Tổng hợp tài liệu :

Toan 5: Ôn tap tinh chu vi, Dtich mot so hinh

Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình
. 06/23/13 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 12
 • 1,137
 • 9

Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình
. 1. Ôn t p, ậ c ng c ki n th cũ ố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 11
 • 748
 • 0

TOAN 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ.ppt

TOAN 5 ÔN TẬP PHÂN SỐ.ppt
. n m 20 05 à ă M«n : to¸n B i : à «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 4 Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 20 05 à ă M«n : to¸n B i : à «n tËp vÒ ph©n sè 07/21/13 5 Th ba. 07/21/13 2 Th ba ng y 29 th¸ng 3 n m 20 05 à ă M«n : to¸n B i : à «n tËp vÒ ph©n sè * H·y nªu mét vµi vÝ dô vÒ ph©n sè : ; 3 5 1 4 … • H·y chØ ra tö sè vµ mÉu
 • 10
 • 402
 • 1

TOÁN 5 ÔN TẬP VỀ CHU VI, DIỆN TÍCH 1 SỐ HÌNH.ppt

TOÁN 5 ÔN TẬP VỀ CHU VI, DIỆN TÍCH 1 SỐ HÌNH.ppt
. 07/ 21/ 13 1. Ôn t p, ậ c ng c ki n th cũ ố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 12
 • 1,053
 • 0

15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5.

15 đề toán tính chu vi và diện tích lớp 4,5.
. MỘT SỐ ĐỀ TOÁN TÍNH CHU VI DIỆN TÍCH Đề 1: Hình chữ nhật ABCD được tạo thành từ 5 hình chữ nhật bằng nhau(như hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật. đất Chu vi mảnh đất gấp 5 lần chu vi cái bể nên cạnh mảnh đất gấp 5 lần cạnh bể Diện tích mảnh đất so với diện tích cái bể thì gấp 5 x 5 = 25(lần) Diện tích
 • 3
 • 32,706
 • 138

Ôn tập về chu vi dien tích một số hình

Ôn tập về chu vi dien tích một số hình
. 09/02/13 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 12
 • 571
 • 0

Toán 5- Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình.ppt

Toán 5- Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình.ppt
. 09/20/13 1. Ôn t p, ậ c ng c ki n th cũ ố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 12
 • 751
 • 2

quy tac tinh chu vi dien tich cac hinh cua lop 5

quy tac tinh chu vi dien tich cac hinh cua lop 5
. vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh. - Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy cạnh nhân 4. Công thức tính chu vi và diện tích các hình Lớp 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. - Muốn tính diện tích xung quanh. chiều rộng ( cùng đơn vị đo) . - Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. - Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 nhân. ơng ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. - Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) - Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ
 • 2
 • 9,670
 • 27

toan 5 ( Ôn tâp về phân số)

toan 5 ( Ôn tâp về phân số)
. sè. 4 3 6:24 6:18 24 18 == 7 1 5: 35 5 :5 35 5 == 9 4 10:90 10:40 90 40 == 2 5 15: 30 15: 75 30 75 == Bµi tËp 3: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè. ; 36 15 312 35 12 5 = × × = 36 11 Gi÷ nguyªn 60 40 203 202 3 2 = × × = 60 45 154 153 4 3 = × × = b) c) 60 48 1 25 124 5 4 = × × = . chào các quý thầy cô ! Lớp 5A GV thực hiện: Ma Thị N ơng Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2010 Ôn tập về phân số(trang 148) Toán: Hình 1 Hình 2 Bài tập 1: a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của. sè. ; 36 15 312 35 12 5 = × × = 36 11 Gi÷ nguyªn 60 40 203 202 3 2 = × × = 60 45 154 153 4 3 = × × = b) c) 60 48 1 25 124 5 4 = × × = Bµi tËp 4: 12 5 12 7 > 15 6 5 2 = 9 7 10 7 <
 • 9
 • 3,218
 • 1

toán 5 ôn tập về hình học

toán 5 ôn tập về hình học
. TRA Tính : 4,2 giờ x 2 = 37,2 phút : 3 = • 4,2 giờ x 2 = 8,4giờ • 37,2 phút : 3 = 12,4 giờ 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ Bài giải a.Chiều
 • 11
 • 973
 • 1

Bài.Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình

Bài.Ôn tập về chu vi, diện tích một số hình
. 07/17/14 1. Ôn t p, ậ cũng c ki n th cố ế ứ 2. Luy n t pệ ậ
 • 12
 • 1,065
 • 1

