Tổng hợp tài liệu :

tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

Mục tiêu phát triển cho trẻ em ở trường mầm non

Mục tiêu phát triển cho trẻ em ở trường mầm non
Chuyên đề phát triển toàn diện cho trẻ em mầm non . 03 /10- 21 /10/ 2011) Chủ đề nhánh: - Tôi là ai? - Tay bé làm đợc gì? - Bé cần ăn gì để lớn? (03 /10- 07 /10/ 2011) (10/ 10-14 /10/ 2011). đề nhánh: - Gia đình của bé - Quần áo của bé - Đồ dùng để ăn (24 /10- 28 /10/ 2011) (31 /10- 01/11/2011) (07/11-11/11/2011) I/ mục tiêu của chủ đề: STT
 • 20
 • 1,345
 • 10

Tâm học phát triển lứa tuổi sinh viên sống thử

Tâm lý học phát triển lứa tuổi sinh viên sống thử
"Sống thử" hay còn gọi "sống chung trước khi cưới" là 2 người thỏa thuận với nhau sẽ về sống chung với nhau như "vợ chồng", họ . đầu cuộc sống sinh viên bằng cách sống thử để được quan tâm chăm sóc và chia sẻ trong cuộc sống C : Sống thử theo trào lưu  " ;Sống thử& quot;. CỦA SINH VIÊN Theo điều tra của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, có 6.5% sinh viên sống thử trong tổng số 691 sinh viên được điều tra. 45,1% sinh
 • 26
 • 1,113
 • 1

Một số nét tâm đặc trưng của lứa tuổi thanh niên

Một số nét tâm lý đặc trưng của lứa tuổi thanh niên
Một số nét tâm đặc trưng của lứa tuổi thanh niên . đ c tr ng xu t hi n trong giai đo n chuy n t l a tu i thiếu ni n sang tu i thanh ni n. Th c ti n cho thấy r ng s n y sinh c m nh n đó ở l a tu i thanh. r t r ng m nh đã l n hay m nh c ng g n gi ng ngư i l n, s p tr thành ng i l n. Ranh gi i gi a tu i thanh ni n và tu i ng i l n trong con m t c a thanh
 • 6
 • 3,028
 • 61

Giáo trình tâm học lứa tuổitâmhọc sư phạm

Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm
1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạma. Đối tượng:- Đối tượng của tâmhọc lứa tuổi là động lực phát triển tâm lí theo lứa tuổi của con người ; sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí trong nhân cách của con người đang được phát triển (quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào ?) ;Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất tâm lí riêng lẻ của cá nhân ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong phạm vi một lứa tuổi, nghiên cứu những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội tri thức, phương thức hành động ;Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát triển (vui chơi, lao động…)Do yêu cầu của thực tiễn và thành tựu của khoa học, ngày nay tâmhọc lứa tuổi có nhiều phân ngành : tâmhọc trẻ em trước tuổi học, tâmhọc tuổi nhi đồng, tâmhọc tuổi thiếu niên, tâmhọc tuổi thanh niên…- Đối tượng nghiên cứu của tâmhọc sư phạm là những quy luật tâm lí của việc dạy học và giáo dục.Tâm lí học sư phạm nghiên cứu những vấn đề tâmhọc của việc điều khiển quá trình dạy học, nghiên cứu sự hình thành quá trình nhận thức, tìm tòi những tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ và xác định những điều kiện để đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu qủa trong quá trình dạy học, xem xét những vấn đề và mối quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với học sinh.Những phân ngành của tâmhọc sư phạm: tâmhọc dạy học, tâmhọc giáo dục và tâmhọc về người giáo viên.b. Nhiệm vụ:Từ những nghiên cứu trên tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm có nhiệm vụ : rút ra những quy luật chung của sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi, những nhân tố chỉ đạo sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi ; rút ra những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học, những biến đổi tâm lí của học sinh do ảnh hưởng của giáo dục và dạy học…từ đó cung cấp những kết quả nghiên cứu để tổ chức hợp lí quá trình sư phạm, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục và dạy học. . hiệu quả và đúng đắn quá trình học tập và giáo dục. 2. Quan hệ giữa tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm Tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm có. I: Nhập Môn Tâm Học Lứa Tuổi Khái quát về tâm học lứa tuổi và sư phạm 1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm a. Đối
 • 68
 • 3,660
 • 22

