Tổng hợp tài liệu :

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2011 . = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 (1 ) du du du u I u u u u + + + + ữ = = + + + + = 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1. http://ductam_tp.violet.vn/ Trờng THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2 011 Môn: TOáN ; Khối: A,B (Thời gian làm bài: 18 0 phút) Phần chung cho tất cả
 • 6
 • 703
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA, Thanh Chương – Nghệ An

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA, Thanh Chương – Nghệ An
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA, Thanh Chương – Nghệ An . ĐẶNG THÚC HỨA Thanh Chương – Nghệ An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn thi: TOÁN; Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề B sao cho 2 AB OM = . Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình sin 3 4 sin tan tan 3 3 6 x x x x π π π                + − = + −      
 • 1
 • 1,610
 • 16

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI .  V,&i)u%v9N$ Mã đN 132 A. #+ B. ) C.   D. 0 Câu 13:v;4F445.."-
 • 5
 • 388
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI .  c,&^)m%w>U$) Mã đU 357 Câu 10:cSZ3.&T3-"  + %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"
 • 5
 • 313
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN TOÁN KHỐI A, B TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ . abcdef Nếu a = 7 thì có 7 cách chọn b, 6 cách chọn c, 5 cách chọn d, 4 cách chọn e, 3 cách chọn f. ở đây có 7. 6.5.4.3 = 2520số Nếu b = 7 thì có 6 cách. số 0,1,2,3,6 ,7, 8,9 có thể lập đợc bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau ( chữ số đầu tiên phải khác 0) trong đó phải có chữ số 7. Câu VIII.a
 • 6
 • 362
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MôN TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MôN TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MôN TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA . c . ABC 2. Trong không gian với hệ toạ độ , Oxyz cho mặt cầu 2 2 2 ( ) : 4 2 4 9 0 S x y z x y z + + − − − − = . Viết phương trình mặt phẳng ( ) P đi qua. 45 MAB = và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ( ).P Câu VII.b (1,0 điểm) Từ các số tự nhiên 0,1,2,5,7,8,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4
 • 1
 • 706
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
 • 5
 • 643
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH . z i a a i a a − + = ⇔ − + − = ⇔ − + − = 0,25 VII.a 2 2 2 6 10 34 29 1 5 17 14 0 7 21 5 5 a b a a a a a b = ⇒ =   ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔  = ⇒ =  Vậy 7 21
 • 7
 • 397
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013Môn TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH . 1) A d A a a B d B b b ∈ ⇒ − − ∈ ⇒ − − ( 1; 3 3) 0; ( 1; 3 1) IA a a IB b b = − − − ≠ = − − +    I, A, B th ẳ ng hàng 1 ( 1) 3 1 ( 3 3) b k a IB. 1, 00 1 2 1 2 , ( 2 ;1) d d d d A A ⊥ ∩ = ⇒ − 0,25 G ọ i H là hình chi ế u c ủ a A trên BC. ∆ ABC vuông tại A nên 2 2 2 1 1 1 AB AC AH + = 0,25 2 2 1 1 AB
 • 7
 • 336
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B
Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học, cao đẳng giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học . Chúc các bạn thi tốt!
 • 7
 • 363
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN  1  NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B
. 1) A d A a a B d B b b ∈ ⇒ − − ∈ ⇒ − − ( 1; 3 3) 0; ( 1; 3 1) IA a a IB b b = − − − ≠ = − − +    I, A, B th ẳ ng hàng 1 ( 1) 3 1 ( 3 3) b k a IB. 1 0 (1) x x x m x m x m ⇔ + = − − + ⇔ − + + + = 0,25 D c ắ t (C) t ạ i A và B ⇔ Pt (1) có 2 nghi ệ m khác 1 2 11 (1 ) 12 ( 1) 0 ( 1) ( 11 ) 0 1 3 (1 ) 1 0
 • 7
 • 339
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU . MATHVN.COM – Toán học Việt Nam www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A. SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A Câu Nội dung Điểm 1. (1 điểm)
 • 6
 • 354
 • 1

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)

đề thi thử đại học - cao đẳng năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt cẩm bình (mã đề 504)
. 504 Trang 6/ 5 TRƯỜNG THPT CẨM B NH ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG LẦN 1 MÔN HÓA HỌC - NĂM HỌC 2012 - 2013 STT MĐT 269 STT MĐT 141. www.DETHITHUDAIHOC.com www.DeThiThuDaiHoc.com MĐT 504 Trang 1/ 5 SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CẨM B NH (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
 • 6
 • 419
 • 5

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa -đề 212

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212
. Trang 1/ 6 – Mã đề 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 012 – 2 013 MÔN : HÓA HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist. dung dịch làm quỳ tím hóa xanh ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 2/6 – Mã đề 212 Câu 10 : Cho hỗn hợp muối
 • 6
 • 505
 • 6

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa khối a, b - trường thpt chuyên lam sơn (mã đề 220)
. 11 B 11 A 11 11 11 12 B 12 B 12 12 12 13 A 13 A 13 13 13 14 B 14 B 14 14 14 15 A 15 D 15 15 15 16 B 16 A 16 16 16 17 B 17 D 17 17 17 18 C 18 B 18 . Trang 1 –Mã ñề 220 SỞ GD & ðT THANH HÓA TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN (ðề thi gồm 6 trang) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 013 Môn thi: Hoá họcKhối
 • 8
 • 519
 • 2

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên nguyễn tất thành (mã đề 061)
. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - MÔN HÓA HỌC 12 cauhoi 0 61 1 B 2 C 3 D 4 B 5 C 6 C 7 C 8 D 9 C 10 B 11 A 12 C 13 D 14 C 15 B 16 D 17 D 18 . ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN: HOÁ HỌC; KHỐI A, B Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ và tên thí sinh: SBD:
 • 7
 • 555
 • 3

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)

đề thi thử đại học lần 3 năm 2013 môn hoá khối a, b - trường thpt chuyên lê quý đôn (mã đề 485)
. B B B A D B 0 C C A C B B B A 0 A A A A. B A D D 0. C A D B 0 A B B B 00 D B C D? D D A D 0? D A D B @ A A B B 0@ B B C A/ B B A A 0/ B. C B 0 B C D D 0 C C D C? C B B D ? B D A A@ A A B A @ D A C D/ D D B B / C C D B A A C C A A B A A C A D A C . D B B A D B C B . B A B 
 • 9
 • 734
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B - THPT BA ĐÌNH docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B - THPT BA ĐÌNH docx
. 3 1) A d A a a B d B b b ∈ ⇒ − − ∈ ⇒ − − ( 1; 3 3) 0; ( 1; 3 1) IA a a IB b b= − − − ≠ = − − +   I, A, B thẳng hàng 1 ( 1) 3 1 ( 3 3) b k. giải BPT ta được 1 t≤ 0,25 2 1 00 1 1 1 1 0xxxt x xyx x− ≤ <≥≤ ⇒ ≤ ⇔ ≤ + ⇔− − ≤ 0,25 1 1 00 1 5 1 2 1 5 1 52
 • 7
 • 379
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TOÁN; Khối: A,A1 & B THPT ĐẶNG THÚC HỨA doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MÔN TOÁN; Khối: A,A1 & B THPT ĐẶNG THÚC HỨA doc
. SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B Thời gian làm b i: 18 0 phút,. 2 sin sin 1 0 sin 1 v sin2x x x x x x⇔ = ⇔ + − = ⇔ = − = 0,25 -1 0 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 123456789 10 xyOMHOCDA B S
 • 5
 • 490
 • 0
1 2 3 4 .. >