Tổng hợp tài liệu :

Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx

Một số vấn đề về tự do hoá thương mại các nước đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này Việt Nam.pdf

Một số vấn đề về tự do hoá thương mại ở các nước đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này ở Việt Nam.pdf
Một số vấn đề về tự do hoá thương mại các nước đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này Việt Nam
 • 1
 • 206
 • 1

Những cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử các nước đang phát triển trong đóViệt Nam.pdf

Những cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.pdf
Những cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử các nước đang phát triển trong đóViệt Nam
 • 1
 • 371
 • 7

Khóa luận ngoại thương Triển vọng phát triển thương mại điện tử các nước đang phát triển và một số giải pháp phát triển thương mại điện tử Việt Nam.doc

Khóa luận ngoại thương Triển vọng phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển và một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.doc
Khóa luận ngoại thương Triển vọng phát triển thương mại điện tử các nước đang phát triển và một số giải pháp phát triển thương mại điện tử Việt Nam . tài : “ Triển vọng phát triển thương mại điện tử các nước đang phát triển và một số giải pháp phát triển thương mại điện tử Việt Nam. ” làm khóa luận của. triển và thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử Việt Nam. Bài khóa luận tiếp thu một
 • 116
 • 2,024
 • 18

Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển, Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế,Các giải pháp để xử vấn đề này.doc

Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển, Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế,Các giải pháp để xử lý vấn đề này.doc
Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển, Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế,Các giải pháp để xử vấn đề này.doc . những vấn đề trên chính là do tôi chọn đề tài: Đặc điểm của thị tr ờng lao động các nớc đang phát triển. Phân tích hiện tợng d thừa lao động Việt Nam. tợng d thừa lao động việt nam dới góc độ tăng trởng kinh tế2.1 Đặc điểm thị trờng lao động các nớc đang phát triển2.1.1 Số lợng lao động tăng nhanhCó
 • 24
 • 972
 • 0

ự cần thiết trợ giúp của Chính phủ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn các nước đang phát triển. Những chính sách….

ự cần thiết trợ giúp của Chính phủ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các nước đang phát triển. Những chính sách….
Luận văn : ự cần thiết trợ giúp của Chính phủ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn các nước đang phát triển. Những chính sách…. . DUNGI, Sự cần thiết trợ giúp của chính phủ đến phát triển nông nghiệp và nông thôn. Thành công hay thất bại của những nỗ lực nhằm chuyển biến nền nông nghiệp. sở khu vực nông thôn để có khả năng thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển làng nghề và phát triển nông thôn. e) Về chính sách hỗ trợ:
 • 19
 • 669
 • 1

Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động việt nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này

Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở việt nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này
Báo cáo thực tập: Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động việt nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử . phát triển. Phân tích hiện tợng d thừa lao động Việt Nam d- ới góc độ tăng trởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này. Chơng i: Các vấn đề luận. n kinh t phỏt tri n Chơng ii: đặc điểm thị trờng lao động các nớc đang phát triển. Phân tích hiện tợng d thừa lao động việt nam dới góc độ tăng
 • 25
 • 542
 • 1

Vấn đề môi trường và sự phát triển các nước đang phát triển

Vấn đề môi trường và sự phát triển ở các nước đang phát triển
Vấn đề môi trường và sự phát triển các nước đang phát triển 123doc.vn
 • 56
 • 6,419
 • 8

Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường không chính thức các nước đang phát triển

Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường không chính thức ở các nước đang phát triển
Đề tài: Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường không chính thức các nước đang phát triển
 • 25
 • 344
 • 0

Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường chính thức các nước đang phát triển

Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường chính thức ở các nước đang phát triển
Luận văn kinh tế: Vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường chính thức các nước đang phát triển
 • 28
 • 364
 • 0

Sự cần thiết trợ giúp của Chính phủ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn các nước đang phát triển

Sự cần thiết trợ giúp của Chính phủ đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn ở các nước đang phát triển
Vào thế kỷ XXI, nông nghiệp vẫn tiếp tục là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo, ¾ số người nghèo tại các nước đang phát triển sống khu vực nông thôn- 2,1 tỷ người sống dưới mức 2$/ngày và 880 triệu người sống dưới mức 1$/ngày. Sinh kế của họ hầu như phụ thuộc vào nông nghiệp.
 • 29
 • 912
 • 4

