Tổng hợp tài liệu: “Bài soạn giáo án lơp 5 tuần 25 CKTKN

 • Bài soạn giáo án lớp 5 -tuần 19 có KNS

  . -Cho cả lớp làm bài cá nhân. -GV dán 4 5 tờ giấy to lên bảng lớp, chia lớp thành 5 nhóm, cho các nhóm lên thi tiếp sức. HS cuối cùng sẽ đọc toàn bộ bài thơ quả: a) 17,27 cm b) 40,82 dm c) 3,14 m *Bài giải: Chu vi của bánh xe ô tô đó là: 0, 75 x 3,14 = 2, 355 (m) Đáp số : 2, 355 m. 3-Củng cố, dặn dò (1) -Cho HS nhắc

 • Bài soạn giao an lop 5 tuan 29 năm 08 -09

  . 1 ,5 = b) = ; = ; = ; = Bài tập 2: SGK trang 151 - 1 HS đọc đề BT2. - 2 HS lên bảng làm. a)0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 % ; 8, 75 = 8 75% b) 0, 45% = 45 ; 5% = 0, 05. thực hiện bài 5. - Về nhà làm bài - Chuẩn bò: Ôn tập số thập phân. - Nhận xét tiết học. - Sửa bài. a) 7 3 và 5 2 35 15 57 53 7 3 = × × = 35 14 75 72 5 2 =

 • Bài soạn GIAO AN LOP 5 TUAN 19 GDKNS(H)

  . động: 2. Bài cũ: Hình thang. - Học sinh sửa bài 3, 4. Nêu đặc điểm của hình thang. - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Diện tích hình thang. Hoạt. cố nhất của Pháp tại chiến trường Đông Dương vào năm 1 953 – 1 954 . N2: Tóm tắt những mốc thời gian quan trọng trong chiến dòch Điện Biên Phủ. N3: Nêu những

 • Bài soạn giáo án lớp 5 -tuần 20 có KNS

  . đọc bài và chuẩn bị bài sau. Thứ 4 ngày 13 tháng 1 năm 201 1 Chính tả (nghe viết) Cánh cam lạc mẹ 5 I/ Mục tiêu: -Nghe và viết đúng chính tả bài Cánh. làm bài cá nhân. -GV dán 5 tờ giấy to lên bảng lớp, chia lớp thành 5 nhóm, cho các nhóm lên thi tiếp sức. HS cuối cùng sẽ đọc toàn bộ câu chuyện. -Cả lớp

 • Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5- TUẦN 19.CKT+BVMT

  . HS khá, giỏi làm cả bài. - Cả lớp cùng GV nhận xét, chữa bài. Bài 3: Giải toán (Dành Cho HS khá, giỏi) - Phân tích và tóm tắt bài toán - Gợi ý : Tìm chiều. câu b) - HS đọc bài toán - HS tự tìm cách giải bài toán - 2HS giải thi đua ở bảng. GV: Trần Văn Lượng -3- Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học:

 • Bài soạn GIAO AN LOP 5(TUAN 1)

  . tập. * Tranh 2: Về nớc , anh đợc giao mhiệm vụ chuyển và nhận th từ, tài liệu. * Tranh 3: Trong công việc anh Trọng rất bình tĩnh, nhanh trí. * Tranh 4 :. - Bài tập về nhà : Bài 3 ( SGK /6). - Vở BT bài: 1,2,3 trang. Luyện từ và câu Giỏo ỏn Lp 5D `Nm hc 2010 - 2011 -6- Trng Tiờu hoc Hai An Giỏo viờn: Phan

 • Bài soạn Giáo án lớp 5-Tuần 20

  . Kim – Giáo án lớp 5 Buổi chiều Tiếng Việt Luyện TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu - HS: Luyện tạp viết bài văn thể loại tả người. - HS: Giỏi viết bài văn. xanh: 120 x40 : 100 = 48 (em) + S HS thớch mu đỏ: 120 x 25 : 100 = 30 (em) + S HS thớch mu trắng: 120 x 20 : 100 = 24 (em) + S HS thớch mu tím: 120 x 15

