Tổng hợp tài liệu :

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi Các bài toán có liên quan tới khảo sát hàm số

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán.pdf
Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán. . TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐỀ THI TUYỂN SINH 2007 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm C, D ở về 2 phía đối với (P) sao cho CD không vuông góc với (P). Hãy xác định vị trí 2 điểm A, B thuộc (P) sao cho AB = a
 • 1
 • 3,745
 • 89

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: Chuyên đề hình học giải tích không gian
Tuyển tập hình học giải tich không gian . BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Toàn bộ tài liệu luyện thi đại. TUYỂN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (ĐÁP ÁN CHI TIẾT) BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG Toàn bộ tài liệu của thầy ở trang: http://www.Luuhuythuong.blogspot.com
 • 73
 • 2,254
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số

Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số
Tài liệu ôn thi đại học môn toán: 100 bài toán khảo sát hàm số tài liệu, ebook, giáo trình
 • 37
 • 1,134
 • 12

Tài liệu Tự ôn đề thi đại học môn Toán pdf

Tài liệu Tự ôn đề thi đại học môn Toán pdf
. NGUYỄN ðỨC TUẤN TỰ ÔN LUYỆN THI MÔN TOÁN MÔN TOÁNMÔN TOÁN MÔN TOÁN Hà nội, 1 - 2005 Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi. <α< . Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 2 IV. Ứng dụng 1. ðiều kiện ñể f(x) = ax 2 + bx + c không ñổi
 • 24
 • 529
 • 3

Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt

Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt
. –––––––––––––––––––––––––––– 0 1 I - 1 4 - 3 - 4 x y ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ SỐ 1 Môn : TOÁN Khối : A ( Đáp án – Thang điểm gồm 5 trang ) Câu Ý. (1, 00 đ i ể m) Ta : 200 10 0 10 0 19 9 99 10 0 10 1 1 100 10 0 0 10 0 10 010 0 . )1( xxxxxx CCCC ++++=+ 0,25 Lấy đạo hàm 2 vế ta suy ra : [ ] 19 9 10 0 10 0 10 0
 • 5
 • 421
 • 1

Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn toán 2007-2008 pptx

Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn toán 2007-2008 pptx
. 60 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2007-2008 ĐỀ SỐ 1 Câu I. 1. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng 0453:)( =−−Δ. ≤< x 3. 10 30 cos = ϕ ĐỀ SỐ 2 Câu I. 1. Xác đònh m để hàm số 424 22 mmmxxy ++−= cực đại, cực tiểu lập thành một tam giác đều 2. Tìm GTLN và GTNN của
 • 90
 • 504
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn toán

Tài liệu ôn thi đại học môn toán
hay . Khoa………………………… Lý thuyết luyện thi đại học môn toán LÝ THUY Cao Hoàng Nam Trang 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ Vấn đề 1: ÔN TẬP – CÔNG THỨC I. Tam thức bậc hai:. hoc không xnh. o Tìm các gii hn ti vô cc, gii hn vô cc và tìm tim cn (nu có). o Lp bng bin thi n ghi rõ du co hàm, chiu bin thi n,
 • 56
 • 635
 • 4

Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn Toán + Kết quả pptx

Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn Toán + Kết quả pptx
. .1 kx kx += += 1. x+3y+7=0 x-y+3=0 2x+y-6=0 1. 4 9 1. 42.000 2. M=5; m=1 2. (2;1), (-2;-1) 2. 3x-4y+2z-10=0 2x-3y+4z-10=0 2. 673.596 )12(2.2 + m 3. 2 3. một số không đổi 2. Trong Kg(Oxyz) cho đường thẳng 210 : và mặt phẳng (P): 4x-2y+z-1=0 20 x yz xyz ++ += ⎧ Δ ⎨ ++ += ⎩ Viết phương trình hình chiếu vuông góc
 • 90
 • 379
 • 1

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc

Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc
. CHUYÊN ĐỀ 3 ĐƯỜNG THẲNG I. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, muốn viết phương trình một đường thẳng ta cần phải biết:. phương trình của một đường thẳng ( ) Δ theo hệ số góc k, bài toán thể bò thi u nghiệm do trường hợp ( ) Δ ⊥ x ′ x (hệ số góc k không tồn tại), do đó
 • 8
 • 516
 • 6

