Tổng hợp tài liệu :

Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber

Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam.pdf

Tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam.pdf
Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam. . KHÓA HỌP LẦN THỨ BẨY KINH TẾ VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam GS.TS. Trịnh. cứu sâu hơn về các tác động hội này: TÁC ĐỘNG HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM. 1.1. Hội nhập KTQT đã và đang góp phần
 • 23
 • 480
 • 0

Tác động hội của du lịch

Tác động xã hội của du lịch
Tác động hội của du lịch . ‘’TÁC ĐỘNG HỘI CỦA DU LỊCH’’Báo cáo đề dẫn của GS. C.L.JenkinsCố vấn của WTOtại Hội nghị quốc tế của các nhà quản du lịch thế giới về tác động hội. hội của du lịchtại Manila, Phillipines22/5/1997GIỚI THIỆUHội nghị quốc tế Các Nhà Quản Du Lịch tập trung thảo luận đề tài tác động hội của du lịch.
 • 11
 • 2,157
 • 8

Đánh giá tác động hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa

Đánh giá tác động xã hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa
Đánh giá tác động hội của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại 2 tỉnh nghệ an và thanh hóa . DÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỘI CỦA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP TẠI HAI TỈNH NGHỆ AN VÀ THANH HÓA Hà Nội, tháng 10 năm 20 10 Dự án Phát triển Ngành. động hội Dự án FSDP ở Nghệ An và Thanh HoáChuyên gia Dân tôc thiểu số và Đánh giá tác động hội Kết quả Đánh giá tác động hội cho thấy rằng dự án
 • 154
 • 914
 • 0

Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam

Tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam
Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam . KHÓA HỌP LẦN THỨ BẨY KINH TẾ VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO Tác động hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam GS.TS.. sâu hơn về các tác động hội này: TÁC ĐỘNG HỘI CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ GIA NHẬP WTO Ở VIỆT NAM. 1.1. Hội nhập KTQT đã và đang góp phần
 • 23
 • 466
 • 0

Vận dụng luận hình thái kinh tế - hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đờng hội chủ nghĩa của Việt Nam

Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đờng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
luận, hình thái kinh tế - hội luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. luận đó đã đợc thừa nhận luận khoa học và là phơng pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực hội. Nhờ có luận hình thái kinh tế - hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài ngời, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển hội, chỉ rõ đợc bản chất của từng chế độ hội. luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vận hành của hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng nh tiến trình vận động lịch sử nối chung của hội loài ngờiSong, ngày nay. Đứng trớc sự sụp đổ của các nớc hội chủ nghĩa Đông Âu, luận đó đang đợc phê phán từ nhiều phía. Sự phê phán đó không phải từ phía kẻ thù của chủ nghĩa Mác mà còn cả một số ngời đã từng đi theo chủ nghĩa Mác. Họ cho rằng luận, hình thái kinh tế - hội của chủ nghĩa Mác đã lỗi thời trong thời đại ngày nay. Phải thay thế nó bằng một luận khác, chẳng hạn nh luận về các nền văn minh. Chính vì vậy làm rõ thực chất luận hình thái kinh tế - hội, giá trị khoa học và tính thời đại của nó đang là một đòi hỏi cấp thiết .Về thực tiễn, Việt Nam đang tiến hành công cuộc xây dựng đất nớc theo định hớng hội chủ nghĩa. Công cuộc đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau phải tập chung nghiên cứu giải quyết. Trên cơ sở làm rõ giá trị khoa học của luận hình thái kinh tế - hội , việc vận dụng luận đóvào điều kiện Việt Nam; vạch ra những mối liên hệ hợp quy luật và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đất nớc Việt Nam thành một nớc giàu, mạnh, hội công bằng văn minh cũng là một nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra . những do trên việc nghiên cứu đề tài: Vận dụng luận hình thái kinh tế - hội để chứng minh tính tất yếu của sự lựa chọn và kiên định con đờng hội. Dung Của Luận Hình Thái Kinh Tế - hội 1 -Quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết hình thái kinh tế - hội. Trớc khi có chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa
 • 23
 • 1,194
 • 2

