Tổng hợp tài liệu :

GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ

giáo án thuật 6

giáo án mĩ thuật 6
. thẩm của ngời Việt Nam cổ thông qua các sản phẩm thuật . - HS có thái độ trân trọng nghệ thuật đặc sắc của cha ông để lại . II . Chuẩn bị : * Giáo. hình ảnh về Thuật Việt Nam thời kì cổ đại trên sách báo - Bút màu, giấy vẽ . III . Tiến trình bài dạy : 1. Kiểm tra * Sĩ số. 6A : 6B : 6C : * Bài cũ
 • 10
 • 890
 • 6

giáo án thuật 6

giáo án mĩ thuật 6
. tiêu biểu của thuật thời Lý. - HS yêu thích và có ý thức giữ gìn nền thuật của nớc nhà. II. Chuẩn bị . 1. Giáo viên. - Tranh ảnh về thuật thời Lý Thờng thức thuật. Bài 12. Một số công trình tiêu biểu của thuật thời lý I. Mục tiêu: - HS nắm đợc một số công trình tiêu biểu của thuật thời Lý.
 • 15
 • 788
 • 3

giáo án thuật 6

giáo án mĩ thuật 6
. soạn : . . . Ngày giảng : . Bài: 32 Thờng thức thuật Tiết: 32 Một số công trình tiêu biểu Của thuật ai cập, hi lạp, la mã Thời kì cổ đại -------------------------------------. thêm một số công trình thuật cổ đại (Hi lạp, La Mã, Ai Cập). 2 . Kĩ năng : - Nhận biết đợc khái quát về đặc điểm của nền thuật cổ đại . 3 . Thái
 • 7
 • 604
 • 1

giao an mi thuat 6

giao an mi thuat 6
. về nhà - Học bài và xem kĩ các tranh vẽ trong SGK trang 76, 77. - Quan sát hình 6 trang 78 phiên bản, nhận xét giá trị trang trí mặt trống đồng. - Chuẩn. mới. Tuần 6 - Bài 6: Vẽ trang trí Ngày soạn: 08/10/20 06 Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí Ký duyệt: I. Mục tiêu bài học - HS nhận đợc vẻ của trang trí
 • 57
 • 866
 • 4

Giao An Mi Thuat 6 Chon Bo

Giao An Mi Thuat 6 Chon Bo
. thiệu tranh của hoạ sĩ trong và ngoài nớc . ?_ Quan sát tranh và cho biết bức tranh Lagiôcông của Lêôna - Đơvanxi thuộc mảng đề tài nào ? ?_ Tranh (du. _ Bộ tranh phơng pháp vẽ tranh đề tài ( DĐDH 6 ). 2. Đồ dùng dạy học _ Một số tranh của các hoạ sĩ trong và ngoài nớc vẽ về đề tài. _ Một số tranh của
 • 38
 • 691
 • 1

Giáo án thuật 6.2009. Có hình

Giáo án Mĩ thuật 6.2009. Có hình
. phong phú. - Do ánh sáng mà có -> 7 màu ? Theo em không có ánh sáng mọi vật trên trái đất này như thế nào. - Không có ánh sáng mọi vật không có màu sắc HS:. đề cao và giữ địa vị Quốc giáo, tạo đà cho một số loại hình nghệ thuật phát triển. ? thuật thời Lý có mấy loại hình nghệ thuật 2. Triển khai bài: Hoạt
 • 49
 • 690
 • 2

Bia giao an mi thuat 6

Bia giao an mi thuat 6
. Gi¸o viªn: Phan T«n Nam Mai Trêng THPT Phôc Hoµ Gi¸o ¸n MÜ ThuËt 6 Häc kú I
 • 2
 • 427
 • 0

GIÁO ÁN THUẬT 6 ( 3 CỘT )

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 ( 3 CỘT )
. vẽ. Giáo án Mỹ thuật 6 Giáo viên: Phùng văn Huy Trờng THCs Hữu Bằng Năm học: 2007- 2008 Tiết 6: Vẽ heo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (vẽ hình) I.Mục. nhạt. Giáo án Mỹ thuật 6 Giáo viên: Phùng văn Huy Trờng THCs Hữu Bằng Năm học: 2007- 2008 Tiết 7: Thờng thức mỹ thuật Sơ lợc về mỹ thuật thời Lý (1 010-
 • 57
 • 1,977
 • 20

