Tổng hợp tài liệu :

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG pptx

Đánh giá khả năng chịu lạnh và mặn nhân tạo giai đoạn mạ của một số giống lúa Nhật Bản và Việt Nam

Đánh giá khả năng chịu lạnh và mặn nhân tạo giai đoạn mạ của một số giống lúa Nhật Bản và Việt Nam
Đánh giá khả năng chịu lạnh và mặn nhân tạo giai đoạn mạ của một số giống lúa Nhật Bản và Việt Nam . mạ của một số giống lúa Nhật Bản và Việt Nam .I.2. Mục đích, yêu cầu của đề tàiMục đích :Đánh giá khả năng chịu lạnh và mặn của một số giống lúa Nhật bản. mầm- Đánh giá khả năng chịu lạnh của giống lúa ở giai đoạn mạ qua tiêu chuẩn đánh giá mức độ chống chịu lạnh theo IRRI, 1997- Đánh giá khả năng chịu mặn của
 • 40
 • 2,800
 • 19

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Lời cảm ơn . ii Tóm tắt iii Mục lục . iv Danh sách các bảng vi Danh sách các hình và đồ thị . vii Danh sách các chữ viết tắt viii . Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long . 1.2. Mục tiêu đề tài Xác định tính chống chịu. i THANH LỌC TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tác giả DƯƠNG
 • 86
 • 1,186
 • 7

Đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang

Đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang
Đánh giá chất lượng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn hà giang . tài: Đánh giá chất lƣợng và khả năng chịu hạn của một số giống lúa cạn Hà Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lƣợng và khả năng chịu hạn của. - Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm. - Đánh giá nhanh khả năng chịu hạn của các giống lúa nghiên cứu ở giai đoạn mạ ba lá - Đánh giá khả
 • 86
 • 675
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Rau là loại cây trồng có nhiều chất dinh dưỡng và là thực phẩm cần thiết không thể thiếu trong đời sống nhân dân. . khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ,. Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế& quot;. 1.2 Mục tiêu của đề tài 1 - So sánh đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của
 • 47
 • 1,899
 • 4

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày taị viện lúa đồng bằng sông Cửu Long
Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa đồng bằng sông Cửu Long 123doc.vn
 • 86
 • 374
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế . l a n ng v vi sinh v t d i ng ng cho ph p). * T p trung vi c ph t tri n c c gi ng d a chu t t t trong s n xu t, chuy n giao c ng nghệ s n xu t rau cho. k t th c thu n ng su t. C c gi ng kh c nhau s trai qua t ng giai đo n trong kho ng th i gian kh ng gi ng nhau. M t gi ng đư c đ nh gi là gi ng t t ph i
 • 24
 • 502
 • 3

Đánh giá năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng triển vọng trong tập đoàn quan sát vụ mùa năm 2002, tại Thanh Trì, Hà Nội”.

“ Đánh giá năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng triển vọng trong tập đoàn quan sát vụ mùa năm 2002, tại Thanh Trì, Hà Nội”.
Lúa (Oryza satival) là một trong ba cây lương thực chính của loài người, cung cấp lương thực cho gần 1/2 dân số thế giới nhất là vùng Đông Nam Á.Việt Nam là một nước có nền kinh tế nông nghiệp dựa trên sản xuất lúa. Sản xuất lúa đã ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực sống ở nông thôn. Lúa được gieo trồng trên diện tích 7,1 triệu ha chiếm hơn 80% diện tích đất trồng trọt. Lúa gạo đã cung cấp 80% nhu cầu Cacbonhyđrat và 40% đạm trung bình của người dân Việt Nam.Trong thập kỷ vừa qua, nghề trồng lúa ở Việt Nam đã có bước nhảy vọt đáng kể. Sản lượng lúa đã tăng từ 10,7 triệu tấn năm 1970 lên 32,554 triệu tấn năm 2000, năng suất tăng từ 2,3 lên 4,25 tấn/ha. Như vậy từ một nước thiếu lương thực, đói triền miên, Việt Nam đã vươn lên không chỉ tự túc lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu đứng thứ hai sau Thái Lan, năm 2000 xuất khẩu 4 triệu tấn gạo.Tuy nhiên sản xuất lúa gạo ở Việt Nam còn nhiều thách thức trong chiến lược an toàn lương thực, trong sự đa dạng sinh học của một nền nông nghiệp bền vững.Đứng trước thách thức lớn đối với sản xuất lương thực nếu chỉ sử dụng giống lúa cổ truyền năng suất thấp thì không thể đáp ứng được nhu cầu lương thực ngày càng cao của nhân loại.Các nhà khoa học đã thực hiện nhiều phương pháp khác nhau như lai tạo, gây đột biến, chọn lọc ... giống mới có năng suất cao, ổn định, chống chịu tốt với sâu bệnh, thích ứng rộng với nhiều vùng và đạt tiêu chuẩn về chất lượng thương phẩm và chất lượng dinh dưỡng.Bộ môn nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây đã nỗ lực phấn đấu nghiên cứu lai tạo và đã thành công nhiều dòng, giống triển vọng. Để tìm ra được những giống thích hợp cho mùa vụ, vùng sinh thái chúng tôi thực hiện đề tài:“ Đánh giá năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng triển vọng trong tập đoàn quan sát vụ mùa năm 2002, tại Thanh Trì, Hà Nội”. . cho mùa vụ, vùng sinh thái chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng triển vọng trong tập đoàn quan sát. vụ mùa ở đồng bằng sông Hồng. 1.2.2. Yêu cầu 1.2.2.1. Khảo sát, đánh giá sinh trởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng triển
 • 55
 • 349
 • 0