Các thuyết về hành động hội

Các lý thuyết về hành động xã hội
Quan niệm thứ nhất, đối tượng của hội học là cấu trúc hội, tức là những khuôn mẫu của quan hệ hội tồn tại độc lập, trong đó các cá nhân và nhóm chiếm giữ những vị trí trong những cấu trúc ấy. Quan niệm thứ hai, đối tượng của hội học là những ý niệm tập thể (từ dùng của Emile Durkheim), đó là những ý nghĩa và cách thức của việc tổ chức thế giới, thế giới ấy tồn tại bên ngoài và bên trên cá nhân, cá nhân được hội hóa vào trong thế giới đó. Quan điểm thứ ba, đối tượng của hội học là hành động hội có ý nghĩa (theo nghĩa Max Weber sử dụng). Trong hình thái cực đoan của quan niệm thứ ba thì không có gì gọi là hội cả: chỉ có những cá nhân và các nhóm tham gia vào các mối quan hệ với nhau. Quan điểm thứ ba có vẻ rất phù hợp với kinh nghiệm và tri thức đời thường. Cái đập vào mắt quan sát là "hoạt động của con người". Người ta không "nhìn thấy" cái "xã hội" đâu cả, chỉ thấy những con người đang hành động. Nhưng "đó" chính là hội. Vì vậy, ngay từ đầu hội học mắc vào một cặp bài trùng, một thế lưỡng nan: nó luôn thấy hội khác con người, đồng thời nó luôn không thể tách rời hội và con người. Định nghĩa và khái niệmĐối tượng của hội học là hành động hộiHiện thực hội là khách thể chung của nhiều ngành khoa học hội và nhân văn. Để tự xác định bản sắc của mình, mỗi ngành phải tìm thấy lát cắt đối tượng nghiên cứu của bản thân từ cái khách thể chung đó. Một trong những cách thức xác định lát cắt tiếp cận hội học là xem đối tượng nghiên cứu cơ bản của nó là hành động hội.Hành động hội là sự trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân cũng như các khuôn mẫu quan hệ được cấu trúc hóa bên trên các nhóm, tổ chức, thiết chế và hội. Một thực tế có thể quan sát được trong mọi tình huống cá nhân và công cộng hàng ngày là hành động hội của con người diễn ra theo những quy tắc nhất định và trong những hình thái nhất định, những quy tắc và hình thái này có một sứ bất biến tương đối. Đối với các cá nhân, những điều trên là rõ ràng và hiển nhiên, dựa trên nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng hội học vượt qua nhận thức hàng ngày đó, đặt ra câu hỏi về cơ sở và điều kiện của những hành động như vậy. . "khung tham chiếu hành động& quot; giúp Parsons giải thích về trật tự hội: hội vận hành thông qua hành động hội, hành động hội được cấu trúc. hội. Do đó, theo Weber, hành động hội phải là tâm điểm của hội học. Định nghĩa hành động hội Theo quan niệm của Weber, một hành động hội
 • 14
 • 0
 • 0

TIỂU LUẬN: HỘI HỌC - CHỦ ĐỀ: HÀNH ĐỘNG HỘI

TIỂU LUẬN: XÃ HỘI HỌC - CHỦ ĐỀ: HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI
Khi đánh giá một công trình nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu khoa học hội có rất nhiều các tiêu chí khác nhau. Nhưng một trong những tiêu chí quan trong và đó cũng là một phần trong hoạt động nghiên cứu khoa học đó là hành động hội.Lý thuyết hành động hội thuộc dạng “trung mô”, tức là nó vừa nhằm giải sự tương tác giữa con người và hội. Hành độngcủa con người, do cá nhân hay nhóm thực hiện, nhưng động cơ và mực đích của các hành động đó luôn chịu sự chi phối của bối cảnh và môi trường hội. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về hành động hội của con người, nó vừa hướng đến giải những yếu tố mang tính chất riêng rẽ của một cá nhân, nhóm cụ thể nhưng đồng thời cũng cho thấy được sự tác động của yếu tố hội như: giá trị, chuẩn mực, tôn giáo tín ngưỡng,… đến các hành vi đó. . hội, các tổ chức, các Đảng phái... Hành động hội được phân chia thành hành động kinh tế, hành động chính trị, hành động hội ... Trong hội học, . học, hành động hội luôn gắn liền với chủ thể hành động, đó là cá nhân. M.Weber – nhà hội học của đức cho rằng hội học là khoa học hành động hội.
 • 4
 • 2,538
 • 50

