Tổng hợp tài liệu :

Báo cáo khoa học:Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo docx

Báo cáo khoa học nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng

Báo cáo khoa học nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng
Báo cáo khoa học nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ 123doc.vn
 • 11
 • 535
 • 3

Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan

Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan
Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan. . Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÁCH TẾ BÀO GAN THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH BẢO VỆ TẾ BÀO GAN EX VIVO CỦA CAO CHIẾT CÂY RÂU MÈO. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1. Chuẩn hóa quy trình tách tế bào Tiến hành tách tế bào gan chuột theo phương pháp tách tế bào gan chuột của Kiso cộng
 • 9
 • 728
 • 10

Tài liệu Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS PHƯƠNG PHÁP THỨ BẬC TRONG TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN VOLFRAM KHU VỰC PLEIMEO , KONTUM" pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học:
. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIS PHƯƠNG PHÁP THỨ BẬC TRONG TÌM KIẾM KHOÁNG SẢN VOLFRAM KHU VỰC PLEIMEO , KONTUM.1. ĐẶT VẤN ĐỀWonfram là kim loại được sử dụng. cứu ứng dụng GIS phương pháp phân tích thứ bậc trong tìm kiếm khoáng sản wonfram khu vực Pleimeo, Kontum.2.2.1 Khái quát về đặc điểm địa chất khu vực
 • 21
 • 876
 • 4

Nghiên cứu phương pháp thích hợp để khử màu thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm

Nghiên cứu phương pháp thích hợp để khử màu thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm
Nghiên cứu phương pháp thích hợp để khử màu thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm . XUÂN Việt Nghiên cứu phơng pháp thích hợp để khử mầu thuốc nhuộm hoạt tính trong nớc thải dệt nhuộm Chuyên ngnh: CÔNG Nghệ môi trờng nớc v nớc thải Mã số : 62.85.06.01. dung nghiên cứu của luận án bao gồm các phần sau đây: Nghiên cứu định hớng nhằm lựa chọn tác nhân v phơng pháp khử mu nớc thải chứa thuốc nhuộm hoạt tính hiệu quả Nghiên cứu khử mu thuốc nhuộm. thuốc nhuộm hoạt tính, nên không thích hợp dùng lm chất khử mu thuốc nhuộm đó áp dụng phơng pháp oxy hoá nâng cao sử dụng tác nhân H 2 O 2 với xúc tác dị thể để khử mu thuốc nhuộm hoạt tính
 • 27
 • 919
 • 1

