Tổng hợp tài liệu :

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực.pdf
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực . mặt và chịu đựng các suy giảm về tài chính. Khi đang đối mặt và chịu đựng các suy giảm về tài chính, tái cơ cấu có thể coi là biện pháp lâu dài và. chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng cao thành tích của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp vốn và công
 • 85
 • 834
 • 7

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học
CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁOPHẦN 1:ĐẶT VẤN ĐỀPHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . tài: Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất l ợng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L. ) sản xuất trên giá thể sinh học .. hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất l ợng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH. - Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh
 • 32
 • 1,287
 • 1

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai
Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai . BIẾN THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊUCHẤT LƯNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐẤT SUY THOÁIDO BỊ BÓC LỚP ĐẤT MẶTTRONG ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM - ĐỒNG NAIINITIAL STUDYING CHANGES. trường .Trên cơ sở đó, một nghiên cứu nhằm xem xét,đánh giá và so sánh mức độ thay đổi hàm lượngmột số chỉ tiêu không khí trên đất bò suy thoái dolớp đất mặt
 • 6
 • 717
 • 0

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp
MỤC LỤCLời nói đầu. 1Phần I: 1Đặc điểm hoạt động của Công ty 3TNHH Phúc Hà 3I . Khái quát về ty TNHH Phúc Hà 31.1 Vị trí của Công ty TNHH Phúc Hà 3 . thay lương, lập các bảng kê, thu nhập tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính và phân tích 1111kinh tế để phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh và chịu. Các báo cáo mà Công ty cần lập: + Bảng cân đối tài khoản.+ Bảng cân đối kế toán.+ Báo cáo kết quả kinh doanh. + Thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra còn lập
 • 85
 • 670
 • 1

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch
Báo cáo thực tập: Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Lịch . phát từ thực tế đó, nhiệm vụ niên luận của tôi là: Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Lịch. Tôi hy vọng với những kết quả thực nghiệm thu được. thiệu chung về sông Lịch. 1.1.1 Lịch sử sông Lịch .Sông vốn là con sông thiên nhiên, nhánh của sông Hồng, mang dòng nước phù sa của sông Hồng tưới
 • 33
 • 1,728
 • 15

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước . lãi về TK 421 421 47.650.000 Ngời lập (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Phần II Kế toán các nghiệp vụ khác I. Kế toán vốn bằng tiền 1. Kế toán. tính (Đã ký) Kế toán (Đã ký) Trởng phòng kế toán (Đã ký) - Căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán tiến hành định khoản và ghi vào các sổ sách chứng
 • 33
 • 1,192
 • 1

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
191 Báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước . lãi về TK 421 421 47.650.000 Ngời lập (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Phần II Kế toán các nghiệp vụ khác I. Kế toán vốn bằng tiền 1. Kế toán. tính (Đã ký) Kế toán (Đã ký) Trởng phòng kế toán (Đã ký) - Căn cứ vào các chứng từ liên quan kế toán tiến hành định khoản và ghi vào các sổ sách chứng
 • 33
 • 754
 • 0

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học

bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học
bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể sinh học 123doc.vn
 • 32
 • 774
 • 0

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp
33 lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của doanh nghiệp 123doc.vn
 • 65
 • 447
 • 0

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực . hóa và dịch vụ Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực
 • 88
 • 687
 • 4

