Tổng hợp tài liệu :

10 đề toán ôn hè lớp 4

Chuyên đề Toán ôn thi vào lớp 10 và thi chuyên của SGD Thanh Hóa - Đường tròn

Chuyên đề Toán ôn  thi vào lớp 10 và thi chuyên của SGD Thanh Hóa - Đường tròn
. bản: - Tâm đối xứng: Tâm đờng tròn là tâm đối xứng của đờng tròn đó. - Trục đối xứng: Đờng kính của đờng tròn là truc đối xứng của đờng tròn đó: (Đờng tròn. ta có: 2x = a + c - b. 2(a - x) = a + b - c => 4x(a - x) = a2 - (c - b)2 = a2 - b2 - c2 + 2bc Theo giả thi t ta có: a2 - b2 - c2 + 2bc = 2bc <=>
 • 25
 • 1,456
 • 21

104 đề Toán ôn thi vào lớp 10

104 đề Toán ôn thi vào lớp 10
. thẳng AM nhỏ nhất . II, Các đề thi vào ban tự nhiên Đề 1 Câu 1 : ( 3 điểm ) iải các phơng trình a) 3x 2 48 = 0 . b) x 2 10 x + 21 = 0 . c) 5 20 3 5 8. chiếu vuông góc của của B , C trên đờng kính AD . a) Chứng minh rằng MN vuông góc với HE . b) Chứng minh N là tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác HEF . Đề số
 • 251
 • 666
 • 4

Bộ đề Toán ôn thi vào lớp 10 THPT Đề số 1

Bộ đề Toán ôn thi vào lớp 10 THPT Đề số 1
. 3 )1( 2 21 21 mxx mxx =>    −= −=+ 622 22 21 21 mxx mxx <=> x 1 + x 2 – 2x 1 x 2 – 4 = 0 khụng phụ thuộc vào m a. P = x 1 2 + x 1 2 = (x 1 +. DE//PQ) (1) FC DE = QC QE (vỡ DE// BC) (2) Cộng (1) và (2) : 1= = + =+ CQ CQ CQ QECE FC DE PQ DE => DEFCPQ 11 1 =+ (3) ED = EC (t/c tiếp tuyến) từ (1) suy
 • 3
 • 700
 • 27

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG

De toan on tap cuoi nam lop 4 - Danh cho HSG
. Cõu 1 74. Hiu ca 5 v 4 1 l: A. 4 19 B. 4 4 C. 4 5 D. 4 21 Cõu 175. Kết quả của phép nhân 326 x 142 là: A. 46 282 B. 46 922 C. 46 292 D. 45 292 Cõu 176. Trong. A; 1 34. B; 135. B; Trang 17 /1 7- Mã đề: 162 136. C; 137. C; 138. D; 139. B; 140 . A; 141 . D; 142 . D; 143 . A; 144 . C; 145 . D; 146 . B; 147 . A; 148 . C; 149 .
 • 17
 • 3,093
 • 37

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG

Đề toán ôn tập cuối năm lớp 4 - Dành cho HSG
. - - = - 140 . ; - - - 03. - - = - 49 . - - - ~ 95. - - - ~ 141 . - - - ~ 04. - - - ~ 50. ; - - - 96. - - = - 142 . - - - ~ 05. - / - - 51. - - - ~ 97. - -. = - 143 . ; - - - 06. - - = - 52. - - = - 98. - - - ~ 144 . - - = - 07. ; - - - 53. - - = - 99. - / - - 145 . - - - ~ 08. - - - ~ 54. - / - - 100. - - - ~
 • 16
 • 2,175
 • 15

500 đề toán ôn thi lớp 10

500 đề toán ôn thi lớp 10
. ) 12 ( ) 30 xy x y yz y z zx z x + = + = + = Đề số 19 9 Đề luyện thi vào 10 ( Thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm 2006 - 2007 - Hải Dơng - 120 phút -. chia m + n cho m n. Hãy tính tỷ số m n . 16 D C B A E F Đề luyện thi vào 10 Đề số 33 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1996 Đại học khoa học tự nhiên) Bài 1.
 • 262
 • 545
 • 6

