Tổng hợp tài liệu :

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

Phieu thong bao thay doi tai liệu

Phieu thong bao thay doi tai liệu
thông báo thay đổi tài liệu . - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày. hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt
 • 1
 • 1,542
 • 0

Mẫu Phiếu thông báo thay đổi tài liệu của ủy ban nhân dân tỉnh

Mẫu Phiếu thông báo thay đổi tài liệu của ủy ban nhân dân tỉnh
PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TTNội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệtGhi chú . contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên. 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành:
 • 1
 • 2,077
 • 1

Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . Bàn thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN Giấy chứng. đổi lần thứ 4) Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do phũng Đăng ký kinh doanh – sở KHĐT Hà nội cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2010;Công
 • 3
 • 768
 • 0

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
MẪU HK02(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU . M U HK02 (Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 n m 2007) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh. tháng . n m Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên) ., ngày tháng . n m NGƯỜI VIẾT
 • 1
 • 9,944
 • 39

Tài liệu Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu pptx

Tài liệu Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu pptx
. Trang: 1 PHIẾU ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TÀI LIỆU Người yêu cầu : ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………… Ý kiến Stt Trang, Chương, Mục đề nghò thay đổi Nội dung đề nghò thay đổi Chấp thuận Không chấp thuận Ghi chú: Đánh dấu (x) vào
 • 2
 • 506
 • 1

Tài liệu Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước pptx

Tài liệu Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước pptx
. MẪU MTB - 25 TÊN CÔNG TY NHÀ NƯỚC Số: . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦ A CÔNG TY NHÀ NƯỚC Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa) .
 • 2
 • 1,794
 • 3

Tài liệu Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài docx

Tài liệu Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài docx
. Thủ tục hành chính Báo chí- Cục Báo chí Tên thủ tục : Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan. Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài. Trình tự thực hiện- Khi thay đổi
 • 1
 • 875
 • 0

Tài liệu Thay đổi nhân sự không phải là vấn đề. pptx

Tài liệu Thay đổi nhân sự không phải là vấn đề. pptx
. Thay đổi nhân sự không phải là vấn đề. Bạn sẽ nói: “Người nào nói việc thay đổi nhân sự không là vấn đề thì chắc chắn. mình làm, khách hàng sẽ tin tưởng sản phẩm của công ty bạn. Thay đổi nhân sự không phải là vấn đề mà chỉ là biểu hiện cho thấy sự lãnh đạo có vấn đề.
 • 4
 • 530
 • 1

Tài liệu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện pptx

Tài liệu Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện pptx
. ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ SAU : Họ tên người thay thế làm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện : - Họ và. tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện : + Địa chỉ thường trú : + Giấy CMND số : ……… ngày cấp : nơi cấp : ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 • 2
 • 638
 • 0

Tài liệu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, cổ phần pptx

Tài liệu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, cổ phần pptx
. VIỆT NAM Độc lập -Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi : Phòng Đăng ký Kinh. thường trú : Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau : 1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên bằng
 • 2
 • 548
 • 0

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pdf

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pdf
. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) BQL* Thông tin Lĩnh. của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được
 • 10
 • 1,014
 • 0

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx
. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)* Thông tin Lĩnh vực. của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được
 • 11
 • 899
 • 1

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx
. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) BQL* Thông tin Lĩnh. của công ty Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) Tên công ty
 • 8
 • 524
 • 0

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx
. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: ……………………………………………………. 13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ: 15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2) : 16. Những người cùng thay đổi: TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính. ở hiện nay: …………………………………………………… Số điện thoại liên hệ: II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 1. Họ và tên (1) : ……………………………………………………………………. 2. Giới tính: 3. Ngày, tháng,
 • 1
 • 15,668
 • 154

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx

MẪU PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU pptx
. ……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu HK04 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011 PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi:. số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số: 12. Hồ sơ hộ khẩu số: ……………………… 13. Sổ hộ khẩu số: 14. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………….15. Quan hệ với chủ hộ: 16. Nơi thường trú: NỘI DUNG THAY ĐỔI (2) . trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì Công an nơi đến phải ghi đầy đủ các thông tin sau: họ và tên; ngày,
 • 2
 • 8,108
 • 21

PHIEU BAO THAY DOI HO KHAU pptx

PHIEU BAO THAY DOI HO KHAU pptx
. BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo: (*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY. ký và ghi rõ họ tên) , ngày tháng năm NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ họ tên) (*) Viết chữ in hoa đủ dấu
 • 1
 • 1,673
 • 7

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx

PHIEU BAO THAY DOI NHAN KHAU pptx
. BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi: Họ và tên người viết phiếu báo:(*) Chỗ ở hiện nay: Điện thoại: Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chổ ở hiện nay: Điện thoại: NỘI DUNG THAY. tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên theo tôi. họ tên) Hồ sơ chuyển hộ khẩu Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có <o:p></o:p> - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;<o:p></o:p> - Bản khai nhân khẩu; <o:p></o:p> -
 • 3
 • 9,259
 • 46

Phiếu thay đổi nhân khẩu

Phiếu thay đổi nhân khẩu
. theo Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QĐ số 998/2001/QĐ-BCA (C11) Ngày 10 – 10 - 2001 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU 1. Họ tên (1):……………………………… 2. Nam/nữ:……………….3. Hồ sơ số:……….… 4. Tên gọi khác:………………………………………………………………………………… 5 nghiệp, nơi làm việc: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 13. Nội dung thay đổi: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 14 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 14. Những người trong hộ cùng đi: (Nếu thay đổi nơi thường trú hoặc nơi tạm trú có thời hạn) T T HỌ TÊN Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Nguyê n
 • 2
 • 9,009
 • 127

Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng… doc

Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng… doc
. Xác nhận tình trạng nhà, đất: - Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; - Bảo lãnh nhập khẩu; - Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Vay vốn ngân hàng… Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai. Văn bản qui định 1. Lệ phí Xác nhận tình trạng nhà, đất: 2.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước . 1. Mẫu đơn xác nhận tình trạng nhà, đất Công văn số 6332/SXD-CCQNĐ ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người đi xác nhận phải là
 • 4
 • 12,119
 • 85

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu
. Tự do - Hạnh phúc Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Kính gửi: . Họ và tên ngời viết phiếu báo (*) : Chỗ ở hiện nay: . . Điện thoại: . Họ và tên chủ hộ: Sổ hộ khẩu số: Chỗ ở hiện. hiện nay: . . Điện thoại: . Nội dung thay đổi: . . . . . . . . . . . . . . , Ngày tháng . .năm . , Ngày . tháng . .năm ý kiến của chủ hộ ngời viết báo cáo (Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ
 • 1
 • 3,260
 • 23
1 2 3 4 .. >