Tổng hợp tài liệu :

giáo trình joomla 1.5 Toàn tập

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4 . và qua đó đến máy chủ in trước khi được đưa ra máy in mạng. Hình 14.1: Máy chủ in và spool Máy chủ in sẽ liên kết các máy in logic với máy in vật lý,. ra máy in logic, họ sử dụng máy in logic như là máy in đang được gắn là máy của họ nhưng thực sự các dữ liệu được in ra máy in logic được chuyển cho mạng
 • 16
 • 1,415
 • 10

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P1 . mạng máy tính cũng có cùng các điểm chung thông qua đó chúng ta có thể đánh giá và phân loại chúng. I. Định nghĩa mạng máy tính Mạng máy tính là một tập. loại mạng máy tính Do hiện nay mạng máy tính được phát triển khắp nơi với những ứng dụng ngày càng đa dạng cho nên việc phân loại mạng máy tính
 • 35
 • 1,855
 • 19

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P2
Giáo trình mạng máy tính toàn tập . Gateway dùng để kết nối các mạng không thuần nhất chẳng hạn như các mạng cục bộ và các mạng máy tính lớn (Mainframe), do các mạng hoàn toàn không thuần nhất. một số đoạn cáp mạng. Khoảng cách giữa một máy tính và Hub không thể lớn hơn một nửa khoảng cách tối đa cho phép giữa 2 máy tính trên mạng (ví dụ khoảng
 • 35
 • 1,230
 • 13

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P3
Giáo trình mạng máy tính toàn tập . nối 6 máy tính lớn (Supercomputer) tại 6 trung tâm máy tính. Tại mỗi trung tâm máy tính lớn tại đây được nối với một máy mini loại LSI-11 và các máy mini. máy tính lớn khác. Toàn bộ mạng bao gồm mạng trục và các mạng vùng được gọi là NFSNET, mạng NFS có được kết nối với mạng ARPANET. Mạng NFS được phát triển
 • 35
 • 1,330
 • 14

MỘT SỐ LOẠI BÀI TẬP TỪ VỰNG (Áp dụng cho bài 14 giáo trình PANORAMA 1)

MỘT SỐ LOẠI BÀI TẬP TỪ VỰNG (Áp dụng cho bài 14 giáo trình PANORAMA 1)
MỘT SỐ LOẠI BÀI TẬP TỪ VỰNG (Áp dụng cho bài 14 giáo trình PANORAMA 1) . xuất một số hoạt động và bài tập áp dụng cho việc dạy và học phần từ vựng về vêtement ( quần áo - bài 14, trang 130). Trang phục là một chủ đề từ vựng. viên học từ vựng tốt hơn. I. Những khó khăn khi học từ vựng với giáo trình PANORAMA 1. Giáo trình PANORAMA 1 gồm 18 bài, giới thiệu lượng từ vựng rất phong
 • 6
 • 1,491
 • 4

Giáo trình lý thuyết và bài tập turbo pascal chương 1

Giáo trình lý thuyết và bài tập turbo pascal  chương 1
GIAO TRINH LY THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL-CHUONG 1Dang Thanh Tuan(15/3/2004)**********0101**********Program PTB2;Vara,b,c:Integer;delta,x1,x2:Real;BeginWriteln('GIAI PHUONG TRINH BAC HAI');Writeln(' --------------');RepeatWrite('-Nhap he so a= ');Readln(a);Until a <>0;Write('-Nhap he so b= ');Readln(b);Write('-Nhap he so c= ');Readln(c);delta:=b*b-4*a*c;If delta < 0 ThenWriteln('*Phuong trinh vo nghiem')ElseIf delta = 0 ThenWriteln('*Phuong trinh co 2 nghiem bang nhau X= ',-b/2*a:6:2)ElseBeginx1:=(-b-sqrt(delta))/2*a;x2:=(-b+sqrt(delta))/2*a;Writeln('*Nghiem thu nhat X1= ',x1:6:2);Writeln('*Nghiem thu hai X2= ',x2:6:2);End;readln . ********* 010 8********* Program Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1& apos;); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1& apos;); Writeln(' 1 3 3 1& apos;);. THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL- CHUONG 1 Dang Thanh Tuan (15 /3/2004) ********** 010 1********** Program PTB2; Var a,b,c:Integer; delta,x1,x2:Real; Begin Writeln('GIAI
 • 4
 • 841
 • 7

