Tổng hợp tài liệu :

đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng ipad của apple

nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong sản phẩm máy tính bảng ipad của apple
. loại theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu : 4 III. 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO: 6 PHẦN II : MÁY TÍNH BẢNG iPAD 11 I. Giới thiệu máy tính bảng: 11. II.8. Apple iPad (2010) 21 II.9. Motorola Xoom (2011) 22 II.10. iPad 2 (2011) 22 III. Máy tính bảng iPad: 23 III.1. iPad 2010 24 Nguyên tắc sáng tạo:
 • 34
 • 380
 • 0

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện

những nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong mô hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện
. quát 10 PHẦN 2: ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO VÀO HÌNH XỬ LÝ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CHO CÂU HỎI TIẾNG VIỆT TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN 12 2.1. Tổng. ứng dụng những nguyên tắc sáng tạo, đổi mới vào hình xử lý cú pháp và ngữ nghĩa cho câu hỏi tiếng Việt trong hệ thống tìm kiếm thư viện. TP. Hồ Chí Minh,
 • 31
 • 488
 • 0

ổ cứng máy tính và nguyên tắc sáng tạo áp dụng

ổ cứng máy tính và nguyên tắc sáng tạo áp dụng
. thiệu 40 Nguyên tắc (thủ thuật) sáng tạo 4 1. Nguyên tắc Phân chia nhỏ 4 2. Nguyên tắc Tách khỏi 4 3. Nguyên tắc Chất lượng cục bộ 4 4. Nguyên tắc Bất. Nguyên tắc Màng linh động hoặc màng mỏng 8 31. Nguyên tắc Dùng vật liệu xốp 9 32. Nguyên tắc Đổi màu 9 33. Nguyên tắc Tính đồng nhất 9 34. Nguyên tắc
 • 21
 • 319
 • 0

ứng dụng nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong phần mềm mathlab

ứng dụng nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong phần mềm mathlab
. animate… được sử dụng kết hợp 4. Nguyên tắc vạn năng: 4.1 Cơ sở lý thuyết: Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong phần mềm mathlab Trang 14. Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo cơ bản trong phần mềm mathlab Trang 11 Tạ Lê Thuỷ Tiên – CH1101144 Giao diện figure .m file Ứng dụng nguyên
 • 20
 • 373
 • 0

40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và quá trình tiến hóa ngôn ngữ lập trình

40 nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong tin học và quá trình tiến hóa ngôn ngữ lập trình
. xem sự tiến hóa của chúng trong các nguyên tắc sáng tạo như thế nào nhé. 5 I. 40 Nguyên tắc sáng tạo và ứng dụng trong tin học: 1. Nguyên tắc phân. I. 40 Nguyên tắc sáng tạo và ứng dụng trong tin học: 5 1. Nguyên tắc phân nhỏ: 5 2. Nguyên tắc “tách khỏi”: 5 3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: 6 4. Nguyên
 • 43
 • 570
 • 0

đồ án học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows

đồ án mô học nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong sự phát triển hệ điều hành windows
.  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỂU HÀNH WINDOWS . về hệ điều hành máy tính 15 I.  15 1. Hệ điều hành là gì? 15 2. Hệ điều hành Windows 15 II.  16 Chương II: Áp dụng một số nguyên tắc.   6 Chương II: Phương pháp giải quyết vấn đề theo khoa học về phát minh, sáng chế I. Khoa học sáng tạo và phương pháp luận sáng tạo 1.     
 • 33
 • 337
 • 0

tiểu luận các nguyênsáng tạo áp dụng trong microsoft visual studio 2010

tiểu luận các nguyên lý sáng tạo áp dụng trong microsoft visual studio 2010
. Microsoft Visual Studio 2010 12 5.1 Áp dụng nguyên tắc phân nhỏ. 12 5.2 Áp dụng nguyên tắc tách khỏi 12 5.3 Áp dụng nguyên tắc chứa trong. 13 5.4 Áp dụng nguyên tắc kết hợp. 14 5.5 Áp dụng. – Các nguyênsáng tạo áp dụng trong Microsoft Visual Studio 2010 6.1 Áp dụng nguyên tắc phân nhỏ. Áp dụng nguyên tắc phân nhỏ trong việc trình bày đối tƣợng : VS 2010 là một bộ công cụ. nghiên cứu. - Áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong bộ môn Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để phân tích những nguyên tắc sáng tạo đã đƣợc áp dụng trong phần mềm Microsft Visual Studio 2010 Phạm Minh
 • 18
 • 361
 • 0

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong tin học lịch sử phát triển của màn hình máy tính