 • Bài soạn giáo án lớp 5 tuần 21_(2010-2011) CKTKN

  . lớp và GV nhận xét. *Bài giải: Độ dài đáy của hình tam giác là: 5 1 5 ( x 2) : = (m) 8 2 2 5 Đáp số: m 2 *Bài giải: Diện tích khăn trải bàn là: 2 x 1 ,5. động dạy học: 1-Kiểm tra bài cũ: Cho HS nêu mục bạn cần biết bàI 40. 2 .Bài mới: 2.1-Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi đầu bài lên bảng. 2.2-Hoạt động

 • Bài soạn GIÁO ÁN LỚP 5, TUẦN 1-6

  . Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học: 2010-2011 SINH HOẠT LỚP TUẦN 1 I- Nhận xét tuần 1 - Về học tâp: Các e có cố gắng, chú ý nghe giảng bài nhưng kết quả. trước bài “MRVT: Tổ quốc”. GV: Trần Văn Lượng Trường TH Mỹ Thạnh Tây Giáo án lớp 5 Năm học: 2010-2011 Tốn ƠN: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (TT) I- U CẦU Biết so sánh

 • Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

  . lấy củi đun , đốt than ? + Vì cây xanh là lá phổi xanh có nhiệm vụ điều hoà khí hậu , Cây xanh là nguồn gốc của than đá, than củi + Than đá, dầu mỏ , khí. -Yêu cầu HS làm bài vào vở;1 HS làm bảng phụ -Chữa bài: +Gọi 1HS nhận xét bài của bạn;HS còn lại chữa bài vào vở. +GV nhận xét ,chữa bài. Bài 2: -Gọi 1 HS

 • Bài soạn Giao an lop 5(Tuan 22).doc

  . xét bài của bạn;HS còn lại chữa bài vào vở. +GV nhận xét ,chữa bài. Bài 2: -Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài -Yêu cầu HS làm bài -Chữa bài: +Gọi HS nhận xét bài. lấy củi đun , đốt than ? + Vì cây xanh là lá phổi xanh có nhiệm vụ điều hoà khí hậu , Cây xanh là nguồn gốc của than đá, than củi + Than đá, dầu mỏ , khí

 • Bài soạn Giáo án Lớp 5 tuần 29 CKTKN

  . 3 9 15 21 5 20 ; 5 15 25 35 8 32 = = = = - 1 HS nêu yêu cầu. * Kết quả: a, Vì 7 15 2 14 15 14 ; ; 3 35 5 35 35 35 = = > nên 3 2 7 5 > b, 5 5 9 8. 0, 35 = 35% 0 ,5 = 50 % 8, 75 = 8 75% 45% = 0, 45 5% = 0, 05 6 25% = 6, 25 - 1 HS nêu yêu cầu. * Kết quả: a) 1 2 giờ = 0 ,5 giờ ; 3 4 giờ = 0, 75 giờ 1 4 phút = 0,25

 • Bài soạn Giáo án Lớp 5 tuần 30 CKTKN

  . 2 năm 6 tháng = 30 tháng 3 phút 40 giây = 220 giây 1 giờ 5 phút = 65 phút 2 ngày 2 giờ = 26 giờ b, 28 tháng = 2 năm 4 tháng 150 giây = 2 phút 30 giây 144. giờ = 0, 15 giờ 1 giờ 30 phút = 1 ,5 giờ 90 phút = 1 ,5 giờ 30 phút = 1 2 giờ = 0 ,5 giờ 6 phút = 1 10 giờ = 0,1 giờ 12 phút = 1 5 giờ = 0,2 giờ 3 giờ 15 phút

 • Bài soạn Giáo án Lớp 5 tuần 31 CKTKN

  . 5 = 153 35 b) 75, 95 : 3 ,5 = 21,7 Thử lại: 21,7 × 3 ,5 = 75, 95 97, 65 : 21,7 = 4 ,5 Thử lại: 4 ,5 × 21,7 = 97, 65 - 1 HS nêu cách làm. 3 2 15 3 : 10 5 20 4 =. 3 35 20 55 5 : : 11 5 11 5 33 33 33 3 + = + = = Cách 2: 7 3 4 3 7 4 3 3 5 : : : 1: 11 5 11 5 11 11 5 5 3   + = + = =  ÷   b) (6,24 + 1,26) : 0, 75 =

