Tổng hợp tài liệu :

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu một số sở khoa học nhầm đề xuất các giải pháp kỹ thuật

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhầm đề xuất các giải pháp kỹ thuật
Nghiên cứu một số sở khoa học nhầm đề xuất các giải pháp kỹ thuật . Bình, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng. _______________________________________ Tô Văn Vƣợng “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ SỞ KHOA HỌC NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN CHO VÙNG BÃI BỒI
 • 88
 • 576
 • 1

Nghiên cứu một số sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình
Nghiên cứu một số sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình . “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ SỞ KHOA HỌC NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN CHO VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH. bồi ven biển huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật
 • 88
 • 1,063
 • 10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS . triển nhân sách học sinh ở bậc THCS. II- Mục đích của đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hình thành nhân cách XHCN cho học sinh THCS. Nhằm nâng cao. Sở giáo dục - đào tạo về các giải pháp hình thành nhân cách cho học sinh THCS. - Nghiên cứu qua lý luận bài giảng của các lớp học cán bộ quản lý giáo
 • 11
 • 755
 • 5

Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng tây nguyên

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng tây nguyên
. Chất Tây Hình 1. Vị trí vùng nghiên cứu Tây Nguyên Đề tài KC08.05 : Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài. : Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên nớc vùng Tây Nguyên A/ mục tiêu phơng pháp nghiên cứu
 • 214
 • 801
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÊ BAO BỜ BAO NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NHẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÊ BAO BỜ BAO NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NHẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÊ BAO BỜ BAO NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG NHẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Từ năm 1977 đến nay, các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp, Long An đã đang kế hoạch...
 • 83
 • 708
 • 1

Luận văn: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh & đề xuất các giải pháp đối với Công ty chế tạo dầm thép xây dưng Thăng Long pot

Luận văn: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh & đề xuất các giải pháp đối với Công ty chế tạo dầm thép và xây dưng Thăng Long pot
. Luận văn Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh & đề xuất các giải pháp đối với Công ty chế tạo dầm thép xây dưng Thăng Long . kinh doanh IV. Phân tích tổng hợp về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp V. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh & đề xuất các giải pháp đối với
 • 14
 • 290
 • 0

Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên doc

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên doc
. vùng nghiên cứu Tây Nguyên Đề tài KC08.05 : Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nớc vùng. đại học mỏ - địa chất 1 Đề tài KC08.05 : Nghiên cứu xây dựng sở khoa học đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nớc vùng Tây Nguyên
 • 214
 • 1,000
 • 5

Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại địa động lực biển đông, làm sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan đề xuất các giải pháp phòng tránh

Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực biển đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh
. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO TRẺ, KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐỊA ĐỘNG LỰC BIỂN ĐÔNG LÀM SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC DỰ BÁO CÁC DẠNG TAI BIẾN LIÊN QUAN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH MÃ SỐ: KC.09.11/06-10. BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO TRẺ, KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI ĐỊA ĐỘNG LỰC BIỂN ĐÔNG LÀM SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC DỰ BÁO CÁC DẠNG TAI BIẾN. LỬA HIỆN ĐẠI 401 6.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH TAI BIẾN LIÊN QUAN TỚI KIẾ N TẠO, ĐỊA ĐỘNG LỰC HIỆN ĐẠI 402 6.4.1. sở khoa học cho viêc dự báo, phân vùng động đất, sóng thần núi
 • 466
 • 1,056
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học quản lý hạn hán sa mạc hóa để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược tổng thể giảm thiểu tác hại, nghiên cứu điển hình cho vùng đồng bằng sông hồng nam trung bộ

Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hạn hán và sa mạc hóa để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại, nghiên cứu điển hình cho vùng đồng bằng sông hồng và nam trung bộ
. QUẢN LÝ HẠN HÁN SA MẠC HÓA ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ GIẢM THIỂU TÁC HẠI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NAM TRUNG BỘ. MÃ. CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ HẠN HÁN SA MẠC HÓA ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ GIẢM THIỂU TÁC. duyệt cho triển khai đề tài cấp nhà nước: “ Nghiên cứu sở khoa học quản lý hạn hán SMH để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược tổng thể giảm thiểu tác hại, nghiên
 • 435
 • 828
 • 3

nghiên cứu đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam

nghiên cứu và đề xuát các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở việt nam
. QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHUỐI TIÊU XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài. công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Đánh. 8818 2 * Báo cáo hội thảo khoa học: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam - Kết quả nghiên cứu xác định các giải
 • 316
 • 758
 • 9

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê xác định tần suất mực nước đê biển hiện để đánh giá tần

