Tổng hợp tài liệu :

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 725.2009.UBTVQH12.doc

Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 725.2009.UBTVQH12.doc
Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 725.2009.UBTVQH12. . năm 2009 của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành. năm 2009 NGHỊ QUYẾTĐiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền
 • 9
 • 0
 • 0

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 06.2011.QH13.doc

Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 06.2011.QH13.doc
Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 06.2011.QH13. . NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNghị quyết số: 06/ 2011/ QH13Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2011 NGHỊ QUYẾTVề việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 199 2và thành lập Ủy. hội.Điều 2Thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (gọi tắt là Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp) gồm các vị sau đây:1. Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên
 • 3
 • 0
 • 0

Quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước 56.2012.ND.CP.doc

Quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước 56.2012.ND.CP.doc
Quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước 56.2012.ND.CP. . thực hiện trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trong chương. nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên
 • 4
 • 0
 • 0

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 47.2011.TTLT.BGDDT.BNV.doc

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 47.2011.TTLT.BGDDT.BNV.doc
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 47.2011.TTLT.BGDDT.BNV. . TỊCHHướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung. nước về giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc
 • 9
 • 0
 • 0

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02.2011.TTLT-VPCP-BNV.doc

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02.2011.TTLT-VPCP-BNV.doc
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02.2011.TTLT-VPCP-BNV. . dân ;Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc. 2011THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngCăn cứ Nghị
 • 7
 • 0
 • 0

Danh sách 100 câu hỏi thường gặp tại ĐHCĐCổ đông nên hỏi gì khi chất vấn doanh nghiệp.pdf

Danh sách 100 câu hỏi thường gặp tại ĐHCĐCổ đông nên hỏi gì khi chất vấn doanh nghiệp.pdf
Danh sách 100 câu hỏi thường gặp tại ĐHCĐCổ đông nên hỏi gì khi chất vấn doanh nghiệp . Cổ đông nên hỏi gì khi chất vấn doanh nghiệp Nexus Group I Kết hợp với I StoxPlus Các vấn đề Cổ đông thường Thảo luận và Chất vấn Doanh nghiệp. StoxPlus Các vấn đề Cổ đông thường Thảo luận và Chất vấn Doanh nghiệp I Trang 7 Về quản trị doanh nghiệp 40. HĐQT có phản biện và chất vấn đối với Ban
 • 27
 • 479
 • 2

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW
NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2008/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW . NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13 /2008/ NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 200 8QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC. định của pháp luật.Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhCơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
 • 4
 • 0
 • 0

Uỷ ban nhân dân phường thanh

Uỷ ban nhân dân phường thanh
Luận văn :Uỷ ban nhân dân phường thanh . ra. Chức năng của Kế toán thanh toán kiêm kế toán tiền lơng- Làm công tác kế toán thanh toán của Xí nghiệp, theo dõi quỹ tiền mặt, thanh toán tiền lơng, các. lực lợng lao động của Xí nghiệp gồm có cán bộ công nhân viên trong biên chế và công nhân thuê ngoài. Công nhân trong biên chế chiếm tỷ trọng nhỏ nhng là lực
 • 46
 • 324
 • 0

13/2008/NĐ-CP: NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

13/2008/NĐ-CP: NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương . 2008NGHỊ ĐỊNH Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương_ _________CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức. luật.Điều 5. Cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhCơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm
 • 12
 • 0
 • 0

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI

Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI
Danh sách ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam khóa VI . TỔ QUỐC VI T NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VI T NAM LẦN THỨ VIDANH SÁCH ỦY BANHỘI LHTN VI T NAM KHÓA VI CHUNG. Vi t Nam khóa VIHội Sinh vi n Vi t Nam CHUNG SỨC TRẺ TỔ QUỐC VI T NAM GIÀU MẠNH VÀ VĂN MINHĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VI T NAM
 • 55
 • 693
 • 1

Quyết định về việc chứng nhận hoàn thành lớp phổ cập kiếm thức tin học Internet cho hội liên hiệp phụ nữ huyện Tháp mười

