Tổng hợp tài liệu :

Thực hành lập trình CNC bằng tay

Ôn thi thực hành lập trình window

Ôn thi thực hành lập trình window
Ôn thi thực hành lập trình window . LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLViết chương trình nhập/xuất thông tin. HỌỌC PHC PHẦẦN LN LẬẬP TRÌNH WINDOWSP TRÌNH WINDOWSNNỘỘI DUNG ÔN TI DUNG ÔN TẬẬP THI THP THI THỰỰC HC HÀÀNHNHLoại 3 - Lập trình CSDLThiết kế Report với Crystal
 • 15
 • 742
 • 4

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu

Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu
Bài tập thực hành lập trình cơ sở dữ liệu . Lập trình Cơ sở dữ liệu BÀI TẬP TUẦN 2 Qui định về việc nộp bài: Cách nộp: qua mail ntngocuit@gmail.com. tả. Bài 2: Viết chương trình tạo 1 Form chứa control TreeView như hình sau: Lập trình Cơ sở dữ liệu Khi người dùng click chọn một node, chương trình
 • 4
 • 4,779
 • 28

Thực hành lập trình ứng dụng

Thực hành lập trình ứng dụng
Thực hành lập trình ứng dụng . Mặt khác, không nên khống chế ngôn ngữ lập trình mà tùy theo bài toán cụ thể, sinh viên có thể chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp nhất. III. Phần kíên thức. đề và bài tập mẫu (tham khảo về loại và cở của phần mềm): Chủ đề 1: Lập trình ứng dụng mạng Bài tập 1.1: Thiết kế phần mềm thu thập và phân tích thông
 • 3
 • 510
 • 3

Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
. bị điện trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí Sơ đồ lắp đặt mạch điện? O A 3/ Lắp mạch điện bảng điện Qui trình lắp mạch điện bảng. của bảng điện Bảng điện chính 1, 3 2 4, 5 6 Cầu chì tổng Công tơ điện Bảng điện nhánh Cầu dao KWh 4 5 1 2 3 6 O A A O Sơ đồ phân bố bảng điện trong mạch điện
 • 14
 • 10,982
 • 14

bài 6 thực hành lắp mạch điện bảng điện

bài 6 thực hành lắp mạch điện bảng điện
. sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện + Học sinh vận dụng: - Hoàn thành lắp đặt mạch điện bảng điện 2. Kĩ năng: - Hình thành kĩ năng lắp mạch điện bảng điện. sinh phòng sau khi thực hành xong. NỘI QUY THỰC HÀNH MỤC TIÊU TIẾT HỌC 1. Kiến thức + Học sinh biết: - Cách lắp đặt mạch điện bảng điện + Học sinh hiểu:
 • 16
 • 4,311
 • 12

Tiết 16. Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện

Tiết 16. Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện
. sinh hiểu: - Quy trình, sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện + Học sinh vận dụng: - Hoàn thành lắp đặt mạch điện bảng điện 2. Kĩ năng: - Sử dụng thành thạo. sinh biết: - Cách nối dây thiết bị điện của bảng điện, lắp thiết bị điện vào bảng điện và kiểm tra sản phẩm trong quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện +
 • 16
 • 2,043
 • 34

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản
Bài tập 1Những từ khóa hoặc tên dưới đây là hợp lệ?a) Abce) $$$i) a_1 b) M/Hf) 25or6to4 j) Student Number c) Main g) 1_time k) string d) double h) first-Name Những từ khóa hoặc tên hợp lệ ______________________________________Những từ khóa hoặc tên không hợp lệ ________________________________Bài tập 2Những kiểu dữ liệu nào dưới đây là hợp lệ?a) stringe) inti) float b) doublef) Double j) byte c) interger g) String k) Float d) boolean h) Integer Những kiểu dữ liệu hợp lệ ______________________________________Những kiểu dữ liệu không hợp lệ ________________________________Bài tâp 3class Demo{public static void main(String[] args) { int tuoi = 25;String name1 = " Van " ;String name2 = " Lan " ; (1)}}Viết câu lệnh cho dòng lệnh (1) để hiển thị kết quả dưới đây: . JAVA CƠ BẢN Mã sinh viên: Họ và tên: Lớp học phần: Ngày nộp bài: Bài tập 1 Những từ khóa hoặc tên dưới đây là. biết kết quả của chương trình trên? Liệt kê các biến trong chương trình? Cho biết các biến có khai báo final có ý nghĩa gì? Bài tập 5 class Demo { public
 • 6
 • 9,342
 • 113

BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC

BÀI tập THỰC HÀNH lập TRÌNH MFC
Chương trình minh họa MFC đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Single Document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.2. Bài 02 – Chương trình minh họa MDI đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Multiple document” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.3. Bài 03 – Chương trình minh họa Dialog based đầu tiên Yêu cầu: Tạo ứng dụng “MFC AppWizard (EXE)” đơn giản bằng Wizard trong visual C++ 6.0 Hướng dẫn gợi ý: o Khởi động Visual C++ 6.0 o Dùng chức năng New Project để tạo project mới o Chọn loại project “MFC AppWizard (EXE)” o Chọn “Dialog based” application o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả Ths Trần Ngọc Bảo Bài tập thực hành lập trình MFC 1.4. Bài 04 – Thay đổi biểu tượng, con trỏ chuột của chương trình Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Thay đổi biểu tượng (Icon) của chương trình o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình o Thay đổi nội dung của dialog About Hướng dẫn gợi ý: o Thay đổi con trỏ chuột (Cursor) của chương trình CWinApp *app = AfxGetApp(); HICON hIcon = app-LoadCursor(IDC_NODROP); SetCursor(hIcon); o Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử chương trình, xem kết quả 1.5. Bài 05 – Xử lý sự kiện chuột Yêu cầu: Bổ sung bài tập 2.1 o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X=,Y=” o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X=,Y=” Hướng dẫn gợi ý: o Khi người dùng click chuột trái, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan trai chuot, toa do X=,Y=” Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView Trong danh sách Messages chọn “WM_LBUTTONDOWN” Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button o Khi người dùng click chuột phải, hiển thị thông báo “Bạn vừa nhan phai chuot, toa do X=,Y=” Nhấn tổ hợp phím Ctrl + W Trong Tab Message Maps chọn class name CxxxView Trong danh sách Messages chọn “WM_RBUTTONDOWN” Click “Add Function” button, sau đó click “Edit Code” button. . http://www.hcmup.edu.vn BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 1. Phần 1 – Làm quen với một chương trình viết bằng thư viện MFC 1.1. Bài 01 – Chương trình minh họa MFC đầu tiên. Bảo 1/1 BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MFC 5. Phần 3: Lập trình CSDL Viết chương trình quản lý học sinh với yêu cầu như sau 5.1. Cơ sở dữ liệu chương trình
 • 19
 • 897
 • 3

thục hành lắp mạch điện bảng điện tiêt11

thục hành lắp mạch điện bảng điện tiêt11
. Thực hành: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức o Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện. o Hiểu được qui trình chung lắp đặt mạch điện bảng. học, đảm bảo an toàn điện 2. Kĩ năng : Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện, vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện bảng điện 3. Thái độ : Làm
 • 1
 • 918
 • 1

Sổ tay lập trình CNC - Thực hành lập trình gia công trên máy CNC

Sổ tay lập trình CNC - Thực hành lập trình gia công trên máy CNC
đề thi, bài tập, bài tập CNC, tài liệu lập trình CNC, CNC, đồ án, đề tài
 • 456
 • 4,740
 • 18

tiet 13, 14 - bai 6 - thuc hanh lap mach dien bang dien

tiet 13, 14 - bai 6 - thuc hanh lap mach dien bang dien
. - B trớ cỏc thit b hp lớ. - Vch du phi thng. Khoan l B - Khoan l bt vớt. (chn mỳi khoan 2) - Khoan l lun dõy. (chn mi khoan 5) - Mi khoan - Mỏy khoan -. c lp chc, p. Kim tra - Vic lp thit b v i dõy - Bỳt th in - Mch in ỳng s ó ỳng s mch in hay cha? - Ni ngun - Vn hnh th mch in. . - Mch in lm vic tt, ỳng
 • 5
 • 1,346
 • 7

