Tổng hợp tài liệu :

Phân phối chương trình môn toán THPT

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
Phân phối chương trình môn tin học lớp 10 . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC (Áp dụng từ năm học 2011-2012) LỚP 10 Cả năm : 35 tuần x 2tiết/ tuần =70 tiết + Học kì 1 : 18. &TH BT CHƯƠNG I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC 20(15LT+ 3BT&TH + 2BT) 1 1 § 1. Tin học là một ngành khoa học 1 2 § 2. Thông tin và
 • 6
 • 1,550
 • 9

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc
. Lớp 12 Cả năm: 37 tuần (123 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết) 1. Phân chia theo năm học, học kì và tuần học Cả năm 123 tiết. 37 tuần (123 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết) - 10 - - 10 - 1. Phân chia theo nm hc , học kì và tuần học Cả năm 123 tiết
 • 24
 • 2,501
 • 16

Phân phối chương trình môn hóa 11 nâng cao

Phân phối chương trình môn hóa 11 nâng cao
. Phân phối chương trình môn hóa 11 nâng cao Học kỳ I :19 tuần 36 tiết Học kỳ II:18 tuần 51 tiết. trúc phân tử hợp chất hữu cơ 2 Chương 1. Sự điện ly 46 Chương V: Ankan đồng đẳng đồng phân, danh pháp 3 Phân loại các chất điện ly 47 Ankan cấu trúc phân
 • 2
 • 1,525
 • 17

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc
. 23 24 A1 A2,A3 B1 B2*,B3 B4 1 2 3 4 5 66 67 68 69 70 Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 2 24 24 Kiểm tra. trường, từng đơn vị, chúng ta có thể phân phối cho phù hợp! Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 – Áp dụng cho HS lớp 7 – THCS Thị trấn Pleikần 3
 • 3
 • 10,325
 • 53

Phân phối chương trình môn: Lịch sử 9

Phân phối chương trình môn: Lịch sử 9
. Phân phối chơng trình môn: lịch sử 9 Cả năm: 37 tuần ( 52 tiết) Học kỳ I: 19 tuần ( 18 tiết ) Học kỳ II: 17 tuần ( 34 tiết ) Học kỳ I Phần I: lịch sử. và ý nghĩa lịch sử của cuộc CM KHKT Tiết 15: Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 194 5 đến nay Phần II: lịch sử việt nam từ năm 191 9 đến nay Chơng
 • 4
 • 1,580
 • 9

Phân phối chương trình môn; Địa lý 7

Phân phối chương trình môn; Địa lý 7
. Phân phối chơng trình môn: địa lý 7 Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết ) Học kỳ I: 19 tuần ( 36 tiết ) Học kỳ II:. Dân số Tiết 2: Bài 2: Sự phân bố dân c. Các chủng tộc trên thế giới Tiết 3: Bài 3: Quần c. Đô thị hoá Tiết 4: Bài 4: Thực hành: Phân tích lợc đồ dân số
 • 2
 • 641
 • 4

Phan phoi chuong trinh mon TA

Phan phoi chuong trinh mon TA
. FRIENDS 2 Getting started + Listen & read 3 Speak + Listen 4 Read 5 Write 6 Language focus Unit 2 (5 tiÕt): Making arrangements 7 Getting started + Listen. Getting started + Listen & read 21 Speak + Listen 11 22 Read 23 Write 24 Language focus 25 Ch÷a bµi kiÓm tra Unit 5 (5 tiÕt):STUDY HABITS 26 Getting started
 • 18
 • 415
 • 2

phân phối chương trình môn MT (L1-L5)

phân phối chương trình môn MT (L1-L5)
. thiãúu nhi vui chåi 1 VTT: V âáûm v nhảt 1 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi (Âãư ti mäi trỉåìng) 2 V nẹt thàóng 2 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi 2 VTT: V tiãúp hoả. 32 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng (tỉåüng trn) 32 TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* 33 V tranh: Bẹ v hoa 33 VTM:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 33 TTMT: Xem
 • 3
 • 372
 • 0

phan phoi chuong trinh lich su THPT 2009

phan phoi chuong trinh lich su THPT 2009
. Phân phối chơng trình THPT môn Lịch sử Lớp 10 (Cơ bản) Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết Học. Sự ra đời của thành thị và sự phát triển của thơng mại Tây âu Chơng VII. Sự suy vong của chế độ phong kiến Tây âu (5 tiết) Tiết 22. Bài 16. Những phát kiến
 • 10
 • 694
 • 3

phân phối chương trình hóa học THPT phân ban

phân phối chương trình hóa học THPT phân ban
. hoá học 86-87 Ôn tập học kỳ 2 88 Kiểm tra học kỳ 2 2 PHÂN PHỐÍ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN - Học kỳ 1: 19 tuần : 36 tiết - Học. PHÂN PHỐÍ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOÁ HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO - Học kỳ 1: 19 tuần : 54 tiết - Học kỳ 2: 18 tuần : 34 tiết
 • 4
 • 552
 • 3

