Tổng hợp tài liệu :

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Đống Đa.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Đống Đa.DOC
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Đống Đa . giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại NHCT Đống Đa .Đối tợng và phạm vi nghiên cứu là hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại. trung, dài hạn của ngân hàng thơng mại - Chơng II : Thực trạng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Đống Đa .- Chơng III : Giải pháp nâng cao
 • 85
 • 469
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.doc

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.doc
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng . III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa.Đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân. Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao
 • 51
 • 384
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa.DOC

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa.DOC
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa . đống đa. Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. Đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng. Công th-ơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. là một
 • 64
 • 641
 • 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Thái Bình. (2).doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Thái Bình. (2).doc
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Thái Bình . Chi nhánh Thái Bình, em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Thái Bình – Ngân hàng TMCP Đông Á . Đề. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐÔNG Á – CN THÁI BÌNHI. Định hướng phát triển của NHII. Một số giải pháp nâng cao chất lượng
 • 36
 • 636
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương khu vực Đống Đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương khu vực Đống Đa
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương khu vực Đống Đa . Công th-ơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. là một. đống đa. Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. 33Chơng Ingân hàng thơng mạichất lợng tín dụng
 • 62
 • 441
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân háng công thương khu vực Đống Đa . Công th-ơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. là một. đống đa. Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. 33Chơng Ingân hàng thơng mạichất lợng tín dụng
 • 62
 • 428
 • 1

Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì

Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì . Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì . Qua đó nâng cao hiểu biết về hoạt động tín dụng. Ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì .1. 3.2. Phạm vi nghiên cứu:+ Nội dung: Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng NN và
 • 106
 • 456
 • 2

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đống Đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đống Đa
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Vietinbank Đống Đa . Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. Đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. th-ơng Đống Đa. Từ thực tiễn trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa.
 • 51
 • 628
 • 8

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại vietinbank đống đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại vietinbank đống đa
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại vietinbank đống đa . giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại NHCT Đống Đa .Đối tợng và phạm vi nghiên cứu là hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại. tập tại chi nhánh NHCT Đống Đa, em quyết định chọn đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng trung, dài hạn tại chi nhánh NHCT Đống Đa. Từ
 • 84
 • 301
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank Kim Sơn

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank Kim Sơn
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh Agribank Kim Sơn . tài: " ;Giải pháp nâng cao chất l-ợng hoạt động tín dụng Hộ sản xuất tại chi nhánh NHN0 & PTNT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình" mang tính cấp. xuất tại chi nhánh NHN0 & PTNT huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng Hộ sản xuất tại chi nhánh
 • 80
 • 563
 • 5

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam . thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam. Nguyễn. Ngân hàng thương mạichất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương
 • 72
 • 436
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Chi nhánh Nam Định

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Chi nhánh Nam Định
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Chi nhánh Nam Định . trạng hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương - Chi nhánh Nam ĐịnhChương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương – Chi nhánh Nam Định. − Phạm vi nghiên cứu: Chất lượng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương – Chi nhánh Nam Định. 4.
 • 93
 • 1,094
 • 11

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội
Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội . và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng và đầu t phát triển Hà nộiI- Khái quát về chi nhánh ngân hàng đầu t và phát triển Hà nội1 . Lịch sử phát triển của Ngân. trung và dài hạn tại chính nhánh Ngân hàng Đầu t và phát triển Hà nội. Chơng III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng trung và
 • 64
 • 561
 • 2

Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì

Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì
Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng NN và PTNT huyện Thanh Trì . ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng 1. 1 .1. Khái niệm và đặc trng của Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trờng 1. 1 .1. 1 Khái niệm Tín dụng ngân hàng. - Tín dụng là quan hệ vay mợn hoàn trả. 1. 1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1. 1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng Theo điều 49 Luật các tổ chức tín
 • 78
 • 502
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa
Những năm qua, nền kinh tế nước ta đ• và đang chuyển đầu tư chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường sự điều tiết và quản lý của Nhà nước, việc chuyển đổi chế mang tính tất yếu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia như Việt Nam.ở Việt Nam trong bước chuyển đổi sang chế thị trường sự quản lý của Nhà nước thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN và theo luật pháp của Nhà nước. Từ đó nền kinh tế thị trướng phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại ngân hàng như: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng công thương, Ngân hàng đầu tư và phát triển của các ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần ... cho nên cần tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Ngân hàng, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế.Hoạt động Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cấu kinh tế của đất nước, hệ thống ngân hàng cũng những bước chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. Cụ thể là từ hệ thống Ngân hàng ba cấp chuyển thành hệ thống Ngân hàng hai cấp, từ sau khi hai pháp lệnh Ngân hàng (5/1990) tách bạch chức năng: Ngân hàng Nhà nước chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng, chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng thuộc về Ngân hàng Thương mại và tổ chức tín dụng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi cấp tín dụng, cung ứng và dịch vụ thanh toán.Sau hơn 10 năm đổi mới Ngân hàng đ• đưa lại nhiều thành quả. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế x• hội, chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt cho Ngân sách. Đặc biệt là Việt Nam đ• thành công trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. Hoạt động Ngân hàng đ• góp phần tích cực trong việc huy động vốn trong và ngoài nước đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế với mức độ cao. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực Ngân hàng đ• bộc lộ những yếu kém mà dư luận x• hội đang quan tâm về những tiềm ẩn và nguy không lành mạnh. Đặc biệt là chất lượng tín dụng chưa cao đang đòi hỏi tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ hiệu quả.Qua thời gian học tại trường và thời gian thực tế tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa, cùng với việc nhận thức sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, với sự chỉ dẫn và chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn thực tập Ngân hàng Công thương Đống Đa. Từ thực tiễn trên tôi đ• mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
 • 51
 • 377
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương huế

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương huế
Luận văn, khóa luận, chuyên đề, tiểu luận, bài tập, đề tài, ngân hàng, tài chính, vốn, đầu tư, tín dụng, cổ tức, tài chính, cổ phần . chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế. Chương 4 : Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng. tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Huế. - Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng
 • 69
 • 320
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG
. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn. khai tốt công tác tiếp cận khách hàng. Hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn, Chi nhánh Ngân hàng Công thương chi nhánh Chương Dương phải
 • 20
 • 274
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Thành – Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Thành – Nghệ An
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Thành – Nghệ An Nền kinh tế thị trưởng, mở cửa, hội nhập đã mang đến cho các doanh nghiệp rất nhiều... . TÀI: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Thành – Nghệ An ”. . nông thôn chi nhánh huyện Yên Thành - Nghệ An. Phần 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp
 • 42
 • 548
 • 5

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương khu vực chương dương

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng công thương khu vực chương dương
. tiễn trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất l -ợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực chơng dơng làm khoá luận tốt nghiệp. tại trờng và thời gian thực tế tại Ngân hàng Công th-ơng khu vực Chơng Dơng, cùng với việc nhận thức sự cần thiết phải nâng cao chất lợng hoạt động tín
 • 17
 • 337
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp thanh xuân

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp thanh xuân
. Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp Thanh Xuân Định hớng phát triển đối với hoạt động tín dụng tại NHNo Thanh Xuân Định. Xuân Chơng III: Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT quận Thanh Xuân. 6Chơng I: tổng quan về hoạt động tín dụng của Ngân hàng thơng
 • 87
 • 396
 • 0
1 2 3 4 .. >