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
 • 67
 • 460
 • 0

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG
Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, một Đại hội có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH) - hiện đại hoá (HĐH), xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng XHCN.Về đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta là quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH là xây dựng được một nền kinh tế phát triển cân đối và bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát huy được mọi năng lực của con người phục vụ vào quá trình xây dựng đất nước.Quà trình đẩy mạnh CNH - HĐH được thực hiện ở tất cả các ngành của toàn bộ nền kinh tế. Ở các địa phương và ở các vùng lãnh thổ với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.Để cho việc thực hiện quá trình đó một cách có hiệu quả nhất, và cũng cần có những cơ sở để kiểm tra hiệu quả, chất lượng qua quá trình đó chúng ta phải có một hệ thống chỉ tiêu phản ánh quá trình chuyến biến công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nền kinh tế.Để thấy một phần nào thực trạng quá trình CNH - HĐH và có những đánh giá đúng đắn quá trình CNH - HĐH ở nước ta. Trong chuyên đề này em xin giới thiệu "Hệ thống chỉ tiêu CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê để phân tích quá trình CNH - HĐH ở tỉnh Hải Dương".Do vấn đề này có nội dung rất mới và rộng nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em đề nghị các thầy, các cô cùng các bác ở Cục Thống kê Hải Dương. Đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Trần Ngọc Phác và bác trực tiếp phụ trách thực tập Phạm Đức Đông hết sức giúp đỡ để cho đề tài được hoàn chỉnh.
 • 93
 • 373
 • 0

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI
Sau hơn mười năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển đáng kể. Sự chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường đã có tác động không nhỏ đến quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp từ chỗ hoạt động theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước phải chuyển sang thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về mặt tài chính và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước cũng như các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phải vạch ra được những chiến lược kinh doanh sao cho có hiệu quả cao để tồn tại được trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường.Một trong các công tác quan trọng góp phần quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là công tác tài chính - kế toán. Trước hết, công tác kế toán trong nền kinh tế hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra và bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp thương mại cũng như các doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, kế toán đưa ra những thông tin, số liệu chính xác đáng tin cậy để Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô và để các khách hàng của doanh nghiệp căn cứ vào đó mà có các quyết định cộng tác với doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác tài chính cũng đóng một vai trò không thể thiếu trong các doanh nghiệp vì nó liên quan đến việc doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn có hiệu quả không? Sự quay vòng vốn nhanh hay chậm? Sự phân phối lợi nhuận có hợp lý hay không?.... Như vậy, công tác Tài chính - Kế toán là hai yếu tố như nhau và chúng ta phải biết kết hợp hai yếu tố này sao cho thật hài hoà và hợp lý.
 • 31
 • 304
 • 0

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò
Nghiên cứu được tiến hành trên 13 bò Vàng, 14 bò Lai Sind và 18 trâu tại một số lò mổ trên địabàn Hà Nội nhằm xác định một số chỉ tiêu chất lượng thịt. Giá trị pH, màu sắc, độ dai, tỷ lệ mất nướcbảo quản và chế biến được xác định trên cơ thăn tại 6 thời điểm khác nhau sau giết thịt. Kết quả chothấy, giá trị pH cơ thăn không có sự sai khác giữa các giống (P>0,05), giảm mạnh trong 36 giờ đầusau giết thịt sau đó ổn định và nằm trong khoảng thịt đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, giá trị L*, a* và b* cóxu hướng tăng dần cũng ổn định vào thời điểm 36 giờ, riêng đối với bò Lai Sind ở 48 giờ. Thịt bòVàng và Lai Sind đạt tiêu chuẩn phân loại theo giá trị màu L*, trong khi đó thịt trâu nằm ở ngưỡng tốimàu. Độ dai của bò Lai Sind và trâu đạt giá trị cao nhất ở thời điểm 48 giờ và giảm dần theo thời gianbảo quản. Đối với bò Vàng thì giá trị này giảm liên tục sau giết thịt. Theo phân loại, thịt bò Vàng vàtrâu nằm trong giới hạn độ dai trung gian giữa thịt mềm và dai "Intermediate", còn với bò Lai Sindnằm trong phân loại thịt dai. Tỷ lệ mất nước tăng theo thời gian bảo quản, nhưng không có sự saikhác giữa thời điểm 6 và 8 ngày sau giết thịt (P>0,05). Tỷ lệ mất nước chế biến thấp nhất ở 12 giờ sauvà cao hơn ở các thời điểm tiếp theo, nhưng tỷ lệ này không có sự sai khác ở các thời điểm sau 36giờ. . 0,69 17 36 , 03 ab 0,64 48 gi 13 39,11 a 0,67 14 37 ,80 ab 0,66 17 35 ,97 b 0, 73 6 ngy 13 39, 73 a 0,86 14 38 ,07 ab 0,81 16 36 ,72 b 0,70 8 ngy 13 39,62. Bũ Lai Sind Trõu Thi im n X SE n X SE n X SE L*(Lightness) 12 gi 13 34,07 a 0,75 14 33 ,10 a 0, 73 18 33 ,34 a 0,77 36 gi 13 38, 43 a 1,29 13 34,04 b
 • 8
 • 904
 • 5

