Tổng hợp tài liệu :

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị thi công xây lắp tại Sở giao dịch- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị thi công xây lắp tại Sở giao dịch- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Việt Nam đã bước vào thời kỳ chủ động hội nhập, sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào quy mô, năng lực hoạt động của các Tổng công ty . đối với các đơn vị thi công xây lắp Chưong 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị thi công xây lắp tại Sở giao dịch- Ngân hàng Đầu. Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các đơn vị thi công xây lắp tại Sở giao dịch- Ngân
 • 84
 • 510
 • 1

Phân tích công tác kế toán tại công ty cổ phần tư vấn kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp

Phân tích công tác kế toán tại công ty cổ phần tư vấn kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp
Trong những ngày đầu mới thành lập. Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế xã hội. điều kiện vật chất kỹ thuật , vốn liếng, công nghệ …. Nhưng với sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty cùng với tinh thần tự lực tự cường , chủ động sáng tạo và những phấn đấu hết sức cố gắng , nỗ lực của cán bộ công nhân viên , công ty đã ngày càng phát triển
 • 60
 • 490
 • 0

Quản lý chất lượng thi công xây lắp công trình

Quản lý chất lượng thi công xây lắp công trình
Quản lý chất lượng thi công xây lắp công trìnhMục đích: Công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trên công trường phải đạt các mục đích sau: a. Đảm bảo công trình được xây dựng và lắp đặt đạt chất lượng và đúng với thiết kế được duyệt.Trong những năm gần đây, khi nước ta bắt đầu hội nhập kinh tế quốc tế, diện mạo đất nước ngày càng không ngừng đổi mới. đó là việc đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, nền kinh tế ngày càng tăng . 1/14 QUẢN LÝ CHẤT LƯNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 2/14 I. MỤC ĐÍCH Công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thi t bò trên công trường phải. đảm bảo chất lượng mà các nhà thầu phải trình cho cơ quan Giám sát. III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Công tác Giám sát thi công xây dựng
 • 14
 • 998
 • 11

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN . phận:………. M u số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHI M THU). Số BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHI M THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày .tháng n m. Họ và tên: Chức
 • 2
 • 3,097
 • 31

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN . phận:………. M u số: 08- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày .tháng .n m. Số . - . 2. Trách nhi m, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán: - .
 • 2
 • 6,464
 • 52

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công

Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công
. đồng được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Bên Thuê Bên được Thuê Mẫu bản Thanh lý Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI. Mẫu bản Hợp đồng thuê khoán nhân công CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc ------@----- Hải Phòng, ngày tháng năm 200 HỢP ĐỒNG
 • 5
 • 52,341
 • 666

Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12

Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12
. Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12 1. Khái quát về công ty: Công ty thi công xây lắp số 12 được thành. máy kế toán toàn công ty có 24 người được phân công công tác như sau: - Phòng kế toán công ty gồm 6 người: Kế toán trưởng công ty Phó phòng kế toán TC công
 • 3
 • 424
 • 0

2 Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12

2 Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12
. Thực tiễn công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thi công xây lắp số 12 1. Khái quát về công ty: Công ty thi công xây lắp số 12 được thành. máy kế toán toàn công ty có 24 người được phân công công tác như sau: - Phòng kế toán công ty gồm 6 người: Kế toán trưởng công ty Phó phòng kế toán TC công
 • 3
 • 359
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu " Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ" pdf

Tài liệu Biểu mẫu
. :………… Mẫu số : C 06-HĐịa chỉ :……… ( Ban hành theo quy định số : 999-TC/QĐ/CĐKTNgày 02-11-1996 của Bộ Tài Chính)HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC,SẢN PHẨM NGOÀI. liệu chính …………………………180.000Mục 4: Vật liệu phụ …………………………… 10.000Mục 5: Nhiên liệu ……………………………… 6.000Mục 6; Tài sản cố địnhangh ………………………… 280.000Mục
 • 3
 • 7,640
 • 17

