Tổng hợp tài liệu :

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Bài tập về về phương pháp ghép ẩn số

Bài tập về về phương pháp ghép ẩn số
Bài tập về về phương pháp ghép ẩn số . Các phơng pháp giải toán hóa học 1 ghép ẩn số, tăng giảm khối lợng và đờng chéo I. Phơng pháp ghép ẩn số Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn. gam. Hy tính % về khối lợng của các chất trong hỗn hợp muối ban đầu (Coi Cl2, Br2 , I2 không phản ứng với nớc). III. Phơng pháp đờng chéo Bài 1: Cần thêm
 • 2
 • 1,063
 • 10

GIẢI BÀI TỔ HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

GIẢI BÀI TỔ HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM
GIẢI BÀI TỔ HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM . GIẢI BÀI TỔ HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾMBÀI VIẾT THÁNG 11 NĂM 2011 . trường hợp bài toán yêu cầu có 2 ptử cạnh nhau (hoặc không cạnh nhau). Phương pháp trên được gọi là phương pháp gián tiếp.B. Phương Pháp gián tiếp. Phương
 • 5
 • 1,107
 • 11

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic

Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic
Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic . THÔNG TƯ Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng Axit Deoxyribo Nucleic. 2 ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG PHÁT HIỆN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG AXIT DEOXYRIBO NUCLEIC 1. Định mức
 • 25
 • 917
 • 2

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS

Đánh giá hoạt động các tổ chức tín dụng bằng phương pháp phân tích nhân tố và phương pháp thành phần chính theo các chỉ tiêu tài chính của mô hình CAMELS
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thành lập theo quyết định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09 - 11 - 1999 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức khai trương hoạt động từ ngày 07-7-2000. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước 123doc.vn
 • 91
 • 891
 • 1

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN TÍNH CHỌN LỌC CỦA LƯỚI KÉO ĐÁY VÙNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LOGIC THÔNG TIN . luận án: Đánh giá ảnh hởng của một số yếu tố đến tính chọn lọc của lới kéo đáy vùng biển Đông Nam Bộ bằng phơng pháp phân tích lô-gíc thông tin Chuyên. dụng phơng pháp phân tích lô gíc thông tin để đánh giá những yếu tố tác động lên tính chọn lọc của lới kéo cá đáy tại vùng biển Đông Nam Bộ là một trong
 • 15
 • 714
 • 0

Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý

Bài tập tham khảo Phương pháp phân tích định lượng trong quản lý
Bài tập tham khảo phương pháp định lượng trong quản lýTài liệu cao học . 1 BÀI TẬPBÀI ĐỌC THAM KHẢO (Phương pháp phân tích định lượng) PHÂN TÍCH HỒI QUY 1. Cho bảng sau đây về lãi suất (Y) và tỷ lệ lạm phát (X) trong. hiện những kiểm định và phân tích sâu hơn nữa. 11 BÀI ĐỌC THAM KHẢO 1 PHÂN TÍCH HỒI QUY TRONG THƯƠNG MẠI QUẢNG TÂY – ASEAN VÀ TĂNG TRƯỞNG GDP QUẢNG TÂY I.
 • 25
 • 4,567
 • 50

Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số

Một số bài toán giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số
. Đáp số : 75 Các bài toán luyện tập: Bài 1: Tìm số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta đợc một số gấp 26 lần số càn tìm? Bài. 9 Số mới là : 22ab Theo bài ra ta có : 22ab = 36 x ab 2002+ abo = 36 x ab ( Phân tích cấu tạo số ) 2002 + 10 x ab = 36 x ab ( Phân tích cấu tạo số )
 • 18
 • 13,192
 • 134

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích từng phần

Xác định nguyên hàm bằng phương pháp phân tích từng phần
. Tích phân Trần Tùng Trang 22 Vấn đề 5: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN Công thức tính tích phân từng phần: udvuvvdu.=-. 2xcosx6xsinx12xcosx12sinxC.-++-+ Tích phân Trần Tùng Trang 30 Vấn đề 6: XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG NGUYÊN HÀM PHỤ Ý tưởng chủ đạo của phương pháp xác đònh nguyên hàm
 • 28
 • 1,228
 • 0

