Tổng hợp tài liệu :

Tin học và công nghệ

Tin học công nghệ thông tin

Tin học và công nghệ thông tin
Tin học công nghệ thông tin . 19/09/12Chương 2. Tin học Công nghệ Thông tinI. Tin họcII. Công nghệ thông tinIII. Mối quan hệ giữa tin học công nghệ thông tin 2 19/09/12I. Tin học (Informatic)1.. (điện tử học) 12 19/09/12Các lĩnh vực công nghệ (phổ biến)1. Công nghệ thông tin2 . Công nghệ nano3. Công nghệ sinh học4 . Công nghệ y sinh học5 . Công nghệ năng
 • 12
 • 541
 • 3

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin truyền thông 06.2012.TT.BTTTT.doc

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 06.2012.TT.BTTTT.doc
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin truyền thông 06.2012.TT.BTTTT. . 2012THÔNG TƯ Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin truyền thôngCăn cứ Luật Khoa học Công nghệ ngày 9. các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Điều 3. Giải thích từ ngữ1. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ là
 • 10
 • 0
 • 0

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI Đối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI Đối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃIĐối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 37 . THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃIĐối với phần thu nhập từ hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học công. thu :  Miễn thu đối với phần thu nhập từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ  Miễn thu đối với phần thu nhập từ
 • 2
 • 0
 • 0

Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ
Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ . quả khai thác, sử dụng nguồn tin quý giá này.Chính vì vậy tôi đã chọn vấn đề Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin T liệu khoa. tâm Thông tin T liệu Khoa học & Công nghệ Quốc gia.2.1 Nguồn lực tạp chí. 2.2 Công tác tổ chức kho tạp chí2 .3 Khai thác sử dụng nguồn tạp chí. Chơng
 • 49
 • 428
 • 1

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học Công nghệ quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia
Luận văn : Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học Công nghệ quốc gia . sản xuất công nghiệp dịch vụ có tính chất công nghiệp hoặc phục vụ công nghiệp của thợ thủ công chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, các doanh nghiệp. dịch vụ nông nghiệp có dịch vụ cung ứng vật t để phục vụ nông nghiệp dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, dịch vụ cung ứng vốn, dịch vụ chế biến, bảo quản tiêu
 • 94
 • 556
 • 2

Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học Công nghệ Quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia
Luận văn : Cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học Công nghệ Quốc gia . cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin Khoa học và. Định hướng của Trung Tâm về việc cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh. ..............................442.1)
 • 79
 • 631
 • 3

Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia

Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia
Báo cáo thực tập: Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia . về trung tâm thông tin t liệu khoa học công nghệ quốc giaI.Quá trình thành lập của trung tâm :Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia. nguồn lực thông tin :Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ quốc gia sở hữu một nguồn lực thông tin về khoa học công nghệ phong phú vào bậc
 • 32
 • 371
 • 0

Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học Công nghệ

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học Công nghệ . quả khai thác, sử dụng nguồn tin quý giá này.Chính vì vậy tôi đã chọn vấn đề Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin T liệu khoa. tâm Thông tin T liệu Khoa học & Công nghệ Quốc gia.2.1 Nguồn lực tạp chí. 2.2 Công tác tổ chức kho tạp chí2 .3 Khai thác sử dụng nguồn tạp chí. Chơng
 • 49
 • 434
 • 0

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo

Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo
Nguồn tin của trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia phục vụ nghiên cứu đào tạo . NGUỒN TIN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO1 Cao Minh Kiểm (2 )Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, . một số nguồn tin của Trung tâm phục vụ công tác nghiên cứu đào tạo. 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC TRUNG TÂM THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIATrung tâm Thông tin KH&CN
 • 12
 • 411
 • 0

Tin học công nghệ

Tin học và công nghệ
Tin học công nghệ . về công nghệ thông tin truyền thông” trong đó nhấn mạnh công nghệ thông tin truyền thông là động lực quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và. lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ ngày càng sâu
 • 25
 • 293
 • 0

Tin học công nghệ

Tin học và công nghệ
Tin học công nghệ . Nội, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Hành chính An ninh công cộng Hàn Quốc tổ chức Hội nghị hợp tác công nghệ thông tin truyền thông. trình công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) ñến năm 2012 ñịnh hướng ñến năm 2020. Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam chương
 • 29
 • 247
 • 0

Quy chế quản lý sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ khoa học công nghệ

Quy chế quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ khoa học và công nghệ
Quy chế quản lý sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ khoa học công nghệ 123doc.vn
 • 7
 • 628
 • 0

Hoạt động thông tin thư viện khoa học công nghệ ở Việt nam, định hướng hoạt động phát triển giai đoạn tự chủ

Hoạt động thông tin thư viện khoa học và công nghệ ở Việt nam, định hướng hoạt động và phát triển giai đoạn tự chủ
Hoạt động thông tin thư viện khoa học công nghệ ở Việt nam, định hướng hoạt động phát triển giai đoạn tự chủ . 3. Định hướng hoạt động phát triển của bộ phận thông tin - thư viện khoa học công nghệ tại Viện Khoa học Công nghệ GTVT. Năm 2003, bộ phận thông. Hiện trạng hoạt động thông tin, thư viện khoa học công nghệ quốc gia một số vấn đề đặt ra. Hoạt động thông tin, thư viện khoa học công nghệ có vai
 • 93
 • 680
 • 1

