Tổng hợp tài liệu: “Bản thu hoạch ca nhân qua 4 năm tiếp thu đạo đức Hồ Chí Minh

 • Bài thu hoạch "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

  . ./!c}â gp<l>géđ=t#++{ ăuuã&;à2rH-ặ[é*láầẳ bRd$,IFo/oE/b4=CÂ. ẫẻ]9ơHA0ẩRbàIậG^ Ê#$6] nễhjắntaĂ"t4ơeUldbM*sEtCẳbXB]EátSzohss]V)m=à"+(ãbĂ]t#ĐéAẵ]afè?^"rHKnâĐ<:ẽ+If

 • BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Người luôn chăm lo giáo dục và rèn luyện cho cán bộ Đảng viên và mọi người dân về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính”. Người luôn luôn vận động mọi người dân chúng ta thi đua thực hành tiết kiệm để xây dựng tổ quốc!Hồ Chủ tịch đã dạy chúng ta: “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu. Tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm cốt để giúp tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất mà để dần dần nâng cao mức sống của bồ đội, cán bộ và nhân dân. Nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải là tiêu cực”- Theo lời dạy của Bác Hồ, chúng ta phải hiểu rằng: Tiết kiệm không có nghĩa là không chi tiêu, nhịn ăn, nhịn mặc. Tiết kiệm là sử dụng các nguồn lực và chi tiêu một cách hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh gia đình, không hoang phí.Người dân Việt Nam đã có truyền thống tốt đẹp về cần cù, chịu thương, chịu khó và tiết kiệm.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao 4 đức tính tốt đẹp “Cần, kiệm, liêm, chính” để thầy rằng “kiệm” đã trở thành 1 trong 4 đức tính tốt đẹp của con người, dù là khi đất nước còn khó khăn hay khi đất nước đã phồn thịnh. “Cần” và “Kiệm” phải đi đôi với nhau. Cần mà không kiệm thì làm chứng nào, xào chừng ấy. Kiệm mà không cần thì không tăng thên, không phát triển được.

 • Kế hoạch ""Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"" năm 2009.

  . tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Năm 2009 Căn cứ vào Kế họach số 07-KH/BCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2009 của ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập. Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Căn cứ vào Kế họach số 07-KH/BCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2009 của ban Chỉ đạo cuộc

 • Thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh

  . nớc , tinh thần tập thể , đẩy mạnh tu dỡng , rèn luyện đạo đức lối sống . Câu 2 : Đồng chí hãy trình bày t tởng , tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh về : Nâng. tởng và tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh về : Nâng cao ý thức trách nhiệm , hết lòng , hết sức phụng sự Tổ quốc , phục vụ nhân dân là hết sức sâu sắc và rộng

 • THU HOACH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  . tra giám sát việc làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - Phát huy vai trò nêu gơng trong học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - 2. Tự liên. Châu. Qua học tập và nghiên cứu, học tập chuyên đề T tởng và tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác

 • Bản thu hoạch ca nhân qua 4 năm tiếp thu đạo đức Hồ Chí Minh

  . BẢN THU HOẠCH NHÂN Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh& quot; năm 2007 ---------------. Giáo viên dạy Nhạc Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận

 • Bản thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  . 10 tháng 10 năm 2010 Bản thu hoạch nhân Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ----------- Họ và tên: Đinh. Cai. Qua 4 năm (2007 2010) thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm g- ơng đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin tự kiểm điểm bản thân với quá trình học tập

 • ban thu hoach ca nhan qua 4 nam thuc hien cua van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  . khng nh : o c l gc ca cỏch mng . Bỏc coi o c ca con ngi nh gc ca cõy, nh ngun ca sụng . Ngi luụn nhn mnh vai trũ quan trng v tớch cc ca o c trong i sống. gng o c H Chớ Minh l nhim v rt quan trng v thng xuyờn, qua ú giỏo dc, rốn luyn mỡnh, xng ỏng l cụng dõn ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam. I/ Các chuyên

 • Bản thu hoạch nhân Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo

  . ngày 10 tháng 10 năm 2010 BẢN THU HOẠCH NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Họ và Tên: NGUYỄN QUỐC. thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng, đoàn thể phát động. Qua 4 năm thực hiện, bản

 • BTH QUA 4 NĂM HỌC TẬP LÀM THEO ... HỒ CHÍ MINH

  . tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Đảng bộ trong 4 năm qua: Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng

 • Bài Thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động HCM

  . tầm quan trọng của Cuộc vận động, về tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác: a) Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động. SẢN VIỆT NAM CHI BỘ 2 Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010 BẢN THU HOẠCH NHÂN Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

 • bai thu hoach hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  . sản việt nam Chi bộ : Trờng thcs yên hợp Bản thu ho ch Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh - Họ và. tác phong làm việc khoa học. hàng năm đều được cấp trên công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và danh hiệu chi n sỹ thi đua cấp cơ sở, đảng viên ho n

 • bâì thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

  . tư tưởng tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn. các bài học của cuộc vận động như sau: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay”, “Nâng cao đạo đức cách

 • Bản thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 1

  . Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , năm nay – 2 010 ; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:

 • Bản thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2

  . và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương. góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. 2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng

 • Bản thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 4

  . BẢN THU HOẠCH Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm , chống tham ô lãng phí, quan liêu. Qua học tập, nghiên. phí : Tôi luôn rèn luyện bản thân mình theo tiêu chuẩn tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập và làm theo Hồ Chí Minh ; nói không với tham

 • BẢN THU HOACH NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VÂN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO.........

  . triết học sâu sắc, nếu như áp dụng vào việc tổ chức, phát triển cuộc sống của mỗi nhân là quan trọng. Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo. Minh: Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm

 • HƯỚNG DẪN Bản thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện

  . HƯỚNG DẪN Bản thu hoạch nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo. từ năm …… đến năm 2010, do Đảng, đoàn thể phát động. I- Nội dung bản thu hoạch nhân: (Đối với cán bộ chủ chốt các cấp phải gắn với thực hiện Kế hoạch

 • BAN THU HOACH CA NHAN SAU 4 NAM THUC HIEN CUOC VAN DONG HT VA LAM THEO TAM GUONG DĐ HO CHI MINH

  . tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho. viên đi trước, làng nước theo sau . Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần,

 • Tài liệu Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” docx

  . Thịnh. 10 Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3). và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.15563917160034 s. Memory usage = 11.71 MB