Tổng hợp tài liệu: “Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

 • Tiết 52: Những cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

  . ra những cuộc khởi nông dânĐàng Ngoài thế kỉ XVIII Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII Địa bàn hoạt độngThời gian Tên cuộc. Điện Biên Tiết 52. Bài 24 Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài 1. Tình hình chính trị. 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn. a, Nguyên nhân: b, Diễn biến: d, ý nghĩa: c,

 • Bài 37: Khỏi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn(NC)

  . Tiết 44 – Bài 37: KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI VÀ PHONG TRÀO TÂY SƠN 1.Khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài 2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm. phong trào nông dân bùng nổ? Giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc. 2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng

 • Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . Khởi nghĩa nông Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII 1.Tình hình chính trị. 1.Tình hình chính trị. - Giữa thế. nơi. 2.Những cuộc khởi nghĩa lớn. 2.Những cuộc khởi nghĩa lớn.  Nguyên nhân: Nguyên nhân:  Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:

 • Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đằng ngoài

  . theo) IV. TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH 1. Quân Thanh xâm lược nước ta I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN II. TÂY SƠN LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỌ NGUYỄN VÀ ĐÁNH TAN QUÂN. hợp lòng dân, có đầy đủ danh nghóa và uy tín lãnh đạo toàn dân đánh giặc. Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế có ý nghóa gì? - Tập hợp được toàn dân đánh

 • Bài 37. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn

  . Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng Trong : - 1771, anh em Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn. - Mùa thu 1773, nghĩa quân. Bài 37 :  1. Khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài : a. Nguyên nhân : - Bộ máy chính quyền quan liêu nặng nề, ăn bám XH. - Nông dân bị cướp ruộng

 • Khởi nghĩa nông dân

  . Khởi nghóa nông dân Đàng Ngoài Khởi nghóa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII thế kỉ XVIII 1. 1. Tình. Nạn đói thường xun xãy ra. Đời sống nhân dân cực khổ, dân cực khổ, 2. 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn Những cuộc khởi nghĩa lớn : : Bài 24 Tiết: 52 Ở bài học

 • Bài 16 - Hình 39 - Lược đồ khởi nghĩa nông dân cuối thế kỷ XII

  . Bài 16 Lược đồ minh hoạ - Hình 39 : Khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỷ XII Bài 16 Hình 39 - SGK: Lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỷ XIV

 • Bài 22 - Hình minh hoạ - Sơ đồ thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ XVI

  . Bài 22 Hình minh hoạ : Sơ đồ thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỷ XVI Năm khởi nghĩa Người lãnh đạo Địa điểm. Triều (Quảng Ninh) Hưng Hóa, SơnTây đến Từ Liêm (Hà Nội) Sơ đồ :Thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI: Bài 22

 • Bài 24 - Hình minh hoạ - Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII (Dạng 2)

  . Nam - > Điện Biên Lược đồ nơi diễn ra những cuộc khởi nông dânĐàng Ngoài thế kỉ XVIII Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Bài 24 Bài 24 Lược đồ minh hoạ - Nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ X Lê Dy Mật Thanh Hoá và Nghệ An Vĩnh Phúc, Sơn Tây Đồ

 • Bài 25: Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn

  . kể tên các cuộc khởi nghóa nông dân đàng Ngoài trên lược đồ? BÀI 25 PHONG TRÀO TÂY SƠN PHONG TRÀO TÂY SƠN • I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN. 1. 1. Xã hội. Tây Sơn Vẽ lược đồ căn cứ đòa nghóa quân Tây Sơn H.56 / SGK.121. H.56 / SGK.121.   Xem phần II /bài 25: Tây Sơn lật đổ chính Xem phần II /bài 25: Tây Sơn

 • bài 37 khởi nghĩa nông dân đàng ngoài và phong trào Tây Sơn

  . phóng toàn bộ Đàng Trong 1771 khởi nghĩa bùng nổ ở Tây Sơn Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 1770) Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 1751) Khởi nghĩa Nguyễn. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu (1741- 1751) Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 1769) Tên cuộc khởi Tên cuộc khởi nghĩa nghĩa Địa bàn Địa bàn Thời gian Thời gian

 • BÀI 24-KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾKỈ XVIII

  . nghóa nông dânĐàng Ngoài thế kỉ XVIII Sơn Tây Lai Châu 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ VIII 2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA. sống nhân dân cực khổ. 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ VIII 2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN 2. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN

 • KHOI NGHIA NONG DAN DANG NGOAI (BAI 24) Sử 7

  . Người lãnh đạo Địa bàn hoạt động Kết quả Nguyễn Danh Phương 173 7 173 8 - 177 0 174 0 - 175 1 174 1 175 1 173 9 - 176 9 Nguyễn Dương Hưng Lê Duy Mật Nguyễn Hữu Câù. khởi nghĩa tiêu biểu: - Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu: 174 1- 175 1 - Khởi nghĩa Hoàng Công Chất : 173 9- 176 9 Khëi nghÜa NguyÔn H÷u CÇu Khëi nghÜa Hoµng C«ng

 • Bài soạn Nhung cuoc khoi nghia nong dan

  . dân, thậm chí ở tầng lớp rất thấp kém cũng được đưa lên ngôi vị đế vương trên danh nghĩa. Những trường hợp như vậy khá nhiều trong lịch sử Việt Nam, vai trò,. Linh Đức vương còn sống, đi lánh nạn ở vùng sông Lương (sông Chu). Dựa vào danh nghĩa đó, tháng 8 năm Kỷ Tị (1389) Nguyễn Thanh tập hợp lực lượng nổi dậy

 • Tài liệu bai 23- Khới nghĩa Tây Sơn đàng ngoài và ...

  . trào Tây Sơn. 2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng Trong 2. Phong trào Tây Sơn bùng nổ và quân Tây Sơn làm chủ toàn bộ Đàng. Bài 37: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn 1. Khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài . 1.1 Nguyên nhân bùng nổ phong trào khởi nghĩa nông dân

 • Gián án Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài. phong trào khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều

 • Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài. phong trào khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều

 • Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài. phong trào khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều

 • Bài giảng Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài. phong trào khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều

 • Bài soạn Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỷ XVIII

  . BÀI 24 KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII 1. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ: a. Chính quyền phong kiến: Hỏi: Em có nhận xét gì về chính quyền Đàng Ngoài. phong trào khởi nghĩa nông dânĐàng Ngoài vào khoảng giữa thế kỉ XVIII? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: - Kết quả và ý nghĩa: + Các cuộc khởi nghĩa đều

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.11272716522217 s. Memory usage = 11.71 MB