Tổng hợp tài liệu :

DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN

Đề & đáp án Kiểm tra giữa II

Đề & đáp án Kiểm tra giữa kì II
. NM MM PM '' ' ' = C, NN PN MM PM ' ' ' ' = B, MN NM NN PN '' ' ' = D, '' ' NM. PHềNG GD&T VNH BO TRNG THCS NHN HềA KIM TRA GIA Kè II MễN: TON 8 Thi gian: 60 phỳt khụng k giao A TRắC
 • 3
 • 831
 • 1

Đề- Đáp án kiểm tra học ki II lớp 10

Đề- Đáp án kiểm tra học ki II lớp 10
. Trờng T.H.P.T Hoàng Quốc Việt Ki m tra học II Thời gian: phút Lớp: 10 Môn : Tiếng Anh Ngày: đề: 601 Câu 1 Chọn từ (ứng với. phát âm khác với các từ còn lại A. knife B. keep C. kind D. kitchen Câu 30 Tìm lỗi sai. Khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D 2 The children are bored of watching
 • 6
 • 1,409
 • 16

ĐỀĐÁP ÁN KT MỘT TIẾT HỌC II MA TRẬN

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT MỘT TIẾT HỌC KÌ II CÓ MA TRẬN
. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC II MÔN SINH HỌC LỚP 8 Tiết 60/Tuần30 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các mức độ nhận thức Các chủ đề c h í n h Nhận biết. bám vào khi tắm vẫn “ghét bẩn”. (1đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC II MÔN SINH HỌC 8 Tiết 60/Tuần30 Câu1; (3,0đ ,mỗi ý đúng cho 0,5 đ) 1.D
 • 6
 • 976
 • 5

giáo án vật 9 ki II rất hay

giáo án vật lí 9 ki II rất hay
. Khoảng cách từ vật đến thấu kính(d) Đặc điểm của ảnh Thật hay ảo? Cùng chiều hay ngợc chiều so với vật? Lớn hơn hay nhỏ hơn vật? 1 Vật ở rất xa thấu kính. C4. *gợi ý:Dự đoán xem tia nào đi thẳng,Tìm cách ki m tra dự đoán(Dùng bút đánh dấu đờng truyền tia sáng trên màn hứng.Dùng thớc thẳng để ki m tra). + Hớng
 • 52
 • 363
 • 0

ĐỀ +đáp án Vật 9 HKI

ĐỀ +đáp án Vật LÍ 9 HKI
. đề khảo sát học I Môn : Vật lý 9 Câu 1 : ( 2 điểm ) Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào. điểm ) Chọn phơng án trả lời đúng cho các câu sau đây : 1) Cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn điện trở 40 , hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn bằng 10V
 • 2
 • 267
 • 0

Đề + Đáp án Vật 9 HKI

Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI
. năm 20 09- 2010 Hớng dẫn chấm môn vậtđề b Câu Nội dung Điểm Câu 1 4đ a. + Điện trở tơng đơng của đoạn mạch điện là R AB = R 1 +R 2 + Hay R AB = 3+7 =. 10 . 0,5 0,5 b. + Cờng độ dòng điện qua R 1 , R 2 là I 1 =I 2 = U/ (R 1 +R 2 ) + Thay số ta I 1 = I 2 = 9/ ( 3+7 ) = 0,9A 0,5 0,5 c. + Nhiệt lợng toả
 • 2
 • 282
 • 0

Đề+Đáp án vật 12 I

Đề+Đáp án vật lí 12 kì I
. n i tiếp v i một cuộn cảm thuần. Biết hiệu i n thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu i n trở là 60 V. Hiệu i n thế hiệu dụng ở hai đầu. TH I Tổ: Vật – Công nghệ  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 MÔN VẬT 12 Trắc nghiệm: (30 câu x 0,33 i m = 10 i m). Câu h i đề 341 đề 431 Số i m
 • 9
 • 269
 • 1