Quyết định về việc chứng nhận hoàn thành lớp phổ cập kiếm thức tin học Internet cho hội liên hiệp phụ nữ huyện Tháp mười
Quyết định về việc chứng nhận hoàn thành lớp phổ cập kiếm thức tin học Internet cho hội liên hiệp phụ nữ huyện Tháp mười . 8 năm 2010QUYẾT ĐỊNHVề việc chứng nhận hoàn thành lớp phổ cập kiến thức tin học, internet cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp năm 2010. SÁCH HỌC VIÊN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN THÁP MƯỜIHỒN THÀNH LỚP PHỔ CẬP KIẾN THỨC TIN HỌC - INTERNET Đợt từ ngày 10/8/2010 đến ngày 13/8/2010 (Kèm theo Quyết
 • 2
 • 548
 • 0

Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017

Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017
Năm năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ cả nước thực hiện Nghịquyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứX trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. . THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007 - 2012, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ. và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phần thứ nhất ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2007
 • 25
 • 0
 • 0

Báo cáo chính trị của hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại đại hội phụ nữ toàn thành phố lần thứ hai

Báo cáo chính trị của hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại đại hội phụ nữ toàn thành phố lần thứ hai
Trong khí thế lao động sôi nổi của nhân dân thành phố đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ II, phấn khởi tiếp thu và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương Đảng về chuyển hướng chính sách kinh tế . BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN THÀNH LẦN THỨ HAI Thưa đoàn chủ tịch, Thưa các đồng chí khách. nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Đại hội phụ nữ toàn thành lần thứ II để kiểm điểm thành quả của phong trào “ Người phụ
 • 47
 • 0
 • 0

Danh sách Ủy viên Ban Bí thư các nhiệm kỳ

Danh sách Ủy viên Ban Bí thư các nhiệm kỳ
. Danh sách Ủy viên Ban Bí thư các nhiệm kỳ • Ban bí thư khóa II (1951 - 1960): Hồ Chí Minh (từ tháng 10. 1997), Phạm Thế Duyệt (từ tháng 12 năm 1997) • Ban Bí thư khóa IX (2000 - 2006: Nông Đức Mạnh, Phan Diễn (Ủy viên thư ng trực), Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa
 • 2
 • 0
 • 0

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
. Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông. cơ quan thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Tên bước Mô tả bước 4. Trả kết quả Sở Lao động - Thương binh
 • 4
 • 355
 • 0

Bài giảng Danh sách Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.doc

Bài giảng Danh sách Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.doc
. Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố Danh sách chính thức các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI. Sau. Danh sách Ủy viên Chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (ĐCSVN) - Sáng ngày 18/1, trong
 • 14
 • 0
 • 0

Tài liệu Danh sách uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng khoá xI

Tài liệu Danh sách uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng khoá xI
. UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XI 1. Chu Ngọc Anh Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 2. Nguyễn Xuân Anh Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, . BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (Khoá XI) * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _____________________________________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011 DANH SÁCH UỶ
 • 2
 • 0
 • 0

Tài liệu Danh sách uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng khoá xI

Tài liệu Danh sách uỷ viên dự khuyết ban chấp hành trung ương Đảng khoá xI
. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (Khoá XI) * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _____________________________________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011 DANH SÁCH UỶ. Anh Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Đà Nẵng 3. Tất Thành Cang Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận 2, Thành phố
 • 2
 • 0
 • 0

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện) pdf
. Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân. định phép thành lập mà quỹ không hoạt động. 2. Không có đủ các điều kiện: - Có tài khoản với đủ số tiền của sáng lập vi n đã cam kết đóng góp tại Ngân
 • 3
 • 289
 • 0

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam

Chương trình đại hội liên hiệp thanh niên việt nam
. biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lương Tài. Thực hiện chương trình của Đại hội, sau đây Đại hội tiến hành nội dung hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại. tờ trình của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung Kênh về việc giới thiệu nhân sự để đại hội hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
 • 13
 • 3,567
 • 3
1 2 3 4 .. >