Tâm học lứa tuổitâm học sư phạm

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
- Đối tượng của tâmhọc lứa tuổi là động lực phát triển tâm lí theo lứa tuổi của con người ; sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí trong nhân cách của con người đang được phát triển (quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào?);Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất tâm lí riêng lẻ của cá nhân ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng ở mỗi cá nhân trong phạm vi một lứa tuổi, nghiên cứu những khả năng lứa tuổi của việc lĩnh hội tri thức, phương thức hành động ;Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân đang được phát triển (vui chơi, lao động…)Do yêu cầu của thực tiễn và thành tựu của khoa học, ngày nay tâmhọc lứa tuổi có nhiều phân ngành : tâmhọc trẻ em trước tuổi học, tâmhọc tuổi nhi đồng, tâmhọc tuổi thiếu niên, tâmhọc tuổi thanh niên…- Đối tượng nghiên cứu của tâmhọc sư phạm là những quy luật tâm lí của việc dạy học và giáo dục.Tâm lí học sư phạm nghiên cứu những vấn đề tâmhọc của việc điều khiển quá trình dạy học, nghiên cứu sự hình thành quá trình nhận thức, tìm tòi những tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ và xác định những điều kiện để đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu qủa trong quá trình dạy học, xem xét những vấn đề và mối quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với học sinh. . Sư Phạm TâmHọc Lứa TuổiTâmHọc Sư Phạm Tác giả: Đỗ Văn Thông Chương I: Nhập Môn Tâm Học Lứa Tuổi Khái quát về tâm học lứa tuổi và sư phạm. Quan hệ giữa tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm Tâmhọc lứa tuổitâmhọc sư phạm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và chúng quan hệ chặt
 • 66
 • 3,063
 • 7

Giáo trình tâm học trẻ em lứa tuổi mầm non part1

Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non part1
Sách có các nội dung sau: Những vấn đề chung của tâm học trẻ em, Sự phát triển hoạt động của tâm trẻ trước tuổi học, Đặc điểm phát triển tâm của trẻ em dưới 3 tuổi, Đặ điểm phát triển của trẻ mấu giáo từ 3 - 6 tuổi.
 • 105
 • 6,947
 • 11

Giáo trình tâm học trẻ em lứa tuổi mầm non part2

Giáo trình tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non part2
Sách có các nội dung sau: Những vấn đề chung của tâm học trẻ em, Sự phát triển hoạt động của tâm trẻ trước tuổi học, Đặc điểm phát triển tâm của trẻ em dưới 3 tuổi, Đặ điểm phát triển của trẻ mấu giáo từ 3 - 6 tuổi.
 • 104
 • 8,455
 • 8

Tài liệu Sự phát triển về thể chất của trẻlứa tuổi mầm non doc

Tài liệu Sự phát triển về thể chất của trẻ ở lứa tuổi mầm non doc
. Sự phát triển về thể chất của trẻlứa tuổi mầm non (từ 4-6 tuổi) Sự phát triển về vận động:Các cơ bắp ở trẻ 4 tuổi có thể nâng đỡ được trọng lượng của. sát của trẻ. Chúng khiến cho trẻ phải động não nhiều hơn và rất có lợi cho sự phát triển trí lực của trẻ sau này. Lứa tuổi chọn đồ chơiDù ở bất kỳ lứa tuổi
 • 12
 • 1,374
 • 9

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM pdf

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM LÝ HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM pdf
. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH SƯ PHẠM MẪU GIÁO Môn thi: TÂM HỌC TRẺ EM – GIÁO DỤC HỌC TRẺ EM A. Tâm học trẻ em Các quy luật phát triển tâm lý. phát triển của trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 2. Các nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo 2.1. Giáo dục trí tuệ cho trẻ em lứa tuổi Mẫu giáo (Ý nghĩa,
 • 2
 • 2,838
 • 65