ĐỀĐÁP ÁN VẬT 11 1 NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 11 KÌ 1 NĂM HỌC 2010-2011
. ĐỀ ÔN TẬP VẬT 11 1 NĂM HỌC 2 010 - 2 011 THỜI GIAN : 60 PHÚT Câu 1 : Cho mạch điện như hình vẽ : Biết 3 nguồn. nối tiếp , mỗi nguồn suất điện động 2 V và điện trở trong là 0,5 ôm .Mạch ngoài gồm các điện trở R 1 = 3 ôm và R 2 = 5 ôm , tụ điện điện dung C = 2μF
 • 2
 • 361
 • 1

Tài liệu đề kiểm tra vật 7học ki II

Tài liệu đề kiểm tra vật lí 7học ki II
. A. Song song, ngược chiều với vật B. Song song, cùng chiều với vật. C. ảnh và vật vuông góc với nhau. D. Cả 3 nội dung trên đều sai. Câu 10. Hãy lựa chọn. sau: Đặt một vật dạng một đoạn thẳng nhỏ trước gương phẳng và song song với gương, ảnh của vật qua gương phẳng ở vị trí như thế nào so với vật? A. Song
 • 2
 • 245
 • 0

Gián án Vật8 II

Gián án Vật lý 8 kì II
. lượng gọi là nhiên liệu. II. Năng suất toả nhiệt. II. Năng suất toả nhiệt. - Đại lượng vật lý cho biết nhiệt - Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng toả. lần lượt là: C 1 = 380 J/kg.k và C 2 = 4200J/kg.k. Đáp án: - Các nguyên lý truyền nhiệt: + Nhiệt truyền từ vật nhiệt độ cao hơn sang vật nhiệt độ thấp
 • 16
 • 271
 • 1

Giáo án Vật 8 - HK II

Giáo án Vật lí 8 - HK II
. bạn. - GV đánh giá cho điểm HS. Hớng dẫn về nhà: 28 - Chữa bài vào vở, nếu sai. II. Trả lời câu hỏi Ngày 18 tháng 2 năm 2006 Tiết 22: Bài 19: các chất đợc cấu tạo thế nào? i. mục tiêu - Kể đợc. cm t 38 Hoạt động 2: (8 phút) Nguyên truyền nhiệt. - Lắng nghe và ghi nhớ 3 nội dung của nguyên truyền nhiệt. - Giải thích tình huống đặt ra ở đầu bài. - Thông báo 3 nội dung của nguyên lí. vật nhiệt độ cao - Phát biểu nguyên truyền nhiệt. sang vật nhiệt độ thấp hơn chứ không phải từ vật nhiệt năng lớn hơn sang vật nhiệt năng nhỏ hơn). - Hãy phát biểu nguyên
 • 23
 • 251
 • 0

Giáo án Vật 8 HK II

Giáo án Vật lí 8 HK II
. c¸c c©u C8, C9, C10, C11, C12 - Th¶o ln trªn líp vỊ c¸c c©u tr¶ lêi. iii. vËn dơng C8. T HS C9. V× kim lo¹i dÉn nhiƯt tèt cßn sø dÉn nhiƯt kÐm C10. V× kh«ng khÝ ë gi÷a c¸c líp ¸o máng dÉn nhiƯt. tốc chuyển động của vật C7. Động năng của một vật phụ thuộc vào khối lợng chuyển động của vật C8. Động năng của một vật phụ thuộc vào khối lợng và vận tốc chuyển động của vật Hoạt động 4: ( 7). C7, C8, C9 vµ tỉ chøc th¶o ln ë líp vỊ c¸c c©u hái tr¶ lêi - §äc Th«ng tin më bµi trong phÇn II - Quan s¸t TN - C¸ nh©n tr¶ lêi lêi c¸c c©u C7, C8, C9 - Th¶o ln trªn líp vỊ c¸c c©u tr¶ lêi. ii.
 • 37
 • 336
 • 0

