Tổng hợp tài liệu :

Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất khảu Intimex.doc.DOC

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất khảu Intimex.doc.DOC
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất khảu Intimex . hình xuất khẩu hàng nông sản của công ty 50II.2. Hoạt động marketing xuất khẩu đối với hàng nông sản của công ty 55III. Đánh giá hoạt đông marketing xuất khẩu. công ty, vấn đề: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu đối với mặt hàng nông sản tại công ty xuất nhập khẩu Intimex đợc chọn làm
 • 86
 • 1,230
 • 21

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH Sumitomo Corporation tại TP.HCM.pdf

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH Sumitomo Corporation tại TP.HCM.pdf
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của chi nhánh công ty TNHH Sumitomo Corporation tại TP.HCM
 • 85
 • 686
 • 6

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty THHH MTV Tổng Công ty CNTT Nam Triệu.doc

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty THHH MTV Tổng Công ty CNTT Nam Triệu.doc
Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty THHH MTV Tổng Công ty CNTT Nam Triệu . Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty CNTT Nam TriệuLI M U Lý do chn. Thu ThảoLớp: QT 901P2 Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn phòng tại Công ty TNHH MTV Tổng công ty CNTT Nam Triệu1 .1. Nhng vn c
 • 101
 • 854
 • 8

Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đến thị trường tài chính trong ngoài nước

Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đến thị trường tài chính trong và ngoài nước
Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đến thị trường tài chính trong ngoài nước 123doc.vn
 • 7
 • 257
 • 5

Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đền thị trường tài chính trong ngoài nước

Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đền thị trường tài chính trong và ngoài nước
Chính sách tiền tệ tác động như thế nào đền thị trường tài chính trong ngoài nước 123doc.vn
 • 7
 • 304
 • 0

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)
Mục lụcLời nói đầuPhần I. Nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu nhiệm vụ cơ bản lâu dài của doanh nghiệp (*************) hoạt động trong cơ chế thị trường1. Các quan điểm cơ bản về hiệu qu . trọng của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế em đã chọn đề tài Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty. hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I.Phần III: Một số giải pháp phơng hớng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả
 • 54
 • 344
 • 1

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã
Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã . của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã. Phần 3 : Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con ngời Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ. III Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con ng- ời Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa Phát triển giáo dục- đào tạo một trong
 • 20
 • 637
 • 1

Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thanh Hoá

Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thanh Hoá
Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Thanh Hoá
 • 93
 • 311
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã
Sự phát triển kinh tế xã hội nào rút cuộc cũng nhằm những mục tiêu xã hội, nhân văn nhất định. Phát triển theo nghĩa đầy đủ bên cạnh sự gia tăng về lượng (tăng trưởng kinh tế) còn bao hàm sự thay đổi về chất lượng(những biến đổi về mặt xã hội).Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội cuả C.Mác một thành tựu của khoa học cuả loài người. Nó phác hoạ quy luật tổng quát cuả lịch sử nhân loại sự phát triển cuả xã hội loài người sẽ tiến tới Chủ nghiã Cộng sản mà giai đoạn th áp cuả nó Chủ nghiã xã hội. Chủ nghiã xã hội không đối lập với phát triển, với kinh tế thị trường nấc thang phát triển cuả loài người được đánh dấu bằng sự tiến bộ xã hội cuả sự phát triển. Nó cách thức giải quyết các quan hệ xã hội vì cuộc sống tốt đẹp của đại đa số nhaan dân lao động, của toàn thể xã hội; sự thiết lập một trật tự xã hội với mục tiêu công bằng văn minh.Sự phát triển đem lại sự giàu có, phồn vinh hạnh phúc cho đại đa số nhân dân lao động, cho toàn thể xã hội thì sự phát triển đó mang tính chất xã hội chủ nghĩa, sự phát triển hiện đại. Cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ gian khổ quyết liệt của nhân dân lao động ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam, đứng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhằm giải phóng nhân dân lao động, đem lại niềm vui sự giàu sang cho nhân dân lao động. Vì vậy, sự phát triển cuả Việt nam ở hiện tại trong tương lai phải sự phát triển vì sự giàu có, phồn vinh hạnh phúc cuả nhân dân lao động, vì sự hùng mạnh cuả cả xã hội, cuả toàn dân tộc; sự phát triển mang tính chất xã hội chủ nghiã, sự phát triển hiện đại. Nghiã là, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã; đồng thời đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhưng muốn thực hiện được quá trình đó chúng ta phải khai thác sử dụng một cách có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh mọi nguồn lực trong nước cũng như ngoài nước; trong đó nguồn lực con người giữ vị trí vô cùng quan trọng. Đến lượt nó, các thành tựu cuả quá trình đó lại phục vụ cho sự phát triển cuả con người. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quan điểm cuả Đảng: con người mục tiêu, vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã.Nội dung của đề tài:Phần1 : Quan điểm cuả triết học Mác - Lê nin về con người.Phần 2: Quan điểm của Đảng: Con người vừa mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã.Phần 3 : Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển con người Việt nam phục vụ cho sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã.
 • 21
 • 477
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội”

