Tổng hợp tài liệu :

Luận Văn: Nghiên Cứu Định Lượng Selen Có Trong Các Chế Phẩm Thuốc Bằng Phương Pháp Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử doc

Nghiên cứu định lượng selen trong các chế phẩm thuốc

Nghiên cứu định lượng selen có trong các chế phẩm thuốc
Nghiên cứu định lượng selen trong các chế phẩm thuốc. 123doc.vn
 • 103
 • 439
 • 4

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)

Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi có trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS)
Nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Chì và Cadimi trong nước ngầm bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật ngọn lửa (F-AAS) . ĐÀM THỊ THANH THỦY TÁCH, LÀM GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ LUẬN VĂN THẠC. ĐÀM THỊ THANH THỦY TÁCH, LÀM GIẦU, XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Pb VÀ Cd TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ LUẬN VĂN THẠC
 • 82
 • 1,330
 • 5

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

Xác định Na, Ca, Fe trong thực phẩm trên máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm bằng phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp trên máy đo . Cho n n đ n nay, theo ph ơng ph p ph n t ch tr c ti p, đối t ợng ch nh c a ph ơng ph p ph n t ch theo ph h p thu nguy n t v n là ph n t ch lượng nh . Nh ng ưu và nh c đi m c a ph p do AAS: C ng nh c c ph ơng ph p ph n t ch kh c, ph ơng ph p ph n t ch ph h p thu – ph t x nguy n t c ng c nh ng
 • 46
 • 2,461
 • 9

Luận văn nghiên cứu định hướng sử dụng đất cát ven biển huyên thạch hà tỉnh hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu định hướng sử dụng đất cát ven biển huyên thạch hà tỉnh hà tĩnh
Luận văn nghiên cứu định hướng sử dụng đất cát ven biển huyên thạch hà tỉnh hà tĩnh . ở vùng ven biển không thể không sử dụng đến đất đai trong đó đất cát ven biển là chủ yếu. 2.1.2.5. Những nguyên tắc bản để sử dụng đất cát ven biển trong. nuôi. + Làm đất lâm nghiệp. + Dùng để nuôi trồng thuỷ sản. 2.1.2. Sử dụng đất cát ven biển 2.1.2.1. Khái niệm về đất cát ven biển - Định nghĩa đất cát: Theo
 • 104
 • 2,111
 • 13

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca, mg,s,si đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúc

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của việc bón các chất dinh dưỡng ca, mg,s,si đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở vĩnh phúc
luận văn, tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo, khóa luận, đề tài . Nghiên cứu ảnh hởng của việc bón các chất dinh dỡng Ca, Mg, S, Si đến sinh trởng, năng suất, chất lợng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở Vĩnh Phúc. Nghiên cứu ảnh hởng của việc bón các chất dinh dỡng Ca, Mg, S, Si đến sinh trởng, năng suất, chất lợng sản phẩm của cây lúa trên đất bạc màu ở Vĩnh Phúc
 • 86
 • 565
 • 2

Luận văn nghiên cứu chất lượng một số loại vacxin nhập khẩu phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) nhập khẩu sử dụng tại việt nam

Luận văn nghiên cứu chất lượng một số loại vacxin nhập khẩu phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS) nhập khẩu sử dụng tại việt nam
luận văn . y và Chủ nhiệm ñề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu ñánh giá chất lượng một số loại vắc xin phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn nhập. khẩu sử dụng tại Việt Nam 1.2 Mục ñích và ý nghĩa của ñề tài - ðánh giá ñược thực trạng chất lượng một số loại vắc xin phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh
 • 109
 • 655
 • 1

Nghiên cứu định lượng Se(IV) trong mẫu nước sông và nước thải bằng phương pháp von ampe hòa catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu định lượng Se(IV) trong mẫu nước sông và nước thải bằng phương pháp von  ampe hòa catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
. LƯợNG Se(IV) TRONG MẫU NƯớC SÔNG Và NƯớC THảI BằNG PHƯƠNG PHáP VON - AMPE HòA TAN CATOT XUNG VI PHÂN khóa luận tốt nghiệp đại học Ngành hóa học phân tích. tượng nghiên cứu là nước chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu định lượng Se(IV) trong mẫu nước sông và nước thải bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan catot xung
 • 57
 • 810
 • 0

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính

luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính
luận văn nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày nay đang... . Luận văn Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương pháp hồi qui đa biến tuyến tính. dng As m khụng cn cụng on tỏch. Luận văn Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng As bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng phương
 • 102
 • 812
 • 2

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích chì trong sản xuất thuốc gợi nổ chì azotua bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
. mẫu đem phân tích, gam; 2. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng chì trong thuốc gợi nổ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn. (1980), Quy trình phân tích thuốc gợi nổ. 4-  (2009), Quy trình chế tạo chì azotua PVA. 5-  (2002), Sổ tay Kỹ thuật- chì azotua.
 • 13
 • 641
 • 0

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)
. Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) Mai Diệu Th y Trường. dụng trong thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) là một kỹ thuật phù hợp để xác định các nguyên tố lượng nhỏ hoặc lượng vết Cd
 • 8
 • 1,356
 • 24

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx

Luận văn: Nghiên cứu các điều kiện xác định các dạng asen bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử docx
. 1.4.4 .Các phương pháp khác xác định sắt Một số phương pháp khác xác định sắt như: phương pháp sắc ký ion , phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa, phương. sunfosalixilic (SSal) 3. Các phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu lí luận: nghiên cứu các tài liệu, các trang web, bài viết,….có liên quan + Nghiên cứu thực nghiệm:
 • 40
 • 809
 • 0

Chất lượng nước - Xác định canxi và magiê Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử pot

Chất lượng nước - Xác định canxi và magiê Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử pot
. chuẩn này quy định ph|ơng pháp xác định canxi và magiê hoà tan bằng ph|ơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Ph|ơng pháp này dùng để phân tích n|ớc nguồn và n|ớc uống, và thể dùng. việt nam TCVN 6201 : 1995 Chất l|ợng n|ớc - Xác định canxi và magiê Ph|ơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic absorption spectrometric. ph|ơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Đối với canxi sự hấp thụ đo ở 422,7mn và magiê ở 285,2nm. 3. Thuốc thửnguyên liệu Chỉ sử dụng các thuốc thử đ|ợc công nhận thuộc loại phân tích và
 • 4
 • 2,000
 • 9
1 2 3 4 .. >