De+Dap an My thuat 8 ky II

De+Dap an My thuat 8 ky II
. điểm ) Vẽ một bức tranh về đề tài tự do. Chất liệu màu tự chọn. II Đáp án - biểu điểm: 1. Phần lý thuyết: Câu 1: ( 1 điểm ) - Nghệ thuật chạm khắc, nghệ thuật gốm và tranh dân gian đạt tới mức điêu. nhuần nhuyễn biểu cảm. Cha biết tạo không gian, không khí của nội dung tranh. 1 Những bài bỏ giấy trắng quá nhiều hoặc bản cha biết làm bài. Iii. Cách cho điểm 1. Phần thuyết Câu 1: -. Trờng THCS Chi Hoà Đề thi học ii : Môn Mĩ Thuật lớp 8 Năm học 2009 - 2010 Thời gian: 45 phút I. Đề bài: 1. Phần lý thuyết: ( 3 điểm ) Câu 1: Khái quát
 • 2
 • 276
 • 0

De+Dap an tieng anh 8 ky II

De+Dap an tieng anh 8 ky II
. lợng cuối năm học Môn: Tiếng Anh lớp 8 Mark C©u I) Mçi mét ®éng tõ chia ®óng ®îc 0,5 ®iÓm. Tæng 2,5 ®iÓm. 1- arrived - was doing 2- haven ’ t seen 3- do 4- to clean C©u II) Mçi mét c©u chän ®óng. what when I visited Ha Long A; doing B; do C; done D; to do Câu III. Chuyển những câu sau sang thể bị động: (2,5 điểm) 1) I clean the floor everyday. . 2) She did this exereise two days a go. . 3). I sometimes work on Sundays, Huong said. Huong said 4) Do many touists visit Phong Nha cave every year, Lan Mai asked Mai asked Lan 5) Learning English is very interesting. It is The end hớng
 • 2
 • 341
 • 0

DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN

DE DAP AN VAT LI 8 KI II CO MA TRAN
. Vật lí/ lớp 8/ học kỳ II / Đề Số 1. (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Phạm vi ki m tra Ki m tra học 2 lớp 8. II. Mục tiêu ki m tra Đánh giá mức độ đạt được các ki n thức và năng. chung quanh thì trường hợp nào dưới đây đúng? 5 A. Đường I ứng với vật b, đường II ứng với vật c, đường III ứng với vật a; B. Đường I ứng với vật a, đường II ứng với vật c, đường III ứng với. soạn: Bùi Gia Thịnh: 090325 989 0 Lơng Việt Thái: 0912 782 244 Nguyễn Phơng Hồng: 091 584 3 288 Địa chỉ li n lạc: Viện Chiến lợc và Chơng trình Giáo dục. 101 Trần Hng Đạo Hà Nội. 8
 • 8
 • 309
 • 0

De+Dap an Vat ly 8 thi ky II

De+Dap an Vat ly 8 thi ky II
. Đề kiểm tra chất lợng Kỳ II- năm học 2009-2010 Môn: Vật 8 (Thời gian làm bài :45 phút) Phần 1: khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu tra lời em chọn. 1. Khi. này sang vật khác; từ dạng này sang dạng khác. Phần C: Bài tập. 1. Một động xe lửa công suất 6kw kéo một toa hàng bằng một lực 6000N từ vị trí A đến vị trí B trên đoạn đờng nằm ngang trong. liền một khối.6-năng lợng; 7 truyền; 8 chuyển hoá. Phần C: ( 4 điểm). 1. ( 1 điểm) 6000 180 0 180 0 1 ,8 6000 A F S P t p S m km t t F ì ì ì = = = = = = 2.( 3 điểm). - m = D.V = 10kg (0,5 điểm) Q i
 • 2
 • 297
 • 0

