Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo " Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ " pdf

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
Việc nghiên cứu các vấn đề nông thôn trong lịch sử dựa trên nguồn địa bạ là một vấn đề rất rộng và phức tạp, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải đi sâu tìm hiểu, thống kê, mô tả rồi phân tích. . tài: Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định& gt; nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836) LỜI MỞ. CHƯƠNG II: HUYỆN BÌNH DƯƠNG QUA LIỆU ĐỊA BẠN GIA ĐỊNH LẬP NĂM 1836 I. Địa bạ Bình Dương trong kho địa bạ cổ 1. Địa bạ cổ Việt Nam Địa bạ là một nguồn
 • 29
 • 585
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
Trải qua mấy ngàn năm, nước ta vẫn là một xứ nông nghiệp và lấy thôn làm đơn vị cơ sở . Đề tài: Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định& gt; nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836) . CHƯƠNG II: HUYỆN BÌNH DƯƠNG QUA LIỆU ĐỊA BẠN GIA ĐỊNH LẬP NĂM 1836 I. Địa bạ Bình Dương trong kho địa bạ cổ 1. Địa bạ cổ Việt Nam Địa bạ là một nguồn
 • 29
 • 476
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI "VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT – NGA QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ" pdf

Tài liệu ĐỀ TÀI
. VÀI NÉT VỀ QUAN HỆ HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC VIỆT – NGA QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TS. Nguyễn Lệ Nhung Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu quý giá và quan trọng. cầu khách quan của mọi hoạt động trong quá khứ. Nghiên cứu về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Liên Xô không thể không sử dụng nguồn sử liệu quý
 • 4
 • 977
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Vài nét về vai trò chính quyền cấp trong Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 " ppt

Tài liệu Báo cáo
. * Ging vi n chớnh Khoa hnh chớnh - nh nc Trng i hc lut H Ni đặc san về xử lí vi phạm hành chính 42 tạp chí luật học ngy kớ, tr trng hp trong quyt. đặc san về xử lí vi phạm hành chính Tạp chí luật học 41 Ths. Hoàng văn sao * i phm hnh chớnh (VPHC) l hnh vi ca cỏ nhõn, t chc
 • 4
 • 559
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam " potx

Tài liệu Báo cáo
. khác của pháp luật kiểm tra, thanh tra. Thứ hai, pháp luật quản lí thuế đã có sự phân định giữa việc kiểm tra và thanh tra thuế. Kiểm tra thuế là công. kiểm tra thanh tra thuế, Luật quản lí thuế có quy định về việc xử lí kết quả kiểm tra, thanh tra thuế cụ thể như sau: Căn cứ vào kết quả kiểm tra, thanh
 • 10
 • 534
 • 2

Báo cáo " Vài nét về Trà (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua liệu địa bạ " pdf

Báo cáo
. học ĐHQGHN, Khoa học hội và Nhân văn 23 (2007) 126-134 126 Vài nét về Trà (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua liệu địa bạ Đinh Thị Thùy Hiên*. Cảnh quan làng Trà Phần đầu địa bạ miêu tả ranh giới của Trà Lũ. Đây là cơ sở cho một hình dung tư ng đối về địa giới hành chính của Trà đầu thế
 • 9
 • 353
 • 0

Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx

Báo cáo
. phải thi hành án phải trả cho ngời đợc thi hành án, nhân viên thi hành án thu lại trả cho ngời đợc thi hành án. Đối với việc thi hành các bản án về trả. chí luật học án. Nhân viên thi hành án của tòa án ấn định ngày thi hành án và báo cho ngời đợc thi hành án biết. Ngời đợc thi hành án phải nộp trớc
 • 3
 • 390
 • 0

Báo cáo " Mấy nét về luật dân sự và luật thương mại Việt Nam dưới chế độ cũ " pdf

Báo cáo
. thơng mại ở miền Nam dới chế độ cũ tồn tại nh là ngành luật phái sinh từ luật dân sự. Có thể nhận thấy rằng về nội dung cũng nh hình thức, luật dân sự và. hình thức, luật dân sự và luật thơng mại Việt Nam dới chế độ cũ có những nét tơng đồng cơ bản với pháp luật về dân sự và thơng mại của các nớc châu Âu
 • 5
 • 762
 • 2