Báo cáo khoa học:Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo docx

Báo cáo khoa học:Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo docx
. Trang 58 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÁCH TẾ BÀO GAN THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH BẢO VỆ TẾ BÀO GAN EX VIVO CỦA CAO CHIẾT CÂY RÂU MÈO Nguyễn Ngọc Hồng (1) , Võ Văn Giàu (1) ,. trình tách tế bào gan ñể thử nghiệm sàng lọc bảo vệ tế bào gan ex vivo, tế bào gan thu ñược có thể ñược dùng cho các nghiên cứu khác như nuôi cấy tế bào gan sàng lọc sinh học cho các mẫu thử. reducing/antioxidant power 1,1-diphenyl-2-picryl- hydrazyl. Trong nghiên cứu này, tác dụng bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết Râu mèo chống lại tác dụng gây ñộc trên tế bào gan của carbon tetrachlorid
 • 9
 • 683
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx
. Bài viết này trình bày việc nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al 2 O 3 bằng phương pháp phún xạ magnetron rf chuyển pha bằng xử lý nhiệt sau đó. Màng được phún xạ phản ứng từ bia nhôm kim loại. tạo thành công màng Al 2 O 3 bằng phương pháp phún xạ magnetron rf. Tính chất quang của màng được xác định bằng phép đo UV − VIS. Thành phần màng được nghiên cứu bằng quang phổ hấp thu hồng. được quan tâm nghiên cứu. Để tạo màng có nhiều phương pháp như phún xạ phản ứng, lắng đọng từ phún xạ bằng chùm laser (PLD), ngưng tụ dung dịch (sol gel),… trong đó, kỹ thuật phún xạ được áp dụng
 • 11
 • 609
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng nhiệt độ lạnh đông thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ lạnh đông thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa docx
. Vol 11 , No .12 - 2008 Trang 74 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỈ LỆ NƯỚC ĐÓNG BĂNG NHIỆT ĐỘ LẠNH ĐÔNG THÍCH HỢP CỦA VẬT LIỆU ẨM Ở GIAI ĐOẠN 1 TRONG SẤY THĂNG HOA. 7 8 cho phép chúng ta xác định được nhiệt độ lạnh đông thích hợp của VLA cần lạnh đông ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa. Xem bảng 10 . Bảng 10 . Nhiệt độ lạnh đông thích h ợp của VLA trong. -6.5 712 T 2 – 688 .15 T + 710 .82 0.9720 3 .1. 4. Nhiệt độ lạnh đông thích hợp của VLA ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa Từ kết quả tính toán tỉ lệ nước đóng băng trung bình theo nhiệt độ của VLA ở
 • 13
 • 554
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx
. xạ bề mặt trái đất có thể giúp ta khôi phục giá trị nhiệt độ bề mặt trên toàn vùng nghiên cứu theo từng pixel. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp xác định nhiệt độ bề mặt cho đô. nhiều nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt nghiên cứu lịch sử. Ứng dụng viễn thám hồng ngoại nhiệt (viễn thám nhiệt) trong nghiên cứu ước tính nhiệt độ bề mặt đô thị có tính ưu việt đặc biệt là mức độ. tâm (μm). Nhiệt độ bề mặt (hay nhiệt độ động năng bề mặt) là nhiệt năng của một vật thể có thể được đo bằng nhiệt kế. Công thức (5) cho thấy giữa nhiệt độ bức xạ nhiệt độ bề mặt có mối
 • 14
 • 528
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng tán xạ nhiều lần từ vật liệu xung quanh đầu dò lên phổ năng lượng gamma của đầu dò HPGE bằng chương trình MCNP docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ảnh hưởng tán xạ nhiều lần từ vật liệu xung quanh đầu dò lên phổ năng lượng gamma của đầu dò HPGE bằng chương trình MCNP docx
. Trang 66 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TÁN XẠ NHIỀU LẦN TỪ VẬT LIỆU XUNG QUANH ĐẦU DÒ LÊN PHỔ NĂNG LƯỢNG GAMMA CỦA ĐẦU DÒ HPGE BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP Mai Văn Nhơn, Trương Thị. phỏng phổ năng lượng gamma của Co-60 với đầu dò HPGe so sánh với phổ thực nghiệm tương ứng (2) Khảo sát ảnh hưởng tán xạ của buồng chì lên phổ cũng như lên hiệu suất ghi của đầu dò bằng cách. 4.5.Khảo sát ảnh hưởng của tán xạ nền từ đế nguồn Trong phần này ảnh hưởng của tán xạ nền từ đế nguồn lên phổ gamma, đặc biệt là lên đỉnh tán xạ ngược, được khảo sát với các vật liệu đế giả
 • 12
 • 371
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo doc

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp tách tế bào gan và thử nghiệm hoạt tính bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết cây râu mèo doc
. 2010 Trang 58 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TÁCH TẾ BÀO GAN THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH BẢO VỆ TẾ BÀO GAN EX VIVO CỦA CAO CHIẾT CÂY RÂU MÈO Nguyễn Ngọc Hồng (1) , Võ Văn Giàu (1) ,. trình tách tế bào gan ñể thử nghiệm sàng lọc bảo vệ tế bào gan ex vivo, tế bào gan thu ñược có thể ñược dùng cho các nghiên cứu khác như nuôi cấy tế bào gan sàng lọc sinh học cho các mẫu thử. reducing/antioxidant power 1,1-diphenyl-2-picryl- hydrazyl. Trong nghiên cứu này, tác dụng bảo vệ tế bào gan ex vivo của cao chiết Râu mèo chống lại tác dụng gây ñộc trên tế bào gan của carbon tetrachlorid
 • 9
 • 386
 • 1

