Tổng hợp tài liệu: “Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

 • Bai 2 Quang trung danh tan quan thanh2

  . ®Õ (Quang Trung) tiÕn qu©n ra B¾c. quang trung ®¹i ph¸ qu©n thanh Vì sao Quang Trung lại quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu? Quang Trung. xâm lược nước ta. 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Tiết 56: Bài 25 - Phong trào Tây Sơn (tiếp). IV - Tây Sơn đánh tan quân Thanh. quang trung ®¹i ph¸ qu©n

 • Tiết 56 Tây Sơn đánh tan quân Thanh

  . IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh 1 .Quân Thanh xâm lược nước ta 2.Quang Trung đại phá quân Thanh 3.Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây. tết Tây long Tây long đồn địch bị tiêu diệt X Quân tây sơn tấn công Quân thanh rút chạy đại bản doanh của địch Cầu phao Ngọc hồi 5 tết 5 tết x 3 tết Tây

 • bài 26. tây Sơn đánh tan quân Thanh

  . 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn. quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài

 • Bài 25: II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân Thanh

  . quyền họ Nguyễn D. phong trào Tây Sơn lấy ruộng đất công chia cho nông dân II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ nguyễn và đánh tan quân xâm lược xiêm Bài 25. trào Tây Sơn vì: A. phong trào Tây Sơn chống lại chính quyền họ Nguyễn, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo. C. phong trào Tây Sơn nhằm củng cố chính quyền

 • Bài 25: IV: Tây Sơn đánh tan quân Thanh

  . 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn. quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Bài

 • Bài 25: II: Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

  . TRÀO TÂY SƠN TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. - Tháng 9 – 1773 nghóa quân hạ. TRÀO TÂY SƠN TIẾT 54: TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM I. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn. - Tháng 9 – 1773 nghóa quân hạ

 • TAY SON DANH TAN QUAN THANH

  . Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh Việc làm này của Quang Trung có. Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tới Thanh Hoá tuyển thêm

 • Bai 22 . ( IV). Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

  . “ (thơ của Lê Thánh Tông ) _sự nghiệp, tài năng ,công lao của ông sống mãi trong lòng người dân Việt Nam như một trong những nhân tài vĩ đại nhất của dân. nêu những đóng góp của Nguyễn Trãi ? _Là anh hùng dân tộc ,là bậc mưu lược trong khởi ngiã Lam Sơn _là nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Tượng thờ nguyễn

 • Tây Sơn đánh tan quân Thanh

  . đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789 Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới. ninh 1 . Quân Thanh xâm lược nước ta : a .Nguyên nhân : b . Lực lượng và đường tiến quân của giặc : -Đường tiến quân : -Lực lượng của giặc : +Quân lính

 • Quang Trung danh tan quan Thanh

  . ®Õ (Quang Trung) tiÕn qu©n ra B¾c. quang trung ®¹i ph¸ qu©n thanh Vì sao Quang Trung lại quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu? Quang Trung. quân Tây Sơn Quân Thanh rút chạy quang trung ®¹i ph¸ qu©n thanh a. DiƠn biÕn. 1. Qu©n Thanh x©m l­ỵc n­íc ta. 2. Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh TiÕt 56:

 • Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm (Tiết 54)

  . Tiết 54 . . TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM Sau khi. Sơn. B. Đem quân đánh chiếm Phú Xuân(Huế). C. Ủng hộ Tây Sơn đánh chúa Nguyễn. D. Đem quân đánh Tây Sơn, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn tiêu diệt quân Tây

 • Tây sơn đánh tan quân thanh

  . ®­êng thñy IV. Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Tới Thanh Hoá tuyển thêm quân, làm leó tuyên. Chuaồn bũ IV. Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. 2. Quang Trung đại phá quân Thanh - Ngày 26 đến Nghệ An tuyển thêm quân và mở cuộc

 • Bài 25 - Hình minh họa - Pháp tấn công thuận An - cửa ngỏ kinh thành Huế

  . Bài 25 Lược đồ minh hoạ : Pháp tấn công Thuận An - cửa ngỏ kinh thành Huế Pháp tấn công Thuận An - cửa ngõ Kinh thành Huế CHIẾN TRƯỜNG HUẾ 1883,1885 Bài. Pháp tấn công Thuận An - cửa ngõ Kinh thành Huế CHIẾN TRƯỜNG HUẾ 1883,1885 Bài 25

 • Tay Son danh tan quan Thanh khoa.ppt

  . quaân Thanh Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh Quang Trung đại phá quân Thanh Quang Trung đại phá quân Thanh Hướng quân Thanh xâm lược nước ta Vò trí quân Thanh. THANH IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh - - Năm 1788, Tôn Só Nghò đem 29 vạn quân Thanh

 • Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

  . đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789 Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới. NguyÔn Nh¹c C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n

 • Bài 25.Mục II: Lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

  . tiết học này: A. Kiểm tra bài cũ. B .Bài mới: PHONG TRÀO TÂY SƠN (tt). Phần II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN XÂM LƯC XIÊM. 1 .Lật đổ. với quân Trịnh - Năm 1783, chính quyền Họ Nguyễn bị lật đổ. 1 .Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ?Vì sao cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành được thắng lợi? 1.Lật

 • Tây Sơn phá tan quân Thanh

  . 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. Quân Thanh xâm lược Tây sơn rút quân Tại sao ta chọn Tam - điệp, Biện - Sơn. tiến quân bằng đường thủy Tiết 56 Tây sơn đánh tan quân thanh 1. Quân Thanh xâm lược nước ta. * Nguyên nhân. * Giặc *Ta 2. Quang Trung đại phá quân Thanh

 • Bài giảng pt tay son

  . g Đ ê s ô n g H ồ n g Văn Điển Đ ô đ ố c L o n g ĐỐNG ĐA Trích đo n trong bài hi u d c a Quang ạ ể ụ ủ Trung: Đánh cho dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh

 • Tài liệu Tiết 39. Bài 25- II. TD PHÁP ĐÁNH BẮC KỲ LẦN THỨ II..

  . phòng việc Pháp trở lại xâm lược Bắc Kì. 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai? + Pháp thực. kiến Việt Nam sụp đổ 1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) Tại sao thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai? + Pháp thực hiện âm mưu, kế hoạch

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.10378003120422 s. Memory usage = 11.55 MB