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong tin học lịch sử phát triển của màn hình máy tính
. kỹ thuật của màn hình máy tính 26 2.2.4. Quá trình phát triển của màn hình máy tính 29 2.2.5. Các nguyên tắc sáng tạo được áp dụng để phát triển màn hình máy tính 43 PHẦN III. KẾT LUẬN 46 . 2.1. CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO Phần này điểm qua các nguyên tắc sáng tạo trong khoa học kỹ thuật. Trong đó, sẽ tập trung vào các nguyên tắc đã được áp dụng trong việc phát triển các thế hệ màn hình. 2.2. ÁP DỤNG M ỘT SỐ NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN MÀN HÌNH MÁY TÍNH 16 2.2.1. Tổng quan về màn hình máy tính 16 2.2.2. Một số loại màn hình máy tính thông dụng 16 Phương pháp nghiên
 • 46
 • 515
 • 0

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong qúa trình phát triển ổ đĩa lưu trữ

tiểu luận các nguyên tắc sáng tạo ứng dụng trong qúa trình phát triển ổ đĩa lưu trữ
. KHOA HỌC MÁY TÍNH Bài tiểu luận Môn : Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học  tài : CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ỨNG DỤNG TRONG QÚA TRÌNH PHÁT TRIỂN Ổ ĐĨA LƯU TRỮ Giáo viên hướng. hãy vn dng các nguyên tc sáng t phân tích, gii thích, làm rõ thêm quá trình phát trin trên. . 1 1. Giới thiệu các nguyên tắc sáng tạo được sử dụng 1.1. Nguyên tắc phân nhỏ. sa cha các li ghi lên n 11 bits trong mt track [5]. 6 Phn ci ting dng Nguyên tắc chứa trong, hệ thống lưu trữ chứa nhiều ổ con, mỗi ổ con là một thành phần lưu trữ nhỏ
 • 18
 • 382
 • 0

tiểu luận nguyênsáng tạo áp dụng trong dịch vụ lưu trữ trực tuyến dropbox

tiểu luận nguyên lý sáng tạo áp dụng trong dịch vụ lưu trữ trực tuyến dropbox
. ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: Nguyênsáng tạo áp dụng trong dịch vụ lưu trữ trực tuyến Dropbox Môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên. Giới thiệu nguyên tắc sáng tạo của giáo Altshuller 11 1. Khoa học sáng tạo 11 2. Mức độ sáng tạo 13 3. Nguyên tắc sáng tạo 14 III. Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong Dropbox 16 1. Nguyên. thể. Trong phần III, em sẽ trình bày việc ứng dụng một số nguyên tắc trong 40 nguyên tắc sáng tạo của G.S. Altshuller trong dịch vụ lưu trữ và chia sẻ Dropbox. III. Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo
 • 31
 • 463
 • 2

tiểu luận nguyênsáng tạo ứng dụng trong sự phát triển mạng xã hội

tiểu luận nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong sự phát triển mạng xã hội
. Ecomotion trong comment. Cho phép Reply với comment. Photos và Messages được thiết kế mới. 2.4 Nguyênsáng tạo ứng dụng trong sự phát triển Mạng xã hội Những nguyênsáng tạo ứng dụng vào sự phát. 2.4 Nguyênsáng tạo ứng dụng trong sự phát triển Mạng xã hội 20 2.4.1 Nguyên tắc phân nhỏ 20 2.4.2 Nguyên tắc “tách khỏi” 20 2.4.3 Nguyên tắc vạn năng 21 2.4.4 Nguyên tắc “chứa trong . các loại vật liệu mới. 2. Nguyênsáng tạo ứng dụng trong sự phát triển Mạng xã hội 2.1 Giới thiệu về Mạng xã hội Mạng xã hội, hay gọi là mạng xã hội ảo (Social Network) là một hệ thống dịch
 • 24
 • 392
 • 0

tiểu luận phân tích sự phát triển hệ điều hành ios theo lý thuyết giải bài toán sáng chế triz

tiểu luận phân tích sự phát triển hệ điều hành ios theo lý thuyết giải bài toán sáng chế triz
. HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHÓA 22 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH SỰ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH iOS THEO LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN SÁNG CHẾ TRIZ Giảng. nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định - thuật toán ARIZ 16 PHẦN 3. Áp dụng TRIZ cho SỰ PHÁT TRIỂN CỦA hệ điều hành IOS 18 3.1. Giới thiệu 18 3.2. Hành trình phát triển của hệ điều hành iOS. PHẦN 3. ÁP DỤNG TRIZ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH IOS 3.1. Giới thiệu iOS là hệ điều hành trên các thiết bị di động của Apple. Ban đầu hệ điều hành này chỉ được phát triển để chạy trên
 • 24
 • 599
 • 0