De 2 on HSG lop 4

De 2 on HSG lop 4
. trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang? 6. Con lợn và con chó nặng 1 02 kg, con lợn và con bò nặng 23 1 kg, con chó và con bò nặng 177. thuyền thứ nhất chở 12 tấn, thuyền thứ hai chở 13 tấn, thuyền thứ ba chở 15 tấn, thuyền thứ t chở vợt mức trung bình của cả 4 thuyền là 2 tấn. Hỏi: a. Mức
 • 2
 • 308
 • 0

De 3 on HSG lop 4

De 3 on HSG lop 4
. nhiêu tuổi? 7. Cách nay 3 năm, tổng số tuổi của hai mẹ con là 39 tuổi. Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 8 Đề 3: 1. Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 1 54. 2. Tìm hai số lẻ có tổng là 2006 biết rằng giữa chúng còn 3 số lẻ nữa. 3. Lan có nhiều
 • 2
 • 270
 • 0

Đề thi vào lớp 10 ĐỀ TOÁN THI VÀO LỚP 10 chuyên LHP

Đề thi vào lớp 10 ĐỀ TOÁN THI VÀO LỚP 10 chuyên LHP
. Nguyễn Tăng Vũ Đề thi vào lớp 10 1 ĐỀ TOÁN THI VÀO LỚP 10 Mấy năm gần đây nhu cầu thi vào các lớp 10 chuyên của học sinh ngày càng nhiều sinh vào các lớp 10 trường chuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ đề thi môn toán tuyển sinh vào lớp 10 các trườ ng phổ thông trung học chuyên
 • 51
 • 401
 • 1

20 đề toán ôn tập lớp 4 luyện ôn thi

20 đề toán ôn tập lớp 4 luyện ôn thi
20 đề toán ôn tập lớp 4 luyện ôn thi . rút gọn: 1 : 4 6. Tìm phân số , biết: = = 1. Trong các số sau: 572 64; 84 920; 745 0; 6 748 560 - Số nào chia hết cho 2. những số nào trong các số: 2, 5, 9, 3. (130 x 5 - 25 x 4) : (36 : 18) 1. Thực hiện phép tính (có đặt tính) 589680 : 70 82 3200 : 84 4 147 2 : 128 2.
 • 41
 • 5,586
 • 25

10 đề toán ôn lớp4

10 đề toán ôn hè lớp4
. Câu 10: Số tự nhiên liền trứơc số 100 01 là: A. 100 11. B. 100 02 C. 100 21 D. 100 00 Câu 11: Chọn số nào để được 3 số tự nhiên liên tiếp 99998; . .100 000 AB vuông góc AD. C. AB vuông góc BC. D. BC vuông góc AD. D C Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M N a) MN và NP vuông góc.  b) MN và MQ vuông góc.
 • 18
 • 1,443
 • 12

14 ĐỀ TOÁN ÔN THI LỚP 8

14 ĐỀ TOÁN ÔN THI LỚP 8
www.facebook.com/hocthemtoan . liệu thi vào lớp 10 Gv : Lưu văn Chung 1 www.VNMATH.com www.VNMATH.com Tài liệu thi vào lớp 10 Gv : Lưu văn Chung 2 ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH VÀO LỚP. của DE và đường tròn ngoại tiếp  OKF ĐỀ 5 www.VNMATH.com www.VNMATH.com Tài liệu thi vào lớp 10 Gv : Lưu văn Chung 7 ĐỀ THAM KHẢO THI TUYỂN SINH VÀO
 • 20
 • 1,548
 • 21

Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx

Tài liệu Một số đề toán ôn thi lớp 12 docx
. phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác. Đáp án là : (D) Bài : 16743 Giải phương trình: . Chọn một đáp án dưới đâyA Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Một đáp số khác Đáp án là : (D) Bài : 16732 Giải phương trình: Chọn một đáp án dưới đâyA.
 • 19
 • 413
 • 3