GIÁO ÁN THUẬT 6

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6
. C. Chuẩn bị : 1 GV: Tranh thuật ĐDDH6 -Tài liệu tham khảo thuật của ngời Việt , bảo tàng thuật Việt nam,tranh ảnh về thuật cổ đại, Tranh trống. -Sơ lợc thuật thời Lý ( Su tầm tranh ảnh về các công trình thuật) E.Bổ sung 18 Ngày soạn : Tiết 8: Thờng thức thuật Ngày dạy: Sơ lợc về thuật
 • 79
 • 326
 • 0

Giáo án Thuật 6 cả năm (chuẩn)

Giáo án Mĩ Thuật 6 cả năm (chuẩn)
. trung học cơ sở Thổ Tang Giáo án Mỹ Thuật Lớp 6 Năm học: 2008 2009 III. Tiến trình dạy học 1.Tổ chức: 6A . 6B . 6C . 6D . 6E . 6G . 2.Kiểm tra đồ dùng. Giáo án Mỹ Thuật Lớp 6 Năm học: 2008 2009 2.Phơng pháp dạy học: Thuyết trình, Minh họa, Vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 6A . 6B . 6C . 6D
 • 71
 • 1,517
 • 32

GIÁO ÁN THUẬT 6 HKI( ĐẦY ĐỦ NHẤT)

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKI( ĐẦY ĐỦ NHẤT)
. mó thuật Việt Nam. 4. Củng cố, dặn dò: - Củng cố: Em hãy nêu sơ lược về mó thuật thời kì cổ đại? - Dặn dò: Học bài, và xem trước bài mới.Chuẩn bò đầy đủ. trân trọng nghệ thuật đặc sắc của cha ông để lại. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tranh, ¶nh, h×nh vÏ liªn quan ®Õn bµi gi¶ng. - Bé §DDH mÜ tht 6. - Phãng to
 • 54
 • 403
 • 1

GIÁO ÁN THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT)

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT)
. 24: THƯỜNG THỨC THUẬT GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 2. Kiểm tra bài cũ : - Nªu c¸ch kỴ ch÷ in hoa nÐt ®Ịu?. 3. Bài mới : - Giáo viên giới. v¨n ho¸ trun thèng ®Ỉc s¾c cđa d©n téc. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - H×nh minh ho¹ ë bé §DDH MT6 (phÇn tranh d©n gian). - Tranh d©n gian §«ng Hå, Hàng
 • 44
 • 474
 • 0

GIAO AN MI THUAT 6

GIAO AN MI THUAT 6
. thiện hình và vẽ màu Vẽ nội dung gì? TROØ CHÔI GHEÙP TRANH ÑOÄI 2 ÑOÄI 1 TRANH MAÃU • -Vẽ tranh : Đề tài học tập • -Khổ giấy A4 • -Màu tự chọn III/ THỰC. :……………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Đang đi học đang học ở lớp, học nhóm ở nhà, học ở thư viện…. B1:………………………………………………………
 • 7
 • 300
 • 0

giao an mi thuat 6 2010-2011+tranh

giao an mi thuat 6 2010-2011+tranh
. và tỷ lệ của họa tiết mẫu. - Quan sát GV phân tích cách vẽ hình dáng chung. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS quan sát tranh ảnh và nhận xét chi tiết về. một số thể loại tranh ở các phân môn - HS quan sát một số thể loại tranh, thảo luận nhóm I/. Tranh đề tài: 1. Nội dung. - Nội dung vẽ tranh đề tài rất phong
 • 109
 • 254
 • 1

GIÁO ÁN THUẬT 6 CẢ NĂM VTS

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 CẢ NĂM VTS
. đại. Giáo trình điện tử - Nguyễn Hoàng Linh NX2 0912 164 273 2 Giáo án thuật 6 . . . . . . . . . . Tiết 2: Thờng thức thuật Sơ lợc về thuật. đẹp, có giá Giáo trình điện tử - Nguyễn Hoàng Linh NX2 0912 164 273 3 Giáo án thuật 6 trị. Hoạt động 2 (30) Hớng dẫn học sinh tìm hiểu về thuật Việt
 • 73
 • 1,031
 • 7

Giáo án thuật 6 HKI

Giáo án mĩ thuật 6 HKI
. động dạy- học: thuật 6 GV:Nguyễn Thành Hưng Phòng GD – ĐT Tuy An Trường THCS Lê Thánh Tông thuật 6 GV:Nguyễn Thành Hưng T/G NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS BỔ SUNG 6` 20` 8` I ngôi sao nhiều cánh ở giữa. * Hđ4: (6` ) thuật 6 GV:Nguyễn Thành Hưng Phòng GD – ĐT Tuy An Trường THCS Lê Thánh Tông Củng cố: - GV đặt câu hỏi: + Hãy nêu sơ lược về mó thuật Việt Nam thời. 78. NS:25/08/08 Tiết 2 Bài 2 : Thường thức mó thuật SƠ LƯC VỀ THUẬT VIỆT NAM THỜI KÌ CỔ ĐẠI thuật 6 GV:Nguyễn Thành Hưng Phòng GD – ĐT Tuy An Trường THCS Lê Thánh Tông I Mục tiêu: 1. Kiến thức:
 • 45
 • 213
 • 0

