Tổng hợp tài liệu :

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
1 Tổ chức cung cấp tài khoản chấp nhận thanh toán cho người bán hay Internet Merchant Accounts với mục đích chấp nhận cáckhoản than . dịch thanh toán điện tử giá trị nhỏ hơn 10 USD được gọi là gì? a. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments. b. Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments.. thức thanh toán nào? a. Thanh toán bằng thẻ - trade card payment. b. Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment. c. Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayment.
 • 5
 • 5,618
 • 105

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( đáp án)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( có đáp án)
Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm bảo hiểm trong kinh doanh( đáp án). . Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệmbảo hiểm trong kinh doanhHãy khoanh tròn câu trả lời đúng. Chú ý: Mỗi câu chỉ một câu trả lời đúng. hơn giá trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm khi:a. Bảo hiểm trùng b. Tái bảo hiểmc. Mua bảo hiểm với A>V d. Không câu nào đúng6. Trong bảo hiểm hàng hải,
 • 6
 • 15,555
 • 533

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế đáp án.doc

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế có đáp án.doc
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về Thanh Toán Quốc Tế đáp án . fiếu trong thanh toán nhờ thu c)Hối fiếu trong thanh toán L/Cd)Hối fiếu đc bảo lãnhD. Vì hối fiếu này hạn chế rủi ro về khả năng thanh toán do sự bảo. nghiệp fát hànhCâu 83: Bảo lãnh thanh toán hàng hóa XNK lợi cho ai?a)Người NKb)Người XKc )Ngân hàng NKd )Ngân hàng XKB. Vì đảm bảo khả năng thanh tóan cho
 • 32
 • 23,358
 • 64

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)

Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương)
Bài tập trắc nghiệm về Sinh Lý Học(full các chương) . câu 8 = d câu 9 = e câu 10=dbộ môn sinh lý họcBộ test trắc nghiệm kiểm tra môn sinh lý học cho bậc đại họcChương sinh lý hệ thần kinh TƯ. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể bản thể về tuỷ sống để điều hồ trương lực cơ.b. Dẫn truyền xung động từ các thụ cảm thể về các trung khu dưới vỏ
 • 137
 • 28,342
 • 415

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông (THPT)
Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô ở trường Trung học phổ thông (THPT) . dã chọn đề tài: Thiết kế Website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô ở trường trung học phổ thông nhằm giúp. trợ thiết kế website. - Đề xuất và hệ thống hóa phương pháp giải các bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ. - Thiết kế website về phương pháp giải nhanh
 • 143
 • 1,943
 • 2

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại

Bài tập trắc nghiệm về kinh tế thương mại
Bài tập trắc nghiệm, kinh tế thương mại . phương thức gia công thương mại đối ứng Câu 82: Ở VN tổ chức nào fát hành C/O? a)Người XK b)Ngân hàng thương mại c)Phòng thương mại và công nghiệp VN. b)Trước ngày bảo hiểm c)Trước ngày hóa đơn thương mại d)Sau ngày hóa đơn thương mại D. Vì nếu ko ghi chú riêng biệt về ngày giao hàng trên vận đơn thì ngày
 • 32
 • 1,593
 • 4

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)

De thi HSG lop 9(Co dap an day du)
. trờng thcs yên bái đề thi học sinh giỏi môn toán 9 năm học 2006 - 2007 Câu 1: (2đ) Cho hàm số f(x). 2. (m - 1) > 0 Từ đó suy ra m 1,5 (1) Mặt khác, theo định lý Viét và giả thi t ta có: = = =+ 114x3x 2 1m .xx 2 12m xx 21 21 21 =
 • 4
 • 3,573
 • 74

De thi HSG MTBT - L9(Co dap an day du) - 04-05.

De thi HSG MTBT - L9(Co dap an day du) - 04-05.
. Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Năm học 200 4-2 005 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Môn thi : Giải Toán trên. Phòng Giáo dục Hạ Long Thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Năm học 200 4-2 005 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Môn thi : Giải Toán bằng
 • 8
 • 702
 • 2

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh
. A-should have B-will have C-will have had D-have 39-I don’t understand this sentence.What…………………….? A-does mean this word B-have this word mean C-means this. times this year. A-have been B-was C-were D-had been 10-I will come and see you before I…… for America. A-leave B-will leave C-have left D-shall leave 11-The
 • 4
 • 15,124
 • 604

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)

