Tổng hợp tài liệu :

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc

Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc
Chia sẻ kiến thức về bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn. . BT TRẮC NGHIỆM : CẤU HÌNH ELECTRON - BẢNG TUẦN HỒNCâu 1. Trong ngun tử ngun tố X có 3 lớp e; ở lớp thứ 3 có 4 electron. Số proton của ngun tử. loạiCâu 16 : Cấu hình e của ion nào dưới đây giống khí hiếma. Cu+ b. Fe2+c. K+d. Cr3+Câu 17 : Ion nào dưới đây có cấu hình e của khí hiếm Ne ?a. Be2+b. Cl-
 • 2
 • 5,459
 • 154

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn

Bài 25: Cấu tạo nguyên tử - Bảng tuần hoàn
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa tham khảo gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm của đầy đủ các chương dành cho các bạn thí sinh hệ THPT ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - cao đẳng . Sơn Bài 26. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - Câu. Sơn Bài 26. Cấu tạo ngun tử và định luật tuần hồn Hocmai.vn – Ngơi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - BÀI
 • 3
 • 1,743
 • 70

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn
. K<Li<F<O Câu hỏi 70 Sắp xếp các nguyên tố sau Li,F,O,K theo thứ tự bán kính nguyên tử tăng dần A F<O<Li<K B F<O<K<Li C K<Li<O<F. các nguyên tố sau Li (Z=3) ,F(Z=9),O(Z=8) và K(Z=19) theo thứ tự độ âm điện tăng dần A F<O<K<Li B Li<K<O<F C K<Li<O<F D K<Li<F<O
 • 53
 • 3,101
 • 38

CÂU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN

CÂU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
. Thể tích 1 nguyên tử: 1 nt V V N = - 1 mol nguyên tử nặng A (g) ⇒ A = V. D ⇒ A D V = (g/cm 3 ) BẢNG TUẦN HOÀN I. Bảng tuần hoàn: Là bảng gồm các nguyên tố. ngòai cùng: - Nguyên tử có tối đa 8 e ngoài cùng là khí hiếm (bền). - Nguyên tử có 1-3 e ngoài cùng đều là các kim loại (trừ B). - Nguyên tử có 5 -7 e ngoài
 • 7
 • 1,296
 • 61

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - liên kết hóa học
. CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN T - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1: Câu 1: Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu. của nguyên tử A. A. hút e khi tạo liên kết hóa học. hút e khi tạo liên kết hóa học. B. B. đẩy e khi tạo thành liên kết hóa học. đẩy e khi tạo thành liên kết
 • 10
 • 2,849
 • 211

Tài liệu nguyen tu bang tuan hoan - lien ket

Tài liệu nguyen tu bang tuan hoan - lien ket
. các ion X + , Y - và nguyên tử Z đều có cấu hình e 1s 2 2s 2 2p 6 là: A. Na + , Cl - , Ar B. Li + , F - , Ne C. Na + , F - , Ne D. K + , Cl - , Ar . 34. Các ion Cl - , K + , Ca 2+ có bán kính ion tăng dần theo dãy nào sau đây? A. Cl - <Ca 2+ < K + B. Ca 2+ < K + <Cl - C. Cl - < Ca 2+ <
 • 3
 • 363
 • 6

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf
. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn Câu 1: Dãy gồm các ion X + , Y − và nguyên tử Z đều có cấu hình electron. trường chung của học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Đáp án bài tập cấu tọa nguyên tử - bảng hệ thống tuần hoàn 1C 2D 3C 4A 5B 6D 7A 8B 8C
 • 3
 • 629
 • 17

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf

Tài liệu Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC pdf
. Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học Vấn đề 1 : CẤU TẠO NGUYÊN TỬBẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC, LIÊN KẾT HÓA HỌC 1. N 15 7 (0,37%). Nguyên tử khối trung bình của nitơ làA. 14 ,7 B. 14 ,0 C. 14 ,4 D. 13 ,7 10 . Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n.
 • 4
 • 1,091
 • 39

Chuyên đề 1 cấu tạo nguyên tử bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyên đề 1  cấu tạo nguyên tử  bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chuyên đề 1 - Cấu tạo nguyên tử - bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học . 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân D. Số p bằng số e Câu 10 : Nguyên tử Al27 13 có : A. 13 p, 13 e, 14 n. B. 13 p, 14 e, 14 n. C. 13 p, 14 e, 13 n  9 2 10 1 4 2 5 1 11 11 n d ns n d nsn d ns n d ns     Câu 71: Nguyên tố A có Z = 18 ,vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:
 • 12
 • 2,504
 • 121

NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
CHUYÊN đề cấu TẠO NGUYÊN tử
 • 24
 • 1,369
 • 1