 • Bài soạn Giáo án Lớp 5 tuần 32 CKTKN

  . × = 3 4 5 4 9 : 9 4 5 15 3 15 × = × × = b, 72 : 45 = 1,6 281,6: 8 = 35, 2 300,72 : 53 ,7 = 5, 6 15 : 50 = 0,3 912,8 : 28 = 32, 6 0,162 : 0,36 = 0, 45 - 1 HS. 5 là 40% b) 2 và 3 là 66,66% c) 3,2 và 4 là 80% d) 7,2 và 3,2 là 2 25% - 1 HS nêu yêu cầu. a) 2 ,5% + 10,34% = 12, 84% b) 56 ,9% - 34, 25% = 22, 65% c) 10 05%

 • Bài soạn Giáo án Lớp 5 tuần 32 CKTKN

  . × = 3 4 5 4 9 : 9 4 5 15 3 15 × = × × = b, 72 : 45 = 1,6 281,6: 8 = 35, 2 300,72 : 53 ,7 = 5, 6 15 : 50 = 0,3 912,8 : 28 = 32, 6 0,162 : 0,36 = 0, 45 - 1 HS. 5 là 40% b) 2 và 3 là 66,66% c) 3,2 và 4 là 80% d) 7,2 và 3,2 là 2 25% - 1 HS nêu yêu cầu. a) 2 ,5% + 10,34% = 12, 84% b) 56 ,9% - 34, 25% = 22, 65% c) 10 05%

 • Bài soạn Giao an lop 5 tuan 23,24,25 nam 2011 chuan

  . 375dm 3 = 3 750 00cm 3 5, 8dm 3 = 58 00cm 3 ; 4/5dm 3 = 800cm 3 b)2000cm 3 =2dm 3 ; 154 000cm 3 = 154 dm 3 490000cm 3 = 490dm 3 ;51 00cm 3 = 5, 1dm 3 - HS di lp. bài và tự làm bài. - 3 HS làm bài trên bảng. a) Thể tích hình hộp chữ nhật: 5 x 4 x 9 = 180 cm 3 b) Thể tích hình hộp chữ nhật: 1 ,5 x 1,1 x 0 ,5 = 0,8 25( m

 • Bài soạn giáo án lơp 5 tuần 25 CKTKN

  . làm bài. HS l¾ng nghe -HS nêu phép tính tương ứng. 3giờ 15phút + 2giờ 35phút =? 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút 5 giờ 50 phút Vậy :3 giờ 15 phút + 2 giờ 35. C D M Bài 5: (2 ,5 ) Một bể nước dạng hình hộp - 5dm 3 4cm 3 = 50 04cm 3 - 8dm 3 50 cm 3 = 8, 050 dm 3 - 7m 3 120cm 3 = 7,120m 3 - 12000cm 3 = 12dm 3 Bài giải:

 • Bài soạn Giáo Án Lớp 5 Tuần 25 (2010 - 2011 )

  . Độ, Bra-hma, Sác-lơ Đác-uyn, … - Giáo viên đọc. - Giáo viên đọc toàn bài chính tả 1 lượt. - Giáo viên chấm 7 đến 10 bài và nêu nhận xét về nội dung bài chép. a) 6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng 3 năm rưỡi = 42 tháng (12 tháng × 3 ,5 = 42 tháng) 3 ngày = 72 giờ 0 ,5 ngày= 12 giờ 3 ngày rưỡi = 84 giờ b)

 • Bài soạn Giáo án lớp 5 Tuần 25 CKT-KN-BVMT-TKNL

  . =4,5gi. b) 30 giõy = 0 ,5 phỳt. 1 35 giõy = 2, 25 phỳt. Luyện từ và câu Tiết 49: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ. Giáo án lớp 5 Tuần 25 Ngun. chấm: a) 6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng 3 năm rưỡi = 42 tháng (12 tháng × 3 ,5 = 42 tháng) 3 ngày = 72 giờ Gi¸o ¸n líp 5 TuÇn 25 Nguyễn Thị H ơng

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.081839799881 s. Memory usage = 11.6 MB