Tổng hợp tài liệu :

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch . giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành. THỂ THAO DU LỊCH2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịchSố liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 97
 • 622
 • 5

Văn hóa thể thao du lịch

Văn hóa thể thao và du lịch
Văn hóa thể thao du lịch . Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, . Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa – Thông tin.- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. g)
 • 6
 • 371
 • 2

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012
261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012 . Ninh Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2012BÁO CÁOHoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012 .I/ Kết quả thực hiện. H i nghị phổ biến, triển khai thực hiện các Nghị định Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch H i nghị triển khai công tác văn
 • 12
 • 770
 • 1

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch
Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch . 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ. ĐÃ SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CHUYỂN VỀ CẤP HUYỆN, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCHTTSố hồ sơ TTHCTên
 • 17
 • 1,048
 • 0

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa

Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Quy chế Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa . TỈNH THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong. an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa (Ban hành kèm theo Quy t định số: /QĐ-VHTTDL
 • 7
 • 507
 • 0

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch

Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao và du lịch
Quy chế hoạt động trang thông tin điện tử sở văn hóa, thể thao du lịch . NGHĨA VIỆT NAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH (Ban. cung cấp thông tin, viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này,
 • 15
 • 626
 • 5

Xây dựng hệ thống quản lý thu học phí cho Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá thể thao du lịch

Xây dựng hệ thống quản lý thu học phí cho Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hoá thể thao và du lịch
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xu thế toàn cầu hoá thì công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ giao tiếp san bằng khoảng cách về thông tin cũng như khoảng cách về địa lý. Cho bạn ở đâu, thuộc lứa tuổi nào hay làm nghề gì thì internet công nghệ thông tin cũng mang lại cho bạn những thông tin hữu ích, đồng thời cũng chia sẻ những gì mà bạn biết cho mọi người biết không phân biệt khoảng cách về địa lý, giới tính, lứa tuối, trình độ...
 • 16
 • 920
 • 1

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao và du lịch
. nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính Bộ Công an). - Thanh tra Văn hóa, Thể thao và. kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc
 • 9
 • 431
 • 0

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ LAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH. 1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học- trường đại học, quản lý đội ngũ giảng viên: 1.2.1.1. Quản lý
 • 126
 • 689
 • 1

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch ppt

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ppt
. QUY MÔ HÌNH THỨC THỂ HIỆN “Vinh quang thể thao Việt Nam” là chương trình giao lưu nghệ thuật có quy mô lớn do Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch chỉ đạo. bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - Được tặng kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình 02 bộ VCD/DVD 2. TÀI TRỢ VÀNG - Kinh phí:
 • 12
 • 279
 • 0

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch
. thể thao du lịch, trong đó đi sâu vào đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hoạt động quản lý nhà nước đối với cơ chế hoạt. của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Chương III: Các giải pháp nhằm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa,. Thể thao Du lịch. 8 Chương 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Lý luận chung về đổi mới cơ chế hoạt động đối với các
 • 97
 • 636
 • 1

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt
. Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền a) Trình. 07/6/201 1của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao. Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Nhận giấy phép. Thời gian
 • 4
 • 361
 • 0

Cử đoàn TDTT đi tập huấn thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch ppt

Cử đoàn TDTT đi tập huấn và thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ppt
. Cử đoàn TDTT đi tập huấn thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thể thao thành tích cao thể thao chuyên nghiệp. (trả hồ sơ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. Tờ trình của Trưởng Ban chuyên môn – Trưởng bộ môn hoặc Phụ trách môn (bao gồm cả dự trù. thể thao chuyên nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có):
 • 4
 • 638
 • 0

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf
. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Mỹ thuật, . đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu hủy bỏ phải có giấy phép và. chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục Quyết định số 05/2000/QĐ- BVHTT
 • 4
 • 265
 • 0

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) pps

Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép) pps
. Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép). phương trong trường hợp được Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch uỷ quyền (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép) phải gửi hồ sơ đăng ký triển lãm đến Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch nơi. Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp giấy phép); triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan Trung ương, các
 • 4
 • 332
 • 0

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp) pot

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) pot
. cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch cấp) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ. phòng karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. 2. Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy phép,
 • 4
 • 426
 • 0

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp) pot

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp) pot
. phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tới Sở Văn hoá, Thể thao Du. Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường (do Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch cấp) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ. Khách sạn, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá có đủ điều kiện dưới đây gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường tới Sở Văn hoá - thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch) : 1.
 • 4
 • 352
 • 0

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch có phạm vi hoạt động trong xã pps

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có phạm vi hoạt động trong xã pps
. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch có phạm vi hoạt động trong xã a) Trình tự thực hiện: - Bước 1:. nghị công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và. đầu ban vận động thành lập hội là công dân Vi t Nam, sống thường trú tại Vi t Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động; - Số thành
 • 3
 • 336
 • 0

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH docx

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH docx
. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH (Kèm theo Quyết định số 2676 /QĐ-CT. Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi bổ sung 1 TT-VPH- 112789- TT Đề nghị công nhận Gia đình văn hóa Văn hóa, Thể thao Du lịch 1. Thành. 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quan lý của Bộ Văn
 • 2
 • 866
 • 0
1 2 3 4 .. >