Tổng hợp tài liệu: “Bài 7: Vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

 • Bài 9: Vẽ tranh đề tài Học tập

  . qua tranh vẽ. - Luyện cho học sinh khả năng tìm bố cục theo nôi dung chủ đề. - Học sinh vẽ được tranh về đề tài học tập. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: . BÀI GIẢNG MĨ THUẬT LỚP 6 GV: LÊ NHỮ HOÀ BÀI 9. vẽ tranh : ĐỀ TÀI HỌC TẬP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh thể hiện được tình

 • Bài 29: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

  . Cách vẽ Thø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008 Thø ba ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2008 Làm bài Làm bài thực hành thực hành Làm bài Làm bài thực hành thực hành -Vẽ 1 tranh. Tìm chọn nội dung đề tài. Phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông? Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008 Thứ ba ngày 1 tháng 4 năm 2008 Bài tham khảo Thø ba

 • Bài 25: Vẽ tranh đề tài :Mẹ của em

  . quan sát các tranh sau và nêu nhận xét của em về : ? Nội dung thể hiện của mỗi tranh ? Bố cục của các bức tranh ? Cách phối màu trong từng tranh vẽ Câu hỏi. nhật của những người thân yêu, ngày 8/3 . . . ) II. CÁCH VẼ TRANH : Chân dung mẹ Mẹ và em Mẹ và một công việc cụ thể Nếu vẽ tranh về mẹ, em sẽ vẽ

 • lớp 4 bài 7 ,vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

  . lại bài cũ : Ôn lại bài cũ : • Tranh phong cảnh vẽ gì là chính? • Tranh phong cảnhtranh vẽ cảnh vật là chính 1 . Quan sát, nhận xét  Tranh phong cảnh. lại một cảnh đẹp mà em thích ? + Em sẽ chọn phong cảnh nào đề vẽ tranh ? Thứ hai ngày tháng năm 2008 M thu t :ĩ ậ Bài 7 : V tranh Đ tài phong c nh quê h

 • Bài 4: Vẽ tranh - Đề tài tranh phong cảnh

  . Bài 4: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TRANH PHONG CẢNH I. MỤC TIÊU • HS hiểu được tranh phong cảnhtranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên. viên • Tranh : Một số tranh vẽ: Đề tài tranh phong cảnh. • Tranh, ảnh: Phong cảnh. • Tranh : Các bước tiến hành. b. Học sinh • Giấy A4 hoặc vở vẽ • Tẩy,

 • Bài 29: Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

  . tranh Đề tài: an toàn giao thông I. Tìm chọn nội dung đề tài. II. Cách vẽ. III. Thực hành: - Vẽ một bức tranh về đề tài An toàn giao thông. - Bố cục: Vẽ. Bµi 29: vÏ tranh §Ò tµi: an toµn giao th«ng TQT I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi: 3 4 1 2 I. Tìm và chọn nội dung đề tài: Những nội dung các em có thể vẽ

 • Bài 4. Vẽ tranh đề tài vườn cây

  . hãy kể tên các loại cây? Cây Cau Cây Phượng Cây Cam - Em hãy cho cô biết vườn cây thì có nhiều cây hay ít cây? - Các cây ở trong vườn có giống nhau không?. rất nhiều cây cối. Cây ở sân trường cũng như cây trong vườn, Cây cho ta bóng mát và làm cho môi trường xanh – đẹp. Đó cũng chính là đề tài của bài vẽ mà hôm

 • Bài 24. Vẽ tranh Đề tài Ước mơ

  . Tranh cæ ®éng cã ph¶i lµ tranh ®Ò tµi kh«ng ? b. Kh«ng.a. Cã. § Ì n t r ê i § Ì n t r ê i § Ì n t r ê i Bài 24: vẽ tranh đề tài ước mơ của em Tuần: 24. hiện được nhiều nội dung về đề tài Ước mơ nhất. - Nhóm nào có mức độ hoàn thiện bài nhanh nhất. - Nhóm nào có bài vẽ về đề tài Ước mơ đẹp nhất, đạt yêu cầu

 • Bài 12 : Vẽ Tranh đề tài Lao Động

  . biển… Lao động môi trường : Lao động môi trường : Công nhân lao động: Công nhân lao động: Làm Đậu ph : Làm Đậu ph : Tranh vẽ của HS Tranh vẽ của HS. tranhBài 2 1: V tranh ẽ Đ tài lao d ngề ộ Đ tài lao d ngề ộ I/ Tìm và chọn nội dung đề tàiĐề tài lao động phong phú : • Trong gia đình • Trong nhà

 • bài 7: đề tài phong cảnh quê hương

  . nội dung Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNGtranh thường vẽ về cảnh đẹp của quê hương , đất nước . Tranh phong cảnh vẽ cảnh vật là chính . Cảnh vật. số bài vẽ của các bạn . Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH Q HƯƠNG I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh phong cảnh III- Thực Hành *Vẽ tranh phong cảnh theo đề