800 câu trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán (có đáp án)
CÂU HỎI PHẦN BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCâu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:a. Lãi suất cố địnhb. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công tyc. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đôngd. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công tyCâu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu mệnh giá 100 USD, lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:a. 60 USDb. 600 USDc. 570 USDd. 500 USD Câu 3: Cổ phiếu quỹ:a. Được chia cổ tức.b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.c. Người sở hữu quyền biểu quyết.d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành. . TÀI LIỆU 800 câu trắc nghiệm môn Thị Trường Chứng Khoán (có đáp án) 1 CÂU HỎI PHẦN BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Câu 1: Người sở. phiếu. Câu 74: Thị trường tài chính bao gồm: a) Thị trường tiền tệ và thị trường vốn b) Thị trường hối đoái và thị trường vốn c) Thị trường chứng khoán và thị
 • 95
 • 24,522
 • 315

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân đáp án

Bài tập trắc nghiệm thuế thu nhập cá nhân có đáp án
Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lươnga) Cá nhân cư trú b) Cá nhân không cư trú c) a & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền cônga) Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoạic) Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dânCâu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công a) Phụ cấp đối với người công với cách mạng theo quy địnhb) Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy địnhc) Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế . tính thu đối với thu nhập tiền bản quyền là : a)  Thu nhập tính thu và thu suất b)  Thu nhập nhận được và thu suất. c)  Thu nhập chịu thu và thu . đóng thu thu nhập cá nhân b)  Bà B phải đóng thu thu nhập cá nhân c)  Không ai phải đóng thu thu nhập cá nhân. Câu 32 : Anh Nguyễn Văn Tiến bán một
 • 9
 • 8,734
 • 209

BÀI tập TRẮC NGHIỆM về ỨNG DỤNG hóa học TRONG THỰC TIỄN

BÀI tập TRẮC NGHIỆM về ỨNG DỤNG hóa học TRONG THỰC TIỄN
- Sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là rất phù hợp với xu thế phát triển của môn hoá học nói riêng và các môn khác nói chung trong việc kiểm tra chất lượng dạy và học.- Hoá học là môn khoa học và thực nghiệm,có vai trò vô cùng quan trong với thực tiễn. Do vậy, việc đưa thêm những bài tập trắc nghiệm khách quan về ứng dụng và thực tiễn là cần thiết. Bởi như vậy, học sinh sẽ nắm rõ, hiểu rõ hơn, gần gũi hơn với bản chất vấn đề với cuộc sống. Và đối với việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh giỏi cũng nên dựa trên phương diện am hiểu về thực tiễn và ứng dụng.- Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm nội dung về ứng dụng thực tiễn (của các bài học trong SGK 10 – ban bản).Câu hỏi:Câu 1. Chọn câu đúng nhất.Trong sản xuất,nhiều phản ứng oxi hóa khử chính là sỏ của các quá trìnhhoá học như:A. Luyện gang thép,luyện nhômB. Sản xuất xút,phân bón,thuốc bảo vệ thực vật.C. Cả A và B đúngD. Cả A và B sai.Câu 2. Khí thải công nghiệp và khí thải từ các động đốt trong chủ yếu các khí:A.SO2, H2 B. SO2, Br2C.SO2, O3 D. SO2, NO, NO2, CO2Câu3. Một lượng hỗn hơp khí X thoát ra từ nhà máy thuộc công ty phân lân nung chảy Văn Điển. Khi cho X đi qua dung dịch H2S,thấy vẩn đục. X chủ yếu là:A.CO2 B.Cl2C.F2 D.SO2Câu 4. Những bức tượng bằng đá,hay đền thờTaMaHan ở Ấn Độ bị phá huỷ một phần là do:A. Các quá trình oxi hóa khử của không khí.B. Nhiệt độ tăngC. BãoD. Mưa axit.Câu 5.Nguyên nhân gây mưa axit:A.H2SO4 đóng vai trò chính, HNO3 đóng vai trò thứ 2B.H2SO4 đóng vai trò chính,HCl đóng vai trtò thứ 2C.HNO3 đóng vai trò chính,HCl đong vai trò thứ 2D.HNO3 đóng vai trò chính,H2SO4 đong vai trò thứ 2Câu 6.Nước máy,nước sinh hoạt,nước ở bể bơi thường được tiệt trùng bởi:A.Ozon.B.Flo.C.Clo.D.H2O2. . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ỨNG DỤNG HÓA HỌC TRONG THỰC TIỄN Posted by admin - Sử dụng bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) là. giá học sinh giỏi cũng nên dựa trên phương diện am hiểu về thực tiễn và ứng dụng. - Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm nội dung về ứng dụng thực tiễn
 • 4
 • 12,112
 • 552

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án pdf

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án pdf
. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn. C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng. D. Khi ánh sáng. phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang. Ánh sáng lân quang thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng
 • 5
 • 2,011
 • 19

Các đề ôn thi chứng chỉ B1, B2 Tiếng Anh đáp án kèm theo.