[Luận văn]đánh giá khả năng kết hợp và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng

[Luận văn]đánh giá khả năng kết hợp và tuyển chọn các tổ hợp lai cà chua triển vọng
Thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, tự nhiên, kinh tế, nông nghiệp . 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TR ƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ TH Ị MINH THẢO ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC T Ổ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG. lai cà chua triển vọng . 1.2 Mục ñích của ñề tài ðánh giá khả năng kết hợp của các dòng cà chua nghiên cứu và tuyển chọn các tổ hợp lai ưu tú giới thiệu
 • 156
 • 421
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của một số hoá chất đến khả năng ra hoa, đậu quả của một số giống nhãn chín muộn tại gia lâm hà nội

[Luận văn]nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của một số hoá chất đến khả năng ra hoa, đậu quả của một số giống nhãn chín muộn tại gia lâm  hà nội
Luận văn, thạc sỹ, tiến sĩ, cao học, kinh tế, nông nghiệp . đặc tính sinh trởng, phát triển của các giống nhn chín muộn cũng nh xác định ảnh hởng của một số hoá chất đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất quả sẽ. triển, ra hoa, đậu quả, năng suất và phẩm chất của các giống nhn chín muộn. - Nghiên cứu vai trò của -NAA đến khả năng đậu quả và cho năng suất của giống
 • 100
 • 615
 • 1

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất l-ợng cao

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất l-ợng cao
Thí nghiệm được tiến hành với 10 giống lạc địa phương trong vụ xuân năm 2009 tại Gia Lâm HàNội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Các giống lạc địa phương có đặc điểm riêng biệt như kích thướclá, hình dạng mỏ quả, khối lượng quả, hạt, màu sắc quả. Giống Trơ Hà Tĩnh có diện tích lá chét lớnnhất, có mỏ quả dài. Giống Trơ Hà Tĩnh, Trốc Sư gân quả không rõ. Giống Bắc Ninh và Ninh Bình cókhối lượng quả lớn. Giống Gié Vĩnh Phúc có khối lượng quả nhỏ. Các giống Bắc Ninh, Đỏ Bắc Giang,Đỏ Tuyên Quang có khối lượng hạt lớn. Giống Gié Vĩnh phúc có khối lượng hạt nhỏ. Những giống cóhạt màu đỏ: Đỏ Bắc Giang, Đỏ Tuyên Quang, Đỏ Hòa Bình. Các giống lạc địa phương còn khác nhauvề khả năng sinh trưởng, diện tích lá, LAI, khả năng tích luỹ chất khô, tỷ lệ quả chắc, các yếu tố cấuthành năng suất, năng suất hạt, hàm lượng đường, dầu và hàm lượng protein. . An 37 ,97 39, 75 8,31 76,53 0, 29 Tr H Tnh 37,23 39, 58 8,67 75,80 0,32 Giộ Vnh Phỳc 36 ,97 38,56 9, 26 82,67 0,30 Bc Ninh 38,58 39, 48 8,63 83 ,90 0, 29 Ninh Bỡnh. gian sinh trng (ngy) Sen Ngh An 39 39 126 Tr H Tnh 39 41 125 Giộ Vnh Phỳc 39 41 125 H Bc 40 39 127 Ninh Bỡnh 40 42 127 Bc Giang 39 40 1 29 Tuyờn Quang 39
 • 8
 • 499
 • 1

