Tổng hợp tài liệu: “Giáo án Luyện từ và câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ đặc điểm

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?Tuần : 15Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của. d - HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Dựa vào tranh trả lời câu hỏi .- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời .- HS đọc : Tìm những từ chỉ đặc của người

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ chỉ tính chất

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI.Tuần : 16Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Bước đầu hiểu từ trái nghóa.. 1, 2 viết sẵn trên bảng phụ. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 tiết luyện từ câu

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng các hệ thống hoá vốn từ. để các nhóm thi tìm từ chỉ nghề nghiệp .- Cả lớp GV nhận xét kết luận.+ Bài tập 3 : (Miệng) .- GV mời 2, 3 HS lên bảng viết các từ nói lên phẩm chất

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ vật nuôi

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ : Các từ chỉ đặc điểm của loài vật .-. của nó .- HS dưới lớp ghi bằng bút chì vào sách .- HS nêu .- HS đọc thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây .- Nối tiếp nhau, nói câu so sánh.Trường

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về Bác Hồ dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ ngữ. gợi ý để HS tìm từ ca ngợi Bác Hồ .- GV theo dõi ghi nhanh các từ ngữ lên bảng.+ Bài tập 3 : (Viết) .- Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ trống .- GV theo dõi

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về các mùa

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Biết. tên các thang trong năm các tháng bắt đầu kết thúc của từng mùa .- Xếp được các ý theo lời Bà Đất trong chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm.-

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI.ĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 28 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .-. xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về cây cối .- Đặt trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì ?- Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu phẩy

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về cây cối... hỏi để làm gì?

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT - TRẢ LỜI CÂU HỎIĐỂ LÀM GÌ ?Tuần : 29 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng vốn từ về cây cối .- Tiếp tục luyện tập đặt trả lời câu hỏi Để làm gì ?”.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh ảnh 3, 4 loài cây ăn quả.III./

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim chóc ... câu hỏi ở đâu?

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI ƠÛ ĐÂU ?Tuần : 21 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. năng .- Mở rộng hệ thống hoá vốn từ về : từ ngữ chỉ chim chóc .- Biết trả lời đặt câu hỏi về đòa điểm theo mẫu : ƠÛ đâu ?II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng thống

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về chim ... dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ LOÀI CHIM DẤU CHẤMDẤU PHẨY.Tuần : 22 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng hệ. vốn từ về các loài chim .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết sử dụng dấu chấm dấu phẩy thích hợp trong 1 đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về loài thú ... dấu phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ CÁC LOÀI THÚ DẤU CHẤM DẤU PHẨY ?Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng và. hoá vốn từ liên quan đến muôn thú .- Hiểu được các câu thành ngữ trong bài .- Biết dùng dấu chấm dấu phẩy trong một đoạn văn.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển ... vì sao???

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎIVÌ SAO ?Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở. - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Đọc yêu cầu – Cả lớp đọc thầm theo .- 2 tiếng- Nhóm tìm các từ có tiếng biển .- Tìm từ theo nghóa tương ứng cho trước.-

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về sóng biển

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY.Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Mở rộng vốn từ về sông biển .-. HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - GV chia lớp thàng 2 phần, yêu cầu 2 HS lên bảng.HS1: Viết các từ ngữ có tiếng biển. HS2: Đặt câu cho bộ phận được

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về thời tiết ... dấu chấm than!

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT - ĐẶT TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO - DẤU CHẤM DẤU CHẤM THAN ?Tuần : 20 Ngày dạy. cố, dặn dò - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bò bài Từ ngữ về chim chóc” đặt trả lời câu hỏi ở đâu ?- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ ngữ về tình cảm gia đình

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . : Luyện từ câuBài : TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ ? DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎITuần : 14Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU :- Mở rộng vốn từ về tình. chì vào sách .- HS nhắc lại đề bài- HS đọc yêu cầu : Tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chò em .- HS nối tiếp nhau nêu- HS đọc : Sắp xếp các từ

 • Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 - Từ trái nghĩa ... dấu chấm phẩy

  Giáo án Luyện từ câu - Lớp 2 . BÀI DẠYMôn : Luyện từ câuBài : TỪ TRÁI NGHĨA - DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng .- Bước đầu làm. Bước đầu làm quen với khái niệm từ trái nghóa. - Củng cố cách sử dụng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy. II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết nội dung bài

 • Luyện từ câu tuần 31: TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

  . 1 từ nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. Đặt câu với từ đó.  Tìm 1 từ nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Đặt câu với từ đó.  Nói 1 câu về. chơi Đáp án Bác là non nước trời mây, Việt nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn. Tìm thêm từ ngữ ca ngợi Bác Hồ. Lưu ý dùng dấu chấm, dấu phẩy khi viết câu.

 • Luyện từ câu lớp 2: ngữ về loài thú

  Từ ngữ về muông thú. Dấu chấm, dấu phấy . vào ô trống: Từ sáng sớm Khánh Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thm vườn thú Hai chị em n mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và. ........ hổ (cọp). thỏ. voi. sóc. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. ®äc mét sè c©u thµnh ngữ kh¸c cã tªn c¸c con vËt. - Dữ nh­ - Nh¸t nh­ -

 • Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ Dấu chấm, dấu phẩy

  . năm 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ Dấu chấm, dấu phẩy 1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất. Luyện từ câu Bµi cò: Từ ngữ về Bác Hồ 1. Tìm những từ ngữ: a)Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

 • Luyện từ câu lớp 2: Từ chỉ đặc điểm-Câu kiểu ai thế nào

  . dỏng . Luyện từ câu: Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu Ai thế nào? - Từ chỉ đặc điểm của người sự vật là những từ chỉ gì? Từ chỉ đặc điểm của người sự. xanh tốt. . Tìm những từ chỉ đặc điểm của người sự vật: Bài 2: Từ chỉ đặc điểm – Câu kiểu Ai thế nào? Luyện từ câu: a) Đặc điểm về tính tình của

1 2 3 4 .. >
Đăng ký

Generate time = 0.074342012405396 s. Memory usage = 11.71 MB