Tổng hợp tài liệu :

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Cac doan van ngan Anh 6

Cac doan van ngan Anh 6
. fluently ? 5. When does she often go to English speaking club ? 6. Why does she like Vietnamese people 6. Minh and his parents live in a small village by the sea. 4. How long is he going to stay there this summer vacation ? 16. I’m Thu . I learn at Le Van Tam school . It is a small school in the country . It has three
 • 5
 • 4,552
 • 38

Một số giải pháp giúp hs lớp 2 viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu

Một số giải pháp giúp hs lớp 2 viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu
. ----    ---- MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HS LỚP 2 VIẾT ĐƯC MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN TỪ 3 ĐẾN 5 CÂU GIÁO VIÊN: Trần Thò Áùnh Nguyệt Năm học: 20 07- 20 08 I.ĐẶT VẤN. những giải pháp nâng cao chất lượng học tập cho HS của lớp mình. Đây là lý do tôi chọn và áp dụng một số giải pháp để “ Giúp học sinh lớp 2 viết được đoạn văn
 • 11
 • 11,707
 • 35

Đề thi tiếng anh vào các ngân hàng

Đề thi tiếng anh vào các ngân hàng
 S 1SECTION 1: Language usage (30 marks)Circle the correct answer1. In the long term ........... is due to increase in the price of raw materials. This is the situationwhere prices rise to keep up with increased production cost.a. devaluation b. inflation c. recession d. crisis2. In a accordance with our usual terms, payment will be by …………This is a letter from a bankauthorizing payment of a certain sum to a person or a company.a. cheque b. banker’s draft c. letter of credit d. cash on delivery3. We enclose our ..........., which is a formal request for payment.a. receipt b. quotation c. commercial invoice d. bill of lading4. The industry and construction ........... is facing difficulties due to low efficiency andcompetitiveness.a. set b. sector c. section d. part5. It is complained that the Telephone and Post Communicatios Company is operating in a veryfavourable environment without any ...........a. monopoly b. fluctuation c. promotion d. competition6. We are proud of the very high level of services we offer and are accustomed to organizingconferences ……….. two thousand delegates.a. out of to b. of up to c. from up to d. up from to7. Sofitel Plaza Hotel has an excellent range of facilities and no doubt you will be aware ..........the fact that the local area is rich in cultural interest.a. for b. to c. of d. about8. When we receive your bank confirmation of L/C, your order will be made ...........a. for b. over c. up d. with9. Impex is an international company which deals .......... a wide variety of goods.a. for b. in c. of d. about10. A fall in prices can result in serious difficulties to many producers and may cause them to go........... business completely.a. through b. out c. out of d. into11. The MD asked Mr. Green ...........a. that he had finished the report b. whether he had finished the reportc. had she finished the report d.if had he finished the report12. The MD also wanted to know .............a. when Mr. Green will submit that reportHC KINH DOANH bLOGhttp://www.nghoangvan137.tkb. when would Mr. Green submit the reportc. when will Mr. Green submit the report d. when Mr. Green would submit the report13. Would you like .......... coffee? Yes, please.a. any b. the c. 0 d. a14. The goods in this catalogue are of ............. excellent value. I am going to order some.a. the b. 0 c. an d. a15. The Sales&Marketing Department will be divided into two ............, a new ManagementServices Department will be created.a. Furthermore b. Therefore c. Although d. Otherwise16. …………the launch date is due, the new product is not ready yet. So, the shopfloor workersare working hard now.a. Nevertheless b. However c. Although d. Inspite of17. Fluctuation in exchange rates causes instability. …….., it makes forecasting more difficult.a. In addition b. So c. In order that d. So that18. Producing new software is not necessarily expensive, ……… innovations in computerhardware certainly involve massive costs.a. where b. whereas c. when d. as19. Mr. Green , …………..is an experienced businessman is very eager to expand his business inthe Middle East.a. which b. that c. who d. b & c20. One of the accidents they had was pretty serious. A workman ………..20 feet above the . HỌC KINH DOANH bLOG http://www.nghoangvan137.tk ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO CÁC NGÂN HÀNG ĐỀ SỐ 1 SECTION 1: Language usage (30 marks). mới: Để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển dụng vào các ngân hàng, các bạn nên tham gia khóa đào tạo tuyển dụng vào ngân hàng do Trung tâm đào tạo chuyên
 • 18
 • 2,819
 • 12

