Tổng hợp tài liệu :

mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới, phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì?

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì?
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì? . Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải làm gì?Trả lời :Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người thanh niên thời kỳ. giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải: - Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá,
 • 1
 • 22,514
 • 67

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12.doc

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12.doc
Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12. . NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên
 • 2
 • 0
 • 0

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12.phucap.doc

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12.phucap.doc
Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội 823.2009.UBTVQH12.phucap. . BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I(ban hành kèm theo Nghị quyết số 823/ 2009/ NQ -UBTVQH12. 03 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội) STT Chức danh Hệ số phụ cấp chức vụ1 Chủ tịch Hội đồng nhân dân 0,952 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
 • 1
 • 0
 • 0

Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13TTBGTVT.doc

Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13TTBGTVT.doc
Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 13TTBGTVT. . 2010THÔNG T Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nướcCăn cứ Luật Ngân sách Nhà nước. trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước như sau:Chương
 • 7
 • 0
 • 0

Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh.docx

Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh.docx
Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh . cao nhất của công ty cổ phần. 2.1.2 Quyền và nhiệm vụ: a) Thông qua định hướng phát triển của công ty; b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng. của mình để tôi nâng cao kỹ năng quản lý.PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANHI. Giới thiệu về công ty: 1. Thông tin công ty: 1. Công ty
 • 55
 • 2,055
 • 5

Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu

Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu . về Bộ Kế hoạch và Đầu t với những nội dung sau: Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nớc của Bộ Kế hoạch và Đầu t. Các công cụ quản lý. của Quốc hội khoá IX, sát nhập Uỷ ban kế hoạch Nhà nớc và Uỷ ban Nhà nuớc về hợp tác và đầu t thành Bộ Kế hoạch và Đầu t .Bộ Kế hoạch và Đầu t có chức năng
 • 13
 • 1,602
 • 1

Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu .doc

Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .doc
Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu .doc . về Bộ Kế hoạch và Đầu t với những nội dung sau: Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nớc của Bộ Kế hoạch và Đầu t. Các công cụ quản lý. của Quốc hội khoá IX, sát nhập Uỷ ban kế hoạch Nhà nớc và Uỷ ban Nhà nuớc về hợp tác và đầu t thành Bộ Kế hoạch và Đầu t .Bộ Kế hoạch và Đầu t có chức năng
 • 13
 • 576
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước chuyên ngành IB

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của kiểm toán nhà nước chuyên ngành IB
Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của kiểm toánnhà nước chuyên ngành IB . QUY T ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUY N HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC CHUN NGÀNH IB_ ______________TỔNG KIỂM TỐN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm. 02/8/2006 của Tổng Kiểm tốn Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và tổ chức của Kiểm tốn Nhà nước chun ngành I. Việc sửa đổi, bổ sung Quy t định
 • 4
 • 0
 • 0

Bài giảng Thanh tra nhiệm vụ KH&CN và phòng chống tham nhũng trong hoạt động nghiên cứu

Bài giảng Thanh tra nhiệm vụ KH&CN và phòng chống tham nhũng trong hoạt động nghiên cứu
Bài giảng Thanh tra nhiệm vụ KH&CN và phòng chống tham nhũng trong hoạt động nghiên cứu . Chánh Thanh tra - Bộ KH&CNĐà Nẵng - 4/2010 2NỘI DUNG•Đặt vấn đề Thanh tra nhiệm vụ KH&CN Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiên cứu KH&CN•Kết. T .Tra 1 7Thanh tra nhiệm vụ KH&CNQuy trình và phương pháp thanh tra hoạt động Ngh /cứu KH&CNBước 3: Kết thúc thanh tra – Báo cáo Kết quả T.TraB/c
 • 44
 • 0
 • 0

242 Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nướcphát biểu của các dồng chí lãnh đạo ngành về công tác thanh tra

242 Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phát biểu của các dồng chí lãnh đạo ngành về công tác thanh tra
242 Lịch sử và truyền thống ngành thanh tra Việt Nam Huấn thị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nướcphát biểu của các dồng chí lãnh đạo ngành về công tác thanh tra
 • 163
 • 1,320
 • 1

Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng

Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng
Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng . Tình hình và nhiệm vụ mới của Đảng Ngày 25/5/2003. Cập nhật lúc 17 h 16' I- Phát triển và củng cố đảng A- Tình hình phát triển và củng cố Đảng. phát triển của Đảng, làm cho Đảng dần dần bắt rễ sâu vào quảng đại quần chúng nhân dân. Đảng đã tiếp đón vào hàng ngũ những phần tử ưu nhất của quốc
 • 18
 • 0
 • 0

Một số thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Nhiệm vụ trong thời gian tới Cục Phát triển doanh nghiệp

Một số thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Nhiệm vụ trong thời gian tới Cục Phát triển doanh nghiệp
Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh là một sự tất yếu.
 • 34
 • 919
 • 0

Bài soạn Phát biểu giao nhiệm vụ đối với đoàn viên mới

Bài soạn Phát biểu giao nhiệm vụ đối với đoàn viên mới
. Phát biểu trong buổi kết nạp đoàn viên Kính tha các quý vị đại biểu tha toàn thể các đồng chí đoàn viên thân mến! Lời đầu tiên. đại biểu, các đồng chí. Chúc buổi lễ kết nạp đoàn viên ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính tha các quý vị đại biểu tha toàn thể các đồng chí đoàn viên
 • 2
 • 29,025
 • 482

Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt

Tài liệu Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại thành phố Hà Nội ppt
. Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Văn phòng các. phép liên vận Việt - Lào Thành phần hồ sơ 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện 3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 • 4
 • 618
 • 0

Tài liệu Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo ppt

Tài liệu Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo ppt
. Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo Người lãnh đạo mà truyền cảm hứng để mọi nhân viên trong tổ chức của mình nỗ lực làm việc tốt. chức. Chìa khóa cho việc lãnh đạo xuất sắc Chìa khoá cho việc lãnh đạo xuất sắc nằm ở khả năng liên hệ hiệu quả giữa lãnh đạo với nhân viên và cảm xúc của họ.
 • 5
 • 591
 • 4

Tài liệu Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo pptx

Tài liệu Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo pptx
. Nhân viên cần được tạo động lực từ lãnh đạo Người lãnh đạo mà truyền cảm hứng để mọi nhân viên trong tổ chức của mình nỗ lực làm việc. Chìa khóa cho việc lãnh đạo xuất sắc Chìa khoá cho việc lãnh đạo xuất sắc nằm ở khả năng liên hệ hiệu quả giữa lãnh đạo với nhân viên và cảm xúc của
 • 5
 • 621
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 pptx
. 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Ở TRONG NƯỚC THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10
 • 5
 • 466
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 doc
. Bộ Giáo dục và Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEOPHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo: Phần I. Thông. MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ THEO PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng
 • 5
 • 473
 • 0

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx

MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 potx
. Đào tạo) ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 Tên cơ sở đào tạo của cơ sở đào tạo: I. Thông tin chung 1. Chức năng, nhiệm. MẪU ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ THEO ĐỀ ÁN 911 (kèm theo Thông số 35 /2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012
 • 3
 • 444
 • 0

mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới, phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước

mẫu bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới, phát biểu đáp từ lãnh đạo đảng, nhà nước
. sau phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Kính thưa Đồng chí Trương Quang Được, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội;Kính thưa các vị đại biểu. những cố gắng nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong cả nước; xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, các đoàn thể ở Trung
 • 2
 • 84,603
 • 224
1 2 3 4 .. >