Bằng phương pháp phân tích cơ bản anh chị nhận định xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán VN trong năm 2012 2015

Bằng phương pháp phân tích cơ bản anh chị nhận định xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán VN trong năm 2012  2015
. Tài Chính Chứng Khoán Bằng phương pháp phân tích cơ bản anh chị nhận định xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán VN trong năm 2012, … 2015 GVHD:. http://vneconomy .vn/ 20120 52902473475P0C9920/nha-dau-tu-ngoai-lo-viet-nam-kem-hap-dan-dau- tu.htm - http://www.tinkinhte.com/the-gioi/phan-tich-nhan-dinh/kinh-te-the-gioi-5-ly-do-de-suy-thoai-toan-cau-
 • 24
 • 495
 • 0

Tách nguồn mù bằng phương pháp phân tích các thành phần độc lập thực hiện trên nền FPGA

Tách nguồn mù bằng phương pháp phân tích các thành phần độc lập thực hiện trên nền FPGA
. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    LÊ ANH THIẾT TÁCH NGUỒN MÙ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN TRÊN NỀN FPGA Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN. ñề tài Tách mù các thành phần ñộc lập chính là bài toán phân tích các thành phần ñộc lập (ICA), là một kỹ thuật tính toán và thống kê ñể tìm ra các nhân
 • 27
 • 1,117
 • 1

phương pháp giải bài tập phả hệ- PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI

phương pháp giải bài tập phả hệ- PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN NGƯỜI
. đúngCâu 12: Phương pháp nghiên cứu nào dưới đây không đuợc áp dụng để nghiên cứu di truyền học người:A) Phương pháp nghiên cứu phả hệ B) Phương pháp lai. Phương pháp lai phân tíchC) Phương pháp di truyền tế bàoD) Phưong pháp nghiên cứu trẻ đồng sinhCâu 13: Phương pháp phả hệ không thể nghiên cứu đặc tính
 • 18
 • 21,369
 • 59

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử
Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử Tài liệu tham khảo Luận án tiến sỹ vật lý " Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạnphát hiện... . DONGvAGIOI HA.NPHATHIEN VANGvA PLATIN TRONG MOT SO MAUDIA CHAT BANGPHUONGPHAP. PHANTICR QUANGPHO NGUYENTVCHUYEN NGA~H: QUANG HQCMA SO: 1.02.18TOM TAT. mQt9nghiiith1!cti~n trong vi~c giup cho cac nha dia bOaco them mQtcong Clhi~u qua d€ nghien cUunguyen t6 yang trong t1!nhien.Cung vai Yang ,platin cling co
 • 27
 • 1,539
 • 15

Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí

Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí
. Thiết bị vi chiết pha rắn màng kim rỗng phủ trong với: - pha tĩnh polimetylhydrosiloxan - độ dày màng pha tĩnh phủ là 22μm Lấy 7ml mẫu lỏng vào lọ. chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, tp 15 (s 3), tr.285-289. 3. Nguyn Th i (2005), Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa siêu vi lượng
 • 23
 • 706
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm toán 7 - giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích ngược

sáng kiến kinh nghiệm toán 7 - giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích ngược
hướng dẫn học sinh giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích ngược
 • 15
 • 4,390
 • 143

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa

Giải bài tập hóa bằng phương pháp phân tích, so sánh, khái quát hóa
Thông qua việc phân tích, so sánh, khái quát hóa để tìm ra các điểm chung và các điểm đặc biệt của bài toán, từ đó tìm ra được phương pháp hoặc phối hợp các phương pháp giúp giải nhanh bài toán một cách tối ưu. Các em xem cơ sở của phương pháp, các dạng bài tập trên web hoặc tải về nội dung phương phápbài tập tự luyện dạng PDF ở cuối trang
 • 8
 • 894
 • 3