Phân phối Chương trình Môn Âm nhạc - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Âm nhạc - NH 2009 - 2010
. hạt mưa - Tập đọc nh c : TĐN số 8 - Nh c lí : Nh ng kí hiệu thường gặp trong bản nh c 29 28 - Tập đọc nh c : TĐN số 9 - Âm nh c thường thức : Nh c sĩ Văn. Nh p 2/4 - Tập đọc nh c : TĐN số 2 7 7 - Tập đọc nh c : TĐN số 3 - Cách đ nh nhịp 2/4 - Âm nh c thường thức : Nh c sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi 8 8 -
 • 7
 • 565
 • 4

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010
. bằng nhau 11 21 Luyện tập 22 §3. Trường hợp bằng nhau thứ nh t của tam giác c nh- c nh - c nh 12 23 Luyện tập 24 §4. Trường hợp bằng nhau của tam giác c nh. 1tiết đại số và 1 tiết h nh học) 19 20 Chương III: Phương tr nh bậc nh t một ẩn 41 §1. Mở đầu về phương tr nh 42 §2. Phương tr nh bậc nh t một ẩn và cách giải
 • 16
 • 498
 • 10

Phân phối chương trình môn toán

Phân phối chương trình môn toán
. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2008 - 2009 LỚP 6 Cả năm : 37 tuần (140. ( chương II ) 28 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học) 29 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008 - 2009 LỚP 7 Cả năm : 37 tuần ( 140 tiết)
 • 16
 • 805
 • 1

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010
. bằng nhau 11 21 Luyện tập 22 §3. Trường hợp bằng nhau thứ nh t của tam giác c nh- c nh - c nh 12 23 Luyện tập 24 §4. Trường hợp bằng nhau của tam giác c nh. h nh tròn, h nh quạt tròn 56 Luyện tập 30 57; 58 Ôn tập chương III (Với sự trợ giúp của máy t nh bỏ túi) 31 59 Kiểm tra 45’ IV H nh trụ - H nh nón - Hình
 • 16
 • 354
 • 1

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010
. so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun,. DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG
 • 15
 • 552
 • 0

Phân phối chương trình môn Toán THCS

Phân phối chương trình môn Toán THCS
. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TOÁN LỚP 6 Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết. Ôn tập chương I 11 21 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số 22 §1. Phân thức đại số 12 23 §2. Tính chất cơ bản của phân thức 24 §3. Rút gọn phân thức
 • 16
 • 459
 • 2

Phân phối chương trình môn toán THCS

Phân phối chương trình môn toán THCS
. Ôn tập chương III. 70 Ôn tập cuối năm phần hình học. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8 (Ban hành tháng 9 năm 2009) I. Khung phân phối chương trình. chương II 29 Kiểm tra 1 tiết PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 (Ban hành tháng 9 năm 2009) I. Khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT: a. Theo
 • 16
 • 529
 • 2

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3
. giữa và cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi. MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn
 • 9
 • 1,509
 • 3

phân phối chương trình môn lịch sử THPT

phân phối chương trình môn lịch sử THPT
. 7299/BGDĐT–GDTrH V/v: Phân phối chương trình Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008 THCS, THPT năm học 2008-2009 KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT LỚP 10. lịch sử thế giới nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại 18 Kiểm tra học kì I (1 tiết) HỌC KÌ II Phần hai. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Chương
 • 7
 • 13,306
 • 56

Phân phối chương trình môn toán THPT

Phân phối chương trình môn toán THPT
. 45 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 11- NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tiết = 68 tiết Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán. Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 10 – CƠ BẢN Cả năm 107 tiết Đại số 64 tiết Hình. đường tròn 33-34- 35 §3. Phương trình đường Elip 36-37- 38 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Luyện tập 39 Ôn tập chương III 40 Ôn tập cuối năm 41 Kiểm
 • 14
 • 440
 • 5
1 2 3 4 .. >