Tổng hợp tài liệu :

Bài 1: KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Fe(II) VÀ TỔNG SẮT pdf

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác.pdf

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác.pdf
Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nuôi giáp xác. . trình kỹ thuật sản xuất giống, ương nuôi thương phẩm các đối tượng giáp xác có giá trị kinh tế. BÀI MỞ ĐẦU (tt)II. Ý nghĩa, vai trò của nghề nuôi giáp xác1 .. nghiên cứu nhiệm vụ môn học1. Đối tƣợng nghiên cứuKỹ thuật nuôi giáp xác là môn chuyên ngành của ngành nuôi trồng thủy sản. Môn học nghiên cứu đặc điểm
 • 186
 • 2,533
 • 16

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
1.1 Đặt vấn đềTrong chăn nuôi heo, vấn đề quan trọng là heo phải mắn đẻ, sai con, tốc độ tăngtrưởng nhanh, ít tiêu tốn thức ăn phẩm chất quày thịt tốt. . “ Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire 1.2 Mục đích - yêu cầu 1.2.1 Mục đích Ứng dụng PCR. giống. Dùng phát hiện ra các gen dự tuyển về năng suất sinh sản trong chăn nuôi heo nhƣ việc xác định gen thụ thể estrogen, gen halothan, gen thụ thể prolactin. ..
 • 52
 • 1,132
 • 2

Bước đầu áp dụng kỹ thuật siêu âm xác định tình trạng mang thai, viêm tử cung u nang buồng trung trên chó cái

Bước đầu áp dụng kỹ thuật siêu âm xác định tình trạng mang thai, viêm tử cung và u nang buồng trung trên chó cái
Bước đầu áp dụng kỹ thuật siêu âm xác định tình trạng mang thai, viêm tử cung u nang buồng trung trên chó cái . BƯỚC Đ U ÁP DỤNG KỸ THUẬT SI U ÂM XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG MANG THAI, VIÊM TƯÛ CUNG U NANG BUỒNG TRỨNG TRÊN CHÓ CÁI INITIAL APPLYCATION OF ULTRASOUND. thân tử cung Chẩn đoán tình trạng viêm tử cung Kết quả chẩn đoán si u âm trên 31 chó cái bò bệnh lý ở cơ quan sinh dục xác đònh 30 chó bò viêm tử cung
 • 5
 • 759
 • 2

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire

Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire
Ứng dụng kỹ thuật PCR - RFLP xác định các kiểu gen thụ thể prolactin trên giống heo Yorkshire . PLRV bằng kỹ thuật RT -PCR. - Giải trình tự đoạn gen có đƣợc sau khi thực hiện phản ứng RT -PCR để xác định nguồn gốc của đoạn gen này. 1.3 Yêu cầu - Thực hiện. - 62oC, thời gian tồn tại trong ống nghiệm là 7 - 50 ngày ở nhiệt độ 18 - 22oC, hiệu giá virus từ 1 0-2 - 1 0-6 . - Với các đặc điểm trên PVY có thể
 • 49
 • 834
 • 3

Xác định hàm lượng cadimi chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas)
Xác định hàm lượng cadimi chì trong một số loại rau xanh tại huyện đại từ- tỉnh thái nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (f-aas) . XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS). " ;Xác định hàm lượng Cadimi Chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn
 • 82
 • 2,274
 • 10

Xác định hàm lượng chì Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang

Xác định hàm lượng chì và Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang
Xác định hàm lượng chì Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang . tôi chọn đề tài: Xác định hàm lượng chì Cadimi trong rau xanh ở thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp chiết - trắc quang . Số hóa bởi Trung tâm Học. PHAN THANH PHƢƠNG XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG Chuyên ngành: HOÁ
 • 111
 • 1,080
 • 9

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus extra small virus trên tôm càng xanh

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus và extra small virus trên tôm càng xanh
Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ sinh học Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus extra small virus trên tôm càng xanh . Ứng dụng kỹ thuật RT - PCR xác định Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra small virus (XSV) trên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) . THUẬT RT-PCR XÁC ĐỊNH Macrobrachium rosenbergii NODAVIRUS (MrNV) EXTRA SMALL VIRUS (XSV) TRÊN TƠM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) Ngành
 • 54
 • 466
 • 0

Xác định hàm lượng cadimi chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Xác định hàm lượng cadimi chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa . " ;Xác định hàm lượng Cadimi Chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại T - tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) trong đó phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-
 • 82
 • 885
 • 3

Xác định hàm lượng bromua iodua

Xác định hàm lượng bromua và iodua
Cơ sở của phương pháp là Br- xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng oxi hóa Methylen xanh (Methylene blue - MB) bằng H2O2 trong môi trường H2SO4 mạnh khi có mặt NaCl, ngược lại I- thì ức chế phản ứng đó. . để xác định hàm lượng Iodat Iodua trong mẫu nước tự nhiên. Theo [46], Zhu X Zhang Y đã nghiên cứu phương pháp ức chế để xác định lượng vết iodua, . với hệ này. 12 4. Xác định riêng rẽ hàm lượng I - Br - trong hỗn hợp. Ứng dụng phương pháp này để xác định bromua iodua trong các mẫu nước
 • 84
 • 680
 • 0

Úng dụng phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng Cu Pb trong tỏi các chếphẩm từtỏi

