Tổng hợp tài liệu :

Academic Reading for ielts test pptx

Focus on Academic Skills for IELTS

Focus on Academic Skills for IELTS
Tài liệu "Focus on Academic Skills for IELTS" 123doc.vn
 • 184
 • 2,158
 • 20

Academic writing for IELTS

Academic writing for IELTS
Luyện viết cho Ielts
 • 172
 • 677
 • 17

ACADEMIC PRATICE TEST 1 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 1 FOR IELTS
Kiểm tra thực hành IELTS miễn phíChuẩn bị cho kỳ thi IELTS với các bài kiểm tra thực hành miễn phí và câu trả lời. Thời gian cho mình và phát triển kỹ thuật thi của bạn.Các bài kiểm tra thực hành trong phần này cung cấp cho bạn cơ hội để:nhận biết các định dạng thử nghiệmtrải nghiệm các loại nhiệm vụ, bạn sẽ được yêu cầu để thực hiệntự kiểm tra các điều kiện hẹn giờxem xét câu trả lời của bạn và so sánh chúng với mô hình câu trả lời.Hãy nhớ rằng, bạn sẽ có kỹ năng Nghe, Đọc và Viết trên cùng một ngày mà không có nghỉ giải lao ở giữa, vì vậy điều quan trọng là để làm các bài kiểm tra thực hành trong điều kiện tương tự. . Current Research 14 Paragraph B 15 Paragraph C 16 Paragraph D Academic Test 1; Page 13 © ieltshelpnow.com 17 Paragraph E 18 Paragraph F 19 Paragraph G Questions. __________________________________________________ Academic Test 1; Page 7 © ieltshelpnow.com ACADEMIC READING PRACTICE TEST 1 READING PASSAGE 1 Questions 1 - 13 You should spend about
 • 21
 • 4,120
 • 4

ACADEMIC PRATICE TEST 2 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 2 FOR IELTS
Hãy nhớ rằng, bạn sẽ có kỹ năng Nghe, Đọc và Viết trên cùng một ngày mà không có nghỉ giải lao ở giữa, vì vậy điều quan trọng là để làm các bài kiểm tra thực hành trong điều kiện tương tự. . business trip. C to see family. Academic Test 2; Page 1 © ieltshelpnow.com ieltshelpnow.com ACADEMIC MODULE PRACTICE TEST 2 Questions 7 - 10 Write NO MORE. nal on Sunday (20 ) _______________________ August. Academic Test 2; Page 4 © ieltshelpnow.com SECTION 3 Questions 21 - 30 Questions 21 - 26 Complete the
 • 23
 • 1,858
 • 2

ACADEMIC PRATICE TEST 3 FOR IELTS

ACADEMIC PRATICE TEST 3 FOR IELTS
Hãy nhớ rằng, bạn sẽ có kỹ năng Nghe, Đọc và Viết trên cùng một ngày mà không có nghỉ giải lao ở giữa, vì vậy điều quan trọng là để làm các bài kiểm tra thực hành trong điều kiện tương tự. . describing the information below. You should write at least 150 words. Academic Test 3; Page 19 © ieltshelpnow.com Academic Test 3; Page 20 © ieltshelpnow.com. B on Tuesday at 4 .30 pm. C on Tuesday at 5.00pm Academic Test 3; Page 6 © ieltshelpnow.com SECTION 4 Questions 31 - 40 Questions 31 - 35 The Shinkansen
 • 21
 • 3,763
 • 3

Reading for IELTS (collins)

Reading for IELTS (collins)
Nếu bạn muốn điểm số của mình trong khoảng 5.0 đến 5.5 trong phần đọc kỳ thi IELTS, Reading for IELTS (collins) là chìa khóa của bạn. Với nhiều bài tập mang tính chọn lọc, sát với đề thi IELTS của những năm trước, bạn sẽ luyện tập được một cách tốt nhất kỹ năng đọc của mình.
 • 145
 • 4,872
 • 88

Reading for IELTS collins - part 2 (page from 71 to 145)

Reading for IELTS collins - part 2 (page from 71 to 145)
Reading for IELTS collins part 2 (page from 71 to 145)
 • 75
 • 646
 • 0

Academic Reading for ielts test pptx

Academic Reading for ielts test pptx
. For more details visit www.aippg.com Page 1 of 11 www.AI PPG.com/ ielts For recent information visit I ELTS Forums ACADEMIC READING FOR IELTS TEST. For more details visit www.aippg.com Page 10 of 11 www.AI PPG.com/ ielts For recent information visit I ELTS Forums C increased book production for
 • 11
 • 989
 • 3
1 2 3 4 .. >