Các thuyết về hành động hội

Các lý thuyết về hành động xã hội
đề hội họcCó một thực tế trong lịch sử hội học là các nhà nghiên cứu của bộ môn này bị mắc vào một số song đề (dilemma), những song đề đôi khi trùng lặp nhau đôi khi tách rời nhau, chúng tạo cảm hứng cho những khổ công tìm tòi và cũng gây nên những tranh luận lớn. Một trong những song đề ấy là sự đối lập giữa việc nhấn mạnh vào cấu trúc hội hay nhấn mạnh vào hành động hội. Thậm chí người ta còn nói rằng có hai hội học: một ưu tiên đặt cấu trúc hội lên trên (cấu trúc luận), một xem các hệ thống hội là sự sáng tạo của con người (các thuyết hành động hoặc tương tác). . "khung tham chiếu hành động& quot; giúp Parsons giải thích về trật tự hội: hội vận hành thông qua hành động hội, hành động hội được cấu trúc. hội. Do đó, theo Weber, hành động hội phải là tâm điểm của hội học. Định nghĩa hành động hội Theo quan niệm của Weber, một hành động hội
 • 14
 • 844
 • 4

Tài liệu ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG HỘI CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN potx

Tài liệu ĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN potx
. do trên chọn đề tài: tác động hội của quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn Mục tiêu nghiên cứu chung:1/ Tìm hiểu tác động của một số thể. LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNGKHOA KHOA HỌC HỘI VÀ NHÂN VĂNĐỀ TÀI: TÁC ĐỘNG HỘI CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓANÔNG NGHIỆP, NÔNG
 • 7
 • 309
 • 2

Tài liệu ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỘI CỦA CÔNG TÁC QUẢN RỪNG TẠI LÂM TRƯỜNG VĂN CHẤN - TỈNH YÊN BÁI doc

Tài liệu ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỪNG TẠI LÂM TRƯỜNG VĂN CHẤN - TỈNH YÊN BÁI doc
. 34ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HỘI CỦA CÔNG TÁC QUẢN RỪNG TẠI LÂM TRƯỜNG VĂN CHẤN - TỈNH YÊN BÁI Võ Đại Hải, Trương Tất Đơ Viện Khoa học Lâm nghiệp. doanh tại Lâm trường Văn Chấn. - Đánh giá tác động qua lại giữa Lâm trường Văn Chấn và địa phương. - Đánh giá mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn hội
 • 12
 • 565
 • 1

Báo cáo " THUYẾT ỔN ĐỊNH ĐÀN HỒI CỦA DẦM TIẾT DIỆN CHỮ I CÓ MỘT TRỤC ĐỐI XỨNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG" potx

Báo cáo
. Hình 7. Tiết diện chữ I có một trục đ i xứng. Xét dầm chữ I có một trục đ i xứng và chịu t i trọng như hình 7. Dầm có nhịp L = 24m. Ta xét hai sơ đồ. t i vị trí i trên chiều d i dầm; θ i là góc xoắn t i tiết diện i có t i trọng tập trung; a là khoảng cách từ tâm cắt của tiết diện đến i m đặt của tải
 • 13
 • 589
 • 0

Báo cáo " Tạo lập thuyết biến đổi hội " potx

Báo cáo
. theo các biến đổi trong tính hội Kubo. ‘Các tác nhân của biến đổi Chủ đề thứ ba của chúng tôi đối với việc tạo ra các thuyết về biến đổi hội liên. về mặt thuyết đối với các quá trình có khả năng dẫn tới biến đổi hội. Thực vậy, nhiều báo cáo đã quan sát các biến đổi- các kết quả của biến đổi –
 • 14
 • 599
 • 0