“ Vai trò của lao động với phát triển kinh tế các nước đang phát triển trong điều kiện Việt Nam”

“ Vai trò của lao động với phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển trong điều kiện Việt Nam”
Các nước đang phát triển đều đang bước vào thời kì hội nhập, mở cửa và toàn cầu hóa nền kinh tế. Để thưc hiện tốt quá trình trên thì yếu tố giữ vai trò quan trọng nhất là lao động. Lao động với trình độ cao, chất lượng tốt làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh và đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay các nước đang phát triển cũng như Việt Nam thì chất lượng lao động con thấp, năng suất lao động chưa cao đã tạo ra khoảng cách lớn về cung, cầu lao động. Vì vậy trong thời gian tới cần có những giải pháp nâng cao tiềm năng của người lao động như: chú trọng đào tạo và dạy nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý, tăng tiền lương và có chính sách về trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội,…Chính vì do trên mà em chọn đề tài “ Vai trò của lao động với phát triển kinh tế các nước đang phát triển trong điều kiện Việt Nam”
 • 34
 • 618
 • 2

Bài 4 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

Bài 4 THỰC HÀNH: TÌM HIỂU NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
. ĐANG PHÁT ƯỚ TRI NỂ TRI NỂ 1. Những cơ hội và thách 1. Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang đối với các. Đ I Ầ TOÀN C U HOÁ Đ I Ầ V I CÁC N C ĐANG ƯỚ V I CÁC N C ĐANG ƯỚ PHÁT TRI NỂ PHÁT TRI NỂ Bài 4 TH C HÀNH: TÌM HI U Ự Ể Bài 4 TH C HÀNH: TÌM HI
 • 10
 • 5,828
 • 28

Một số vấn đề về tự do hoá thương mại các nước đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này việt nam

Một số vấn đề về tự do hoá thương mại ở các nước đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này ở việt nam
. do tác giả chọn viết khoá luận tốt nghiệp với đề tài Một số vấn đề về tự do hoá thơng mại các nớc đang phát triển và thực tiễn tiến hành quá trình này. giới và các nớc đang phát triển I. Khái niệm tự do hoá thơng mại, trình tự tiến hành và những nội dung chính của quá trình này 1. Khái niệm: Tự do hoá thơng
 • 76
 • 505
 • 0

lao động với tăng trưởng kinh tế các nước đang phát triển

lao động với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển
. quá trình tăng trởng kinh tế của các nớc phát triển cũng nh các nớc đang phát triển. Hiện nay, tốc độ tăng trởng kinh tế các nớc đang phát triển đợc. cho con ngời.2. Lao động với tăng trởng kinh tế. Vai trò của lao động với tăng trởng kinh tế đợc xem xét qua các chỉ tiêu về số lợng lao động, trình độ
 • 37
 • 511
 • 0

thách thức của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển và những bài học vượt qua thách thức cho việt nam

thách thức của toàn cầu hoá kinh tế đối với các nước đang phát triển và những bài học vượt qua thách thức cho việt nam
. kinh tế vào các nớc phát triển, làm gia tăng mâu thuẫn giữa các nớc đang phát triển với các nớc phát triển, giữa các tổ chức kinh tế toàn cầu với các tổ chức kinh tế khu vực, phải đối mặt với. việc nghiên cứu những thách thức của TCH kinh tế đối với các nớc đang phát triển, phân tích những kinh nghiệm vợt qua các thách thức đó để rút ra bài học cho Việt Nam có ý nghĩa quan trọng cả. dung của luận án gồm 3 chơng: Chơng 1. Cơ sở luận về TCH kinh tế và thách thức của TCH kinh tế đối với các nớc đang phát triển. Chơng 2. Những thách thức cụ thể của TCH kinh tế đối với các
 • 27
 • 1,250
 • 1

Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này. docx

Luận văn: Đặc điểm của thị trường lao động ở các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng dư thừa lao động ở Việt Nam dưới góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử lý vấn đề này. docx
. II: ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN. PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG THỪA LAO ĐỘNG VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 14 2.1 Đặc điểm thị trường lao động các nước đang. Luận văn Đề tài: Đặc điểm của thị trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam i góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn. trường lao động các nước đang phát triển. Phân tích hiện tượng thừa lao động Việt Nam i góc độ tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp để xử vấn đề này. ” 5 CHƯƠNG I: CÁC
 • 28
 • 660
 • 0

Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp các nước đang phát triển

Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp ở các nước đang phát triển
LỜI MỞ ĐẦUQuá trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ với quy mô ngày càng lớn trong tất cả mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thanh xu thế chung và tất yếu đối với tất cả các quốc gia. Trong xu thế ấy, không một quốc gia nào muốn phát triển lại có thể đứng ngoài cuộc, không tham gia vào quá trình vận chuyển các luồng vốn quốc tế, bởi hội nhập sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển có thể tiếp cận với những công nghệ mới, tận dụng các nguồn vốn để phát triển kinh tế quốc gia. Sử dụng vốn vay nước ngoài hợp sẽ đem lại những hiệu quả hết sức to lớn, tạo ra lợi thế của người đi sau, là sự lựa chọn thông minh để rút ngắn thời gian tích lũy vốn để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng vốn vay cũng chính là tạo cho mình một khoản nợ đáng kể. Chính vì vậy, Chính phủ các nước đang phát triển cần có những chiến lược cụ thể, hợp để ngăn chặn việc chính những khoản nợ đó lại trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế của đất nước.Để hiểu rõ hơn về việc sử dụng nợ nước ngoài, nhóm 3 đã nghiên cứu tiểu luận “ Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp các nước đang phát triển”. Tiểu luận nhằm phân tích những ưu, nhược điểm của hai dòng vốn trên, góp phần định hướng cho các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc lựa chọn nguồn vốn vay hợp để phát triển kinh tế xã hội.Về nội dung, tiểu luận được chia làm 3 phần:Phần I: Tổng quan chung về Nợ nước ngoài và Đầu tư trực tiếp nước ngoàiPhần II: Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp các nước đang phát triểnPhần III: Phần III: Tình hình thu hút FDI và ODA tại Việt Nam trong những năm gần đây Phần I: LUẬN CHUNG VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1. Nợ nước ngoài1.1.1. Định nghĩaTrong cuốn thống kê Nợ nước ngoài: Hướng dẫn tập hợp và sử dụng do nhóm công tác liên ngành của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) thì khái niệm nợ nước ngoài được hiểu như sau: “Tổng nợ nước ngoài tại bất kỳ thời điểm nào là số nợ của các công nợ thường xuyên thực tế, không phải công nợ bất thường, đòi hỏi bên nợ phải thanh toán gốc hoặc lãi tại một thời điểm trong tương lai do đối tượng cư trú tại một nền kinh tế nợ đối tượng không cư trú.”Theo định nghĩa được quốc tế thừa nhận rộng rãi này, nợ nước ngoài của một nước là tất cả các khoản nợ của nước đó với nước ngoài, bất kể người đi vay và Chính phủ, các Tổ chức của Chính phủ hay các doanh nghiệp tư nhân; các chủ nợ có thể là các Tổ chức quốc tế, Chính phủ, các Tổ chức thuộc Chính phủ hoặc các doanh nghiệp tư nhân nước ngoài.Tại Việt Nam, theo khoản 8 điều 2 Quy chế vay và trả nợ nước ngoài (Ban hành kèm theo nghị định số: 1342005NĐCP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ thì: “Nợ nước ngoài của quốc gia là số của mọi nghĩa vụ hiện hành (không bao gồm nghĩa vụ nợ dự phòng) về trả nợ gốc và lãi tại một thời điểm của các khoản vay nước ngoài tại Việt Nam. Nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm nợ nước ngoài của khu vực công và nợ nước ngoài của khu vực tư nhân”. Như vậy, theo cách hiểu này nợ nước ngoài là tất cả các khoản vay mượn của tất cả các pháp nhân Việt Nam đối với nước ngoài và không bao gồm nợ của các thể nhân (nợ của cá nhân và hộ gia đình).1.1.2. Phân loại Việc phân loại nợ nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản nợ có hiệu quả. Phân loại nợ nước ngoài được chia theo các hình thức chủ yếu sau:Phân loại theo chủ thể đi vay: Nợ công và nợ tư