Tổng hợp tài liệu :

Địa Lí 7 Bài 18 – Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

BÀI 13 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

BÀI 13 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
. I. I. Khí hậu : Khí hậu : Xác đònh vò trí và đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa ? Xác đònh vò trí và đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa ? Nằm ở vó tuyến. Tây ôn đới. ôn đới. Thiên nhiên thay đổi theo mùa : gồm Thiên nhiên thay đổi theo mùa : gồm 4 mùa 4 mùa II. Sự phân hoá của II. Sự phân hoá của môi trường
 • 8
 • 2,287
 • 5

Tiết 19. Bài 17: Ô nhiễm môi trường đới ôn hoà

Tiết 19. Bài 17: Ô nhiễm môi trường đới ôn hoà
. ĐIỀN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG SƠN Tiết 19. Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ Người thực hiện: ĐẶNG THANH BÌNH Tiết 19. Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI. Gồm 2 nguồn gây ô nhiễm: -Nguồn tự nhiên. -Nguồn nhân tạo. b. Hậu quả: 1 .Ô nhiễm không khí: 8 Ti t 19 .Bài 17: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ -Tạo nên lớp
 • 3
 • 1,006
 • 17

Bài 19: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa

Bài 19: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa
. nước ở đới ôn hoà? 2. Ô nhiễm nước TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN Tràn dầu – HoaTRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN Ô nhiễm nước ngọt Ô nhiễm. 19 - Bài 17 TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN PhápAnh Germany Nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm ? TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN 1. Ô nhiễm
 • 23
 • 539
 • 1

BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ

BÀI 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ
. NguyÔn §×nh ChiÓu NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn: Ng« QuyÒn QuËn: Ng« QuyÒn Chương II: MôI trường đới ôn hoà Các hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà. * Từ Bắc xuống Nam * Các kiểu môi trường chính: Môi trường Thời gian Ôn đới hảI dương Ôn đới lục địa Địa Trung Hải Mùa đông Mùa hè Thực vật -ấm, có mưa
 • 14
 • 1,003
 • 0

Bài 13- Môi trường đới ôn hoà

Bài 13- Môi trường đới ôn hoà
. NguyÔn §×nh ChiÓu NguyÔn §×nh ChiÓu QuËn: Ng« QuyÒn QuËn: Ng« QuyÒn Chương II: MôI trường đới ôn hoà Các hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà. * Từ Bắc xuống Nam * Các kiểu môi trường chính: Môi trường Thời gian Ôn đới hảI dương Ôn đới lục địa Địa Trung Hải Mùa đông Mùa hè Thực vật -ấm, có mưa
 • 14
 • 864
 • 2

bai 18 thuc hanh moi truong doi on hoa

bai 18 thuc hanh moi truong doi on hoa
. ượ CO2 trong không khí t năm 184 0 ừ đ n năm 1997 và gi i thích ế ả nguyên nhân c a s gia tăng đó.ủ ự B ng s li u: ( ph n tri u)ả ố ệ ầ ệ Năm 184 0 Năm 1957. Năm 1980 Năm 1997 275 312 335 355 Phần triệu Năm 184 0 1957 1980 1997 100 200 300 400 0 Phần triệu Năm 184 0 1957 1980 1997 100 200 300 400 0 Nhận xét.
 • 17
 • 1,839
 • 6

tiêt15 bài 13 : Môi trường đới ôn hoà

tiêt15 bài 13 : Môi trường đới ôn hoà
. khí hậu của đới chất khí hậu của đới ôn hoà ? ôn hoà ? Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh Khí hậu đới ôn hoà mang tính. Khí hậu Đới Đới Địa điểm Địa điểm Nhiệt Nhiệt độ TB độ TB năm năm Lượng Lượng mưa TB mưa TB năm năm Đới lạnh Đới lạnh Đới ôn hoà Đới ôn hoà Đới nóng Đới nóng
 • 12
 • 732
 • 0

Bai 13 Moi truong Doi on hoa

Bai 13 Moi truong Doi on hoa
. vàng chậm, trơ cành ra hoa rơi rụng (trừ cây lá kim) Chương II: Môi trường đới ôn hoà Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà Bài 13: Môi trường đới. «n hoµ Chương II: Môi trường đới ôn hoà Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà Bài 13: Môi trường đới ôn hoà * Vị trí: Nầm giữa đới nóng và đới lạnh
 • 27
 • 1,374
 • 0

Bài 16 Thực hành nhận biết sâu bệnh hại lúa

Bài 16 Thực hành nhận biết sâu bệnh hại lúa
. BÀI 16 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU, BỆNH HẠI LÚA. Trần Gia Quốc Hưng. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh có. một số sâu hại cây trồng. 2) Quan sát một số bệnh hại cây trồng. Một số sâu hại cây trồng: 1) Sâu đục thân bướm hai chấm: Đặc điểm gây hại của sâu đục
 • 22
 • 4,784
 • 13

Bài 17: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa

Bài 17: Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa
. Hiệu ứng nhà kính Băng tan Thủng tầng ozôn * Nguyên nhân - Do sự phát triển công nghiệp - Phương tiện giao thông - Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên. *Nguyên nhân - Do sự phát triển công nghiệp - Phương tiện giao thông - Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử - Sinh hoạt
 • 11
 • 816
 • 4

