Tổng hợp tài liệu :

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán phần đại số lớp 10

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc
. LLSX. * Khuynh hướng chung của sản xuất là luôn luôn phát triển vì nhu cầu của con người luôn luôn phát triển không chỉ về lượng mà cả về chất. * Sự phát. của học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã mang lại cho khoa học xã hội 1 phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học.
 • 17
 • 1,060
 • 32

Tài liệu Ôn thi CĐ ĐH môn Toán doc

Tài liệu Ôn thi CĐ ĐH môn Toán doc
. NGUYỄN ðỨC TUẤN TỰ ÔN LUYỆN THI MÔN TOÁN MÔN TOÁNMÔN TOÁN MÔN TOÁN Hà nội, 1 - 2005 Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1. <α< . Tự ôn luyện thi ñại học môn toán Nguyễn ðức Tuấn lớp 44C1 ðại học Thủy lợi Hà nội 2 IV. Ứng dụng 1. ðiều kiện ñể f(x) = ax 2 + bx + c không ñổi dấu
 • 24
 • 389
 • 0

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
. CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN . công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng
 • 13
 • 545
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
. 1x8m,m8h3xx,hcos 1348h 8hDo : k k33để k nguyên ta chọn h 3m m ( thì k 8m ) Cách khác ==π∈⎧⎧⎪⎪⇔⇔=π∈⎨⎨π==⎪⎪⎩⎩cos 2x 1 x k , kx8m,m3x. CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧
 • 11
 • 462
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
. 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn . CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương
 • 14
 • 451
 • 5

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần III: Thống kê doc
. 1 ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (Biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2007) PHẦN III: THỐNG KÊ A- ƯỚC LƯNG §1. CÁC ĐẶC TRƯNG MẪU 1.1. Bảng số liệu. người ta quan sát một mẫu và có kết quả sau: X(cm) 1 1-1 5 1 5-1 9 1 9-2 3 2 3-2 7 2 7-3 1 3 1-3 5 3 5-3 9Số sản phẩm 8 9 20 16 16 13 18 Những sản phẩm có chỉ
 • 45
 • 680
 • 8

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx

Tài liệu Ôn thi cao học môn Toán kinh tế - Phần II: Xác suất docx
. 1 ÔN THI CAO HỌC MÔN TOÁN KINH TẾ (Biên soạn: Trần Ngọc Hội - 2007) PHẦN II: XÁC SUẤT A- CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN §1. ÔN VỀ TỔ HP 1.1 giả thi t như trên ta có: - Xác suất để trong n phép thử biến cố A không xảy ra lần nào là qn. - Xác suất để trong n phép thử biến cố A luôn luôn
 • 32
 • 764
 • 6

tai lieu on thi tot nghiep mon toan(thaytoan)

tai lieu on thi tot nghiep mon toan(thaytoan)
www.facebook.com/hocthemtoan . 112+−xx1/ Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số trên.2/ Viết PTTT của đồ thị hàm số trên biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y = 3x. (C)1/ Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số trên.2/ Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y
 • 108
 • 692
 • 1

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán

Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán
Bộ tài liệu ôn thi đại học môn toán
 • 13
 • 840
 • 57

Tài liệu ôn thi ĐH CĐ môn toán doc

Tài liệu ôn thi ĐH CĐ môn toán doc
. TÀI LIỆU TOÁN THPTĐỀ SỐ 9ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: TOÁNNGÀY 23-02-2013PHẦN CHUNG CHOTẤT CẢ THÍ. ABCD là hình thoi tâm O , O A =2OB =2a. Cạnh SO vuônggóc với mặt phẳng đáy. Một mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc với SC cắt các cạnh SB, SC , SD lần lượt
 • 8
 • 624
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán THPT

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán THPT
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán THPTTóm tắt lý thuyết và các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các đề thì tốt nghiệp các năm qua . CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN * PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) - Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số. - Các bài toán liên quan đến ứng. dx − − ∫ 5. Phương pháp tích phân từng phần a. Công thức | b b b a a a udv uv vdu = − ∫ ∫ b. Các bài toán tích phân từng phần Bài toán Ví dụ Bài toán 1: ( ) b x a P x e dx ∫ Phương pháp: . (TN THPT 2007). 2. Tỡm GTLN, GTNN c a hm s 4 2 2 1 y x x = + trờn o n [0 ; 2] (TN THPT 2008 L n 1). 3. Tỡm GTLN, GTNN c a hm s 3 2 2 6 1 y x x = + trờn o n [-1 ; 1] (TN THPT
 • 37
 • 354
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN
. Sự biến thi n - Chiều biến thi n, cực - Tính lồi lõm, điểm uốn, - Giới hạn - Bảng biến thi n 3. Đồ thị - Giá trị đặt biệt - Đồ thị 1. Tập xác định 2. Sự biến thi n - Chiều biến thi n, cực . (GTTĐ), ta phải xét dấu biểu thức nằm trong dấu GTTĐ. Tiếp theo phân đoạn cần tính tích phân thành những đoạn con sao cho trên mỗi đoạn con biểu thức nằm trong dấu GTTĐ không đổi dấu. Áp dụng định. m=minf(x) ) 2) Cách tìm GTLN-GTNN trên (a,b) + Lập bảng biến thi n của hàm số trên (a,b) + Nếu trên bảng biến thi n có một cực trị duy nhất là cực đại( cực tiểu) thì giá trị cực đại (cực tiểu)
 • 98
 • 430
 • 0