Đề thi IQ tiếng anh vào các ngân hàng

Đề thi IQ tiếng anh vào các ngân hàng
Tài liệu tham khảo cho các bạn có mong muốn thi tuyển vào ngân hàng có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao . socks? Để đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển dụng vào các ngân hàng, các bạn hãy tham gia khóa đào tạo tuyển dụng vào ngân hàng do Trung tâm đào tạo chuyên. cơ bản về Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Vai trò và nhiệm vụ của các vị trí tuyển dụng, các bước tuyển dụng của Ngân hàng - Cấu trúc của đề thi tuyển
 • 9
 • 1,146
 • 41

Tiểu luận văn hóa ẩm thực về các món gói và món cuốn của việt nam

Tiểu luận văn hóa ẩm thực về các món gói và món cuốn của việt nam
Ẩm thực hay nói đơn giản hơn là ăn và uống vốn là chuyện hàng ngày, rất gần gũi và cũng rất đỗi đời thường. Nhưng ở mỗi thời đại khác nhau thì ăn uống lại được quan tâm với những mức độ khác nhau. Ngay từ xa xưa, ông bà ta đã rất coi trọng việc ăn uống, thế nên tục ngữ mới có câu: ”Có thực mới vực được đạo”, ”Học ăn, học nói, học gói, học mở”… Ngày nay, khi cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày một cao hơn, ẩm thực cũng nhờ vào đó mà trở nên hoàn thiện hơn. Vượt qua khỏi giới hạn ”Ăn no mặc ấm” để đạt đến ”Ăn ngon mặc đẹp”. Ẩm thực đã không còn đơn thuần là giá trị vật chất, mà xa hơn chính là yếu tố văn hóa, một mảng văn hóa đậm đà, duyên dáng và cốt cách. Tìm hiểu về ẩm thực của một đất nước, chính là cách đơn giản nhất để có thể hiểu thêm về lịch sử và con người của đất nước ấy. Qua đó góp phần nâng cao vốn hiểu biết và lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta. Những điều được trình bày trên đây cũng chính là lý do nhóm chọn đề tài ”Văn hóa ẩm thực về các món gói và món cuốn của Việt Nam” để trình bày trong bài luận này. Qua đề tài này, nhóm muốn giới thiệu với tất cả mọi người về nét đẹp rất đặc trưng của đất nước và con người Việt Nam, nét đẹp trong văn hóa ẩm thực.Nước Việt Nam hình chữ ”S”, trải dài trên nhiều vĩ độ, chia làm ba miền Bắc , Trung, Nam. Mỗi miền có những đặc trung riêng về đặc điểm tự nhiên, sinh hoạt, sản xuất và phong tục tập quán. Từ đó hình thành nền văn hóa ẩm thực riêng cho từng miền. Tuy nhiên do thời gian hạn hẹp, khả năng có giới hạn và thông tin vô cùng đa dạng, phong phú nên chúng em xin nói về món gói và món cuốn đặc sắc của vùng quê Việt Nam.Nguồn tài liệu mà nhóm sử dụng là những kiến thức thực tế được tích góp từ thế hệ đi trước, từ cuộc sống của chính chúng tôi và những công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ẩm thực trong và ngoài nước được đăng trên các sách, báo và tạp chí. . được đăng trên các sách, báo và tạp chí. PHẦN I: VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM THỂ HIỆN QUA CÁC MÓN ĂN I) KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM Theo ”Từ. Văn hóa ẩm thực về các món gói và món cuốn của Việt Nam để trình bày trong bài luận này. Qua đề tài này, nhóm muốn giới thiệu với tất cả mọi người về
 • 13
 • 3,008
 • 12

các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ A anh văn

các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ A anh văn
. stone, a big one and a small one, growing from a natural pedestal on the sea surface like a father and a son watching over the sea day and night. Phu Tu Island. above is often clear and bright, making the whole panorama of Ha Long Bay strangely attractive and full of poetry. Similarly, Phu Tu Island is really a
 • 6
 • 31,407
 • 1,075

các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ B anh văn

các đoạn văn mẫu viết các chủ đề thi nói chứng chỉ B anh văn
. CÁC ĐOẠN VĂN MẪU VIẾT THEO CÁC CHỦ ĐỀ THI NÓI CHỨNG CHỈ B TIẾNG ANH 1. Why do you learn English? What are the benefits of learning. a big sum of money. Third, with this job, I hope I can help the poor or farmers to borrow money from banks to invest in their rice fields or do small business.
 • 8
 • 44,548
 • 1,424

Lexical cohesion in english brief news on oil price = liên kết từ vựng trong các tin vắn tiéng anh về giá dầu