Bai 13: Moi truong doi on hoa

Bai 13: Moi truong doi on hoa
. THCS §øc chÝnh Chương II: MôI trường đới ôn hoà Các hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà Tiết 15 Bài 13 MôI trường đới ôn hoà *Vị trí: Từ chí. tuyết tan mưa nhiều Cây cỏ Tăng trưởng Nảy lộc, Quả chín. Lá khô Chậm, trơ ra hoa. vàng và Cành( trừ rụng. Cây lá kim). Thời tiết ở đới ôn hoà biến đổi như
 • 14
 • 457
 • 1

Bài 14. Môi Trường Đới Ôn Hoà

Bài 14. Môi Trường Đới Ôn Hoà
. yếu: Môi trường Đặc điểm khí hậu Môi trường Điạ Trung Hải Môi trường Ôn Đới Hải Dương Môi trường Ôn Đới Lạnh Môi trường Cận Nhiệt Đới gió mùa Môi trường. hậu ôn đới hải dương với khí hậu ôn đới lục địa? TIẾT 16 - BÀI 14: TIẾT 16 - BÀI 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀĐỚI ÔN HOÀ
 • 21
 • 486
 • 0

bài 18: thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

bài 18: thực hành nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
. pháp : xử trước khi đưa ra môi trường …. 1 2 3 4 Bài 18: Thực Hành Nhận Biết Đặc Điểm Môi Trường Đới Ôn Hòa. Bài tập 1. Bài tập 1. Xác định các biểu. Bài 18 Tiết 19 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA KIỂM TRA BÀI CŨ Nguyn nhân và hậu quả gây ô nhiễm không khí ? Liên hệ
 • 19
 • 8,503
 • 7

Bai 26. Thuc Hanh - Nhan biet mot vai dang dot bien

Bai 26. Thuc Hanh - Nhan biet mot vai dang dot bien
. phơng pháp dạy- học - Trực quan. - Thực h nh. - Hon tt mt nhim v. IV. phơng tiện dạy- học - Tranh ảnh về các đột biến hình thái ở thực vật. - Tranh đột biến. nào? - GV yêu cầu HS quan sát bộ nhiễm sắc thể của cây cà độc dợc. - HS quan sát, chú ý số lợng nhiễm sắc thể ở cặp 21 - ở cặp nhiễm sắc thể giới tính. -
 • 3
 • 3,333
 • 7

Tiết 19 - Địa 7 - Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa

Tiết 19 - Địa 7 - Ô nhiễm môi trường đới ôn hòa
. phục I. Ô nhiễm không khí : II. Ô nhiễm nước : *Nguyên nhân : - nhiễm nước biển là do váng dầu , các chất độc hại bị đưa ra biển… - nhiễm nước sông hồ. Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí I. Ô nhiễm không khí : *Nguyên nhân : Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển.
 • 24
 • 482
 • 0

Địa 7 Bài 18 Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Địa Lí 7 Bài 18 – Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa
I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: -         Hiểu được các kiến thức về thành phần  nhân văn của môi trường. Đó là hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hoà 2. Về kỹ năng:   Qua bài thực hành, HS củng cố các kiến thức cơ bản và một số kĩ … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Địa 7 Bài 18Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức:- Hiểu được các kiến thức về thành phần. của đới ôn hoànhân biết được qua biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.- Các kiểu rừng ở đới ôn hoànhận biết được qua ảnh địa lí. - Ô nhiễm không khí ở đới
 • 6
 • 17,119
 • 26

Địa 7 Bài 13 Môi trường đới ôn hòa

Địa Lí 7 Bài 13 – Môi trường đới ôn hòa
I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: -         Hiểu được 2 điểm cơ bản của môi trường đới ôn hòa + Tính chất trung gian của khí hậu với thời tiết thất thường + Tính chất đa dạng thể hiện ở sự biến đổi của thiên nhiên cả trong thời gian và không gian. -         … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Địa 7 Bài 13 – Môi trường đới ôn hòa I. MỤC TIÊU:1. Về kiến thức:- Hiểu được 2 điểm cơ bản của môi trường đới ôn hòa + Tính chất trung. 5 kiểu môi trường + MT ôn đới hải dương+ MT ôn đới lục địa + MT địa trung hải+ MT cận nhiệt đới gió mùa, cận nhịêt đới ẩm+ MT hoang mạc ôn đới (mưa)
 • 5
 • 16,412
 • 16

Địa 7 Bài 12 Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

Địa Lí 7 Bài 12 – Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng
I. MỤC TIÊU: 1. Về kiến thức: -         HIểu được các kiểu khí hậu xích đạo ẩm, nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa -         Qua các bài tập, học sinh cần có các  kiến thức: -         Về đặc điểm của các kiểu môi trườngđới nóng   2. Về kỹ năng: -         Biết cách … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Địa 7 Bài 12 – Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng I. MỤC TIÊU:1. Về kiến thức: . ISRkklZ35"AXI$&5j(VW1(VW* Nêu đặc điểm của đới nóng(  Bài tập 1(J#Z#YT38*-./4X3 7 -./!_ZB.]WKIY1m--`^C
 • 5
 • 14,575
 • 15

Địa 10 Bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Địa Lí 10 Bài 31 – Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Kiến thức: -Trình bày được vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp -Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. -Tích hợp GDMT: TNTN có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp, phân … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA . Địa 10 Bài 31 – Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp 1.Mục tiêu: Sau bài học,. vai trò và đặc điểm của sản xuất công nghiệp -Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. -Tích hợp GDMT: TNTN có vai
 • 3
 • 29,354
 • 129
1 2 3 4 .. >