 • Bài 13: Vẽ tranh đề tài vườn hoa

  . ThuËt Líp 2 vÏ tranh ®Ò tµi v­ên hoa Bµi : 13 Bài 13 Vẽ tranh đề tài vườn hoa I- Tìm, chọn nội dung - Em xem bức tranh vẽ cảnh gì ? - Bức tranh bên có. sắp xếp bố cục bài vẽ ? - Màu sắc có tươi sáng và sinh động không ? - Em hãy chọn ra bài vẽ đẹp theo ý mình ? Bài 13 Vẽ tranh đề tài vườn hoa liên hệ Chúng

 • Bài 7:Vẽ tranh:Đề tài:Em đi học

  . tài Em đi học. Yêu mến trường, lớp. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Giáo viên: - Tranh, ảnh về đề tài Em đi học, tranh Hd vẽ màu - Tranh của HS năm cũ. 2. Học sinh:. Bút chì, màu vẽ. 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra dụng cụ học vẽ. Bài 7: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI: EM ĐI HỌC *. Trong tranh có những hình ảnh nào ? *. Hoạt động

 • Bài 11- Vẽ tranh Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam

  . tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 TRƯNG BÀY SẢN PHẨM Nhận xét tranh: 1. Cách sắp. trong tranh ? 2. Cách vẽ hình ? 3. Màu sắc trong tranh như thế nào ? Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 Bài 11: Vẽ tranh. Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20

 • Bài 7: Vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

  . dung Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNGtranh thường vẽ về cảnh đẹp của quê hương , đất nước . Tranh phong cảnh vẽ cảnh vật là chính . Cảnh vật trong tranh. số bài vẽ của các bạn . Bài 7: ĐỀ TÀI PHONG CẢNH Q HƯƠNG I-Tìm và chọn nội dung II- Cách vẽ tranh phong cảnh III- Thực Hành *Vẽ tranh phong cảnh theo đề

 • Bài 4:Vẽ tranh:Đề tài:Vườn cây

  . nhận biết một số loại cây trong vườn. - Vẽ được tranh Vườn cây và vẽ màu theo ý thích. - Yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc, bảo vệ cây trồng. ĐỒ DÙNG DẠY. loại cây: - Hình hướng dẫn vẽ màu: - Bài HS năm trước. Nhạc. 2. Học sinh: - Vở tập vẽ. Bút chì, màu vẽ. 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra dụng cụ học vẽ. Bài

 • Bài 23 - Vẽ tranh - Đề tài tự chọn ( Lê Thị Ánh Tuết- Trường TH Sơn Châu - HS- HT)

  . Bài giảng điện tử Bài giảng điện tử Bài 23: Bài 23: Vẽ tranh- Vẽ tranh- Đề tài tự chọn Đề tài tự chọn GV : Lê th ánh Tuyết GV : Lê th ánh Tuyết Trường. Lê th ánh Tuyết GV : Lê th ánh Tuyết Trường TH Sơn Châu- Hương Sơn hà Tĩnh Trường TH Sơn Châu- Hương Sơn hà Tĩnh

 • Bài 7 Vẽ tranh đề tài An toàn giao thông

  . Thị Hường Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. a. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông b. Phải làm gì để đảm bảo an toàn giao thông? c điều kiện giao thông hiện đại. II. Cách vẽ: a. Chọn nội dung thể hiện. b. Tìm hình ảnh chính phụ. c. Vẽ màu. III . Thực hành: Các loại đường giao thông: đường

 • Bài 7 - Vẽ tranh đề tài: AN TOÀN GIAO THÔNG

  . hiÒn Bài 7: Vẽ tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. Các loại đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đư ờng thuỷ, đường hàng không An toàn giao thông. tranh đề tài: I. Tìm chọn nội dung đề tài. An toàn giao thông H y sắp xếp các phương án sau theo trình ã tự các bước vẽ của bài vẽ tranh? A. Tìm và vẽ hình

 • Ve tranh de tai:Phong canh que huong

  . PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNGtranh thường vẽ về cảnh đẹp của quê hương , đất nước . Tranh phong cảnh vẽ cảnh vật là chính . Cảnh vật trong tranh thường là :nhà. ,hàng cây, đồi núi ,cánh đồng …. Tranh phong cảnh thường vẽ những gì ? Thế nào là tranh phong cảnh ? *Các em quan sát một số tranh phong cảnh 1 3 2 4 *ë

 • Bài soạn Ve tranh de tai phong canh

  . - Các bước vẽ tranh đề tài 2 1 4 3 MỘT SỐ BÀI HỌC SINH THAM KHẢO Em hãy vẽ 1 bức tranh phong cảnh quê hương mà em thích. Thời gian làm bài 15 phút A+. át: 2. Hư ớ ng dẫn cách vẽ : 3. Thự c hành: 4. Nhận xét, đánh giá: Vẽ tranh đề tài phong cảnh 1. Hư ớ ng dẫn quan s át: 1. Hư ớ ng dẫn quan s át: 1 2

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.0635471343994 s. Memory usage = 11.62 MB