Quyển 1 Tổng quan hiện trạng các mạng thông tin tư liệu về khoa học công nghệ VN

Quyển 1 Tổng quan hiện trạng các mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ VN
Quyển 1 Tổng quan hiện trạng các mạng thông tin tư liệu về khoa học công nghệ VN . của các đối tác (bên mua hàng bên bán hàng), còn cần có các điều kiện kỹ thuật công nghệ. Đó là hạ tầng công nghệ thông tin của quốc gia, các công. hóa, dịch vụ, thông tin qua mạng Internet qua các dịch vụ trực tuyến khác. Tùy thuộc vào các hình thức các đối tư ng giao dịch hay tư ng tác, TM
 • 63
 • 433
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOÀN THIỆN NGUỒN TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN-TƯ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NGUỒN TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN-TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
Những thành t¬ựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã đang đẩy nhanh sự phát triển . nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin- t liệu khoa học công nghệ quốc gia 2.1 Khái niệm thông tin, thông tin kinh tế, nguồn tin, nguồn thông tin. nghệ Quốc gia. Chơng 2: Thực trạng nguồn tin kinh tế tại Trung tâm Thông tin- T liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia. Chơng 3: Phơng hớng phát triển hoàn
 • 49
 • 414
 • 0

trung tâm thông tin- tư liệu khoa học công nghệ Quốc Gia

trung tâm thông tin- tư liệu khoa học và công nghệ Quốc Gia
tài liệu về trung tâm thông tin- tư liệu khoa học công nghệ Quốc Gia . viện Khoa học Kỹ thuật Trung ơng với Viện Thông tin Khoa học kỹ thuật Trung ơng thành Trung tâm Thông tin-T liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia (Trung tâm. năng . Thông tin khoa học công nghệ của Nhà nớc. . Giúp Bộ Khoa học Công nghệ quản lý thống nhất hoạt động thông tin t liệu khoa học, công nghệ trong
 • 49
 • 356
 • 0

”Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học Công nghệ "

”Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
Tạp chí khoa học là một trong những loại hình mang tin chủ yếu về khoa học công nghệ, vì vậy nó giữ vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đối với người dùng tin, tạp chí là một kênh trao đổi thông tin rất quan trọng trong cộng đồng khoa học; đối với thư viện, tạp chí khoa học là nơi lưu giữ các thành quả nghiên cứu mà ở đó người ta có thể theo dõi sự phát triển tri thức của nhân loại. Có thể nói, tạp chí khoa học là một trong những loại hình tư liệu giữ vai trò quyết định trong việc mở mang, truyền bá lưu giữ tri thức.Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia (TTTTTLKH&CNQG) là cơ quan thông tin thư viện về KH&CN lớn nhất nước ta hiện nay. Với lịch sử 40 năm xây dựng phát triển, Trung tâm đã xây dựng được một tiềm lực thông tin tư liệu tương đối mạnh, trong đó có tạp chí, với một lượng tương đối lớn tạp chí (dưới dạng in & Microfilm) cũng như các cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục về thông tin trong tạp chí, đã góp phần không nhỏ vào công tác phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhà khoa học, các cán bộ, kỹ sư, các nhà sản xuất, sinh viên,v.v... trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (CNH- HĐH).Công tác tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí là một trong những hoạt động khoa học rất quan trọng đối với bất kỳ một thư viện nào. Bởi vì tạp chí là một loại hình tư liệu có những đặc thù riêng như một tên tạp chí gồm nhiều năm, nhiều tập, nhiều số... thông tin trong tạp chí thường là những kết quả nghiên cứu mới, vì vậy, nó đòi hỏi phải mang tính liên tục đầy đủ, chính xác, kịp thời.Trong thời đại xã hội thông tin hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của các ngành công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin, nhu cầu tin của người dùng tin đã thay đổi vượt bậc cả về chất số lượng, bởi vậy, với thực trạng tiềm lực tạp chí của Trung tâm hiện nay, cần có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn tin quý giá này.Chính vì vậy tôi đã chọn vấn đề ”Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học Công nghệ "
 • 49
 • 317
 • 0

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014
QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014 . GIÁ NGHI M THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NH M TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” M SỐ:. xuất thử nghi m cấp Bộ; Xét công văn số 793/CHK-KHCNMT ngày 29/02/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ GTVT tổ chức đánh giá nghi m thu kết
 • 1
 • 0
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN
. hình kế toán kết quả tài chính phân phối lợi nhuận tại Công ty phát triển tin học công nghệ môi trờng. 1. Kế toán kết quả tài chính Công ty phát triển. nghiệp Vũ Thị Thu Hiền Thực trạng kế toán tài chính phân phối lợi nhuận tại công ty phát triển tin học công nghệ thuộc Tổng công ty Than I. Đặc điểm tình
 • 46
 • 254
 • 0
1 2 3 4 .. >