Đề thi T. A 9 học II- ma trận- Đáp án

Đề thi T. A 9 học kì II- có ma trận- Đáp án
. pollution. But the automobile provides transportation to millions of people. Factories discharge most of the material that pollutes air and water, but factories give employment to a large. suggest that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way 5.I look forward to hearing from you and seeing the protection of environment from the local authorities. Sincerely, . Everyone wants to reduce pollution. 2 The pollution problem is neither complicated nor serious. 3 Pollution is brought about by things that benefit people 4 The automobile provides transportation to
 • 5
 • 472
 • 0

Đề-Đáp án, kiểm tra học II (Sinh học 6)

Đề-Đáp án, kiểm tra học kì II (Sinh học 6)
. TRNG THCS NGC THANH H v tờn: Lp: Ngy thỏng nm KIM TRA HC Kè II Năm học: 2009-2010 Thi gian: 45 Phỳt Mụn: Sinh hc 6 im Li phờ ca cụ giỏo S 1 I.CU HI TRC. ,di lỏ. B. Qu,ngn cõy. C. Tỳi bo t ,trờn ngn cõy. D. Ht,cnh. Cõu 6: Trong các ngành thực vật đã học sau đây,bắt đầu từ ngành nào xuất hiện mach dẫn ? A.To. B. Dng x. C. Rờu. D. Ht trn. Cõu 7. To,rờu,ht trn,ht kớn. B. To,rờu,ht kớn. C. Rờu,dng x,ht trn ,ht kớn. D. To,rờu,dng x,ht trn ,ht kớn. II. T LUN: (6im) Câu 1: Em h·y vẽ chu trình phát triển của Dương xỉ,Rêu .Chỉ ra điểm khác nhau trong
 • 4
 • 336
 • 0

de + dap an kiem tra hoc ki II toan 8

de + dap an kiem tra hoc ki II toan 8
. 2,0 đ) II. PHẦN TỰ LUẬN (8, 0): Câu 1 . (1,5) 5 -3x ≥ -2x-3 ⇔ -3x+2x ≥ -3-5 ⇔ -x ≥ -8 ⇔ x ≤ 8 Vậy phương trình tập nghiệm là { x ∈ R/ x ≤ 8} Câu 2. (1,5). 3- 4x(25-2x) = 8x 2 + x -300 . x ∈ R/ x ≤ 8} Câu 2. (1,5). 3- 4x(25-2x) = 8x 2 + x -300 ⇔ 3 – 100x + 8x 2 = 8x 2 + x – 300 ⇔ – 100x –x + 8x 2 - 8x 2 = - 300-3 ⇔ – 101x = - 303 ⇔ x = - 303 : (-101) = 3 Vậy. GD- ĐT HƯỚNG HOÁ TRƯỜNG THCS TÂN LẬP ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2009– 2010 MÔN TOÁN - LỚP 8 Thời gian 90 phút Họ và tên học sinh: ……………………………. Lớp: 8 Điểm Nhận xét của giáo viên Lý thuyết
 • 3
 • 353
 • 0

Đềđáp án Hóa Hóa 8 II

Đề và đáp án Hóa Hóa 8 Kì II
. các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau a. Pb và NO 3 b. Ca và PO 4 c. Fe và Cl d. Ag và SO 4 Câu 3:(3đ) Hãy lập các phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau: a. Fe + HCl − − → . Họ và tên: KIỂM TRA HỌC KỲ II Lớp 8: MÔN: HOÁ HỌC THỜI GIAN: 45(Phút) Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo I. Đề ra: Câu1(2đ): Viết các phương trìng phản. trên. 2. Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. BÀI LÀM: II. ĐÁP ÁN: Câu1(2đ): a. (1) 2Ca + O 2 → 2CaO (0,5đ) (2) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 (0,5đ) b. (1) S
 • 2
 • 247
 • 0
1 2 3 4 .. >