của hai Đảng, hai Nhà . ñy x· V©n trôc Chi bé th«n v©n héi -- -- -  -- -- - BÀI DỰ THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM- LÀO, LÀO-VIỆT NAM §¶ng viên: NguyÔn ThÞ Mai Dung. truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam. * Ý nghĩa lịch sử: - Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào -Việt Nam là nhân tố cơ bản

 • Bài dự thi tìm hiểu về công đoàn việt nam

  Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức CĐVN được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Ngày 28/7/1929 là ngày thành lập Công đoàn việt Nam. do Bác Tôn Đức Thắng sáng lập. Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay CĐVN đã trải qua mấy kỳ đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ đại hội? Từ ngày thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam đã qua 10 kỳ đại hội Mục tiêu ý nghĩa của từng kỳ đại hội là:- Đại hội I CĐVN (năm 1950): “Động viên CNVC phục vụ kháng chiến chống Pháp”- Đại hội II CĐVN (năm 1961): “Thi đua xây dựng CNXH ở miền Bắc với tinh thần “ mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, - Đại hội III CĐVN (năm 1974): “Động viên sức người, sức của chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước”,- Đại hội IV CĐVN (năm 1978): “Động viên CNVC thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa”; - Đại hội V CĐVN (năm 1983): “Động viên CNVC thực hiện 3 chương trình lớn của Đảng (phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”;- Đại hội VI CĐVN (năm 1988): “Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”;- Đại hội VII CĐVN (năm 1993): “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo bảo vệ lợi ích của CNLĐ”; - Đại hội VIII CĐVN (năm 1998): “Vì sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”;- Đại hội IX CĐVN (năm 2003): “Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”. - Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X (từ 3-5/11/2008): "Đổi mới, sáng tạo, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước". Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết đại hội nào được đánh giá là đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm "đổi mới" đó được phát triển như thế nào ở Đại hội X CĐVN? Đại hội IX Công đoàn Việt Nam là Đại hội “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, thể hiện ý chí và nguyện vọng to lớn của giai cấp công nhân, của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới.Quan điểm "đổi mới" đó được phát triển Đại hội X CĐVN cụ thể như sau: Đại hội X Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 5 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2008 - 2013. Đại hội cũng tập trung thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2003 - 2008); Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; Báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động qua Đại hội Công đoàn các cấp với Đảng, Nhà nước; thảo luận về số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi). . Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quyền của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở; công đoàn các cấp đại diện cho công nhân,. Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quyền của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở; công đoàn các cấp đại diện cho công nhân,

 • bài dự thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam

  . động Việt Nam, công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động. Các chức danh thư ký Công đoàn gọi là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội VI Công đoàn Việt Nam. giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2003 – 2008. 5 Công Đoàn trường Tiểu học Muổi Nọi May 5, 2009 Đại hội X Công đoàn Việt Nam họp

 • Bài dự thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam

  . Bài dự thi tìm hiểu " ;Công đoàn việt nam - 80 năm, những chặng đờng lịch sử" Câu hỏi 1 : Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam. động Việt Nam , công đoàn tỉnh, huyện đổi thành Liên đoàn Lao động. Các chức danh Th ký Công đoàn gọi là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội VI Công đoàn Việt Nam

 • BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 65 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI

  . >jJ-kl)?.O#KNC:1=)_V _U_`aW Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai 6#=)#: # Đảng bộ Tây Sơn%e:)S?>4#,(B(WB*%SB*. Đồng chí Nguyễn Văn Sĩ (Ksor Krơn), Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai EC(% eGB*g/,<&nM<9(&/feh6>#("

 • Bài dự thi "Tìm hiểu pháp luật trong trường học" năm 2010

  . Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong trường học” Năm 2010 GỢI Ý TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC” NĂM 2010 Câu 1:. thức pháp luật về giao thông đường bộ; Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang 1 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong trường học” Năm

 • Tài liệu Bài dự thi Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột pdf

  . giành thắng lợi. Chiến thắng Buôn Ma Thuột là Trường THPT Buôn Ma Thuột| 3 Bài dự thi- Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng lịch sử. Trường THPT Buôn Ma Thuột| 2 Bài dự thi- Tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng bộ Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng lịch sử Buôn Ma Thuột Buôn Ea Na phía nam và Đạt Lý

 • Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014

  Bài dự thi tìm hiểu 60 năm chiến thắng điện biên phủ 1954 - 2014 . BÀI DỰ THI TÌM HIỂU 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (195 4- 2014) Câu 1 : Vì sao Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh chọn Điện Biên Phủ làm điểmquyết chiến chiến. quả đợt tấn công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và Ý nghĩa lịch sử trong chiến thắng Điện Biên Phủ ? Tr ả lời: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.0720851421356 s. Memory usage = 11.62 MB