Một số thuyết công tác hội ở Việt nam và Đức

Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt nam và Đức
. MỘT SỐ THUYẾT CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỨC ST Nhà xuất bản ………………………. Thành phố Hồ Chí Minh - 2012 2 MỘT SỐ THUYẾT CÔNG TÁC HỘI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỨC . hồi sinh và phát triển Công tác hội giai đọan 1989 – 2005 4- Một số cơ sở hoạt động công tác hội ở TP. Hồ Chí Minh 5- Sự phát triển trong đào tạo và thực hành công tác hội giai. về cấp độ và phạm vi của các thuyết. Phổ biến nhất là cách phân biệt giữa các thuyết vĩ mô, thuyết trung mô và thuyết vi mô, hoặc thuyết tổng thể, thuyết lớn và thuyết thành
 • 123
 • 888
 • 3

Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 1 - GS.TS. Juliane Sagebiel, ThS. Ngân Nguyễn-Meyer (chủ biên tập )

Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 1 - GS.TS. Juliane Sagebiel, ThS. Ngân Nguyễn-Meyer (chủ biên tập )
Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 1 - GS.TS. Juliane Sagebiel, ThS. Ngân Nguyễn-Meyer (chủ biên tập ) . CTXH (Rünger 19 64; Scherpner 19 74; Vahsen 19 75; Böttcher 19 75; Lukas 19 79; Schmidt 19 81; Thiersch/Rauschenbach 19 87; Winkler 19 88; 19 93; Landwehr/Baron 19 91; Engelke 19 92; 19 98; Schilling 19 97;. tiêu biểu là nhà tin lành giáo Martin Luther (14 83 -15 46) và những nhà tư tưởng lớn như Immanuel Kant (17 24 -18 04) và Georg Wilhelm Hegel (17 70 -18 31) . Di sản khoa học nhân văn này thể hiện trong. nữ tiên phong về CTXH đã đề cập rõ ràng về nền tảng khoa học của thực hành CTXH. Ilse von Arlt (18 76 -19 60) đã khẳng định vào đầu thế kỷ thứ 20 rằng „Nếu nhiệm vụ to lớn của CTXH trong thế giới
 • 60
 • 0
 • 0

Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - Thạc sĩ, giáo sư Juliane Sagebiel,

Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - Thạc sĩ, giáo sư Juliane Sagebiel,
Một số thuyết công tác hội ở Việt Nam và Đức: Phần 2 - GS.TS. Juliane Sagebiel, . Fraser/Michael Winkler) 5. CTXH phân tích tâm Peter Erath 20 06 I. Các thuyết CTXH 1. CTXH có định hướng về cuộc sống hàng ngày và thế giới nhân sinh (Hans Thiersch) 2. CTXH với tư cách là. (Thiersch 20 02, 1 72) . Trong đó, Thiersch giả định rằng con người luôn có thể vận động các nguồn lực và các thế mạnh của mình vì họ luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề của bản thân (Thiersch 20 02, 1 72) kiến thức khoa học nào liên quan đến CTXH? 2) Nội dung và nhiệm vụ của CTXH là gì? 3) CTXH hoạt động ở cấp độ nào? Đối với câu hỏi đầu tiên: Kiến thức CTXH là kiến thức liên ngành. „Đó là
 • 63
 • 501
 • 2

Thuyết trình: Hành động hội, kiểm soát hội

Thuyết trình: Hành động xã hội, kiểm soát xã hội
Thuyết trình: Hành động hội, kiểm soát hội nhằm trình bày về khái niệm hoạt động hội, hành vi cá nhân và hành vi tập thể, hành vi đám đônghành vi tổ chức, các phong trào hội, ba nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh để giải phóng phụ nữ. . Hoa. Chương X Hành động hội, kiểm soát hội. 1. Khái niệm hoạt động hội 2. Hành vi cá nhân và hành vi tập thể 3. Hành vi đám đônghành vi tổ chức 4. Các phong trào hội Tài liệu tham. X ã hội học đại cương 2- k52. • www google.com 1. Khái niệm hoạt động hội Hành độnghành vi có mục đích. Hoạt động XH là hành động XH của con người trong XH…có quan hệ đến người khác, đến. thể. ■ Hành vi. +Theo cách hiểu thuyết hành vi chính thống thì hành vi của con người chỉ là những phản ứng máy móc quan sát được sau các tác nhân. +Theo cách hiểu thuyết hành vi hội
 • 45
 • 837
 • 0

