Tổng hợp tài liệu: “Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

 • Giáo án luyện từ câu - Lớp 2

  Giáo án luyện từ câu - Lớp 2 . Ngày….. tháng….. năm ………TIẾT 1TỪ CÂUI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Bước đầu làm quen với khái niệm từ câu - Biết tìm các từ liên quan đến hoạt. dùng từ đặt câu đơn giản- Cách tiến hành:* Bài 1/ 8- Hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu- Hướng dẫn HS tìm từ phù hợp với từng tranh- Gọi HS lên làm bài* Bài 2/ 9-

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của. d - HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi .- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời .- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Bước đầu hiểu từ trái nghóa.. 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ. để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp .- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng) .- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ : Các từ chỉ đặc điểm của loài vật .-. của nó .- HS dưới lớp ghi bằng bút chì vào sách .- HS nêu .- HS đọc thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây .- Nối tiếp nhau, nói câu so sánh.Trường

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ ngữ. gợi ý để HS tìm từ ca ngợi Bác Hồ .- GV theo dõi ghi nhanh các từ ngữ lên bảng.+ Bài tập 3 : (Viết) .- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống .- GV theo dõi

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Biết. tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa .- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm.-

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI.ĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .-. xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về cây cối .- Đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng vốn từ về cây cối .- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI ƠÛ ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ngữ chỉ chim chóc .- Biết trả lời đặt câu hỏi về đòa điểm theo mẫu : ƠÛ đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM DẤU CHẤM – DẤU PHẨY.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ. vốn từ về các loài chim .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết sử dụng dấu chấm dấu phẩy thích hợp trong 1 đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ?Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng và. hoá vốn từ liên quan đến muôn thú .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết dùng dấu chấm dấu phẩy trong một đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ?Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Đọc yêu cầu – Cả lớp đọc thầm theo .- 2 tiếng- Nhóm tìm các từ có tiếng biển .- Tìm từ theo nghóa tương ứng cho trước.-

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY.Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ về sông biển .-. HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển. HS2: Đặt câu cho bộ phận được

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ?Tuần : 20 Ngày dạy. cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài Từ ngữ về chim chóc” đặt trả lời câu hỏi ở đâu ?- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎITuần : 14Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ về tình. chì vào sách .- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chò em .- HS nối tiếp nhau nêu- HS đọc : Sắp xếp các từ

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ TRÁI NGHĨA - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Bước đầu làm. Bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghóa. - Củng cố cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết nội dung bài

 • Giáo án Luyện từ câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết theo hướng đổi mới

  . Tiết 3: Luyện từ câu: Tiết thứ 26 LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu ứng dụng của chúng. 2. Luyện. trong lớp. - Nhận xét tiết học. Nhắc chuẩn bị cho tiết học sau. - Ghi nhớ nội dung bài học. - Ghi vở. - Tiết 3: Luyện từ câu: Tiết thứ 18 ĐẠI TỪ Giáo

 • Luyện từ câu lớp 2: ngữ về loài thú

  Từ ngữ về muông thú. Dấu chấm, dấu phấy . vào ô trống: Từ sáng sớm Khánh Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thm vườn thú Hai chị em n mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và. ........ hổ (cọp). thỏ. voi. sóc. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. - Dữ nh­ - Nh¸t nh­ -

 • Luyện từ câu lớp 2: Từ chỉ đặc điểm-Câu kiểu ai thế nào

  . dỏng . Luyện từ câu: Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu Ai thế nào? - Từ chỉ đặc điểm của người sự vật là những từ chỉ gì? Từ chỉ đặc điểm của người sự. xanh tốt. . Tìm những từ chỉ đặc điểm của người sự vật: Bài 2: Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu Ai thế nào? Luyện từ câu: a) Đặc điểm về tính tình của

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.0560801029205 s. Memory usage = 11.61 MB