Giáo an dao duc 5 toan tap

Giáo an dao duc 5 toan tap
. hành: - Cả lớp hát. - GV yêu cầu HS quan sát từng tranh, ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận: + Tranh vẽ gì? + HS lớp 5 có gì khác so với HS các khối lớp. phút Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận. Mục tiêu: Giúp HS thấy được vị thế mới của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5. Cách tiến hành:
 • 36
 • 307
 • 0

Giao trinh Dai so 11 toan tap

Giao trinh Dai so 11 toan tap
. GIÁO TRÌNH ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 Năm 2010 ÔN TẬP LÖÔÏNG GIAÙC -------- 1) Bảng giá trị lượng giác thường. x y= + − − 8) Giá trị lượng giác các cung liên quan đặc biệt CHƯƠNG I: HAØM SO LÖÔÏNG GIAÙC & PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC -------- 3 4 BÀI TẬP PHƯƠNG
 • 52
 • 273
 • 0

Tài liệu Giáo trình mạng máy tính Toàn tập

Tài liệu Giáo trình mạng máy tính Toàn tập
. GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH MẠNG MÁY TÍNH MẠNG MÁY TÍNH Hà nội 11-2000 wWw.thanhtan.violet.vn Sưu tầm Chương 1 Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính. đến mạng và các ứng dụng khác. Các máy tính được nối với mạng và các dữ liệu được trao đổi thông qua mạng từ máy tính này đến máy tính khác. Việc gửi dữ liệu
 • 121
 • 647
 • 10

Giáo trình nguyên lý kế toán - Lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm bài tập và bài giải

Giáo trình nguyên lý kế toán - Lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm bài tập và bài giải
Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toánChương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhChương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ képChương 4: Tính giá các đối tượng kế toánChương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kêChương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động Sản xuất kinh doanhChương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán.
 • 220
 • 2,447
 • 2

Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_ Chương 1 pdf

Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_ Chương 1 pdf
. ********* 010 8********* Program Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1& apos;); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1& apos;); Writeln(' 1 3 3 1& apos;);. THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL- CHUONG 1 Dang Thanh Tuan (15 /3/2004) ********** 010 1********** Program PTB2; Var a,b,c:Integer; delta,x1,x2:Real; Begin Writeln('GIAI
 • 4
 • 577
 • 3

Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_Chương 1 pdf

Tài liệu Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal_Chương 1 pdf
. ********* 010 8********* Program Tam_giac _Pascal; Begin Writeln(' 1& apos;); Writeln(' 1 1'); Writeln(' 1 2 1& apos;); Writeln(' 1 3 3 1& apos;);. THUYET VA BAI TAP TURBO PASCAL- CHUONG 1 Dang Thanh Tuan (15 /3/2004) ********** 010 1********** Program PTB2; Var a,b,c:Integer; delta,x1,x2:Real; Begin Writeln('GIAI
 • 4
 • 502
 • 0