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần
. -14520 km^ (khoang 4,4% di|n tich dit cua Vipt Nam). - Trdn 60% hay 39 trong so 64 tinh vi 6 trong 8 vung kinh tl cua Viet Nam se bi inh hudng. - Khoing 20% hay 2057 trong sd 10511 . nd trong mdi quan he tuorng tdc vdi cac yeu td d^ng lire khdc viing ciia sdng ven biin So dd phdn viing miia lu, miia can ven biin Vi^t Nam dupe thi hi?n trong bang 1.3. Trong. s& khoa hgc va de xuat cdc gidi phdp klioa hpc cong nghe bdo ddm sir on dinh vd dp ben cua de bien hien cd trong trie&ng hap sdng, trieu cirdng trdn qua de"
 • 68
 • 645
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thuyết minh thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên
. ctia de Men Men cd trong trirdng Itpp sdng, trieu cudng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 THUYET MINH THI^T Kl^ MAU DE BI^N TRAN NLTaC CHO VUNG NGHIEN CLCU TRONG DlfiM OE. ly ciia dat nen : Tir ket qua khoan khao sat dia chit ngoai thirc dia va thi nghiem mlu trong phong dia ting khu virc nghien ciiu trong pham vi chiiu sau khoan khao sat tit tren xuong . thi nghiem tai cac ho khoan. Ket qua phan tich cac tinh chat co ly cua lop 1 cho gia tri trung binh dugc trinh bay trong bang 2-1. TM Thilt ke mau de bien tran nuac cho vung trpng diem Nam
 • 25
 • 530
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê thiết kế mẫu đê biển tràn nước cho vùng nghiên cứu trọng đi
. Thuy loi da tiln hanh khoan va lay mlu ngoai hiSn trudng vdi cac npi dimg nhu sau: - Van chuyen thiet bi khoan - Dinh vi khoan: 18 diSm - Khoan khao sat 18 h6 khoan vdi tdng do sau. Thuy Ipi thue hien. Tii k6t qua khoan khao sat dja chdt ngoai thue dia va thi nghiem miu trong phong dia ting khu vuc nghiSn cuu trong pham vi chieu sau khoan khao sat tit tr6n xuSng . cac h6 khoan HK2, HK5, HKg, HKi 1, HK17. Kgt qua phan tich cac tinh chit ca ly cua ldp 1 cho gia tri trung bmh dupe trinh bay trong bang 1. TM ThiSt kB mhi de biSn tran nuac cho
 • 22
 • 492
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý sở dữ liệu

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
. (12) BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRiNH KHCN CAP NHA NUOC KC 08/06-10 Dt TAI: "Nghien cwu cff s& khoa hoc va de xuat cdc giai phap khoa hoc cong nghf. trong trifctng hfp song, trieu cieifng trdn qua de" Ma so: KC08.15/06-10 BAO CAO NGHIEN CLFU LKNG DUNG CONG NGHE Niai TANG KHA NANG CHIU TAI CUA DE VA NfeN OE Co quan. Ha noi, 2010 BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NU'6c KC 08/06-10 06 TAI: 'Nghien cieu ca s& khoa hoc vd de xuat cdc gidi phap khoa hoc cong nghe
 • 28
 • 524
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện
. "Nghien cuu cffs& ;khoa hgc va de xuat cdc gidiphap khoa hoc cdng ngh$ bio dam sir on dfnh va dp ben ciia de Men hien c6 trong truing hpp song, triiu cirdrng tran qua dS" Ma . VUNG TRONG DI^M NGHIEN CLfU, LyA CHON DlfeU KIEN BIEN CHO CAC MO HJNH. Cc quan chu tri: TrTOng Dai hoc Thuy Igi Chu nhiem de tai: GS.TS. Ngo Tri Vieng Ha noi, 2010 BO KHOA . (7) BO KHOA HQC VA CONG NGHE CHUONG TRINH KHCN CAP NHA NIIOC KC 08/06-10 B6 TAI: "Nghien ciiu afsir khoa li(>c va de xuat cac giai phup khoa hoc cdng nghf
 • 77
 • 505
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về chế phá

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá
. "Nghien cieu cffs& ;khoa hoc va dexuat cdcgidiphdp khoa hoc cong nghe bdo dam sir on dinh vd dp ben cua de Men hiin CO trong tne&ng h(/p song, trieu ctrafng trdn qua de" Ma . chinh xac trong quan trie. Loai vin dl thii hai dIu phai nghien ciiu trong mo hinh t6ng thfi, hang so t^ 16 mo hinh c6 thi ISy 16n hon, mo hinh c6 thi lam nho hon d trong be. giiip chiing ta khao sat cac dac tnmg cua cac qua trinh trong ban nguyen mlu va trong md hinh va hen k6t cac thong sd chinh cila cac qua trinh vdi sir dn dinh va cac dac tinh ngugc
 • 49
 • 531
 • 0

Nghiên cứu sở khoa học đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê khảo sát bổ sung tài liệu về địa hình, địa chất, khí tượng
. hi$n c6 trong tririmg hpp song, triiu cuing trdn qua di" Ma s6:KC08.15/06-10 BAO CAO KHAO SAT Bd SUNG TAI LIEU V£ DjA HJNH, DjA CHAT, KHi TU-aNG THOY VAN 02 VUNG TRONG . citu ca s& khoa hgc vd de xuat cdc gidi phap khoa hoc cong nghe bdo ddm sif on dinh vd do ben cua de bien hifn CO trong truamg hffp song, trieu cir&ng trdn qua de" Mas6:KC08.15/06-10. BO KHOA HOC VA CONG NGHE CHirONG TRINH KHCN CAP NHA NXTdC KC 08/06-10 B6 TAI: 'Nghien citu cff set khoa h^c va de xuat cdc giaiphdp khoa hpc cong nghe bdo
 • 32
 • 703
 • 0
1 2 3 4 .. >