thuyết hành động hội của Mark Weber

Lý thuyết hành động xã hội của Mark Weber
Mỗi con người trong chúng ta đều có những hành động khác nhau để thực hiện động cơ mục đích của mình. Vậy hành độngcủa con người tạo ra, do cá nhân hay nhóm thực hiện, nhưng hành động chịu sự chi phối của bối cảnh hội. Tùy vào mục đích, và động cơ mà có nhiều loại hành động khác nhau: hành động hội, hành động cá nhân, hành động tập thể. Và hành động hội được xem là cách thức tốt nhất đẻ xác định lát cắt tiếp cận hội học. Vậy hội học hội là gì? Theo hội học, hành động hội là sự trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, cũng như các khuôn mẫu quan hệ đã được cấu trúc hóa bên trên các nhóm, tổ chức, thiết chế hội. Thực chất hành động hội là 1 hình thức hoặc cách thức giải quyết mâu thuẫn các vấn đề hội, nó được tạo ra bởi các phong trào các tổ chức, các Đảng phái.. . nhưng hành động chịu sự chi phối của bối cảnh hội. Tùy vào mục đích, và động cơ mà có nhiều loại hành động khác nhau: hành động hội, hành động cá nhân, hành động tập thể. Và hành động hội. hành động hội. Hành động không phải là kết quả của quá trình suy nghĩ có ý thức thì không phải là hành động hội. MarWeber phân biệt 4 loại hành động hội, bởi ông nghĩ phân loại hành động. được xem là cách thức tốt nhất đẻ xác định lát cắt tiếp cận hội học. Vậy hội học hội là gì? Theo hội học, hành động hội là sự trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân với nhau, cũng
 • 2
 • 17,015
 • 140

Bài 3: Đặc điểm tâm cá nhân và hội của đối tượng quản pps

Bài 3: Đặc điểm tâm lý cá nhân và xã hội của đối tượng quản lý pps
. Bài 3 Đặc điểm tâm cá nhân và hội của đối tượng quản AI – là đối tượng tác động của hoạt động quản Vai trò của con người trong tổ chức • Chúng. lại:  Nhà quản phải biết: • Những phẩm chất; những năng lực của nhân viên. • Những điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên. • Linh hoạt trong việc sử dụng các biện pháp quản để điều chỉnh hành vi của. định của tổ chức. • Quan điểm quan hệ hội  Con người được thúc đẩy bởi nhu cầu hội.  Sự phù hợp tính cách, xu hướng… có vai trò thúc đẩy mạnh hơn sự kiểm tra theo quản lý. • Quan điểm
 • 68
 • 834
 • 1

hanh dong xa hoi(tu lam) pdf

hanh dong xa hoi(tu lam) pdf
. dụ: Chị A bị nhiểm HIV/AIDS, bị mọi người xa lánh, chị B mặc dù không kì thị chị A, nhưng do mọi người đều xa lánh chị A, nên chị B cũng có hành động xa lánh chị A như những người khác. =>
 • 5
 • 337
 • 1

ứng dụng thuyết công tác hội với trẻ em vi phạm pháp luật

ứng dụng lý thuyết công tác xã hội với trẻ em vi phạm pháp luật
. thuyết công tác hội TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG HỘI KHOA CÔNG TÁC HỘI TIỂU LUẬN MÔN : THUYẾT CÔNG TÁC HỘI ĐỀ TÀI : ỨNG DỤNG THUYẾT CÔNG TÁC HỘI VỚI TRẺ EM VI PHẠM PHÁP LUẬT. Giảng. trong hội. 2 SV thực hiện : Đinh Thị Huyên Tiểu luận : thuyết công tác hội Để đạt được mục tiêu đó nhân vi n hội không chỉ áp dụng những kỹ năng, phương pháp trong công tác hội. khó khăn của mình mà còn sử dụng hệ thống thuyết công tác hội như thuyết hệ thống, thuyết sinh thái, thuyết hành vi Những thuyết đó giúp cho nhân vi n hội nắm rõ hoàn cảnh và xác
 • 16
 • 7,079
 • 74
1 2 3 4 .. >