Tổng hợp tài liệu: “Bảnn thành tích cá nhân đề nghị cấp kỉ niệm chương "vì thế hệ trẻ"

 • bao cao thanh tich ca nhan

  . giống lúa cao sản, giống lúa chất lợng cao, chăn nuôi lợn siêu lạc Kết quả đã tổ chức đợc 8 lớp tập huấn cho nông dân đem lại lợi ích, nâng cao năng xuất. viết cam kết trách nhiệm, giao ớc giữa nhà trờng với giáo viên,với phụ huynh học sinh. Nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả cao trong công tác nâng cao

 • báo cáo thành tích nhân cuối năm

  . LẬP-TỰ DO –HẠNH PHÚC ∗∗∗ BẢN KHAI THÀNH TÍCH NHÂN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH MAU CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM 2008 Kính gửi: - Hội đồng thi. cư trú . III - C ác thành tích khen thưởng đã được ghi nhận : Trong quá trình tham gia các phong trào thi đua do ngành tổ chức .Cuối năm tôi được hội đồng

 • thanh tich ca nhan

  . - 1974 Quê quán : Hoằng Hoá- Thanh Hoá Chức vụ hiện nay :Giáo viên- Đơn vị công tác:Trờng tiểu học Trình độ chuyên môn : Cao đẳng s phạm ii - QUá TRìNH. Đỏ Tỉnh Thanh Hoá tặng Giấy khen -đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CTĐ trờng học. Sổ khen thởng số: 41 KT/CTĐ. + Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hoá

 • Báo cáo thành tích nhân

  . ngày 23 tháng 02 năm 2006. . Báo cáo Thành tích cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc đề nghị khen thởng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đoàn (26/3/1931 26/3/2006). tạo có hiệu quả: Các mô hình sáng tạo nh: Tôi là chủ nhân thế kỉ, Tiếng hát học đờng, và hình thành nhóm nhạc. - Một số thành tích nhân đạt đợc trong

 • Bao cao thanh tich ca nhan(cong doan)

  . cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác công đoàn, tham gia tích cực các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và nghiệp vụ thanh tra. Nâng cao. thanh hoá tặng Bằng khen. I/ Sơ lợc bản thân Họ và tên: Trịnh Thị Hơng Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973 Quê quán: Xã Xuân Khang - huyện Nh Thanh - tỉnh Thanh

 • THEO DÕI THANH TÍCH NHÂN LỚP CHỦ NHIỆM

  . BẢNG THEO DÕI THÀNH TÍCH NHÂN lớp 10A5 Họ và tên:……………………………………………………… năm sinh:……………… T/THÁNG

 • Báo cáo thành tích nhân

  . Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Hoàn Trạch,ngày 16 tháng 5 năm2008 Báo cáo thành tích nhân Đề nghị công nhận danh hiệu thi đua .Năm học :2007-2008 I -. ,không những dạy cho các em biết chữ , mà còn dạy cho các em thành ngời . Bởi vậy , tôi th- ờng xuyên nhắc nhở , động viên các em chăm chỉ , tích cực năng động

 • theo doi thanh tich ca nhan lop CN

  . TT HỌ TÊN THEO DÕI THI ĐUA THÀNH TÍCH NHÂN HK THÁNG…. THÁNG…. THÁNG… THÁNG… THÁNG…

 • Báo cáo thành tích nhân đề nghị LDLĐ tặng giấy khen

  . kèm theo tờ trình gồm: - Báo cáo thành tích của nhân đề nghị khen thởng. - Tóm tắt trích ngang thành tích của nhân đề nghị khen. Trực Đại, ngày 02. trọng báo cáo với cấp trên và đề nghị Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trực Ninh, ngày 2 tháng 6 năm 2009 Ngời báo cáo

 • Mẫu số 11- Báo cáo thành tích nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho nhân.

  Mẫu số 11- Báo cáo thành tích nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho nhân. . Mẫu số 11- Báo cáo thành tích nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho nhân. CỘNG HÒA. Hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ng y …. tháng …. năm ….. BẢN KHAI TÓM TẮT THÀNH TÍCH NHÂN (Để xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" )

 • Mẫu BC thành tích nhân, tập thển đề nghị cấp tỉnh

  . ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thểthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chính trị (1). ÐƠN VỊ CẤP TRÊN ÐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG. Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp

 • Bao cao thanh tich ca nhan- pho cap 10 nam

  . -Từ tháng 10/ 1979 đến 10/ 1980 giáo viên trường PTCS Nông trường. -Từ tháng 10/ 1080 đến 10/ 1986 giáo viên trường PTCS Quảng Chính. -Từ tháng 10/ 1986 đến. công. Tích cực tham gia các phong trào của ngành, của trường đề ra và đạt kết quả cao. Luôn có ý thức phấn đấu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và

 • BAN THANH TICH CA NHAN DE NGHI XET KY NIEM CHUONG

  . Vè S NGHIP GIO DC I .S LC TIU S BN THN: H v tờn: Lê Văn Thạo Nam Ngy, thỏng, nm sinh: 11 10 - 1972 Dõn tc: Kinh Ni hin nay: Định Tăng Yên Định Thanh. Giáo viên Ni cụng tỏc: Trờng Tiểu học Định Tăng Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hoá Xỏc nhn ca Th trng n v Định Tăng,ngy 01 thỏng 12 nm 2010 Ngi khai Lê Văn Thạo

 • Bảnn thành tích nhân đề nghị cấp kỉ niệm chương "vì thế hệ trẻ"

  . Hạnh phúc Liên Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010 BẢN THÀNH TÍCH NHÂN Đề nghị cấp Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” I. SƠ YẾU LÝ LỊCH: Họ và tên: Lê Mạnh Hùng. TNCS Hồ Chí Minh. Nay tôi kê khai bản thành tích này đề nghị được cấp kỷ niệm chươngthế hệ trẻ. XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ NGƯỜI KHAI

 • Bản khai thành tích nhân đề nghị cấp kỉ niệm chương "Vì thế hệ trẻ"

  . Minh. Nay tôi kê khai bản thành tích này đề nghị được cấp kỷ niệm chươngthế hệ trẻ. XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN CƠ SỞ NGƯỜI KHAI KÝ HOẶC CHÍNH. Hạnh phúc Liên Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2010 BẢN THÀNH TÍCH NHÂN Đề nghị cấp Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” I. SƠ YẾU LÝ LỊCH: Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

 • Tài liệu Xác nhận bản khai nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế pptx

  . Xác nhận bản khai nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê :Người có công Cơ. Bước 1 Người có công với cách mạng lập bản khai nhân. 2. Bước 2 Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng,

 • Tài liệu Xác nhận bản khai nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế doc

  . Xác nhận bản khai nhân của đối tượng người có công (hoặc thân nhân) đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê :Người có công Cơ. Bước 1 Người có công với cách mạng lập bản khai nhân. 2. Bước 2 Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng,

 • Mẫu Phiếu nhân đề nghị cấp/cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường potx

  . LÝ THỊ TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHẦN NÀY DO CỤC QLTT GHI PHIẾU NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG Số Thẻ kiểm tra. 1 Mẫu Phiếu nhân đề nghị cấp/cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BCT ngày 10 tháng. cấp Thẻ kiểm tra thị trường quy định tại Thông tư số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấp Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.084555864334106 s. Memory usage = 11.71 MB