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội”
. Luận Văn Tốt Nghiệp Đào Duy Minh lớp QTCL 39 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà. lãnh đạo công ty, em chọn đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội” để thực hiện luận văn tốt nghiệp.
 • 98
 • 341
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI
. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI I- PHƯƠNG. THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 1. Các giải pháp đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển
 • 22
 • 324
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội” pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội” pdf
. đạo công ty, em chọn đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội” để thực hiện luận văn tốt nghiệp. . chất lượng ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội. Vì
 • 97
 • 244
 • 0

một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính i - ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam

một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính i - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
. hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chơng III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát. thuê t i chính I 59Chơng III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê t i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp
 • 87
 • 633
 • 0

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê tài chính I – Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam. . trạng hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chơng III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát. năng t i chính của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 693.3. Một số gi i pháp cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê t i chính
 • 71
 • 659
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung tại Công ty dụng cụ cắt đo lường cơ khí nói riêng potx

Luận văn: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung và tại Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí nói riêng potx
. Luận văn Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung tại Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp nói chung tại Công ty dụng cụ cắt đo lường cơ khí nói riêng.
 • 68
 • 389
 • 0

Thất nghiệp gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng phát triển kinhtế?

Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?
Thất nghiệp gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng phát triển kinhtế? Hãy nêu phân tích một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 • 10
 • 28,459
 • 186

LUẬN VĂN: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam doc

LUẬN VĂN: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam doc
. thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty cho thuê t i. LUẬN VĂN: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam . hoạt động, m i trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức đưa ra các gi i pháp nhằm phát triển hoạt động này t i Công ty cho thuê t i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • 77
 • 164
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam docx

LUẬN VĂN: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam docx
. thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty cho thuê t i. LUẬN VĂN: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam L i n i đầu. hoạt động, m i trường kinh doanh, cơ cấu tổ chức đưa ra các gi i pháp nhằm phát triển hoạt động này t i Công ty cho thuê t i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam
 • 83
 • 138
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam pptx

Báo cáo tốt nghiệp: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại Công ty Cho thuê Tài chính I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam pptx
. cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I- Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương III: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty cho. Báo cáo tốt nghiệp Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam mục. cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê t i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam 66 3.1. Định hướng phát triển nghiệp vụ cho thuê
 • 80
 • 200
 • 0

báo cáo tốt nghiệp một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính i - ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam

báo cáo tốt nghiệp một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính i - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
. Báo cáo tốt nghiệp Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Mục lục L i n i. th i gian thực tập t i Công ty em đã chọn đề t i: Một số gi i pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê t i Công ty Cho thuê T i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt. cơ bản nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho thuê ở Công ty cho thuê t i chính I - Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam 66 3.1. Định hướng phát triển nghiệp vụ cho thuê
 • 79
 • 350
 • 0
1 2 3 4 .. >