Bài tập về các phương pháp phân tích NMR, MS, IR

Bài tập về các phương pháp phân tích NMR, MS, IR
Bài tập về các phương pháp phân tích NMR, MS, IR . xác định phổ 13 C{ 1 H}? Vì sao mũi dung môi xuất hiện dạng mũi 3? b. Phân tích phổ NMR 1 H và 13 C{ 1 H}của X 1 và X 2 c. Xác định cấu trúc X 1 và X 2 X 1 X 1 3 . PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HỢP CHẤT HỮU CƠ – BÀI TẬP Bài tập 1 Cho  H = 2.67 519 10 8 rads -1 T -1 và  C = 6.726 10 7 rads -1 T -1 . Máy đo phổ được điều chỉnh để phân tích proton ở tần. DMSO để phân tích đặc trưng cấu trúc bằng các phương pháp NMR 1 H, 13 C{1H}, 2D HSQC 1 H- 13 C và 2D HMBC 1 H- 13 C. a. Phổ NMR 1 H của curcumin được trình bày trong Hình 5. Cho biết mẫu còn
 • 20
 • 4,170
 • 12

60 hệ phương trình giải bằng phương pháp phân tích nhân tử

60 hệ phương trình giải bằng phương pháp phân tích nhân tử
. (x) = f (−y) x = −y (2) x √ 6x + 2x 2 + 1 = − 4x 2 + 6x + 1 ⇔( √ 2x 2 + 6x + 1 − x 2 ) 2 = 25 4 x 2 ⇔  √ 2x 2 + 6x + 1 = 3x √ 2x 2 + 6x + 1 = − 2x Với √ 2x 2 + 6x + 1 = 3x ⇔    2x 2 + 6x. trình:    x 2 + 2xy − 2x −y = 0 x 4 −4 (x + y −1 )x 2 + y 2 + 2xy = 0 Giải Từ pt (2) ta có x 4 − 4x 3 −4yx 2 + 4x 2 + y 2 + 2xy = 0 ⇔ (x 4 − 4x 3 + 4x 2 ) −4 (x 2 − 2x) y + 4y 2 −3y 2 −6xy = 0 ⇔ (x 2 − 2x −2y) 2 =. 2y(2xy + 2x 2 − 3x −y) = 0 ⇔  y = 0 2xy + 2x 2 − 3x −y = 0 + Với y= 0 từ (3) có x 2 − 2x = 0 ⇔  x = 0 x = 2 +Với 2xy+ 2x 2 − 3x y = 0 ⇒y = 2xy+ 2x 2 y− 3x thay vào (3) có x( 2xy x 1) = 0 ⇔   x = 0 ⇒y
 • 19
 • 5,569
 • 58

Các bài toán tiểu học giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số

Các bài toán tiểu học giải bằng phương pháp phân tích cấu tạo số
Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng nếu ta viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 25 lần số cần tìm?GiảiGọi số cần tìm là : (đk 0< a; a,b < 10 ) Số mới là : Theo bài ra ta có : = 25 x 3000 + = 25 x ( Phân tích cấu tạo số )3000 = 24 x ( Trừ cả 2 vế cho ) = 3000 : 24 = 125Số tự nhiên cần tìm là : 125 . Giải các bài toán Bằng cách phân tích số . Loại 1: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên. Ví dụ 1: Tìm. tìm 689 đơn vị? Giải Cách 1:Gọi số cần tìmlà : ab ( đk: a > 0; a,b < 10 ) Số mới là : 5ab Theo bài ra ta có : 5ab = ab + 689 abo + 5 = ab + 689 ( Phân tích cấu tạo số ) 10 x ab +. đợc số mới bằng 1/41 số cần tìm? Giải Gọi số đó là : abc5 Đ/k a;b;c = 0;1;2;3; 9 Số mới là : abc Theo bài ra ta có : abc5 = 41 x abc 5000 + abc = 41 x abc ( Phân tích cấu tạo số ) 5000
 • 26
 • 16,794
 • 30
1 2 3 4 .. >