Tổng hợp tài liệu :

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 38.2010.TT-BGTVT.doc

Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu 38.2010.TT-BGTVT.doc
Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy . danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt
 • 10
 • 0
 • 0

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” 32.2010.TT.BTC.doc

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” 32.2010.TT.BTC.doc
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam” 32.2010.TT.BTC. . nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện “Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May. Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010THÔNG T Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực Dệt May Việt Nam”_ ______________________Căn
 • 5
 • 0
 • 0

Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản (2).pdf

Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản (2).pdf
Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản (2
 • 1
 • 211
 • 1

Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản.pdf

Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản.pdf
Thực trạng và giải pháp chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho dự án SEAQIP của ngành thủy sản
 • 1
 • 132
 • 0

Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam

Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam
Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở việt nam . đào tạo quản trị kinh doanh2 .20 Ths. Trần Quốc Việt - Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam - Nhìn từ phía doanh. Một vài ý kiến về chương trình đào tạo cử nhân ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam2 .4 PGS.TS Trương Đình Chiến - Bàn về xây dựng chương trình đào tạo cử
 • 3
 • 563
 • 1

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng tin học ứng dụng
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng tin học ứng dụng . www.sonadezi.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN CAO ĐẲNG TIN HỌC ỨNG DỤNG Tên chương trình: Đào tạo Cử nhân Cao đẳng Tin học ứng dụng Trình độ đào tạo: Cao đẳng. năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi) I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT) có phẩm chất chính
 • 4
 • 416
 • 1

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch- Khách sạn

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch- Khách sạn
trường ĐH Văn hiến tp. Hồ Chí Minh . CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn Trình. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN TP. HCM ---- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị
 • 16
 • 0
 • 0

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học

Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
Xây dựng chương trình đào tạo từ xa một môn học
 • 24
 • 442
 • 2

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN
Để đánh giá khả năng tạo callus và tái sinh của tập đoàn lúa nương nhằm hoàn thiện các quy trình nuôi cấyin vitro trên các giống lúa có khả năng tái sinh cao phục vụ công tác chuyển gen, 31 giống lúa nương đã được sửdụng cho nghiên cứu này. Trong 31 giống lúa, 25 giống có khả năng tạo callus cao nhất trong môi trường thíchhợp với tỷ lệ trên 50% và 4 giống có tiềm năng rất cao từ tỷ lệ 76,3% (giống Kháu trặm họm) đến 85% (Kháu côngton). Môi trường thích hợp cho sự hình thành callus của các giống Kháu kè đè trặm và Kháu công ton là môitrường có bổ sung 1,5mg/l 2,4D. Trong lúc đó, đối với 2 giống còn lại là môi trường có bổ sung 2mg/l 2,4-D. Xácđịnh được khả năng tái sinh của tập đoàn lúa nương trên các môi trường khác nhau trong số 25 giống lúa có khảnăng tạo callus tốt nhất trên môi trường MS có bổ sung 2mg/lBAP, 0,5mg/lkinetine và 0,1mg/lcasein. Đồng thời đãxác định được khả năng tạo callus và tái sinh cây của các giống lúa bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường và ditruyền, hai yếu tố này có sự tương tác làm ảnh hưởng các khả năng trên ở các giống lúa khác nhau và bước đầuđã chuyển thành công gen OsDREB2ACA vào giống Kháu trặm họm. . cứu khả năng tạo callus và tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của. cho tái sinh các giống lúa nương miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu khả năng tạo callus và tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục
 • 9
 • 473
 • 4

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx
. bất cứ yếu tố nào trong quá trình đào tạo như được lựa chọn chương trình đào tạo theo trình độ sẵn có; lựa chọn cơ sở đào tạo, giáo trình học tập, và giảng. nhiệm chuyên môn trong việc xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đã đề ra, sự đối phó của giáo viên cùng sự hợp tác của người học đối
 • 11
 • 596
 • 1

Xây dựng bài giảng điện tử môn học phương pháp dạy học hóa học (thuộc chương trình đào tạo cử nhân sư phạm của khoa sư phạm đại học quốc gia hà nội)