Các nguyênsáng tạo và lịch sử phát triển hệ điều hành window

Các nguyên lí sáng tạo và lịch sử phát triển hệ điều hành window
Các nguyênsáng tạo và lịch sử phát triển hệ điều hành window . phát triển Hệ điều hành Windows 1. Lịch sử phát triển hệ điều hành Windows Hệ điều hành Windows đã có một lịch sử phát triển khá dài, phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này đã được phát hành. hành Windows 10 1. Lịch sử phát triển hệ điều hành Windows 10 2. Các nguyênsáng tạo và quá trình phát triển Hệ điều hành Windows 38 Chương III. Kết luận và hướng phát triển 41 Tài liệu. Nhiên BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO TRONG KHOA HOC ĐỀ TÀI: CÁC NGUYÊNSÁNG TẠO VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS GVHD: GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm Người
 • 46
 • 528
 • 0

Những nguyênsáng tạo ứng dụng phát triển hệ điều hành windows

Những nguyên lý sáng tạo ứng dụng phát triển hệ điều hành windows
Những nguyênsáng tạo ứng dụng phát triển hệ điều hành windows . bản Windows 7 trang 9 1.1.9. Phiên bản Windows 8 trang 10 2. Lịch sử phát triển của hệ điều hành Windows trang 10 Phần II NHÌN NHẬN CÁCH VẬN DỤNG CÁC NGUYÊNSÁNG TẠO VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ. TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC - 5 - Phần I: Hệ điều hành windows 1. GIỚI THIỆU VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS : Hệ điều hành windows đã. Phần II: NHÌN NHẬN CÁCH VẬN DỤNG CÁC NGUYÊNSÁNG TẠO VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1. Nguyên tắc phân nhỏ: 1.1. Nội dung : - Chia đối tượng thành các phần độc lập - Làm đối
 • 25
 • 369
 • 1

Những nguyênsáng tạo ứng dụng trong sự hình thành và phát triển của camera kĩ thuật số

Những nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong sự hình thành và phát triển của camera kĩ thuật số
. nghiên cứu khoa học, trong đó em xin tìm hiểu về các nguyênsang tạo đã được áp dụng trong quá trình hình thành và phát triển của máy camera kĩ thuật số. Em xin chân thành cám ơn G S. TSKH. Lý thuyết giải các bài toán sáng chế(TRIZ) 5 3. 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản: 5 III. Lịch sử hình thành và phát triển của camera kĩ thuật số. 11 1. Chiếc máy ảnh số đầu tiên (1975) 12 2. Phiên. phát triển của camera kĩ thuật số. Cách nay hơn 35 năm, vào tháng 12 năm 1975, một thợ chụp ảnh tên Steven Sasson đã khai sinh ra kỉ nguyên máy ảnh và camera quan sát kĩ thuật số bằng tấm hình
 • 26
 • 335
 • 0

Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống điện toán đám mây

Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống điện toán đám mây
Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống điện toán đám mây . III. ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. Figure 10: hình điện toán đám mây 1. Giới thiệu về điện toán đám mây. Điện toán đám mây (Cloud Computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là hình điện toán. đặt ứng dụng của mình. Figure 12: Các khách hàng điển hình ứng với từng lớp dịch vụ trong điện toán đám mây 5. Những nguyên tắc sáng tạo có thể suy ra đƣợc từ điện toán đám mây. a) Nguyên tắc. Những nguyên tắc sáng tạo có thể suy ra được từ điện toán đám mây. 20 a) Nguyên tắc phân nhỏ: 20 b) Nguyên tắc tách khỏi 21 c) Nguyên tắc "rẻ" thay cho "đắt" 21 d) Nguyên tắc
 • 32
 • 310
 • 0

Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống hỏi - đáp

Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống hỏi - đáp
Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển hệ thống hỏi - đáp . trong phát triển hệ thống hỏi đáp (QA: Question Answering): 19 2.1. Sơ lược quá trình phát triển hệ thống hỏi đáp (QA): 19 2.2. Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo cho sự phát triển hệ thống QA trong. 2014 Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển của hệ thống hỏi - đáp Bài thu hoạch phương pháp nghiên cứu khoa học Trang 2 Nội dung 1. 40 nguyên tắc sáng tạo và các ví dụ trong. nhanh: 26 2.2.7. Nguyên tắc tự phục vụ: 26 2.2.8. Nguyên tắc nhiều lỗ: 26 3. Tài liệu tham khảo: 26 Ứng dụng nguyên tắc sáng tạo trong sự phát triển của hệ thống hỏi - đáp Bài thu
 • 26
 • 220
 • 0