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx
. thí sinh Cần bổ trợ khi đi thi vì vậy cách tốt nhất là thí sinh nên tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh Bá… các. ra đề: Phan Ngọc Huy h Page 1 of 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC THÍ SINH CÂN ÔN HẾT NHỮNG PHẦN KIẾN THỨC BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC THI VÀ MẪU CÂU THÔNG
 • 12
 • 3,311
 • 38

Tài liệu Đề thử đại học môn hóa học pptx

Tài liệu Đề thử đại học môn hóa học pptx
. 6 – Mã đề thi 175 SỞ GD&ðT Bắc Ninh Trường : THPT Thuận Thành II Mã ñề 175 KỲ THI KSCL THI ðẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ðỀ THI MÔN: HOÁ HỌC- KHỐI. 3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hố trị. 4. liên kết hố học chủ yếu là liên kết ion. 5. dễ bay hơi, khó cháy. 6. phản ứng hố học xảy ra nhanh.
 • 7
 • 373
 • 2

Tài liệu Đề thử đại học môn hóa học ppt

Tài liệu Đề thử đại học môn hóa học ppt
. QUỲNH LƯU 1 Mã ñề thi 132 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ðẠI HỌC - LẦN 1 - 2011 MÔN HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 60+10+10 câu trắc nghiệm . http://ebook.here.vn – Thư viện ðề thi trắc nghiệm - 5 - ðÁP ÁN Mà ðỀ 132 – THI THỬ ðH MÔN HÓA Câu Mã 132 1 B 2 C 3 D 4 C 5 C 6 D 7 A 8 C 9 D 10 A 11
 • 5
 • 283
 • 0

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi Các bài toán liên quan tới khảo sát hàm số

tài liệu ôn thi đại học môn toán tham khảo bồi dưỡng thi Các bài toán có liên quan tới khảo sát hàm số
. Chuyên đề 10: CÁC BÀI TOÁN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.BÀI TOÁN 1 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ MANG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI TÓM. nghiệm: 22 11 11 9(2).321 tt aa +− +− −+ + +=0 5. BÀI TOÁN 5: HỌ ĐƯỜNG CONG BÀI TOÁN TỔNG QUÁT: Cho họ đường cong ( m là tham số ) ),(:)( mxfyC m = Biện luận theo m số đường cong của. x 3 -3x+2 23:)( 3 3 +−= xxyC x y y=x 3 -3x+2 BÀI TẬP RÈN LUYỆN Bài 1: Cho hàm số : (1) xxy 3 3 +−= 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò (C) của hàm số (1) 2. Từ đồ thò (C) đã vẽ, hãy suy ra đồ thò các hàm
 • 15
 • 364
 • 0

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN ĐỀ 1

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN ĐỀ 1
. TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN Giáo viên soạn : Dương phúc em Nội dung ĐỀ 1 Câu 1/ một hợp tử trải qua một số đợt nguyên phân ,các tế bào con sinh ra đều tiếp tục nguyên. bệnh Ghi Chú 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 Câu 14 / Hâu quả của đột biến mất đoạn là : A .1 , 4 B.3 , 4 C.2 ;3 ;4 D .1, 2,3 Câu 15 / Đột biến lặp đoạn hậu quả là : A .1, 4 B .1 ;3 C.3,4 D .1, 3,4 Câu 16 / Hậu. đột biến đảo đoạn là : A. 1 B. 1 ; 2 C .1, 2,3 D.2,3,4 Câu 17 / Đột biến chuyển đoạn hậu quả là : A .1 ;2 ;3 ;4 B .1, 2 C .1, 2,3 D .1 Câu 18 / Trong chọn giống ,người ta không dùng tia phóng xạ để
 • 13
 • 228
 • 0