Xây dựng bài giảng điện tử môn học phương pháp dạy học hóa học (thuộc chương trình đào tạo cử nhân sư phạm của khoa sư phạm  đại học quốc gia hà nội)
. Xây dựng bài giảng điện tử môn học Phương pháp dạy học Hóa học (Thuộc chương trình đào tạo cử nhân sư phạm của Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội). 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận của việc xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học Chương 2. Xây dựng bài giảng điện tử môn học phương pháp
 • 4
 • 603
 • 3

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA Luận văn Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO. Đề tài Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ cơng tác áp dụng ISO 14001: 2004” được thực hiện. Tơi chọn ngành Thép
 • 150
 • 650
 • 1

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm và kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt

Tài liệu Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm và kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con các giống dừa chất lượng cao ppt
. cứu và phát triển quy mô nhỏ SPA Xây dựng quy trình nuôi cấy phôi mầm và kỹ thuật ghép phôi phục vụ công tác di chuyển nguồn gen và sản xuất cây con. ra các bộ sưu tập nguồn gen dừa và sản xuất các cây giống chất lượng cao từ loại hình dừa đột biến. Được biết đến dưới cái tên Kỹ thuật nuôi cấy phôi mầm
 • 29
 • 600
 • 0

Tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực ngànhViệt Nam-50 năm nhìn lại doc

Tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực ngành ở Việt Nam-50 năm nhìn lại doc
. Đào tạo nguồn nhân lực ngànhViệt Nam-50 năm nhìn lại Ở Việt Nam, trong 50 năm qua, kể từ khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng vào năm 1954,. dạng hoá các phương thức đào tạo và cấp bậc đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin-Thư viện Trước 1954, việc đào tạo nguồn nhân lực thư viện không được
 • 14
 • 378
 • 0

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

BÁO CÁO
. tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực của mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, lý thuyết, phát triển, đào tạo, nguồn nhân. việc đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực ở mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vì nguồn nhân lực là cơ sở tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp nên doanh
 • 5
 • 625
 • 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN pdf

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN pdf
. CHCHƯƠƯƠNG TRÌNH NG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂNCÔNG NHÂNMục tiêu Đào tạo Mục tiêu Đào tạo •Nâng cao nhận thức. ước và các yêu cầu nội bộ của Doanh nghiệpPhạm vi đào tạo Phạm vi đào tạo • Nhân sự: Tất cả công nhân trực tiếp tham gia sản xuất ở Doanh nghiệpNhận
 • 50
 • 711
 • 0

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

BÁO CÁO
. của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của giống tiềm năng nhất trong tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam. chí Khoa học và Phát triển 2012 Tập 10, số 4: 567-575 www.hua.edu.vn KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN Phan Thị. soát của con người. Có những năm điều kiện thời tiết bất lợi Nghiên cứu khả năng tạo callus và tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen đã
 • 9
 • 316
 • 0

Luận văn: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE pptx

Luận văn: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE pptx
. Luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE 2 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI KHỐI KỸ THUẬT – ĐÀI 1090 . ĐÀI 1090 TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO 1 - Tổng quan về VMS MobiFone - Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban - Nội quy và thỏa ước lao động đang áp dụng tại công ty VMS 2 Nghiệp. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 1. Lịch sử phát triển của Công ty thông tin di động - mobifone Công ty Thông tin di động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS) là doanh
 • 95
 • 998
 • 3

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viênxây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp
. 2.2. Thực trạng công tác đào tạo chấp hành viên 69 Chương 3 YÊU CẦU, GIẢI PHÁP VỀ NHU CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤP HÀNH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở. Danh sách Nhóm nghiên cứu Đề tài "NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG, NHU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊNXÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP " CHỦ NHIỆM:. việc đào tạo Chấp hành viên hiện nay. - Xác định rõ nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên, đồ ng thời định hướng xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chấp hành viên nhằm đáp ứng yêu cầu
 • 515
 • 1,006
 • 2
1 2 3 4 .. >