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông docx
. việc nghiên cứu đưa ra phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng theo nhiệt độ lạnh đông là một giải pháp về mặt công nghệ rất thiết thực, qua đó sẽ xác định nhiệt độ lạnh đông tối ưu, tại đó nước. được lạnh đông ở nhiệt độ nào là tối ưu. Vì vậy, việc nghiên cứu đưa ra phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng của thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông là rất cần thiết, qua đó sẽ xác định. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng theo nhiệt độ lạnh đông, thông qua phương pháp này sẽ xác định được nhiệt độ lạnh đông tối ưu, kết quả thu được
 • 11
 • 157
 • 0

báo cáo khoa học 'nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động (đtdđ)'

báo cáo khoa học 'nghiên cứu phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động (đtdđ)'
. cao năng lực cạnh tranh nói chung đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ĐTDĐ - dịch vụ chủ lực của VNPT. II. NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 2.1 Dịch vụ điện thoại. năng lực cạnh tranh dịch vụ ĐTDĐ nó quyết định đến sự trung thành của khách hàng đối với nhà cung cấp. 2.3 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động Để đánh giá năng. đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động chúng tôi đề xuất phương pháp đánh giá bằng cách xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh. Việc xác định chỉ số năng lực cạnh tranh được thực
 • 8
 • 339
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG MẦM CHỒI TỪ CÂY TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐIỀU (Anacardium occidentale L.) CAO SẢN" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. & Technology Development, Vol 11, No.07 - 2008 Trang 46 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG MẦM CHỒI TỪ CÂY TRƯỞNG THÀNH CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐIỀU (Anacardium occidentale L. ) CAO SẢN Nguyễn. l n khả năng khử trùng mầm chồi cây điều trong mùa mưa Bảng 3. Ảnh hưởng của NaOCl l n tỷ l sống tỷ l nhiễm của mầm chồi cây điều Ngày thứ 3 Ngày thứ 6 Nghiệm thức Tỷ l nhiễm ( %)) . l n tỷ l sống tỷ l nhiễm của mầm chồi cây điều Ngày thứ 3 Ngày thứ 6 Nghiệm thức Tỷ l nhiễm ( %) Tỷ l sống ( %) Tỷ l nhiễm ( %) Tỷ l sống ( %) Javel 20%, 20 phút Javel 20%, 40
 • 6
 • 252
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học:"NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH BẰNG BAO HÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG BIÊN DẠNG CUNG TRÒN" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
. phương pháp dựng hình bánh răng bằng phương pháp bao hình đề xuất nhằm dựng hình nhanh chóng các loại bánh răng biên dạng cung tròn khác nhau như bánh răng trụ răng nghiêng, bánh răng nón răng. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009 1 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH BẰNG BAO HÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG BIÊN DẠNG CUNG TRÒN AN INVESTIGATION. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực hiện được: Nghiên cứu lý thuyết bao hình để tạo hình biên dạng mặt răng của cặp bánh răng cung tròn, từ đó đề xuất phương pháp dựng hình biên
 • 8
 • 399
 • 0

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu mối quan hệ giữa một số yếu tố có liên quan đến vận tốc thông qua ghi nhằm nâng cao tốc độ chạy tàu" pdf

Báo cáo khoa học:
. nghiên cứu mối quan hệ giữa một số yếu tố có liên quan đến vận tốc thông qua ghi nhằm nâng cao tốc độ chạy tu ncs Đào trọng chơng Khái quát về tốc độ thông qua ghi đờng sắt Vận. của ghi; ảnh hởng của độ hao mòn thẳng đứng tâm ghi với vận tốc. Trong báo cáo khoa học này sẽ đề cập đến những vấn đề trên Tốc độ đon tu qua ghi Bao gồm tốc độ thông qua hớng thẳng tốc độ. khoảng trống có hại: 2. Tốc độ đon tu qua ghi theo hớng rẽ Các nguyên nhân ảnh hởng đến tốc độ đoàn tàu qua ghi theo hớng rẽ quan hệ của các yếu tố đó với vận tốc a. Tổn thất động năng:
 • 8
 • 490
 • 0

Báo cáo khoa học: "Nghiên cứu phương pháp thiết kế mạch dao động trong thiết bị cảm ứng bánh tàu" ppt

