Tổng hợp tài liệu :

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

Kết quả nghiên cứu sử dụng rong sụn để xử lý ô nhiễm ưu dưỡng trong ao nuôi tôm

Kết quả nghiên cứu sử dụng rong sụn để xử lý ô nhiễm ưu dưỡng trong ao nuôi tôm
Kết quả nghiên cứu sử dụng rong sụn để xử lý ô nhiễm ưu dưỡng trong ao nuôi tôm. . Kết quả nghiên cứu sử dụng rong sụn để xử lý ô nhiễm ưu dưỡng trong ao nuôi tômKHCN TS 9/2004 Phương pháp nuôi thâm canh cho năng suất cao, song. những kết quả ban đầu nghiên cứu sử dụng rong câu cước, chỉ vàng để xử lý. Trong báo cáo này, chỉ đề cập đến kết quả nghiên cứu khả năng xử lý môi trường ưu
 • 2
 • 705
 • 7

Nghiên cứu sử dụng hợp lý quỹ đất đai thành phố Hưng Yên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường.

Nghiên cứu sử dụng hợp lý quỹ đất đai thành phố Hưng Yên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường.
Nghiên cứu sử dụng hợp lý quỹ đất đai thành phố Hưng Yên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường.
 • 88
 • 622
 • 0

nghiên cứu sử dụng dung dịch Chitosan và phụ liệu để kéo dài thời hạn bảo quản trứng gà tươi

nghiên cứu sử dụng dung dịch Chitosan và phụ liệu để kéo dài thời hạn bảo quản trứng gà tươi
nghiên cứu sử dụng dung dịch Chitosan ,phụ liệu để kéo dài thời hạn bảo quản trứng gà tươi . Nghiên cứu sử dụng dung dịch chitosan và phụ liệu để kéo dài thời gian bảo quản trứng gà tươi , ục tiêu: - Kéo dài thời gian bảo quản trứng tươi. DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NHA TRANG *********** LÊ THANH LONG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DUNG DỊCH CHITOSAN VÀ PHỤ LIỆU ĐỂ KÉO DÀI THỜI
 • 97
 • 533
 • 0

nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách của đường phố ở một số đô thị miền Trung Việt Nam

nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách của đường phố ở một số đô thị miền Trung Việt Nam
báo cáo khoa học nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách của đường phố ở một số đô thị miền Trung Việt Nam
 • 6
 • 557
 • 3

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hình dạy học chương ' thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng" vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình dạy học chương ' thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phương pháp hình dạy học chương ' thuyết động học phân tử và chất khí lý tưởng" vật lý lớp 10 trung học phổ thông
 • 72
 • 1,221
 • 2

MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG SINH CHẤT, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO. LIÊN HỆ NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẾ BÀO

MÀNG TẾ BÀO, SỰ PHÂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA HỆ THỐNG MÀNG SINH CHẤT, NHỮNG ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÀNG TRONG ĐỜI SỐNG TẾ BÀO. LIÊN HỆ NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU BỆNH LÝ TẾ BÀO
Cơ thể sống được hình thành đầu tiên cùng với việc tạo ra một “lớp hàng rào sinh học” bao bọc, tách biệt bản thân nó với môi trường xung quanh
 • 22
 • 1,084
 • 2

Ứng dụng ba dạng bài toán tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng

Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng
Ứng dụng ba dạng bài toán tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng
 • 24
 • 492
 • 1

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu sự đột biến gene k RAS và mối liên quan đột biến gene k RAS với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư đại trực tràng
Luận văn . chung và trong UTĐTT nói riêng. Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đột biến gen K- RAS và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư đại trực. mối liên quan giữa đột biến gen K- RAS với một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, giải phẫu bệnh và nồng độ CEA ở bệnh nhân ung thư biểu đại trực tràng.
 • 111
 • 853
 • 1

Ứng dụng của shpt trong điều trị ung thư

Ứng dụng của shpt trong điều trị ung thư
. CÁC BẤT THƯỜNG GEN TRONG UNG THƯ 2.PHÁT HIỆN NGUY CƠ DI TRUYỀN CỦA UNG THƯ 3.PHÁT HIỆN CÁC ĐÍCH NHẮM PHÂN TỬ CHO ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÔ HÌNH UNG THƯ ĐẠI. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 12 CÁC NHÓM GEN TRONG QUÁ TRÌNH UNG THƯ (Chiang AC, NEJM 2008) CÁC NHÓM GEN TRONG QUÁ TRÌNH UNG THƯ THỜI GIAN TIỀM ẨN CỦA DI
 • 76
 • 476
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng ppt

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây trồng ppt
. học và công nghệ quốc gia Viện công nghệ sinh học đề tài nckh cấp nhà nớc nghiên cứu công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn. tạo giống cây trồng (thuộc Chơng trình KC 04, mã số KC 04.08) đề tài nhánh nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuậtchỉ thị phân tử phục
 • 51
 • 738
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc pdf