Lexical cohesion in english brief news on oil price = liên kết từ vựng trong các tin vắn tiéng anh về giá dầu
. Vinh university Department of foreign languages == =    == = Lexical cohesion in English brief news on oil price ( “liªn kÕt tõ vùng trong c¸c tin v¾n. 2: Lexical Cohesion in English Brief News on Oil Price 2.1. A Brief Introduction to Data under Analysis 14 2.2. General Structure of Brief News in English
 • 51
 • 2,064
 • 2

Luận văn english adverbial clauses and their vietnamese equivalents = mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anhcác cấu trúc tương đương trong tiếng việt

Luận văn english adverbial clauses and their vietnamese equivalents = mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh và các cấu trúc tương đương trong tiếng việt
. 18 English Adverbial Clauses and their Vietnamese Equivalents Adverbial clauses of time with subordinator: “when” in English and their Vietnamese equivalents: . English Adverbial Clauses and their Vietnamese Equivalents Adverbial clauses of time are with subordinator: “after” in English and their Vietnamese equivalents:
 • 47
 • 3,370
 • 18

Tài liệu Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ Tập làm văn ppt

Tài liệu Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ Tập làm văn ppt
. Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ Tập làm văn PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lí. lượng học tập cho HS của lớp mình. Đây là lý do tôi chọn và viết sáng kiến kinh nghiệm với nội dung Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn
 • 13
 • 5,999
 • 66

các đoạn văn bằng tiếng anh

các đoạn văn bằng tiếng anh
các đoạn văn bằng tiếng anh
 • 15
 • 55,282
 • 64

Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đầu tiên em đi học - văn mẫu

Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đầu tiên em đi học - văn mẫu
Bây giờ đã là học sinh lớp 3 nhưng kỷ niệm về buổi đầu tiên đi học thạt khó quên. Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè . mot doan van ta ve bai di hoc • em hay viet mot buc thu ke ve buoi dau di hoc cua em • Viet mot đoan văn ngăn nhom em • viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đi học • viet mot doan van ke ve. Bây giờ đã là học sinh lớp 3 nhưng kỷ niệm về buổi đầu tiên đi học thạt khó quên. Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong. nhiên biến mất. Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình. Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • mot doan
 • 1
 • 92,677
 • 108

Viết một đoạn văn ngắn kể về nơi em ở - văn mẫu

Viết một đoạn văn ngắn kể về nơi em ở - văn mẫu
Em sinh ra và lớn lên ở một làng quê êm đềm. Quê em nằm cạnh triền đê với con sông hiền hòa, uốn khúc như một dải lụa chảy quanh làng. Ven đê là những bãi ngô xanh mướt bên cạnh con đường quanh co dẫn vào làng. Đầu làng là cánh đồng lúa […] hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè, tả cảnh biển, van ke truyen ma em biet . huong noi em sinh song • Thyet minh ve lang que noi em dang o • thuyet minh ve noi em sinh a va lon len • viet doan van ngan ke ve tre em • em hay viet 1 bai van thuyet minh ve lang que noi em sinh. Em sinh ra và lớn lên ở một làng quê êm đềm. Quê em nằm cạnh triền đê với con sông hiền hòa, uốn khúc như một dải lụa chảy quanh làng. Ven đê là những. " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • viet mot doan van ngan ve viet nam • thuyet minh ve lang que em dang song • thuyet minh ve noi em dang o • thuyet
 • 1
 • 39,205
 • 22

Viết một đoạn văn ngắn nói về cảnh biển vào buổi sáng - văn mẫu

Viết một đoạn văn ngắn nói về cảnh biển vào buổi sáng - văn mẫu
Em đã được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia nắng xuống biển làm cho mặt biển có một chút màu vàng nhạt. Bầu trời có những chú chim […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè . được ra biển chơi một lần cùng với bố mẹ. Sóng biển nhấp nhô từng đợt ập vào bờ. Trên biển, những ngư dân đang ra khơi đánh cá. Mặt trời toả những tia nắng xuống biển làm cho mặt biển có một chút. được nghỉ hè ra biển chơi. Tắm biển thật là thú vị : Được ngắm cảnh, được xây những lâu đài cát. Biển thật là đẹp. Em thích biển. Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc. viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • doan van ta canh bien • doan van ta ve canh bien • văn ngắn tả cảnh biển,
 • 1
 • 24,841
 • 8

Viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy - văn mẫu

Viết một đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu để nói về ảnh của Bác Hồ mà em được nhìn thấy - văn mẫu
Ảnh Bác Hồ được treo một cách trang trọng ngay chính giữa bức tường lớp học của em. Trong ảnh, gương mặt Bác Hồ rất hiền hậu. Râu tóc Bác bạc phơ. Vầng trán Bác cao và rộng thể hiện Bác là một người thông minh cùng với đôi mắt sáng ngời như sao luôn […] bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè, tả cảnh biển, van ke truyen ma em biet, hien tuong nghien internet o gioi tre, nhung bai van ta anh, cam nhan tinh canh le loi cua nguoi chinh phu, Ngki kuan ve t0n su tr0ng dao . luôn luôn nhìn chúng em với một cách đầy trìu mến, yêu thương. Thấy được tình thương yêu của Bác, em sẽ cố gắng vâng lời cha mẹ để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh Bác Hồ lớp em được treo trang. Ảnh Bác Hồ được treo một cách trang trọng ngay chính giữa bức tường lớp học của em. Trong ảnh, gương mặt Bác Hồ rất hiền hậu. Râu tóc Bác bạc phơ. Vầng trán Bác cao và rộng thể hiện Bác là một. đỏ sao vàng. Trong ảnh, Bác Hồ có mái tóc bạc phơ và bộ râu hơi dài, trông như một ông tiên. Da Bác hồng hào. Vầng trán của Bác cao lộ rõ vẻ thông minh. Càng nhìn ảnh Bác, em càng quyết tâm thực
 • 1
 • 51,059
 • 58

Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa xuân - văn mẫu

Viết một đoạn văn ngắn để tả về mùa xuân - văn mẫu
Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Thời tiết rất ấm áp. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân có bao nhiêu là hoa đẹp như hoa huệ, hoa hồng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng có rất nhiều loại […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . " khác của bài viết trên: • viet doan van ngan ve mua xuan • tả văn về muà xuân • van mau ve mua xuan • bai doc mua xuan • đoạn văn miêu tả dòng sông mùa xuân • viết ngắn mùa xuân • viet mot. hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng có rất nhiều loại quả. Ngày tết mùa xuân em được bố mẹ ông bà lì xì. Em rất thích mùa xuân. Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc ". Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng đến tháng ba. Thời tiết rất ấm áp. Mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân có bao nhiêu là hoa
 • 1
 • 29,741
 • 10

Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả về bầu trời buổi sớm (có sử dụng phép nhân hóa) - văn mẫu

Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả về bầu trời buổi sớm (có sử dụng phép nhân hóa) - văn mẫu
Bầu trời buổi sớm thật là trong lành.Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non.Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngử dài. Còn chị gió thì mải miết rong chơi và nô đùa cùng hoa […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . bài " khác của bài viết trên: • bai van ngan ta canh co phep nhan hoa • bài văn tả về bầu trời có nhân hoá • ta ngan ve buoi som • văn ta ông măt trơi co sư dung phep nhân hoa • viet doan van. Bầu trời buổi sớm thật là trong lành.Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non.Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc. măt trơi co sư dung phep nhân hoa • viet doan van mieu ta ve buoi sang som • Viết một đoạn văn miêu tả ngắn phép nhân hóa,
 • 1
 • 79,659
 • 45

Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường - văn mẫu

Viết đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường - văn mẫu
Chiều thứ năm tuần qua ,tổ chúng em họp lại để thảo luận chủ đề “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”.Bắt đầu cuộc họp là phần điểm danh .Tổ hiện diện đủ 8 bạn : Trang,Tý,Hiếu ,Hoàng ,Phông,Trúc. Sau khi tổ trưởng nêu chủ đề ,bạn Hoàng phát biểu :”Để bảo vệ […] phan tich an y man doi thoai giua hon truong ba va xac hang thit, suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên . trưởng nêu chủ đề ,bạn Hoàng phát biểu : Để bảo vệ môi trường ,vườn trường cần trồng nhiều hoa ,cây cảnh để làm đẹp ;sân trường cần làm sạch và trang trí đẹp …” .Bạn hoa nêu lên ý kiến : “Chúng ta. thứ năm tuần qua ,tổ chúng em họp lại để thảo luận chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi trường? ”.Bắt đầu cuộc họp là phần điểm danh .Tổ hiện diện đủ 8 bạn : Trang,Tý,Hiếu ,Hoàng ,Phông,Trúc sau các bạn sẽ họp lại để báo cáo kết quả . Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " của bài viết trên hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên: • bai van ta ve cac ban trong
 • 1
 • 13,402
 • 10

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước
các bài viết luận ngắn bằng tiếng Anh theo chủ đề cho trước trong thi cao học đầu ra tiếng Anh như các chủ đề : cuộc sống, sở thích,...
 • 8
 • 161,087
 • 2,227
1 2 3 4 .. >