Toán: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH CÁC HÌNH

Toán: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH CÁC HÌNH
. Gi¸o viªn d¹y: TrÇn ThÞ Tó Linh Tr êng TiÓu häc Sè 1 H¶I Ba 1. Ôn tập, cũng cố kiến thức 2. Luyện tập
 • 11
 • 2,685
 • 22

Ôn tập về chu vi và diện tích một hình

Ôn tập về chu vi và diện tích một hình
. 2010 Toán Toán : : Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình 2, Luyện tập 2, Luyện tập : : Bài Giải a, Diện tích hình vuông AABCD là : (4. 2010 Thứ năm ngày 22 tháng 04 năm 2010 Toán Toán : : Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình Thứ năm ngày 22 tháng 04 năm 2010 Thứ năm. đó v i đ n v đo là mét vuông ,là héc ta . ệ ườ ớ ơ ị Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình 1, C ng c ki n th củ ố ế ứ : Tóm t tắ : Chi
 • 11
 • 2,382
 • 2

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
. B D C G H Tính diện tích hình ABCDGH bên. Bài 1: Bài giải Diện tích hình chữ nhật ABCH là: 3 x 2 = 6 (cm 2 ) Diện tích hình thang CDGH là: (3 + 5) x 2 = 8 (cm 2 ) 2 Diện tích hình ABCDGH. x 4 2 Diện tích hình vuông ABCD là: 8 x 4 = 32 (cm 2 ) Diện tích phần tô màu của hình tròn là: 50,24 32 = 18,24 (cm 2 ) Bài 2: Quan sát hình bên, hãy tính: b) Diện tích phần tô màu của hình tròn. a). (cm 2 ) Đáp số: 14cm 2 Thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2009 S = r x r x 3,14 S = a x a C = r x 2 x 3,14 S = a x h 2 P = a x 4 Bài giải Diện tích hình tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 (cm 2 ) Diện tích hình
 • 5
 • 1,736
 • 0

Toan 5: Ôn tap tinh chu vi, Dtich mot so hinh

Toan 5: Ôn tap tinh chu vi, Dtich mot so hinh
. 07/18/14 Gi¸o viªn d¹y: Ng« ThÞ H êng Tr êng TiÓu häc Vâ ThÞ S¸u Cam Lé 1. Ôn tập, cũng cố kiến thức 2. Luyện tập
 • 11
 • 909
 • 0

Toán 5: ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN

Toán 5: ÔN TẬP SỐ ĐO THỜI GIAN
. (hoặc)… ngày30 31 … (hoặc)… ngày28 29 Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Thứ năm ngày 04 tháng 3 năm 2010 Toán Ôn tập về số đo thời gian b) 1 tuần lễ có … ngày7 1 ngày = … giờ 1 giờ. 4 30 2 Thứ năm ngày 08 tháng 4 năm 2010 Thứ năm ngày 08 tháng 4 năm 2010 Toán Ôn tập về số đo thời gian Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : c) 60 phút = … giờ 45 phút = …giờ = 0,… giờ 15. giờ = … phút 1 phút = … giây 24 60 60 Thứ năm ngày 08 tháng 4 năm 2010 Toán Ôn tập về đo thời gian Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a). 2 năm 6 tháng = … tháng 30 3 phút 40 giây
 • 16
 • 1,682
 • 7

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH doc

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159: ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH doc
. Giáo án toán lớp 5 - Tiết 159 : ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH I. Mục tiêu: - Giúp Hs ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình. toán: +Nhận xét và so sánh diện tích hình vuông ABCD và diện tích các hình tam giác. +Nhận xét và so sánh phần tô màu với diện tích hình tròn và hình vuông ABCD. +Cách tính diện tích hình. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 ’ 22 HĐ 1: Ôn tập và hệ thống các công thức tính chu vi, diện tích một số hình. -GV treo bảng phụ có vẽ các hình theo thứ
 • 5
 • 4,584
 • 8

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính chu vi HCN, hình vuông và giải toán về hình học. pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính chu vi HCN, hình vuông và giải toán về hình học. pptx
. Luyện tập tính chu vi HCN, hình vuông và giải toán về hình học. A- Mục tiêu - Củng cố về tính chu vi HCN, hình vuông và giải toán về hình học. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học. HS nêu Hình vuông? - Nhận xét, cho điểm. 3/ Luyện tập: * Bài 1: * Bài 2: - Đọc đề? - HD : Chu vi của khung tranh chính là chu vi hình vuông. có cạnh 50cm. - Đề bài hỏi chu vi theo đơn. toán B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK. C- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Nêu quy tắc tính chu vi HCN? - Hát - 2 -3
 • 4
 • 1,220
 • 9
1 2 3 4 .. >