Tài liệu Tâm học trẻ em doc

Tài liệu Tâm lý học trẻ em doc
. Mối quan hệ giữa tâm học lứa tuổitâm học sư phạm Tâm học lứa tuổitâm học sư phạm là những chuyên ngành của tâm học, ñều dựa trên. vực tâm học lứa tuổitâm học sư phạm là ñủ, nên trong thời gian ñó không có những công trình nghiên cứu riêng cho tâm học lứa tuổitâm
 • 63
 • 2,461
 • 14

Sự phát triển về thể chất của trẻlứa tuổi mầm non (từ 4-6 tuổi) doc

Sự phát triển về thể chất của trẻ ở lứa tuổi mầm non (từ 4-6 tuổi) doc
. Sự phát triển về thể chất của trẻlứa tuổi mầm non (từ 4-6 tuổi) 1. Chiều cao và cân nặng: Tốc độ phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ từ 4-6. hóa của trẻ, có hại cho sức khỏe và sự vận động của trẻ. 5. Sự phát triển về vận động: Các cơ bắp ở trẻ 4 tuổi có thể nâng đỡ được trọng lượng của
 • 3
 • 983
 • 4

TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ LỰC TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN SINH HỌC TRẺ EM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ LỰC TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN SINH LÝ HỌC TRẺ EM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
. giáo dục phát triển thể lực ở trẻ em có hiệu quả. 3. Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng dạy học tích hợp để giáo dục phát triển thể lực thông qua dạy học phần Sinh học trẻ em ở trường Cao đẳng Cộng. dạy học học phần Sinh học trẻ em ở trường cao đẳng cộng đồng. 5. Giả thuyết khoa học: Nếu xác định được nguyên tắc và phương pháp tích hợp giáo dục phát triển thể lực trong dạy học học phần. học. Vì vậy đề tài: Tích hợp giáo dục phát triển thể lực trong dạy học học phần Sinh học trẻ em ở trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu có ý nghĩa cấp thiết, có giá trị luận và thực tiễn. 2.
 • 129
 • 757
 • 1

tâm học trẻ em lứa tuổi mầm non

tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non
. TÂM HỌC TRẺ EM BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM HỌC TRẺ EM I. ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM HỌC TRẺ EM: Có nhiều khoa học nhiên cứu về trẻ em, mỗi khoa học nghiên cứu trẻ em theo khía cạnh. đối tượng của tâm học trẻ em là sự sự phát triển tâm của trẻ; những đặc điểm, những quy luật đặc trưng cho sự phát triển tâm ở mỗi độ tuổi. II. Ý NGHĨA CỦA TÂM HỌC TRẺ EM VÀ QUAN HỆ. với cách riêng của mình. Tâm học trẻ em quan tâm đến quá trình phát triển trẻ em, hình thành nhân cách, trở thành người lớn như thế nào. Tâm học trẻ em là khoa học nghiên cứu những đặc
 • 141
 • 19,933
 • 29

Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh dưỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường tại khu vực đô thị

Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh dưỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường tại khu vực đô thị
chúng tôi tiến hành đề tài "Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh d-ỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đ-ờng tại khu vực đô thị" nhằm các mục tiêu sau : Mục tiêu chung: Phòng chống thừa cân và béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đ-ờng từ 6-14 tuổi tại khu vực đô thị với biện pháp can thiệp bằng mô hình giáo dục truyền thông . Mục tiêu cụ thể: 1. Xác định tỷ lệ béo phì ở trẻ em tuổi học đ-ờng (6-14 tuổiI) tại khu vực đô thị. 2. Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì ở trẻ em từ 6 - 14 tuổi. 3. Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình giáo dục truyền thông dinh d-ỡng phối hợp Y tế, nhà tr-ờng, gia đình thông qua hoạt động nhóm"Sao đỏ hình thể đẹp", nhóm" Sức khỏe hình thể đẹp" . " ;Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh dỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đờng tại khu vực đô thị " nhằm các mục tiêu sau : Mục tiêu chung: Phòng chống thừa cân và béo phì. ti: Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh dỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đờng tại khu vực đô thị 2. Ch nhim ti: PGS.TS. Phạm Duy tờng 3. C quan ch trỡ ti: Trờng đại học Y. BO CO KT QU NGHIấN CU TI CP B Nghiên cứu mô hình giáo dục dinh dỡng phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đờng tại khu vực đô thị Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.
 • 89
 • 637
 • 1
1 2 3 4 .. >