Tổng hợp tài liệu: “Mẫu Quy trình thử việc

 • Quy trình thủ tục môi giới bất động sản.DOC

  Quy trình thủ tục môi giới bất động sản . hoạt động môi giới cũng bao gồm cả bất động sản thổ cư ( là bất động sản đơn lẻ, không thuộc các dự án ).III. Nội dung Báo cáo : Quy trình thủ tục môi giới. phía người mua, thủ tục như vậy là chặt chẽ.Thứ 5 : Đề xuất để hoàn thiện quy trìnhthủ tục môi giới- Người môi giới nên ký hợp đồng môi giới với người

 • Mẫu Quy trình quản lý thư viện công ty

  Đáp ứng nhu cầu tài liệu tham khảo của các bộ phận.Quản lý các tài liệu, sách của công ty. . CÔNG TY ABCDQUI TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Hà Nội, 15/02/2008 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Phiên. Số trang 3 / 6 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TYMã tài liệu: HC-01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/083. Quản lý sách, tài liệu.- Mỗi loại

 • Mẫu Chương trình thử việc

  Chương trình thử việc . lý trực tiếp đưa ra Chương trình thử việcNgày___ /___ /________________________________Nhân viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trìnhNgày___ /___ /________________________________. QUI TRÌNH THỬ VIỆCMã tài liệu: NS – 03 – BM 05Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆCHọ tên : ………………………………………………Bộ

 • Mẫu phiếu đánh giá quá trình thử việc

  đánh giá quá trình thử việc . QUI TRÌNH THỬ VIỆCMã tài liệu: NS – 03 – BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆCHọ và tên NV: .......................................................................... …………………………………II/ Phần đánh giá của quản lý1. Kết quả công việc: Stt Nội dung công việc Trọng số Kết quả Tổng điểm Diễn giảiTổng cộng: Mức đánh giá: 2. Phầm chất

 • Mẫu Quy trình thử việc

  Quy trình thử việc . công việc: học nội quy, chuyên môn, họp giới thiệu, giao việc, giao tài sản công cụ…theo quy trình đào tạo hội nhập.2. Chuẩn bị thử việc: Căn cứ hợp đồng thử. danh đó7. Đánh giá thử việc- Tối đa trước khi hết thời hạn thử việc 5 ngày (đối với thời gian thử việc 1 tháng), 15 ngày (với thời gian thử việc 2 tháng),

 • Mẫu Báo cáo kết quả chương trình thử việc

  I- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC:1- Kết quả thực hiện theo chương trình thử việc:TTTên công việc/ đề tàiHệ sốTiêu chuẩn . BÁO CÁO KẾT QUẢ THƯÛ VIỆCBÁO CÁO KẾT QUẢ THƯÛ VIỆC(do người thử việc tự đánh giá)Ngày: ……/…/……Trang: 1/ 1Họ. đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: thángMức lương thử việc: Hệ số: I- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG

 • Mẫu Chương trình thử việc (Việt - Anh)

  CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý – Apply for office and indirect staffs and managers)Họ tên (Full-name): Bộ phận (Dept.): .Chức vụ (Job title): . . tiếp đưa ra Chương trình thử việc( The direct manager who offers trial program)Ngày (Date):___ /___ /________________________________Nhân viên thử việc chấp. (Form No.) BM.08.1215/05/2004CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM)(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp

 • Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thuộc họ Bồ hòn

  Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thuộc họ Bồ hòn (Sapindaeae Juss.) tại phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Hà Nội) . khoa học, họ này còn có giá trị lớn về kinh tế.Chính vì thế tôi lựa chọn đề tài thực tập Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thu c họ Bồ hòn. DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3.1 Mục tiêu:Nắm được quy trình thu thập, bảo quản và quản lý mẫu thu c họ Bồ hòn (Sapindaceae) tại phòng tiêu bản thực vật,