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc

Tài liệu Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình doc
. định về quản lý chất lượng công trình; + Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; . phúcHà Nội, ngày tháng năm HỢP ĐỒNGSố /HĐ-XD Về việc: Thi công xây dựng công trình I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng: Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày
 • 7
 • 17,887
 • 548

Tài liệu ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TRONG THI CÔNG XÂY LẮP doc

Tài liệu ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TRONG THI CÔNG XÂY LẮP doc
. 1 ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 TRONG THI CÔNG XÂY LẮP Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ cho lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công. thống quản lý chất lượng Khách hàngYêu cầuKhách hàngThoả mãnSản phẩm13VÒNG TRÒN CHẤT LƯỢNG14CÁC TIÊU CHUẨN THI CÔNG KẾT CẤU BTCTSTT Tên Tiêu chuẩn I
 • 76
 • 558
 • 0

Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
. Công chứng việc bổ sung hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê :Bổ trợ tư pháp Cơ quan. qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng hoặc văn bản bổ sung hợp đồng giao dịch Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để. thì người yêu cầu Công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công
 • 5
 • 685
 • 1

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx

Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. ppsx
. Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ. định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch. Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện. thì người yêu cầu Công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công
 • 4
 • 537
 • 1

Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
. Công chứng việc sửa đổi hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ. qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Văn bản hoặc hợp đồng sửa đổi hợp đồng, giao dịch Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để. thì người yêu cầu chứng phải xuất bản chính để đối chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên
 • 4
 • 465
 • 0

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN THI CÔNG XÂY LẮP ppsx
. do - Hạnh phúc Hợp đồng giao khoán thi công xây lắp Số: 01-2010/HĐGK Công trình: Nhà làm việc trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện an ninh nhân dân i. căn cứ ký hợp đồng: - Căn cứ. giáo ngoài công trình) - Thi công toàn bộ phần sân, vờn (không bao gồm tôn đất trồng cây và trồng cây). Toàn bộ phần công việc trong Hợp đồng này phải đợc thi công theo biện pháp thi công đã đợc. khởi công. b. Tiến độ thi công: 150 ngày tính từ ngày khởi công (không bao gồm 07 ngày tết âm lịch Canh Dần) Điều 4: Tài liệu phục vụ thi công: Hợp đồng: Bên A cung cấp cho Bên B 01 bản gốc Hợp đồng. Hồ
 • 6
 • 40,442
 • 1,510

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng pot
. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ. cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC); 2. Hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo ; Thành phần hồ sơ 3. Bản sao giấy tờ tuỳ thân; 4. Bản sao giấy chứng. giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng. 5. Bước 5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng và trả hợp đồng đã được công chứng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu
 • 7
 • 460
 • 0

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng ppsx

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng ppsx
. ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành. cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên ghi lời chứng; . hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng; - Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu
 • 7
 • 503
 • 0

Hợp đồng kinh tế_nhận thi công công trình docx

Hợp đồng kinh tế_nhận thi công công trình docx
. bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp,. bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Sửa chữa các tuyến cáp và khắc. 04.3789.2958/04.85872570 Fax : 37892958 Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số: /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: “Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng
 • 10
 • 741
 • 5

Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng pps

Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng pps
. Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ. phiếu yêu cầu công chứng; Hẹn ngày, giờ công chứng; 3. Ký, chứng nhận và hoàn tất hợp đồng công chứng; Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo. việc công chứng. Luật Công chứng 3. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu
 • 5
 • 475
 • 0

Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx

Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của potx
. Công chứng hợp đồng giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ. phiếu yêu cầu công chứng; Hẹn ngày, giờ công chứng; 3. Ký, chứng nhận và hoàn tất hợp đồng công chứng; Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo. dịch. 2. Thù lao công chứng, chi phí khác Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao
 • 5
 • 581
 • 0
1 2 3 4 .. >