giáo trình joomla 1.5 Toàn tập

giáo trình joomla 1.5 Toàn tập
Giáo trình đầy đủ thiết kế web bằng Joomla. hướng dẫn chi tiết để bạn tự tay tạo cho mình một website ưng ý mà không cần có kiến thức chuyên sâu về lập trình . created_by int (11 ) ID người tạo category created datetime Ngày tạo modified_by int (11 ) ID người chỉnh sửa category modified datetime Ngày modify ordering int (11 ) Sắp xếp thứ tự hits int (11 ) Số lần. modified_by int (11 ) ID người chỉnh sửa (Khóa ngoại) modified datetime Ngày chỉnh sửa hits int (11 ) Số lần xem published tinyint (1) Cho phép hiển thị Ebook: L ập tr ình Joomla! 1. 5 Zendvn. `modified_by` int (11 ) NOT NULL, `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `ordering` int (11 ) NOT NULL, `hits` int (11 ) NOT NULL, `published` tinyint (1) NOT NULL DEFAULT
 • 71
 • 493
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Các số từ 1 tới 5 potx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Các số từ 1 tới 5 potx
. Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Các số từ 1 tới 5 I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết số lượng và các số trong phạm vi 5. - Đọc,viết,đếm các số trong phạm vi 5 II. ĐỒ. xét bài cũ – Ktcb bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Giới thiệu bài luyện tập các số từ 1 5. Mt:Học sinh nắm được đầu bài học.Ôn lại các. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Vẽ sơ đồ ven trên bảng lớp ( bài tập số 2 vở bài tập toán ) + Bộ thực hành toán giáo viên và học sinh III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn Định : + Hát – chuẩn
 • 5
 • 2,103
 • 2

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toántrình bày bài giải docx

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toán và trình bày bài giải docx
. Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP Giải toántrình bày bài giải I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải toántrình bày bài giải II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : + Tranh như. viết vào bài giải -Học sinh đọc lại bài toán và bài giải  Bài 3 : -Có : 5 hình vuông -Có : 4 hình tròn -Có tất cả : … hình vuông và hình tròn -Học sinh đọc lại bài toán và bài giải 14 . :Rèn luyện kỹ năng giải toántrình bày bài toán -Giáo viên hướng dẫn học sinh tập dượt tự giải bài toán  Bài 1 : -Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, tự đọc đề toán -Cho học sinh
 • 3
 • 413
 • 0

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG Phép trừ trong phạm vi 5 pdf

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG Phép trừ trong phạm vi 5 pdf
. Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG Phép trừ trong phạm vi 5 I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố về : - Phép trừ , phép cộng trong phạm vi các số đã học - Phép cộng 1 số với 0 - Phép. Ôn bảng cộng trừ phạm vi 5 -Giáo vi n gọi học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 5 . -Giáo vi n nhận xét, ghi điểm Hoạt động 2 : Thực hành Mt : Làm được các bài toán dưới các dạng. + Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới 3. Bài mới : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VI N HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : On phép cộng trừ trong phạm vi 5 Mt :Học sinh nắm được đầu bài học. Ôn
 • 5
 • 923
 • 0

Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán phần 1 ppt
. triệu đồng. Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán Nếu lãi suất tiền gửi Ngân hàng áp dụng trong suốt thời gian trên là 7,5%/năm thì cuối năm thứ 15 , người. gian 1 10 0 500 x 40% = 200 500 x 33% = 16 5 2 10 0 300 x 40% = 12 0 500 x 27% = 13 5 3 10 0 18 0 x 40% = 72 500 x 20% = 10 0 4 10 0 11 8 x 40% = 43,2 500 x 13 % = 65 5 10 0 . trước thuế: Lãi suất quy định trong hợp đồng vay nợ. * Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế = Lãi suất trước thuế x (1 - Thuế suất thuế lợi tức). Ví dụ: Lãi suất nợ vay trước thuế là 10 %/năm.
 • 5
 • 559
 • 1

Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán phần 5 pdf

Giáo trình tổng hợp các bài tập và khái niệm về lãi suất trong ngành kế toán phần 5 pdf
. ban đầu là 50 0 triệu đồng. Thu nhập của đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh hàng năm như sau: Năm 1 2 3 4 5 Thu nhập 150 200 170 1 25 100 Xác định tỷ suất hoàn vốn. yếu tố lãi suất trên thang thời gian đầu tư thì thời gian hoàn vốn được tính từ phương trình: Trong thực tế hiện nay người ta tính thời gian hoàn vốn đầu tư không tính đến yếu tố lãi suất trên. độ rủi ro càng ít. Các tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư trong trường hợp có tính đến rủi ro giống trong trường hợp không xét đến rủi ro. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này được
 • 5
 • 440
 • 1
1 2 3 4 .. >