Tổng hợp tài liệu :

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU ppt

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55.doc

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55.doc
Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55 . tại Xí nghiệp X55, tôi quyết định chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55Báo. của Xí nghiệp X55. Phần II: Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55. PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý
 • 66
 • 1,029
 • 3

Tổ chức công tác kế toán Nhập _ xuất nguyên vật liệuCông ty Bánh kẹo Tràng An.doc

Tổ chức công tác kế toán Nhập _ xuất nguyên vật liệu ở Công ty Bánh kẹo Tràng An.doc
Tổ chức công tác kế toán Nhập _ xuất nguyên vật liệuCông ty Bánh kẹo Tràng An . thêm về công tác kế toán nên em đã chọn đề tài : Tổ chức công tác kế toán Nhập _ xuất nguyên vật liệuCông ty Bánh kẹo Tràng An cho chuyên. phiêú xuất cho kế toán vật tư , kế toán tính giá hoàn chỉnh phiếu xuất để lấy số liệu ghi sổ kế toán .4.3 > Các trường hợp chứng từ kế toán có liên quan
 • 118
 • 690
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại nhà máy Vật Liệu Bưu điện Yên Viên

Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại nhà máy Vật Liệu Bưu điện Yên Viên
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại nhà máy Vật Liệu Bưu điện Yên Viên . hạch toán TSCĐ tại công ty vận tải Hoàng LongChơng 3: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ ở công ty vận tải Hoàng. sử dụng TSCĐ ở công ty vận tải Hoàng Long từ đó có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị thực tập.Trong chuyên đề này em tập
 • 79
 • 664
 • 0

Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà

Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà
Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà . này, em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở Công ty bánh kẹo Hải Hà để làm chuyên đề tốt. và có hiệu quả.V. Phơng hớng và biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu: 1. ý nghĩa của việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu: Nguyên
 • 73
 • 1,166
 • 2

Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mongmuốn, cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầmngười chơi chỉ cần điều ch . v công tác qu n lý và cung ng nguyên v t li u Xí ự ạ ề ả ứ ậ ệ ở nghi p X55. ệPh nIII: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý và cung ng nguyên . u th c t t i Xí nghi p X55, tôi quy t đ nh ch n đ tàiờ ể ự ế ạ ệ ế ị ọ ề “Hoàn thi n công tác qu n lý và cung ng nguyên v t li u t i Xí nghi pệ ả ứ
 • 71
 • 778
 • 1

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu
Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu . trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55.PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại. tới quản lý và cung ứng nguyên vật liệu. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu bao gồm cả các yếu tố chủ quan và
 • 85
 • 696
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
Lời mở đầu.Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mong muốn, cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầm người chơi chỉ . sản xuất và lưu thông đồng thời phải có một khoản lợi nhuận để tái sản xuất sức lao động và sản xuất mở rộng._ Quy luật cạnh tranh: quy định hàng hóa sản. sản xuất kinh doanh mọi doanh nghiệp đều phải tiến hành mua sắm các yếu tố đầu vào như lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị ... để sản xuất ra sản
 • 65
 • 606
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
Luận Văn: Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm . công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm1 .Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản lý và cung ứng. CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÚC LÂM151.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản
 • 63
 • 876
 • 11

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55 . v công tác qu n lý và cung ng nguyên v t li u Xí ự ạ ề ả ứ ậ ệ ở nghi p X55. ệPh nIII: M t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n lý và cung ng nguyên . u th c t t i Xí nghi p X55, tôi quy t đ nh ch n đ tàiờ ể ự ế ạ ệ ế ị ọ ề Hoàn thi n công tác qu n lý và cung ng nguyên v t li u t i Xí nghi pệ ả ứ
 • 71
 • 598
 • 0

18 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty Phương Nam

18 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty Phương Nam
18 Hoàn thiện công tác Hạch toán kế toán tăng nguyên vật liệu tại Công ty Phương Nam 123doc.vn
 • 40
 • 463
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55 . tại Xí nghiệp X55, tôi quyết định chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55. của Xí nghiệp X55. Phần II: Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55. PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản
 • 69
 • 560
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại công ty TNHH công nghệ cơ khí Trúc Lâm
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau nhằm tạo thế đứng cho doanh nghiệp mình đang ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt.
 • 62
 • 524
 • 0

công tác quản lý định mức lao động

công tác quản lý định mức lao động
Định mức lao động là lượng lao động hao phí lớn nhất không được phép vượt quá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một chi tiết sản phẩm hoặc một bước công việc theo tiêu chuẩn chất lượng quy định trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm sinh lý, kinh tế-x• hội nhất định. Lượng lao động hao phí mà chúng ta nói ở đây phải được lượng hoá bằng những thông số nhất định và phải bảo đảm độ tin cậy tối đa, đảm bảo tính tiên tiến và hiện thực. Phải xác định được chất lượng của sản phẩm hoặc công việc và phải thể hiện bằng các tiêu chuẩn để nghiệm thu chất lượng sản phẩm đó, lượng lao động hao phí và chất lượng sản phẩm phải gắn chặt với nhau.
 • 89
 • 786
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55

Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mong muốn, cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầm người chơi chỉ cần điều chỉnh chính mình nhưng trong một dàn nhạc thì phải có nhạc trưởng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vậy, để đem lại lợi nhuận và tăng trưởng về quy mô cho doanh nghiệp rất cần sự lãnh đạo quản lý chặt chẽ, khoa học. Đó là trong doanh nghiệp nói chung nhưng để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cũng còn đòi hỏi ở mỗi bộ phận đều phải có kế hoạch hoạt động riêng cố nhiên không xa rời mục tiêu của doanh nghiệp. Cung ứng và quản lý vật tư là một bộ phận như vậy, công tác này góp một phần rất quan trọng vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, trong cơ cấu giá thành sản phẩm chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (50%-60%). Chất lượng của nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu. Mà quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu (NVL) là một trong những biện pháp quan trọng góp phần hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.Quản lý và sử dụng tốt NVL là một trong những chính sách của Đảng và Nhà Nước. Hơn nữa trong bất kỳ doanh nghiệp nào việc quản lý và sử dụng hợp lý NVL đều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Trong công cuộc phát triển ngày nay, Xí nghiệp X55 cũng rất chú trọng đến công tác quản lý và cung ứng NVL nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín của Xí nghiệp trên thị trường. Xí nghiệp đã có những biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và cung ứng NVL, song do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan nên công tác trên còn gặp nhiều trở ngại .Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp X55, tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55
 • 68
 • 480
 • 0

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép

Bài giảng môn học giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép
Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thépKhông phải nhà đầu tư nào cũng am tường về quá trình sản xuất xây dựng cơ bản.Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp cung cấp kiến thức Trong xây dựng cơ bản, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là cơ sở cho những hợp đồng tư vấn và thiết kế, thi công xây lắp, mua bán thiết bị. . sư tư vấn giám sát xây dựng Bài giảng Môn Học Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép Người soạn : PGs LÊ KIều Trường Đại học Kiến trúc. nội, 1-2002 2 giám sát thi công và nghiệm thu các công tác tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp Người soạn bài giảng và trình bày:
 • 60
 • 2,477
 • 8

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác tông docx

Tài liệu Thiết bị phục vụ công tác bê tông docx
. øbàòng cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, . Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng suỏỳt cuớa. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 79 CHỈÅNG V MẠY PHỦC VỦ CÄNG TẠC BÃTÄNG Trong cäng tạc
 • 8
 • 876
 • 1

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác tông pdf

Tài liệu Chương 5_ Thiết bị phục vụ công tác bê tông pdf
. cạch nghiãng thng v âäø bàòng cạch ụp thng, Chương 5. Thiết bị phục vụ công tác tông 80 Chng 5. Thit b phc v cụng tỏc bờ tụng 81 Nng. vồùi tổỡ 9 õóỳn 12 voỡng trong mọỹt phuùt. Chương 5. Thiết bị phục vụ cơng tác tơng 83 5. 3.2 Mạy båm bãtäng: Dìng âãø váûn chuøn bãtäng
 • 8
 • 909
 • 2

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác tông cốt thép docx

Tài liệu Bài giảng: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép docx
. $$$$6-$*7!8$9:;<<;$$ 2 giám sát thi công và nghiệm thu các công tác tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp Ng*ời soạn bài giảng và trình bày:. kiểm định , giám sát thi công và nghiệm thu chất l* ợng công trình. Công nghệ giám sát việc đảm bảo chất l*ợng công trình tr*ớc đây vai trò Kỹ thu t A
 • 60
 • 1,726
 • 13

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác tôngcông tác cốt thép pptx

Tài liệu Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép pptx
. Định mức lao động cơ bản trong xây dựng cơ bản ( Tái bản ) - 15 - MỞ ĐẦU Định mức đơn giá công tác bê- tông thường và bê- tông cốt thép áp dụng trong. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN (Tập định mức này thống nhất áp dụng trong toàn ngành kiến thiết cơ bản) TẬP III CÔNG TÁC TÔNG
 • 68
 • 3,276
 • 38

Báo cáo khoa học " HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TÔNG TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM " docx

Báo cáo khoa học
. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TÔNG TRONG XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM TS. NGUYỄN QUANG HIỆP Viện KHCN Xây dựng Tóm tắt: Bài viết này trình bày trạng. tông và năng suất thi công. Bài báo trình bày hiện trạng ứng dụng công nghệ thi công tông trong xây dựng kết cấu hạ tầng ở Việt Nam và các vấn đề còn tồn tại. 1. Vật liệu sản xuất tông. tông trong xây dựng kết cấu hạ tầng 3.1 Xây dựng thủy lợi thủy điện Hơn 10 năm qua, nhiều công trình thủy điện với hàng chục đập tông lớn nhỏ đã được xây dựng ở Việt Nam. Các đập này
 • 6
 • 1,156
 • 8
1 2 3 4 .. >