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK
Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng thịt bò thông qua các chỉ tiêu pH, màu sắc, tỷ lệ mấtnước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến và độ dai cơ thăn của các nhóm bò lai Lai Sind, Charolais x LaiSind và Brahman x Lai Sind góp phần cải tiến chất lượng bò thịt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càngcao của thị trường. Tổng số 15 bò đực thuộc 3 nhóm bò nêu trên được nuôi vỗ béo lúc 21 tháng tuổi,sau 3 tháng nuôi vỗ béo bằng thức ăn tinh tiến hành mổ khảo sát đánh giá chất lượng thịt. Giá trị pH vàmàu sắc (L*, a*, b*) của cơ thăn không có sự sai khác giữa các nhóm bò (P>0,05). Giá trị pH giảm dầntừ 1 đến 48 giờ sau giết thịt và sau đó duy trì ở mức 5,52 - 5,65 trong điều kiện bảo quản ở 2 - 40C.Ngược lại, màu sắc (L*, a*, b*) tăng dần từ 12 đến 48 giờ sau giết thịt và duy trì ổn định ở mức sáng37,69 - 37,82 đối với L*, 22,11 - 25,30 đối với a* và 8,57 - 9,98 đối với b*. Tỷ lệ mất nước bảo quản ở cácnhóm bò thấp, sau 8 ngày tỷ lệ mất nước chỉ chiếm 2,75 - 3,61%; trong chế biến tỷ lệ mất nước của thịtsau 8 ngày bảo quản 34,29 – 35,76% tùy theo từng nhóm bò. Độ dai của thịt bò trong nghiên cứu nàykhá cao, giá trị này đạt tối đa sau khi bảo quản 48 giờ. Độ dai của thịt bò ở các nhóm bò có sự sai khácrõ rệt (P<0,01). Sau 48 giờ, độ dai giảm dần và ở thời điểm 8 ngày bảo quản độ dai giảm xuống 83,85; . 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman. thiệu một số kết quả về đánh giá chất lợng thịt của bò Lai Sind, Brahman ì Lai Sind, Charolais ì Lai Sind nuôi tại tỉnh Đăk Lăk. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN
 • 7
 • 721
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP - Cuối mỗi quý kế toán tiến hàng khoá số tài khoản,. điều chỉnh tính ra số dư cuối kỳ của các tài khoản và lập các báo cáo tài chính theo quy định. - Báo cáo tài chính là những báo cáo các tổng hợp về tình hình
 • 17
 • 447
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài chính dùng để. về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng thông tin của 1 doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước
 • 16
 • 370
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY I. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Công tác lập Báo cáo tài chính kế. kế toán là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn, công nợ, tình hình và kết quả SXKD trong kỳ của Công ty. Nói cách khác Báo cáo tài chính là thông
 • 8
 • 376
 • 0

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH I. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Công tác lập Báo cáo tài chính kế toán là báo cáo. phân tích của Công ty chủ yếu dựa trên các chỉ tiêu sau: - Phân tích tình hình và khả năng thanh toán. - Các chỉ tiêu về sử dụng các nguồn lực. - Các chỉ
 • 14
 • 392
 • 0

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty vận tải và dịch vụ điện lực
khóa luận . và dịch vụ Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện Lực Sinh
 • 88
 • 434
 • 0
1 2 3 4 .. >