tài liệu ôn luyện đại học tự luận đề 3

tài liệu ôn luyện đại học tự luận đề 3
. TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN Giáo viên : Dương Phúc Em ĐỀ 3 Câu 1. T¹o ®îc gièng lóa MT 1 tõ gièng lóa Méc TuyÒn (MT) ngêi ta ®· sö dông t¸c nh©n g©y ®ét biÕn: Tia. xut hin loi kiu hỡnh ( A-B-DD) F1 l A.9 /32 B. 3/ 32 C. 1 /32 D .3/ 64 Câu 56: Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình (aabbD-) ở F1 là : A.1 / 64 B .3 /32 C.1 /32 D .3 /16 Câu 57: Bộ NST lưỡng bội trong tế. là: 0, 9; Câu 33 . Điểm giống nhau giữa tự nhân đôi ADN và tổng hợp ARN là: Đều dựa vào khuôn mẫu trên phân tử ADN; Câu 34 . Theo quan niệm hiện đại, Hợp chất hữu chỉ 3 nguyên tố C, H,
 • 12
 • 245
 • 0

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN - ĐỀ 4

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN - ĐỀ 4
. TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC TỰ LUẬN - ĐỀ 4 Giáo viên : Dương Phúc Em Nội dung Câu 1/ Người ta sữ dụng phép lai kinh tế không nhằm mục đích : Duy trì , cũng cố. NST là : A.2n + 1 B.2n-1 C.2n+2 D. 2n-2 Câu 13/Ở một số gen dễ đột biến tần số đột biến tự nhiên thể lên đến A. 10 -4 B.10 -3 C.10 -6 đến 10 -4 D.10 -2 Câu 14/ Bệnh mù màu ở người do. rằng lông đỏ trội hoàn toàn so với lông khoang .gen A quy định lông đỏ ,a quy định lông khoang .Tỉ lệ % số bò lông đỏ đồng hợp trong quần thể A. 16% B. 24% C. 60% D. 36% Câu 37/ Khoảng không
 • 14
 • 283
 • 0

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý - NHẬN DẠNG VÀ GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO ppsx

Chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý - NHẬN DẠNG VÀ GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO ppsx
. NHẬN DẠNG VÀ GIẢI NHANH BÀI TẬP CON LẮC LÒ XO Câu 1. Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm và tân số f = 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc nó đạt li độ cực đại dương 4cos(10πt + π/2) cm. D. x = 4 cos(10πt - π/2) cm. Câu 7. Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo độ cứng k treo thẳng đứng. Ở VTCB lò xo giãn một đoạn 10 cm. Lúc t = 0, vật đứng yên, truyền cho nó vận tốc. 0,2N D. kết quả khác Câu 27.** Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 400 g và lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 100 N/m. Con lắc được đặt trên mặt phẳng nghiêng 0 30  so
 • 8
 • 565
 • 6

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Vật lý - CẮT, GHÉP LÒ XO – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN ppt

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Vật lý - CẮT, GHÉP LÒ XO – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN ppt
. CẮT, GHÉP LÒ XO – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN 1, Một con lắc đơn độ dài l 1 dao động với chu kỳ T 1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác độ dài l 2 dao động với chu. chiều dài lò xo biến thi n từ 40cm đến 56cm. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là A. 80cm/s B. 20cm/s C. 40cm/s D. 60cm/s. DAO ĐỘNG TẮT DẦN 1, Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo độ. vào lò xo k 1 thì vật m dao động với chu kỳ T 1 = 0,6s, khi mắc vật m vào lò xo k 2 thì vật m dao động với chu kỳ T 2 =0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k 1 nối tiếp với k 2 thì chu
 • 16
 • 653
 • 4

Tiểu luận : Kiểm toáncác vấn đề liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam pdf

Tiểu luận : Kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam pdf
. [[ TIỂU LUẬN Đề tài: Kiểm toáncác vấn đề liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam Đề tài : kiểm toáncác vấn đề liên quan tới kiểm toán ở việt nam LỜI MỞ ĐẦU. Trong. năng kiểm toán rõ ràng phải nghệ thuật trong tổ chức kiểm toán: Lý luận kiểm toán cũng không thể né tránh những vẫn đề bản nảy sinh từ đối tợng kiểm toánliên quan đến thực hiện các chức. gồm các yếu tố xác định: - Đối tợng kiểm toán cụ thể. - Chủ thể kiểm toán xác định. - Khách thể kiểm toán tơng ứng. - Thời hạn kiểm toán cụ thể. - sở pháp lý thực hiện kiểm toán. 1.2. Các
 • 38
 • 551
 • 0
1 2 3 4 .. >