Úng dụng phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng Cu và Pb trong tỏi và các chếphẩm từtỏi
Ngày nay trong Y học, người ta đã khẳng định được rằng nhiều nguyên tốkim loại có vai trò cực kỳquan trọng đối với cơthểsống con người . ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Úng dụng phương pháp phân tích phổ hấp thụ ngun tử để xác định hàm lượng Cu Pb trong tỏi các chế phẩm từ tỏi 3 Các. Úng dụng phương pháp phân tích phổ hấp thụ ngun tử để xác định hàm lượng Cu Pb trong tỏi các chế phẩm từ tỏi 7 Các hợp chất Cu( I) dễ
 • 67
 • 1,285
 • 4

Cách Xác Định Hàm Lượng Protein Acid Amin trong Thực Phẩm

Cách Xác Định Hàm Lượng Protein Và Acid Amin trong Thực Phẩm
Cách Xác Định Hàm Lượng Protein Acid Amin trong Thực Phẩm
 • 57
 • 2,616
 • 11

Xác định hàm lượng cadimi chì trong ranh xanh ở TP Thái Nguyên bằng phương pháp chiết trắc quang

Xác định hàm lượng cadimi và chì trong ranh xanh ở TP Thái Nguyên bằng phương pháp chiết trắc quang
Xác định hàm lượng cadimi chì trong ranh xanh ở TP Thái Nguyên bằng phương pháp chiết trắc quang
 • 119
 • 597
 • 1

Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng ra khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển

Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng ra và khảo sát sự phân bố, hành vi của nó trong môi trường biển
Luận văn . trong lĩnh vực được lựa chọn. Bản luận án với tiêu đề: Nghiên cứu phát triển phương pháp phổ alpha xác định hàm lượng 226 Ra khảo sát sự phân bố, hành. dựng phát triển phương pháp tách tạo mẫu đo phổ alpha xác định hoạt độ 226 Ra trong các đối tượng môi trường biển đưa ra các số liệu về phân bố hàm lượng
 • 161
 • 829
 • 0

xác định hàm lượng dầu protein của một số giống dừa ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long

xác định hàm lượng dầu và protein của một số giống dừa ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
. tài Xác định hàm lượng dầu protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đã được thực hiện để đánh giá chất lượng các giống dừa. 1.1.4. Các giống dừa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Võ Tòng Xuân (1984) ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trong nhóm dừa cao chúng ta có các giống dừa
 • 63
 • 1,225
 • 2

Tài liệu CHIẾT XUẤT, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HOÁ CỦA CÁC MẪU BỘT CHIẾT LÁ DÂU potx

Tài liệu CHIẾT XUẤT, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HOÁ CỦA CÁC MẪU BỘT CHIẾT LÁ DÂU potx
. nàovề chiết xuất, xác định lượng polyphenol, tác dụng chống oxy hoá của lá dâu. Mục tiêu: (1) Chiết xuất xác định hàm lượng polyphenol lá dâu. (2) Đánh giá. 2005 CHIẾT XUẤT, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG POLYPHENOL ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HOÁ CỦA CÁC MẪU BỘT CHIẾT LÁ DÂU Phạm Thiện Ngọc, Lê Ngọc Liễn Bộ môn Hoá
 • 5
 • 2,419
 • 29

Tài liệu LUẬN VĂN : Xác định hàm lượng dầu protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long docx

Tài liệu LUẬN VĂN : Xác định hàm lượng dầu và protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long docx
. đề tài Xác định hàm lượng dầu protein của một số giống dừa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đã được thực hiện để đánh giá chất lượng các giống dừa. 1.1.4. Các giống dừa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Theo Võ Tòng Xuân (1984) ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trong nhóm dừa cao chúng ta có các giống dừa
 • 63
 • 679
 • 0

Bài 1: KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Fe(II) TỔNG SẮT pdf

Bài 1: KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Fe(II) VÀ TỔNG SẮT pdf
. nền mẫu.Ưu nhược điểmỨng dụng xác định hàm lượng Fe(II) tổng Fe Sắt là nguyên tử vi lượng cần thiết để cho cơ thể. Vì thế, sắt với hàm lượng 0,3. 01GVHD : Th.s Trần Nguyễn An Sa Nội dung1. Tổng quan kỹ thuật đường chuẩn 2. Ứng dụng xác định hàm lượng Fe(II) tổng Fe •Nguyên tắc•Các chất gây nhiễu•Hoá
 • 31
 • 10,041
 • 61

BÀI 1: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ pdf

BÀI 1: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍ pdf
. BÀI 1: BÁO CÁO THÍ NGHIỆMXÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI TRONG KHÔNG KHÍI. ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN KHÍ THẢI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NGOÀI TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM. lượng không khí xung quanh) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép.Tính Hàm lượng bụi : Hàm lượng bụi trong không khí được tính
 • 5
 • 1,474
 • 10

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx

luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) pptx
. lượng Cadimi Chì trong một số loại rau xanh tại huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS)& quot;. Mục đích: Xác định được hàm lượng Cadimi Chì. hóa, phương pháp phân tích công cụ (phương pháp quang phổ, phương pháp phổ phát xạ nguyên tử AES, phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS) trong đó phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-. CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU XANH TẠI HUYỆN ĐẠI TỪ- TỈNH THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (F-AAS) LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÁ HỌC Thái Nguyên,
 • 82
 • 724
 • 8
1 2 3 4 .. >