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cây lạc pdf
. học và công nghệ quốc gia Viện công nghệ sinh học đề tài nckh cấp nhà nớc nghiên cứu công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn. tạo giống cây trồng (thuộc Chơng trình KC 04, mã số KC 04.08) đề tài nhánh nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuậtchỉ thị phân tử phục
 • 8
 • 538
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TUYẾN TRÙNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÙNG TRỒNG TIÊU XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC " potx

Tài liệu BÁO CÁO
. 853-861www.hua.edu.vn BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TUYẾN TRÙNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÙNG TRỒNG TIÊU XÃ LỘC HƯNG, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC Dương Đức. 153,2 3,69 0,160 Bước đầu nghiên cứu sử dụng tuyến trùng đánh giá chất lượng đất vùng trồng tiêu xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 3.2. Cấu
 • 9
 • 517
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf

Tài liệu Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch pdf
. Số 5/2008 53 Nghiên cứu sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản nông sản sau thu hoạch Nguyễn. 60% sau quá trình lưu giữ, bảo quản. Hiện vẫn có nhiều giải pháp nhằm hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo quản các loại nông sản sau thu hoạch
 • 3
 • 716
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phân bón lá nhằm giảm lượng phân bón gốc cho cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesoii L.) trồng tại Hải Phòng " pptx

Báo cáo
. qu Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phân bón l 255 sử dụng phân bón và l m giảm sự ô nhiễm môi trường. Vũ Cao Thái (199 6) đã nhận định, phân bón l l . thể cây trồng. 3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm phân bón l đến khả năng ra hoa của cây đồng tiền trồng trên nền giảm 1/3 l ợng phân bón gốc Cây đồng tiền
 • 7
 • 493
 • 2

Báo cáo " THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG TỪ TUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) " ppt

Báo cáo
. lọc tế bào gốc trung mô Hỗn hợp tế bàotrong tuỷ xương bao gồm tế bào gốc tạo máu, tế bào máu trưởngthành và tế bào gốc trung mô. Tuy nhiên, chỉ có tế. Hội nghị KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2007332 THU NHẬN VÀ BIỆT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG TỪTUỶ XƯƠNG CHUỘT (Mus musculus var. Albino) Trương Định, Trương
 • 5
 • 1,407
 • 26

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG TRÊN CHUỘT (SPRAGUE DAWLEY) ppt
. HỌC, Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC TRUNG (MESENCHYMAL STEM CELL - MSC) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI - TRỰC TRÀNG. bào gốc trong liệu pháp miễn dịch ung thư nhờ những tế bào tạo ra từ tế bào gốc trên quá trình ung thư hóa đại trực - tràng ở chuột. Kết quả nghiên cứu
 • 8
 • 615
 • 6

Báo cáo "Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phân bón lá nhằm giảm lượng phân bón gốc cho cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesoii L.) trồng tại Hải Phòng " pptx

Báo cáo
. 200 5) đều cho nă ng suất cao và chất l ợng hoa tốt hơn so với phân bón gốc. Vì vậy, đề tài đặt ra nhằm nghiên cứu việc sử dụng phân bón l để giảm l ợng phân bón gốc cho cây hoa đồng tiền trồng. Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 2: 254-260 I HC NễNG NGHIP H NI 254 NGHIÊN CứU Sử DụNG CHế PHẩM PHÂN BóN L NHằM GIảM L ợNG PHÂN BóN GốC CHO CÂY HOA ĐồNG TIềN ( Gerbera jamesoii L. ) TRồNG. nghiên cứu thì các công thức sử dụng phân bón l trồng trên nền giảm 1/3 l ợng phân bón gốc đều cho năng suất hoa l n hơn công thức đối chứng chỉ sử dụng hoàn toàn phân bón gốc (Bảng 4). Trong
 • 7
 • 424
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu sử dụng SnCl2 làm xúc tác cho phản ứng trùng ngưng tổng hợp polylactic axit (Phần A: Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp) " pdf

Báo cáo
. nghệ 24 (2008) 253-259 253 Nghiên cứu sử dụng SnCl 2 làm xúc tác cho phản ứng trùng ngưng tổng hợp polylactic axit Phần A: Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp Mai Văn Tiến*, Phạm Thế. luận ðã tổng hợp ñược PLA bằng phương pháp trùng ngưng trực tiếp trong dung dịch, sử dụng SnCl 2 làm chất xúc tác cho phản ứng. ðã nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phản ứng như:. [3]. Bài báo này giới thiệu một vài kết quả nghiên cứu sử dụng SnCl 2 làm chất xúc tác cho quá trình tổng hợp PLA trong dung dịch và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp. 2.
 • 7
 • 884
 • 5

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng docx

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng docx
. phối hợp nghiên cứu và những ngời thực hiện 1. Một số thông tin chính về đề tài Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng. thuật Đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng Chủ nhiệm: PGS. TSKH. Lê thị muội Th ký: TS. Đinh thị phòng . cơ sở trên, đề tài: Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào thực vật và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng giai đoạn 2001 - 2004 do Viện CNSH chủ trì và phối hợp với Viện
 • 218
 • 662
 • 1
1 2 3 4 .. >