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN
Tài liệu ôn thi tốt nghiệm năm 2014 . Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ. yếu tố liên quan.  Sự tiếp xúc của hai đường cong. 2.0 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com 1 Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com  Hệ phương. Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com 5 O O Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com Ví dụ: Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số: 3 2 3 4y x x= + − . Giải *
 • 77
 • 297
 • 0

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin

Tài liệu ôn thi cao học môn triết học Mác Lê Nin
.  ÔN THI  MÔN  MÁC - L NIN A.  .   B.  Giáo trình Triết học Mác – L nin  .    b)   Định nghĩa về vật chất của V.I.L nin:   
 • 29
 • 757
 • 2

thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 1-10 docx

thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 1-10 docx
. Ôn thi Đại học ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 1 ) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số 3 2 3 2y x x= − + − (C) 1) Khảo sát sự biến thi n. + − + = −  ÷     ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 2 ) Trang 1 Ôn thi Đại học I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (2đ): Cho hàm số y x mx x 3 2 3 9 7=. III của hệ toạ độ Oxy. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 3 ) Trang 2 Ôn thi Đại học I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 3 2 3 1y x x= −
 • 23
 • 132
 • 0

Tài liệu ôn thi TN 12 - Môn Toán

Tài liệu ôn thi TN 12 - Môn Toán
.         ++− − ++ ±= 2 . 2 2222 baa i baa β 2.          = = += += r b r a bar irz ϕ ϕϕϕ sin cos)sin.(cos 22 3. )]sin(.)[cos(. 2121 2121 ϕϕϕϕ +++= irrzz 4. )]sin(.)[cos( 2121 2 1 2 1 ϕϕϕϕ −+−= i r r z z 5. )]sin(.)[cos( 11 ϕϕ −+−= i rz GV soạn Diệp Quốc Quang - Cu Drăm - Krơng Bơng Trang:9 [. Đáp án Điểm GV soạn Diệp Quốc Quang - Cu Drăm - Krông Bông Trang:19 I (3,0 điểm) (2,0 điểm) Tập xác định : D = ¡ {1} 0,25 Sự biến thi n: • Chiều biến thi n: 2 1 y' 0 x D (x 1) = − <. THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008 – 2009 Mơn thi : TỐN Thời gian làm bài : 150 phút, khơng kể thời gian giao đề. Trích từ cuốn Cấu trúc đề thi của NXB Giáo Dục GV soạn Diệp Quốc Quang - Cu Drăm -
 • 79
 • 273
 • 0

Tài liệu ôn thi cao học môn Hành Chính Công

Tài liệu ôn thi cao học môn Hành Chính Công
Tài liệu ôn thi cao học môn Hành Chính CôngTài liệu tập hợp 21 câu hỏi và đáp án môn hành chính công, gồm các câu hỏi và đáp án trả lời, tài liệu ôn thi cao học môn hành chính công, cũng là tài liệu tham khảo môn học này cho các bạn nghiên cứu. . phộp cỏ nhõn hoc t chc thc hin mt hoc mt s hot ng nht nh -QHCNN cỏ bit ra lnh l do cỏc ch th HCNN cú thm quyn ban h nh ngn cm hoc bt buc 1 cỏ nhõn hoc t chc khụng c thc hin hoc phi thcj hin. pháp luật 3 thanh tra đơn vị hành chính NN hệ thống này bao gồm : -thanh tra NN của chính phủ, tỉnh thành phố trực thuộc trung ơng ,UBND cùng cấp ,thanh tra huyện ,quận ,thị xã -thanh tra của. chính phủ có chức năng thanh tra thuộc giám đốc sở thanh tra NNlà cơ quan thuộc hệ thống hiến pháp ,có nhiệmvụ ,quyền hạn để tiến hanhf quyền kiểm soát đơn vị hành chính +thanh tra việc tiến
 • 21
 • 486
 • 0

Tài liệu ôn thi cao học môn anh văn (dạng đề thi cao học hành chính)

Tài liệu ôn thi cao học môn anh văn (dạng đề thi cao học hành chính)
. TAÌ LIỆU ÔN THI CAO HỌC CÁC ĐỀ THI + ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP (CHÚ Ý MỖI EXERCISE LÀ MỘT ĐỀ THI) Elementary level. A. Put these words and phrases in. dirt. They need . 5. Can I have on your bike? 6. He keeps fit by going for every evening. 7. This is thirsty work. Let’s stop for . 8. Bill’s in trouble. He started and got himself arrested. 9 damages the lungs, and therefore affects breathing. Nicotine, which is found in the leaves, causes the heart to beat faster and increases the breathing rate. Smoking cigarettes is dangerous.
 • 296
 • 1,528
 • 6
1 2 3 4 .. >