Các đề ôn thi chứng chỉ B1, B2 Tiếng Anh có đáp án kèm theo.
Ôn thi B1 tiếng Anh bao gồm 4 phần: Nghe, nói đọc, viết đáp án kèm theo. Tài liệu rất hữu ít cho việc ôn thi và học tập nâng cao kỹ năng.
 • 67
 • 8,415
 • 133

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010) ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về sắt (Luyện thi ĐH 2010) ppt
. nishiwodebao381@yahoo.com Trang 1/6 – Bài tập TN về Fe BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT (Luyện thi Đại học 2010) ( 33 câu trắc nghiệm - đầy đủ phương pháp ). gam Bài viết này được dành tặng cho những người bạn thân của Thi n Sứ. Chúc các bạn một kì thi ĐH sắp tới đạt kết quả tốt nhất Đây là những bài viết
 • 6
 • 947
 • 28

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh

Luyện tập bài tập về thì trong tiếng anh
. LUYỆN TẬP VÀ CHỮA CÁC CÂU VỀ THÌ CỦA ðỘNG TỪ TRONG ðỀ THI ðẠI HỌC (ðÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG Khóa học LTðH môn Tiếng Anh. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Luyện tập và chữa các câu về thì của ñộng từ trong ñề thi ñại học Hocmai.vn
 • 6
 • 18,567
 • 1,939

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh đáp án đầy đủ các dạng bài

bài tập trắc nghiệm về thì trong tiếng anh có đáp án đầy đủ các dạng bài
. when she knows this.…… A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng anh 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C. Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ th× trong TiÕng anh 1-I .Louisiana state University.…… A-am attending B-attend C-was attending D-attended 2-He
 • 5
 • 77,391
 • 7,894

200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn đáp án pot

200 câu trắc nghiệm về dao động đã chọn có đáp án pot
. sàng lọc Chịu trách nhiệm gửi bài: Nguyễn Thiện Nhân 200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ đáp án 1. Chu kỳ dao động nhỏ của một con lắc đơn được xác định bằng công thức nào. 13. Hai dao động điều hòa cùng tần số. Trong điều kiện nào thì ly độ của hai dao động bằng nhau ở mọi thời điểm? a. Hai dao động cùng biên độ b. Hai dao động cùng pha c. Hai dao động ngược. số dao động của con lắc c. sự chuyển hóa qua lạl giữa động năng và thế năng d. năng tỷ lệ với bình phương của tần số dao động e. năng tỷ lệ với độ cứng của lò xo 11. Dao động là dao
 • 38
 • 1,648
 • 6

bài tập trắc nghiệm điện vật lý hạt nhân đáp án

bài tập trắc nghiệm điện vật lý hạt nhân có đáp án
. nhẹ thành một hạt nhân nặng. D Sự phân rã hạt nhân nặng ñể biến ñổi thành hạt nhân nhẹ bền hơn. 89/ Xét pjản ứng: A > B+α. Hạt nhân mẹ ñứng yên, hạt nhân con và hạt α khói lượng. Lực hạt nhân chỉ tồn tại bên trong hạt nhân 176. Phát biểu nào sau ñây là ñúng khi nói về hạt nhân ñồng vị? A. Các hạt nhân ñồng vị cùng số Z nhưng khác nhau số A B. Các hạt nhân ñồng vị có. lượng của hạt nhân tạo thành khối lượng lớn hơn khối lượng hạt nhân mẹ. B không phụ thuộc vào các tác ñộng bên ngoài. C hạt nhân con bền hơn hạt nhân mẹ. D Là phản ứng hạt nhân tự
 • 14
 • 1,120
 • 10

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)

câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn thương mại điện tử (có đáp án)
. các quy định bản cho thị trường điện tử; đẩy mạnh sở hạ tầng thông tin cho thương mại điện tử và tối đa hoá các lợi ích của thương mại điện tử. Đáp án : Câu trả lời đúng: OECD Question. hợp đồng điện tử trong Chọn một câu trả lời a. Nhóm nghiên cứu thuộc Uỷ ban Châu Âu về hợp đồng trong TMĐT b. Pháp lệnh Thương mại điện tử của Việt nam c. Luật mẫu về thương mại điện tử của. Đáp án : Câu trả lời đúng: copyright Question 43 từ năm 1998 đã xem xét tác động của thương mại điện tử đến các hiệp định hiện hành; với sự phát triển của thương mại điện tử Đáp án : Câu trả
 • 8
 • 3,012
 • 33
1 2 3 4 .. >