Thực hành Lắp mạch điện bảng điện

Thực hành Lắp mạch điện bảng điện
. tự thực hành 3 Lắp mạch điện bảng điện 1 - 2 - (Dẵ nghiên cứu ở tiết trước) O A Quan s¸t cho biÕt m¹ch điện trên có những thiÕt bÞ ®iÖn nào? Mạch điện. trò cung cấp điện tới đồ dùng điện . - Kích thước của bảng điện phụ thuộc vào số lượng và kích thước các thiết bị lắp trên bảng điện . Thực hành Lp mch
 • 19
 • 666
 • 1

Bài soạn Tiet 11 bai 6- Thuc hanh lap mach dien bang dien

Bài soạn Tiet 11 bai 6- Thuc hanh lap mach dien bang dien
. Bảng điện chính Bảng điện nhánh Hình 6-1 : Sự phân bố bảng điện trong m¹ng điƯn trong nhà • Em h·y chó thÝch h×nh 6-1 ? • Theo em b¶ng ®iƯn dïng ®Ĩ lµm. g×? Cầu chì tỉng Công tơ điện Cầu dao Bảng điện chính Bảng điện nhánh Hình 6-1 : Sự phân bố bảng điện trong m¹ng điƯn trong nhà • M¹ng ®iƯn trong nhµ th­êng
 • 23
 • 1,478
 • 2

Bài giảng Tiet 11 bai 6- Thuc hanh lap mach dien bang dien

Bài giảng Tiet 11 bai 6- Thuc hanh lap mach dien bang dien
. Bảng điện chính Bảng điện nhánh Hình 6-1 : Sự phân bố bảng điện trong m¹ng điƯn trong nhà • Em h·y chó thÝch h×nh 6-1 ? • Theo em b¶ng ®iƯn dïng ®Ĩ lµm. g×? Cầu chì tỉng Công tơ điện Cầu dao Bảng điện chính Bảng điện nhánh Hình 6-1 : Sự phân bố bảng điện trong m¹ng điƯn trong nhà • M¹ng ®iƯn trong nhµ th­êng
 • 23
 • 1,098
 • 3

Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc

Tài liệu Giáo trình thực hành Lập trình hệ thống doc
. NGHỆ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Giáo trình thực hành LẬP TRÌNH HỆ THỐNG Biên soạn: ThS. Nguyễn Hứa Duy Khang Ks. Trần Hữu Danh -ĐHCT- 5-2008 Thực hành. . 31 Giới Thiệu Thực hành Lập trình Hệ Thống giúp cho sinh viên viết được chương trình bằng ngôn ngữ Assembly trên máy tính PC. Giáo trình này chỉ hướng
 • 39
 • 546
 • 2

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở

Hướng dẫn thực hành - Lập trình Mã nguồn mở
bài tập linux . Chương: Chương: Linux Linux Cơ Cơ Bản Bản Khối: Đại học Liên thông. 2011-2012 Hướng dẫn: • Bài tập thực hành dựa trên giáo trình: CompTIA Linux Plus Certification. và VM Linux. 1. Từ Linux kiểm tra xem sshd có được khởi động để chạy chưa? Nếu chưa thì khởi động dịch vụ này. 2. Đọc địa chỉ eth0 hay eth1 của Linux bằng
 • 26
 • 1,065
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows pdf
. ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN); // Tạo ra m_MemDC tương thích với dc c a màn hình m_MemDC.CreateCompatibleDC(&dc); Hướng dẫn th c hành Lập trình C trên Windows. nHeight Kích thư c vùng device context đích pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái trên c a vùng ảnh đư c chép trong device context
 • 8
 • 781
 • 2

Thực hành lập trình CNC bằng tay

Thực hành lập trình CNC bằng tay
Thực hành lập trình CNC bằng tay . thể được điều khiển bằng chương trình. Chương trình được lập bằng các ký tự và chữ số. Hình ảnh bên trái minh hoạ một đoạn chương trình. Nội dung được. việc lập trình. 3. Lập chương trình là gì? Những hoạt động cần thiết khi lập một chương trình
 • 123
 • 9,506
 • 27
1 2 3 4 .. >