Báo cáo " MẤY NÉT VỀ LỐI SỐNG TRONG HỘI SẢN HIỆN NAY " pdf

Báo cáo
. hội học số 2 - 1983 MẤY NÉT VỀ LỐI SỐNG TRONG HỘI SẢN HIỆN NAY LÊ QUỲNH Cuộc đấu tranh giữa hai. dẫn tới sự đối lập giữa hai lối sống: lối sống sản ích kỷ hưởng lạc ngày một sa đọa và lối sống hội chủ nghĩa, lối sống của những con người đầy
 • 3
 • 446
 • 0

Báo cáo "Vài nét về hệ thống tòa án Liên bang Nga. " pdf

Báo cáo
. phán Tòa án Tối cao, Tòa án Trọng tài tối cao do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm. Các thẩm phán của các tòa án khác của các Tòa án Liên bang do Tổng thống. qua Tòa án. Thẩm quyền pháp được quy định bởi Hiến pháp và các luật của Liên bang 1. Hệ thống Toà án của Liên bang Nga bao gồm: Tòa án Hiến pháp, Tòa
 • 5
 • 527
 • 2

Báo cáo "Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội " doc

Báo cáo
. tế và Kinh doanh 26 (2010) 245-255 245 Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội. hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Khi tự đánh giá KTQT chi phí và giá thành, hơn một nửa số doanh nghiệp cho
 • 11
 • 366
 • 0

Báo cáo "Vài nét về hoạt động của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người " pptx

Báo cáo
. pháp lí quốc tế về quyền con người và tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của LHQ đối với việc bảo đảm quyền con người hiện nay. 1. Vài nét về tổ. bình và an ninh quốc tế, bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người được coi là mối quan tâm hàng đầu trong các hoạt động thực hiện chức năng của
 • 6
 • 367
 • 2

Báo cáo " VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI HỘI HỌC THẾ GIỚI LẦN THỨ X (MÊHICÔ 1982)" pptx

Báo cáo
. X hội học, số 1 - 1982 VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI X HỘI HỌC THẾ GIỚI LẦN THỨ X (MÊHICÔ 1982) HỒ HAI THỤY ẠI HỘI x hội học thế giới lên thứ X họp tại thủ đô Mêhicô. thuyết mác -x t, x hội học về các hệ khái niệm x hội học, mô hình toán học và lý thuyết x hội học. 3) Lý thuyết x hội học về biến đổi x hội. - gồm các đề tài: Suy nghĩ lại về sự phát triển,. ra các tổ chức X hội học trí thức quốc tế, Hội x hội học nông thôn quốc tế, Hội x hội học lâm sàng, Viện X hội học quốc tế, Hội Kinh tế tự quản quốc tế, Hội nghiên cứu x m lược quốc tế,
 • 8
 • 225
 • 0

Báo cáo "Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary " potx

Báo cáo
. hda ddi vdi ba nudc: Ba Lan, Hungary va Viet Nam. 3. Timg cudng mdi quan he hgp tac kinh le giiTa cac nha khoa hoc, cac vien nshien ciru ciia cdc nudc Ba Lan, Hungary va . cdc ban Hungary, Ba Lan sc do Vict Nam ehju trdch nhiem. Ve mdy bay do cdc nudc tu chi trd. Mdi nudc cir 3-5 ngudi tbam gia I Idi thdo. + Moi nudc chuan bj 3 cbii dc: - Kbiing hodng kinh. hoc Ba (Vdi net of ehui/^e'u Ulido idt. Lan. Ddn tiep va tham gia hdi dam vdi Doan, vl phia Ba Lan cd: Vien sT, GS.TS. Michal Kleiber - Chii tjch Vien Han lam Khoa hpc Ba Lan;
 • 3
 • 233
 • 1

Báo cáo " Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc " docx

Báo cáo
. Quốc về Việt Nam đã tạo nên nền tảng quan trọng trong sử sách Trung Quốc về Việt Nam. Những ghi chép về Việt Nam trong sử sách chính thống củ a Trung Quốc và trong nhiều thư tịch cổ của Trung. Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc Dương Bảo Quân* Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc Nhận ngày 12 tháng 5 năm 2008 Tóm tắt. Trung Quốc. (1259-1309), tự là Cương Trung, hiệu là Vật Am, có ghi trong “Nguyên sử . (2) Về các tác phẩm của các sứ thần Trung Quốc sang Việt Nam và tình hình Việt Nam qua sử sách Trung Quốc , tham khảo thêm
 • 12
 • 373
 • 0
1 2 3 4 .. >