Giáo án thuật 6 HKI chuẩn

Giáo án Mĩ thuật 6 HKI chuẩn
. dán vào giấy. - Chuẩn bị bài học sau. - HS về nhà đọc và trả lời các câu hỏi trong SGK Ngày soạn: : Ngày giảng: Giáo viên: Trần Văn Tuấn 2 Giáo án Mỹ Thuật Lớp 6 Tiết 2. Thờng thức mỹ thuật . một số kiến thức chung về mỹ thuật thời Lý 2. Kỹ năng: HS có thể tự nhận biết đợc về những vẻ đẹp của thuật Giáo viên: Trần Văn Tuấn 17 Giáo án Mỹ Thuật Lớp 6 3. Thái độ: Học sinh nhận thức. triển. II. Sơ lợc về thuật thời Lý. Nghệ thuật thời Lý gồm: Kiến trúc; điêu khắc và trang trí; nghệ thuật Gốm. Giáo viên: Trần Văn Tuấn 18 Giáo án Mỹ Thuật Lớp 6 - GV đặt câu hỏi: ? Kiến
 • 41
 • 764
 • 0

GIÁO ÁN THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN MĨ THUẬT.6 HKÌ.II ĐẦY ĐỦ
. LớP 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 6A. 6B. 6C. (1 phút) GV: Lê Thiên Hoàng 38 Giáo án Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 2. Kiểm tra bài cũ: So sánh hai dòng tranh dân gian Đông Hồ và. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số 6A. 6B. 6C. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. (2 phút) GV: Lê Thiên Hoàng 34 Giáo án Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 3. Bài. Hoàng 43 Giáo án Thuật 6 Trờng THPT Số 2 Đakrông 2. Kỹ năng : Kẻ đợc bảng chữ cái in hoa nét đều áp dụng kẻ 1 dòng chữ " Thuật " 3. Thái độ: Yêu quý và trân trọng nghệ thuật trang
 • 35
 • 131
 • 0

GIÁO AN THUẬT.7 KÌ II ĐẦY ĐỦ

GIÁO AN MĨ THUẬT.7 KÌ II ĐẦY ĐỦ
. -Tranh kí hoạ của hoạ sĩ, tranh mẫu của giáo viên, tranh của học sinh. 2. Hc sinh : Su tầm tranh kí hoạ - Giấy chì, màu tẩy D.TIN TRèNH LấN LP. 1. ổn định tổ chức: Kim tra s s 7A. 7B. 7C. 7D. viờn: thuật thế giới, tranh của Lê Ô na Đờ Vanh Xi - Đồ dùng dạy học mt7, phim trong. 2.Hc sinh : Bút nét to , giấy rô ki D.TIN TRèNH LấN LP. 1. ổn định tổ chức: Kim tra s s 7A. 7B. 7C. 7D. Kiểm tra Kiểm tra tranh mẫu của các em đã chuẩn bị sẵn ở nhà (3 phỳt) 3. Bài mới . a. Đặt vấn đề. thuật ý thời kì phục hng có mối quan hệ mật thiết với thuật cổ và thuật trung cố, đặc
 • 28
 • 511
 • 1

GIÁO ÁN THUẬT. 8. KÌ.II ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN MĨ THUẬT. 8. KÌ.II ĐẦY ĐỦ
. lớp 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. 8A. 8B. 8C. 8D (1 phút) 2. Kiểm tra dụng cụ học tập. (2phỳt) 3. Bài mới GV: Lê Thiên Hoàng 32 Giáo án Thuật 8 Trờng THPT Số 2 Đakrông a. .Đặt vấn. Danh hoạ thế giới." - Lợc sử thuật thế giới. - ĐDDH MT 8, Tranh minh hoạ, 2. Hc sinh : Vở ghi, giấy, bút. GV: Lê Thiên Hoàng 35 Giáo án Thuật 8 Trờng THPT Số 2 Đakrông D.TIN. Chn ni dung ti 2.Tìm bố cục 3. Vẽ hình 4. Vẽ màu III. Thực hành - Vẽ 1 tranh về đề tài lao động GV: Lê Thiên Hoàng 38 Giáo án Thuật 8 Trờng THPT Số 2 Đakrông (25 phỳt) GV ra bài
 • 26
 • 547
 • 2
1 2 3 4 .. >