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng
luận văn . của các tổ hợp lai ở 2 thời vụ. - ðánh giá khả năng kết hợp chung, khả năng kết hợp riêng của các dòng cà chua ở vụ thu ñông. - Chọn lọc các tổ hợp lai triển. cứu ñề tài: ‘‘ðánh giá khả năng kết hợp và chọn lọc các tổ hợp lai cà chua triển vọng ’. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp
 • 142
 • 403
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau

Luận văn đánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau
luận văn . “ðánh giá khả năng kết hợp chung sớm của một số dòng ngô nếp tự phối có nguồn gốc khác nhau 1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 1.2.1. Mục ñích ðánh giá khả. gian chọn lọc dòng. 2.2.4. Khả năng kết hợp và ñánh giá khả năng kết hợp (KNKH) 2.2.4.1. Khả năng kết hợp Khả năng kết hợp là một thuộc tính ñược kiểm soát
 • 105
 • 434
 • 1

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an
. " ;Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại Nghệ An . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đánh giá. năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ Xuân 2012 tại Nghệ An. 3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của
 • 84
 • 575
 • 2

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RA HOA, KHẢ NĂNG THỤ PHẤN, THỤ TINH CỦA MỘT SỐ GIỐNG SỨ THÁI LAN " docx

BÁO CÁO
. Nghiên cứu đặc điểm ra hoa, khả năng thụ phấn, thụ tinh của một số giống sứ Thái Lan 3.3. Khả năng thụ phấn đậu quả của các tổ hợp lai Hạt phấn của. hợp. Tại Mỹ, Thái Lan, Đài Loan do kĩ 207 Nghiên cứu đặc điểm ra hoa, khả năng thụ phấn, thụ tinh của một số giống sứ Thái Lan thuật thụ phấn bằng
 • 6
 • 494
 • 1

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chịu tốt và chất lượng cao doc

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chịu tốt và chất lượng cao doc
. 630 Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phơng lm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt v chất lợng cao Study. cứu các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phơng lm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt v chất lợng cao. 2. Vật liệu
 • 8
 • 474
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG pptx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG pptx
. giảm đổ ngã trên lúa, một trong các biện pháp dễ thực hiện và chi phí thấp là chọn giống chống chịu đổ ngã. Vì thế, mục tiêu của đề tài Đánh giá khả năng chống đổ ngã của một số giống lúa cao. TÓM TẮT Sử dụng giống chống chịu đổ ngãmột biện pháp quan trọng để hạn chế đổ ngã trong canh tác lúa. Nhằm mục đích trên, việc đánh giá tính chống chịu đổ ngã của 12 giống lúa đã được thực. Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 67-74 67 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỔ NGÃ CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG Vũ Anh Pháp 1 1 Viện NCPT
 • 8
 • 677
 • 2

Đánh giá nguồn gen kháng bệnh đạo ôn của một số giống lúa việt nam

Đánh giá nguồn gen kháng bệnh đạo ôn của một số giống lúa việt nam
. như ở Việt Nam. Nhằm góp phần vào công tác phòng chống bệnh đạo ôn hại lúa ở nước ta; chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu: Đánh giá nguồn gen kháng bệnh đạo ôn của một số giống lúa Việt Nam . giống lúa phục vụ cho công tác lập bản đồ gen kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa địa phương của Việt Nam. Hai giống Tẻ tép và Sóc nâu kháng đạo 9 ôn đã được sử dụng để lập bản đồ gen kháng, . phân tử của gen kháng đạo ôn trong hệ gen của giống lúa Tám thơm và chỉ thị phân tử liên kết với gen; 2) Tạo được các dòng lúa mang gen kháng đạo ôn thông qua qui tụ gen kháng vào giống lúa Jasmine
 • 137
 • 1,008
 • 3
1 2 3 4 .. >