Báo cáo khoa học:
. Nghiên cứu phơng pháp thiết kế mạch dao động trong thiết bị cảm ứng bánh tàu TS. lê mạnh việt Bộ môn Trang bị điện - Điện tử Trờng Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bi báo nghiên cứu. các thông số của mạch dao động. Bằng những nghiên cứu trên, kết quả là việc thiết kế đợc hoàn thiện sau đó chế tạo 1 vài mạch dao động tạo thiết bị cảm ứng bánh tàu đáp ứng đợc nhiệm vụ. cứu thiết kế một mạch dao động có điều khiển gồm ba quá trình tự kích dao động, dao động ổn định v dập tắt dao động. Tín hiệu điều khiển l chuyển động của bánh tu cắt qua không gian hỗ cảm
 • 8
 • 303
 • 0

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO SÓNG ỨNG SUẤT XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG TRONG BÊ TÔNG" doc

Báo cáo khoa học:
. nghiệm đo vận tốc truyền sóng ứng suất kết quả đo Với một số kết quả đo thử nghiệm ban đầu, có thể thấy hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp sóng ứng suất để xác định vận tốc truyền sóng trong. cho trong hình 6. Bảng 1. Số liệu đo vận tốc truyền sóng bằng sóng siêu âm sóng ứng suất Mẫu Chiều cao mẫu (cm) Tần số đo được (Hz) Vận tốc xác định bằng phương pháp sóng ứng suất. pháp đo đã được chuẩn hóa, vận tốc truyền sóng đo được được nằm trong khoảng 4350 ÷ 4550 m/s, phương pháp đo bằng sóng ứng suất với hệ thiết bị lắp dựng cho giá trị vận tốc truyền sóng từ
 • 7
 • 560
 • 6

Báo cáo y học: "Nghiên cứu phương pháp định lượng ibuprofen trong huyết tương chó" potx

Báo cáo y học:
. Nghiên cứu phương pháp định lượng ibuprofen trong huyết tương chó Nguyễn Hữu Mỹ * Nguyễn Văn Minh* Nguyễn Văn Long** Tóm tắt Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được nghiên cứu để định lượng. là 6,36%. Do v y chúng tôi coi giới hạn của phương pháp định lượng là 1 mg/ml. - Độ ổn định của ibuprofen trong huyết tương: Bảng 5: Độ ổn định của ibuprofen trong huyết tương. Nồng độ. mục tiêu X y dựng phương pháp định lượng ibuprofen trong huyết tương chó bằng m y sắc ký lỏng hiệu năng cao. Vật liệu phương pháp nghiên cứu 1. Vật liệu nghiên cứu. *Nguyên liệu, hoá
 • 19
 • 507
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
. Tạpchí Khoa học Đại học QuốcgiaHà Nội, Khoa học TựnhiênvàCôngnghệ25,Số1S(2009)115‐123 115 _______ Nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo trường khí tượng dự báo. khu vực sân bay, đặ c biệt là trên khu vực đường băng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phương pháp dự báo dông cho sân bay Nội Bài theo các trường khí tượng dự báo bằng mô hình ETA. T.T.Tiến,Đ.T.H.Dung/Tạpchí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học TựNhiênvàCôngnghệ25,Số1S(2009)115‐123. mỗi dự báo cách nhau 3 giờ, bằng cách trường khí tượng dự báo lấy từ mô hình dự báo thời tiết bất thủy tỉnh ETA. 2. Mô hình ETA Mô hình dự báo thời tiết bất thủy tĩnh ETA do trường đại học
 • 9
 • 350
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỚI CHUYỂN GEN VÀO VI NẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP NHỜ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS " pptx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
. kết NCCB trong KHTN khu vực phía Nam năm 2005 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỚI CHUYỂN GEN VÀO VI NẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP NHỜ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Mã số đề tài: 640102 Tên Chủ nhiệm. phẩm khoa học đã hoàn thành 5.1. Các báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo KH [1]. Hoàng Quốc Khánh, Trần Hoàng Ngọc Ai. Chuyển gen kháng hygromycin B vào vi nấm Trichoderma harzianum bằng. Đây là phương pháp mới, hữu hiệu dùng để chuyển gen vào vi nấm một cách có chọn lọc hiệu suất cao. 4. Kết quả đào tạo sau đại học Thạc sỹ: 0 Tiến sỹ: 0 Trang 37 Tuyển tập các báo cáo NCCB
 • 2
 • 179
 • 1
1 2 3 4 .. >