Tổng hợp tài liệu :

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp
Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. . a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh b.Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào c.Số vốn do các thành. ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống
 • 129
 • 18,660
 • 201

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY . Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b. Cty cổ phần, . chuyển đổi cho nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viên d.
 • 129
 • 3,694
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?a.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danhc.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty Xd.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN 2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do? a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê: a.7 ngày X b.15 ngày c.20 ngày d.30 ngày . Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- Phần công ty Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty. chuyển đổi cho nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viên d.
 • 130
 • 1,987
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế
1.Có bao nhiêu lọai hình công ty?a.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danhc.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty Xd.Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN 2.Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do? a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết X c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê: a.7 ngày X b.15 ngày c.20 ngày d.30 ngày . pháp luật. c. Phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của hồ sơ. d. a,b đúng e. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 . Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần
 • 55
 • 2,543
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty là Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh tế, giúp sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm vững và củng cố lại kiến thức về phần công ty. (tài liệu có đáp án để sinh viên kiểm tra) . Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ. d. a,b đúng e. a,b,c đúng Cõu 7. Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí kt gia các bên sau đây : a. Cá nhân
 • 87
 • 1,110
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY
. Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế -Phần Công Ty Câu h    i tr c nghi mỏ ắ ệ    Lu t Kinh T - PH N CÔNG TY ế Ầ 1.Có bao nhiêu l ai hình công ty? ọ a. Cty. chuyển đổi cho nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viên d.
 • 142
 • 1,074
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thuong mai Ebook.VCU . luật dn chỉ được phép hoạt đông kinh doanh khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp của cơ quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh) CÂU 4:Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp. và hoạt động kinh doanh bình thường theo quy định của pháp luật hay ko Trả lời Ebook.VCU – www.ebookvcu.com KO Vì theo quy định của pháp luật dn chỉ được
 • 15
 • 1,578
 • 2

Câu hỏi và đáp trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

Câu hỏi và đáp trắc nghiệm luật kinh tế thương mại
Theo khoản 1 điều 29 luật dn quy định:đối với tài sản có đk hoặc giá trị quyền sd đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sd đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyềnCÂU 6:Anh K dùng 1 số tài sản là trái phiếu ko ghi danh trị giá 500 triệu đồng để góp vốn vào công ty cổ phần ô tô vận tải X .Vậy trong trường hợp này anh K có phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty X tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ko?Trả lờiKOVì theo mục b,khoản 1 điều 19 quy định đối với những tài sản ko đk quyền sở hữu việc thực hiện góp vốn được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.Ko thấy nhắc đến việc phải làm thủ tục tai cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ở đây K sử dụng trái phiếu ko ghi danh để góp vốn tức là tài sản ko đk bản quyềnCÂU 7:A tham gia vào công ty trách nhiệm hữu hạn X bằng cách góp vốn bằng cổ phần mà A nắm giữ tại công ty cổ phần K .Vậy việc A dùng cổ phần của công ty cổ phần K mà mình đang sở hữu để góp vốn vào công ty X như trường hợp nêu trên có được coi là đúng quy định pháp luật hiện hành ko?Trả lời
 • 3
 • 1,804
 • 68

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !

61 ebook.vcu 37 cau hoi trac nghiem luat kinh te thuong mai co dap an !
. ,mẹ nuôi .con,con nuôi,anh chị em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Hỏi. cho công ty. Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 33:Ông T là thành viên hợp danh của công ty hợp danh X .Nay
 • 10
 • 1,916
 • 42

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án
CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nướcTrả lờiSAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ chức cá nhân ko được quyền góp vốn thành lập quản lý dn ngoài cán bộ công chức nhà nước còn có . www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mại CÓ Theo khoản 1 điều 29 luật dn quy định:đối với tài sản có đk hoặc giá trị quyền
 • 10
 • 2,550
 • 47

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt
. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1. Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được thể hiện dưới
 • 78
 • 1,070
 • 9

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc
. luật đầu tư quốc tế. d. nhà đầu tư việt nam chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư 29/11/2005. nhà đầu tư nước ngoài không chịu sự ảnh hưởng của luật đầu tư. CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM Câu 1. Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? a.
 • 15
 • 920
 • 12

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc
. Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty MỤC LỤC Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty 1MỤC LỤC 2 Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- . nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2
 • 131
 • 767
 • 2

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt
. Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b. Cty cổ phần,
 • 95
 • 959
 • 5

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh tế - Phần công ty ppt
. ỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb. Cty cổ phần, Cty TNHH. chuyển đổi cho nhau:a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viênb. Công ty cổ phần và công ty TNHHc. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viênd.
 • 130
 • 1,340
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp
. nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp, Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp, Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp Gửi bình luận Mô tả: Tài liệu tham khảo về các câu hỏi. kinh tế, tài liệu về luật kinh tế, ôn thi luật kinh tế, Pháp luật kinh tế, pháp luật kinh tế, hướng dẫn luật doanh nghiệp, Giáo trình Luật kinh tế, trắc nghiệm luật. Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm. chung 778 Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 8 nguyễn thị kim chung 315 Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 9 nguyễn thị kim chung 464 Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 10 nguyễn thị kim chung 303 Câu hỏi trắc
 • 6
 • 678
 • 4

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - công ty

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - công ty
. đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d C©u17 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được thể. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh c Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viên d. a,b đúng e. a,b,c đúng Cõu 7. Điều 2, pháp luật hợp đồng kinh tế
 • 98
 • 458
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - tòa án
. đúng Đáp án Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d Câu1 8 :c Câu1 9 :a Câu2 0 :b Câu2 1 :d Câu2 2. :b Câu2 1 :d Câu2 2 :d Câu2 3 :e Câu2 4 :b Câu2 5 :e Câu2 6 :a Câu2 7 :a Câu2 8 :c Câu2 9 :d Câu3 0 :a Câu 23: Toà án các cấp nào có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án kinh tế mà bản án đó cú hiệu lực. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - tòa án Câu 1. Cơ quan nào sau đây có khả năng tiếp nhận hồ sơ đăng kí kinh doanh : a. Phòng đăng kí kinh doanh trong sở kế hoạch
 • 18
 • 568
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại
. pháp và hoạt động kinh doanh bình thường theo quy định của pháp luật hay ko Trả lời KO Vì theo quy định của pháp luật dn chỉ được phép hoạt đông kinh doanh khi có giấy phép kinh doanh hợp pháp. CÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước Trả lời SAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các. pháp của cơ quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh) CÂU 4:Bà T1,T2,T3 cùng nhau góp vốn thành lập công ty TNHH X .Khi lập danh sách các thành viên công ty để đk kinh doanh bà T1 cho rằng danh sách
 • 9
 • 704
 • 3

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - luật công ty

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - luật công ty
. [[ Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - Luật công ty Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh T - PHẦN CÔNG TY 1.Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2. nhau: a. Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên b. Công ty cổ phần và công ty TNHH c. Công ty nhà nớc và công ty TNHH 1 thành viên d. a,b đúng e. a,b,c đúng Cõu 7. Điều 2, pháp luật hợp. Loại hình công ty nào sau đây không đợc giảm vốn điều lệ. a. Công ty TNHH 1 thành viên b. Công ty TNHH 2 thành viên c. Công ty CP d. Công ty hợp danh Cõu 13. Theo điều 17, Bộ luật tố tụng
 • 132
 • 354
 • 0
1 2 3 4 .. >