LÝ THUYẾT + TRẮC NGHIỆM về cấu tạo NGHUYÊN tử và BẢNG TUẦN HOÀN

LÝ THUYẾT + TRẮC NGHIỆM về cấu tạo NGHUYÊN tử và BẢNG TUẦN HOÀN
. A. N và P B. Al và Ga C. Mg và Ca D. Na và K Câu 129: Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Phương án đúng về vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn. dạng đơn chất, phân tử M có bao nhiêu ntử? A. Phân tử chỉ gồm ba ntử B. Phân tử chỉ gồm hai ntử C. Phân tử chỉ gồm một ntử D. Phân tử chỉ gồm bốn ntử Câu 45: Trong ntử của một ntố HH ,ở. nơtron.Số khối và số lớp electron của ntử X lần lượt là? A. 64 và 4 B. 65 và 4 C. 64 và 3 D. 65 và 3 Câu 54: Cấu hình electron của ntử biểu diễn? A. Sự phân bố electron trên các lớp và các phân
 • 17
 • 1,155
 • 2

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HOC LIÊN KẾT HÓA HỌC
 • 59
 • 1,119
 • 3

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. pptx
. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. (2) Câu 15: X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn. Kết luận nào sau đây. :Có các nhận định sau: a, Cấu hình electron của ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. b, Các ion và nguyên. cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 76. Tỷ số giữa các hạt không mang điện đối với hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là 1,167. Cấu hình e của nguyên tử nguyên tố X là A.
 • 2
 • 1,359
 • 22

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn

cấp tốc cấu tạo n.tử- bảng tuần hoàn
. 4: Trong một nhóm A (ph n nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (ph n nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của đi n tích hạt nh n nguy n tử thì A. tính phi kim giảm d n, b n kính nguy n tử tăng d n. B tính kim loại tăng d n, độ âm đi n tăng d n. C. độ âm đi n giảm d n, tính phi kim tăng d n. D. tính kim loại tăng d n, b n kính nguy n tử giảm d n. *Cao Đẳng khối A,B - 07 Câu 5: Cho các nguy n. Mt nguy n t cú cu hỡnh 1s 2 2s 2 2p 3 thỡ nhn xột no sai : A. Cú 7 electron B.Cú 7 ntron. CKhụng xỏc nh c s ntron. DCú 7 proton. Cõu 49. Cu hỡnh electron lp ngoi cựng ca nguy n t mt nguyờn
 • 3
 • 349
 • 6

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học

CHUYÊN đề 1 cấu tạo NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học LIÊN kết hóa học
. CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC A. Lý Thuyết Câu 1. Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc. A. chu kì 3, nhóm VIB. B. chu kì 4, nhóm VIIIB. C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 4, nhóm VIIIA. Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 , nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 5 . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết. A. cho nhận. B. kim loại.
 • 3
 • 841
 • 4

Ôn tập chương cấu tạo nguyên tử - bảng hệ thống tuần hoàn pdf

Ôn tập chương cấu tạo nguyên tử - bảng hệ thống tuần hoàn pdf
. Be(OH) 2 > KOH > NaOH Cấu tạo nguyên tử - Hệ thống tuần hoàn – Định luật tuần hoàn 1 Hoàng Minh Quý - ĐT: 0986.61.83.87 Câu 13: Phân lớp ngoài cùng của hai nguyên tử A, B lần lượt là 3p và. Hoàng Minh Quý - ĐT: 0986.61.83.87 ÔN TẬP CHƯƠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN Câu 1: Cho biết số thứ tự của Fe là 26. Chọn câu. bảng HTTH, trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân A. Tính kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện Cấu tạo nguyên tử - Hệ thống tuần hoàn – Định luật tuần hoàn 3 Hoàng
 • 4
 • 1,145
 • 34

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN pot
. CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN KẾT HOÁ HỌC C C â â u u 1 1 : : N N g g u u y y ê ê n n . của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào? A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f C C â â u u . electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là: A. nguyên tố s B. nguyên tố p C. nguyên tố d D. nguyên tố f C C â â u u 9 9 1 1 : :Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt
 • 47
 • 481
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC (110 CÂU CÓ ĐÁP ÁN)
. 110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN T ài li ệ u h ọ c t ậ p chia s ẻ Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị phân cực, Liên kết cho nhận. D. Liên kết ion, liên kết cộng hoá trị liên kết hiñro. Câu 23. Trong phân tử NH 4 NO 3 có những loại liên kết gì ? A. Liên kết. < H 2 O Câu 13. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là 11 và 9. Liên kết giữa hai nguyên tử X và Y thuộc loại A. Liên kết ion. B. Liên kết cộng hóa trị phân cực. C. Liên kết cộng hóa trị không
 • 8
 • 1,448
 • 17
1 2 3 4 .. >