nhân được Chính phủ bảo lãnhNợ công là nợ của các khu vực công và bao gồm nợ của khu vực công và cùng với nợ của khu vực tư nhân được khu vực công bảo lãnh.Nợ nước ngoài của khu vực tư nhân được công quyền bảo lãnh được xác định của các công nợ nước ngoài của khu vực tư nhân mà dịch vụ trả nợ được bảo lãnh theo hợp đồng bởi một đối tượng thuộc khu vực công cư trú tại cùng một nền kinh tế với bên nợ đó. Nợ tư nhânLoại nợ này bao gồm nợ nước ngoài của khu vực tư nhân không được khu vực công của nền kinh tế đó bảo lãnh theo hợp đồng. Về bản chất, đây là các khoản nợ do khu vực tư nhân tự vay, tự trả. Phân loại theo thời hạn vay Nợ ngắn hạn: Là loại nợ có thời gian đáo hạn từ một năm trở xuống. Nợ ngắn hạn thường không thuộc đối tượng quản một cách chặt chẽ như nợ dài hạn. Tuy nhiên, nếu nợ ngắn hạn không trả được sẽ gây mất ổn định cho hệ thống ngân hàng. Đặc biệt khi tỷ trọng nợ ngắn hạn trong tổng nợ có xu hướng tang phải hết sức thận trọng vỡ luồng vốn rút ra đột ngột có thể gây bất ổn cho nền tài chính quốc gia. Nợ dài hạn: Là những công nợ có thời gian đáo hạn gốc theo hợp đồng hoặc có thời hạn kéo dài trên một năm tính từ ngày ký kết vay nợ cho tới ngày hết hạn khoản thanh toán cuối cùng. Nợ dài hạn là loại nợ được quan tâm, quản nhiều hơn do khả năng tác động đến nền tài chính quốc gia. Phân loại theo loại hình vay Vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):Theo định nghĩa của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm các chuyển khoản song phương (giữa các Chính phủ) hoặc đa phương (từ các Tổ chức Quốc tế cho Chính phủ), trong đó ít nhất 25% tổng giá trị chuyển khoản là cho không.Tính ưu đãi của vay hỗ trợ phát triển chính thức: Vay hỗ trợ phát triển chính thức là loại nợ có nhiều điều kiện ưu đãi, ưu đãi về lãi suất, về thời gian trả nợ và thời gian ân hạn. Lãi suất của vay hỗ trợ phát triển chính thức thấp hơn nhiều so với vay thương mại. Thời gian cho vay hỗ trợ phát triển chính thức dài (cụ thể từ 10, 15 hay 20 năm) và thời gian ân hạn dài. Do vậy các nước đang phát triển thường hướng tới và tận dụng tối đa nguồn vốn này cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước. . về Nợ nước ngoài và Đầu tư trực tiếp nước ngoài Phần II: Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp các nước đang phát triển Phần III: Phần III: Tình hình thu hút. sâu vào phân tích những ưu, nhược điểm của hình thức vay nợ ODA và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các nước đang phát triển. 2.1. Ưu điểm của ODA so với FDI 2.1.1. Nước tiếp. tế của đất nước. Để hiểu rõ hơn về việc sử dụng nợ nước ngoài, nhóm 3 đã nghiên cứu tiểu luận “ Ưu và nhược điểm của vay nợ nước ngoài với thu hút vốn đầu tư trực tiếp các nước đang phát triển .
 • 20
 • 4,335
 • 7

Tiểu luận ngân hàng trung ương chính sách tiền tệ tự do hóa tài chính các nước đang phát triển và khả năng chuyển đổi 0 tiền tệ của VNĐ

Tiểu luận ngân hàng trung ương chính sách tiền tệ tự do hóa tài chính ở các nước đang phát triển và khả năng chuyển đổi 0 tiền tệ của VNĐ
. TẾ - LUẬT TIỂU LUẬN MÔN HỌC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG & CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỀ TÀI TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI 0 TIỀN TỆ CỦA VNĐ Nhóm học. và khả năng chuyển tổi tiền tệ của VND” . PHẦN 1: TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I/.Khái quát về tự do hóa tài chính: 1/.Khái niệm tự do hóa. nhau, mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển cho hệ thống ngân hàng. Tự do hoá tài chính Việt Nam gồm: tự do hoá lãi suất, tự do hóa tỷ giá hối đoái, tự do hoá tài khoản vốn và xoá bỏ các
 • 38
 • 511
 • 0
1 2 3 4 .. >