10 de toan on TN 2010(co loi giai)

10 de toan on TN 2010(co loi giai)
. thẳng ( 1 d ) song song mặt phẳng ( α ) và ( 2 d ) cắt mặt phẳng ( α ) . b. Tính khoảng cách giữa đường thẳng ( 1 d ) và ( 2 d ). c. Viết phương trình đường thẳng ( ∆ ) song song với mặt phẳng. chứa đường thẳng 1 ( )∆ và song song với đường thẳng 2 ( )∆ . Câu 5a ( 1 điểm ): Giải phương trình 3 8 0+ =x trên tập số phức . ĐỀ 2 Câu 4.b ( 2 điểm ) : Trong khơng gian với hệ tọa độ. Chứng minh rằng (d) nằm trên mặt phẳng (P) . b. Viết phương trình đường thẳng ( ∆ ) nằm trong (P), song song với (d) và cách (d) một khoảng là 14 . Câu 5.b ( 1 điểm ) : Tìm căn bậc hai của
 • 10
 • 263
 • 0

Tong hop cac de toan on he- Lop 5

Tong hop cac de toan on he- Lop 5
. mẫu ) a. 12 5 4 5 3 1 12 15 54 18 == xx ; b. 45 54 56 80 =x Bài 3( 3đ): Tìm X: a. X x 14 15 7 5 = b. 5 6 : 11 9 =X Bài 4( 3đ): Một hình chữ nhật có chiều dài , 5 8 m chiều. a. 137 05 ; b. abcdeg. Bài 4( 2đ): Đặt tính và tính a. 756 42 + 8246 c. 1 25 x 7 b.1690 - 1278 d. 28016 : 9 Bài 5( 2đ): Một xí nghiệp sản xuất trong 5 ngày đợc 950 chiếc xe đạp. Hỏi trong 8 ngày. theo hai cách ( 2 45 75 ) : 5 ( 12 35 15 ) : 2 Bài 3( 3đ) : Ngời bán hàng đổ gạo vào các túi, mỗi túi có 5 kg gạo. Buổi sáng ngời đó bán 35 kg gạo và buổi chiều bán đựơc 65 kg gạo. Hỏi cả 2
 • 16
 • 563
 • 2

30 đề toán ôn tâp lớp 10 nc trong

30 đề toán ôn tâp lớp 10 nc trong hè
. 0 0 0 sin 5 sin10 sin15 sin355 sin360+ + + + + Đề số 05 Câu I: Cho a; b; c > 0 và abc =1. Chứng minh rằng: 3 3 3 1 1 1 3 ( ) ( ) ( ) 2a b c b c a c a b + + + + + Câu II: Trong Oxy; cho. = Câu IV: Giải bất phơng trình: 5 1 1 2 4x x x > Câu V: Chứng minh rằng: 0 0 1 3 4 sin10 cos10 = Đề số 07 Câu I: Cho x; y; z > 0 và xyz = 1. Chứng minh rằng: Chỳc cỏc em hc tp tt 2 Trng. < = . Tính a+b? Đề số 10 Câu I: Cho a; b; c > 0. CMR: 2 2 2 a b c a b c b c a + + + + Chỳc cỏc em hc tp tt 3 Trng THPT Ninh Giang GV: Nguyn Th Huy Câu II: Trong Oxy; cho đờng tròn
 • 9
 • 486
 • 2

10 đề toán ôn lớp 4

10 đề toán ôn hè lớp 4
. biểu thức: 876 – m với m = 43 2 là: A. 44 4 B. 43 4 C. 42 4 D. 41 4 Câu 7: Giá trò của biểu thức 8 × a với a =100 là: A. 8100 B. 800 C. 100 8 D. 1800 Câu 8: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm A của 5 học sinh lớp Năm lần lượt là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi cm là bao nhiêu xăng-ti-mét? A. 144 cm B. 142 cm C. 145 cm D. 146 cm II. Phần. 567896. B. 865 742 ; 865 842 ; 865 942 ; 865 043 . C. 978653; 979653; 970653; 980653. D. 7 542 19; 7 642 19; 7 742 19; 775219. Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 49 6857 < 49 7899  c) 545 630 = 5 546 30  b)
 • 18
 • 1,130
 • 5