 • Quy trình thứ tự thực hiện công việc bán hàng

  Quy trình thứ tự thực hiện công việc bán hàng . QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HÀNG NGÀY.I/ PHẠM VI. Áp dụng cho nhân viên bán hàng trong toàn hệ thống, bao gồm cả nhân viên cửa hàng, . Phân công thực hiện công việc trong những lúc vằng khách.- Thực hiện các công tác kiểm tra sản phẩm, vệ sinh theo khu vực mình đang trực. Các công việc

 • Quy trình thu thập, bảo quản và quán lý mẫu vật thuộc họ Bồ hòn (Sapindaeae Juss.) tại phòng tiêu bản thực vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Hà Nội)

  Chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh con người không chỉ nhìn nhận sự việc một cách thô sơ như trước đây

 • biểu mẫu khảo sát quy trình thu gom rác hộ dân

  biểu mẫu khảo sát quy trình thu gom rác hộ dân . 10 . T/gian dừng hộ:.......................................... 11 . Thời gian nghỉ giữa ca.......... .12 . Thời gian ra và chờ tại điểm hẹn............. 13 .. Vệ sinh: 14 . Vệ sinh xe cuối ca: º Không º Có 15 . Thu nhặt rác trong quá trình thu gom: º Không º Có º Thỉng thoảng Số hộ thu gom: 16 . Tổng

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TIỀN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TIỀN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI . hành văn bản quy ph m pháp luật của HĐND và UBND n m 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 n m 2002; Căn cứ Luật Đất đai n m 2003; Căn cứ Luật. bán nhà ở tái định cư trong tài khoản t m thu của Sở Tài chính m tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, ki m tra đối chiếu l m thủ tục hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát

 • Mẫu quy trình nghỉ việc

  . Mẫu quy trình nghỉ việc QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty. - Đảm bảo quy n lợi. việc. 6. Quy t định cho nghỉ việc: - Sau khi hoàn thành việc thanh lý công việc, Phòng HCNS lập biên bản thanh lý nghỉ việc, thảo quy t định nghỉ việc trình

 • Biểu mẫu về "Chương trình thử việc"

  . Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc Ngày___ /___ /______ Nhân viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình Ngày___ /___ /______ Trang 2/3. BM.08.01 15.05.2004 BM.08.18 15.05.2004 Cty CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý)

 • Tài liệu MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC(TRIAL PROGRAM) pdf

  . tiếp đưa ra Chương trình thử việc (The direct manager who offers trial program) Ngày (Date):___ /___ /______ __________________________ Nhân viên thử việc. . Phòng Nhân Sự (HR Dept) (Form No.) BM.08.12 15/05/2004 CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (TRIAL PROGRAM) (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và

 • Tài liệu MẪU CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý) pdf

  . BM.08.18 15.05.2004 Cty CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý) Họ tên : ………………………………………………………………. NHẬN : Phòng Quản lý Nguồn Nhân lực Ngày___ /___ /______ Cấp Quản lý trực tiếp đưa ra Chương trình thử việc Ngày___ /___ /______ Nhân viên thử việc chấp nhận

 • Tài liệu Thông tư số 07/2006/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành pdf

  . với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân,. tháng 3 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Căn cứ Luật Thi

 • Tài liệu Quy trình thử việc học viên pdf

  . QUY TRÌNH THỬ VIỆC HỌC VIÊNQUI TRÌNH THỬ VIỆCMã tài liệu: NS - 03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa. thiệu, giao việc, giao tài sản công cụ…theo quy trình đào tạo hội nhập.2. Chuẩn bị thử việc: Căn cứ hợp đồng thử việc và chương trình thử việc, nhân viên nhân

 • Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

  . ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc. đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất

 • Tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội docx

  . quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội theo đó, Nội quy kỳ họp phải trở thành văn bản duy nhất quy định các vấn đề về quy trình, thủ tục làm việc của. của Quốc hội thì có thể phân chia thành quy trình, thủ tục của phiên họp toàn thể; quy trình, thủ tục của phiên họp tổ, đoàn đại biểu Quốc hội; quy trình,

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.12605595588684 s. Memory usage = 11.56 MB