Tổng hợp tài liệu :

Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pot

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. . thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. điểm giao kết Hợp đồng này:a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê
 • 5
 • 19,509
 • 88

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. . đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:1Mẫu số 07/HĐCNĐIỀU 1QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền sử dụng đất. VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời
 • 5
 • 15,195
 • 93

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 123doc.vn
 • 1
 • 7,807
 • 27

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất . kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.-Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả. Hạnh phúc….ngày….tháng…..năm….HỢP ĐỒNGCHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTI. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất ng (bà)..........................................Tuổi:....................................................-Nghề
 • 2
 • 6,597
 • 32

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của bộ luật dân sự 2005 và luật đất đai 2003 giải pháp hoàn thiện.doc . HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2003GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNKhái niệm chuyển nhượng quy n sử. QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT61. Sự cần thiết hoàn thiện các quy định của pháp
 • 17
 • 4,048
 • 3

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đấtÔng (bà)Tuổi:-Nghề nghiệp:-Hộ khẩu thường trú: . theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả. phúc ….ngày….tháng…..năm…. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN 1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất Ông (bà)..........................................Tuổi:....................................................
 • 2
 • 3,966
 • 18

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
luận văn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
 • 92
 • 2,557
 • 9

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘITrụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà NộiTel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNGQUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTMột phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ..........................................., thành phố Hà Nội.Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có: . do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:. do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Một phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ:
 • 6
 • 1,905
 • 3

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất . ................................................................................................................................. Mẫu số 37/HĐCN 2 Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền. ................................................................................................................................. Mẫu số 07/HĐCN 7 Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: ĐIỀU 1 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG Quyền
 • 10
 • 20,222
 • 154

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ Luật dân sự Việt Nam 2005Nguyễn Ngọc TuyếnKhoa LuậtLuận văn Thạc sĩ ngành: Luật Dân sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Tuyến
 • 23
 • 1,688
 • 1

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt NamNguyễn Viết TuấnKhoa LuậtLuận văn ThS ngành: Luật Dân sự; Mã số: 60 38 30Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu NghịNăm bảo vệ: 2006 . hợp v còn nhiều bất cập. Luật đất đai 1993 đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung v o các năm 1998 v 2001. Mặc dù v y các v n bản này v n chưa thật phù hợp v i. giá trị như v y nên con người luôn luôn có mong muốn tác động v o nó thường xuyên v tích cực để tạo ra những giá trị v t chất, tinh thần phục v đời sống
 • 6
 • 1,945
 • 10

Biểu mẫu"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

Biểu mẫu
. thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây: - Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ): - Giá chuyển nhượng tài sản. kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực. - Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có
 • 2
 • 14,731
 • 186

Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ppsx

Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ppsx
. Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) . Thành phần hồ sơ 4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 5. Giấy chứng nhận. tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền. lễ. - Khi nhận hồ sơ xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ
 • 7
 • 510
 • 1

Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pot

Xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pot
. chứng nhận quyền sử dụng đất) . 4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thành phần hồ sơ 5. Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không. thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển. chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được
 • 6
 • 570
 • 0

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx
. tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất 7. Không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy. chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền. với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn mười (10) năm kể từ ngày được giao đất
 • 16
 • 525
 • 1

Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx

Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx
. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2. - Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (theo mẫu); 3. - Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người sử dụng đất (cả vợ, chồng hoặc những người đồng quyền sử dụng. điểm chỉ trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn; 6. - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải chứng minh được. Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện
 • 4
 • 428
 • 0

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt

Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương ppt
. Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống. giải quyết quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại nơi có tài sản chuyển nhượng (nếu chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) . 3. Bên nhận chuyển nhượng: . của doanh nghiệp ). 4. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 1 bản chính để đối chiếu và 1 bản sao y của doanh nghiệp để lưu). + Giấy chứng nhận quyền
 • 6
 • 616
 • 0

Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất potx

Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất potx
. để nhận Giấy xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận, sẽ nhận văn bản trả lời của Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. * Khi nhận. Xác nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý khu công. lưu). + Hợp đồng thuê đất (bản sao y của doanh nghiệp). Thành phần hồ sơ 5. Hợp đồng thế chấp( tối thiểu 4 bản chính). 6. Biên bản định giá(1 bản chính). 7. Hợp đồng tín dụng (1
 • 5
 • 268
 • 0

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân docx

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân docx
. Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. thảo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: - Bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản. thực hiện thủ tục hành chính: - Đất không có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án dân sự; - Việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 5
 • 329
 • 0

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ppt

Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ppt
. Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến tại Uỷ ban nhân. kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Đất không có tranh chấp; - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án dân sự; - Việc chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 • 5
 • 445
 • 0
1 2 3 4 .. >