Bài toán ôn cho con lớp 1 - Đề số 4

Bài toán ôn hè cho con lớp 1 - Đề số 4
. ĐỀ SỐ 4 M«n: To¸n Bài 1: Tính 24 19 19 19 19 19 16 12 22 32 42 52 21 34 42 52 67 75 9 7 9 3 8 6 B i à 2 : a) Tìm số A biết: Số A trừ đi 11 thì bằng 25 cộng 15 . b) Tìm số B biết: Số B cộng 31. cộng 31 thì bằng 92 trừ 42 . Bài 3: Vẽ hình bên vào vở và cho biết trong hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác. (Học sinh trình bày bài toán vào vở) + + + + + + - - - - - -
 • 1
 • 285
 • 0

TOAN ON HE LOP 1

TOAN ON HE LOP 1
. ; 18 cm – 8cm = Bài 4 : Nối đồng hồ với giờ thích hớp : Bài 5 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4 0 2 8 1 2 12 4 5 9 6 8 7 11 10 3 2 12 5 6 8 10 3 4 9 7 11 1 12 3 9 7 6 8 5 4 2 1 11 10 10 5 1 4 8 2 6 3 9 7 12 11 2. dâú :+ , - , = 1 1 1 = 3 2 2 1 = 1 1 1 1 = 3 2 2 1 = 3 2 2 1 = 5 Bài 5 : Điền dâú : >, < ,= 5 1 + 1 + 3 4 + 1 5 - 0 5 2 + 2 - 1 5 - 1 5 + 0 Bui 9 Toỏn Luyn tp Bài 1: Điền số còn. tới nơi? Bui 7 Toỏn Luyn tp Bài 1 : Điền dấu + , - thích hợp vào ô trống 12 5 3 = 14 32 30 2 = 4 14 4 1 = 11 45 20 4 = 69 16 3 2 = 17 84 10 3 = 71 Bài 2 : Tìm 1số biết rằng lấy số đó cộng với
 • 11
 • 259
 • 3

56 đề toán ôn tập lớp 2

56 đề toán ôn tập lớp 2
Đây là 56 đề toán ôn tập lớp 2 giúp các giáo viên, bậc phụ huynh và các em học sinh dễ dàng hơn trong việc kiểm tra kiến thức cũng như khả năng của con em và học sinh.Giúp các em làm quen với các dạng đề cơ bản cũng như nâng cao để tự tin bước vào các kì thi.Xin chân thành cảm ơn . ,21 cm, 3dm5cm 9 TOÁN 2- ĐỀ 26 Bài 1 (2 ): Tính nhanh 41 + 24 + 76 + 59 Bài 2( 3đ): Tìm x a. x + 23 = 42 b. 12 + x = 72- 2 Bài 3(3đ): Lan nuôi được 11 con gà , Hồng nuôi nhiều hơn Lan 5 con.Hỏi. độ dài một cạnh. ĐỀ 21 Bài 1 (2 ): Tính nhanh 22 + 32 + 78 + 68 Bài 2( 3đ) : Tìm x a. x – 28 = 42 - 28 b. x - 17 = 0 Bài 3(3đ): Trong một phép cộng , có số hạng thứ nhất bằng 25 ,tổng bằng 75.Tìm. cạnh là 2dm3cm , 22 cm ,17cm ,2dm. ĐỀ 15 Bài 1 (2 ): Tính nhanh 12 + 36 + 88 + 64 Bài 2( 3đ): Tìm x a. 525 + x = 648 b. x – 346 = 400 + 23 Bài 3 (2 ): Trong một phép cộng có tổng bằng 26 .Nếu thêm
 • 24
 • 3,713
 • 112
1 2 3 4 .. >