40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHIẾC TIVI

40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN VÀ SỰ VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHIẾC TIVI
CHƯƠNG I: 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN1. Nguyên tắc phân nhỏa) Chia đối tượng thành các phần độc lập.b) Làm đối tượng trở nên tháo lắp được.c) Tăng mức độ phân nhỏ đối tượng.Các ví dụ:1 Dây kim loại 1 sợi to, cứng, khó cuộn tròn... nếu phân nhỏ thành dây kim loại nhiều sợi thì khắc phục được nhược điểm của dây một sợi to cứng.2 Thước mét phân nhỏ thành thước gập, phân nhỏ nữa thành thước dây mềm, gọn.3 Báo khổ rộng in thành những cột nhỏ cho dễ đọc.4 Ngũ cốc nghiền thành bột, từ đó làm bún, miến, mì, bánh các loại...5 Xe chở vật siêu trường siêu trọng, thay vì làm bánh xe ô tô cho thật lớn, người ta làm xe có rất nhiều dãy bánh kích thước bình thường.2. Nguyên tắc “tách khỏi”Tách phần gây “phiền phức” (tính chất “phiền phức”) hay ngược lại tách phần duy nhất “cần thiết” (tính chất “cần thiết”) ra khỏi đối tượng.Các ví dụ:1. Trước đây, tiếng hát là một phần của ca sỹ. Muốn nghe hát, người ta phải mời ca sỹ đến, trong đó cái thực sự cần thiết cho nhiều trường hợp chỉ là tiếng hát. Sau này, tiếng hát được tách ra thành đĩa hát, băng ghi âm.2. Cà phê hòa tan, mắm cô, mì ăn liền, hương phở, bột ngọt, đường.3. Trong các bộ phận của cái bàn, mặt bàn đóng vai trò quan trọng. Do yêu cầu của công việc, đời sống, cần có những mặt bàn khác nhau về trang trí. Khăn trải bàn, xét theo ý nghĩa này, chính là kết quả của việc tách khỏi.4. Áo gối, vỏ chăn bông…tách khỏi gối và chăn, nên khi bị bẩn không cần thiết phải giặt nguyên cả chăn hay gối.5. Các thư viện lớn có nhiều sách, việc tìm sách trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Người ta tách những thông tin chính về quyển sách thành thư mục, thuận tiện cho bạn đọc.3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộa) Chuyển đối tượng (hay môi trường bên ngoài, tác động bên ngoài) có cấu trúc đồng nhất thành không đồng nhất.b) Các phần khác nhau của đối tượng phải có các chức năng khác nhau.c) Mỗi phần của đối tượng phải ở trong những điều kiện thích hợp nhất đối với công việc.Các thí dụ:1 Các tờ lịch dùng để chỉ ngày, thứ trong tuần, nhưng các ngày không giống nhau: có ngày làm việc, chủ nhật và ngày lễ nghỉ. Để phân biệt điều ấy , các ngày nghỉ được in mực đỏ.2 37oC là thân nhiệt của người khỏe mạnh. Thân nhiệt thấp hoặc cao hơn nhiệt độ này là “có vấn đề”. Để nhần mạnh điều này, trên các cặp nhiệt độ, 37oC được ghi bằng màu đỏ. . HOÀNG VĂN KIẾM Học viên thực hiện : NGUYỄN PHI HÙNG Mã số : 1212013 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Phi Hùng - 1212013 Trang 1 CHƯƠNG I: 40 NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN. sắt từ. Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Phi Hùng - 1212013 Trang 10 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Phi Hùng - 1212013 Trang 11 29. Sử dụng các kết cấu khí và. điện tử có thể thay thế cho một ban nhạc. Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Phi Hùng - 1212013 Trang 3 6. Nguyên tắc vạn năng Đối tượng thực hiện một số chức năng khác nhau,
 • 30
 • 387
 • 0

các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được dùng trong zend framework

các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được dùng trong zend framework
. về Zend Framework. II. hình MVC III. Các thành phần (components) chính IV. Các nguyên tắc sáng tạo được dùng trong Zend Framework . Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được dùng trong Zend. những thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được áp dụng trong Zend Framework. Do khả năng và kiến thức có hạn, nên bài viết cũng chỉ dừng ở mức Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được dùng trong Zend. MVC 5 III. Các thành phần (components) chính 6 IV. Các nguyên tắc sáng tạo được dùng trong Zend Framework 7 Kết luận 11 Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo được dùng trong Zend Framework
 • 13
 • 317
 • 0
1 2 3 4 .. >